Hvordan ville du forklart at norge gikk fra å være et høvdingsamfunn til å bli en samlet stat?

Tror han het Harald Hårfagre, han som samla Norge til ett rike.

Googler du ham, så finner du nok masse stoff om emnet.

1
OLMO Ja det var han ja som samlet Norge til et rike, men hvordan kunne Norge samles til ett rike? og hva gjorde samlingen så vanskelig?

og hva gjorde samlingen så vanskelig?

Du kan tenke deg Norge på den tiden.

Hver bygd omtrent, hadde sin høvding.

Disse ville ikke uten videre la seg herje med av andre høvdinger.

Og dermed så har du det på gang: Enten forble det slik, eller så kom en STERK høvding, konge om du vil, som sørget for å få disse høvdingene til å innse at de bare var høvdinger og ingen konge.

Google er din venn her også.

1
RickiBK Nå må jeg arrestere deg her. fra 9:40 til 9:45 var det Magnus Lausmage som regjerte. Sigurd Lusedreper hadde jo okkupert dassen, og da kan du tenke deg hva Magnus gjorde for udåder...

Mnja....

Dette er jo ikke mine ord, så du får heller arrestere Golf Åge for dette.

Sjøl mener jeg bestemt at det var Olav den Heldige, som hadde litt uflaks og sleit med Lausmage en tid, men det gikk godt til slutt.

Og her tror jeg faktisk at Bøtteknotter var inne i bildet da han, svært dyktig det må innrømmes, saboterte inngangsdøra til utedassen med knottene sine slik at Lausmage blei sittende altfor lenge der inne.

So seier i alle fall soga.

1

Hvordan gikk Norge fra å være et høvdingsamfunn til å bli en samlet stat?

Prøv å les om Kong Nord,for han la under seg hele Norge-det står mye om han i Flatøyboka,og i Snorre,.

http://www.arild-hauge.com/konger.htm

Kong Nor kom nordfra og la under seg hele Norge og ble stamfar til Trond og Agde og de andre kongene som de norske fylkene har navn etter (Flatøyboka i tåtten "Hversu Noreger bygðist").

1

Hvordan gikk Norge fra å være et høvdingsamfunn til å bli en samlet stat?

Det var vel ikke akkurat noe som skjedde over natten, men tok nok flere hundre år. Harald Hårfagre var vel den som startet prosessen , antagelig inspirert av vikingenes Englands-tokter der de så at kongeriker vokste, ved nedkjempelse av rivaliserende svakere nabokongedømmer. Men Norge er som kjent et langt og smalt land, og 'kontrollen', spesielt langt nord, bød sikkert på utfordringer. Men etterhvert som handelen økte, gikk vel ryktene etterhvert om hvem som hadde "makten", og folket langs den lange kysten begynte slik gradvis å få en slags felles, nasjonal identitet.

2

Det er eit stort spørsmål om Noreg var eit (sjølvstendig) rike før 1905 anna enn under ein kort periode: tidbolken 1200-1350. Før den tid var mange av kongane danske vasallar (det gjeld blant anna Harald Hårfagres tid og utetter då danskekongane Harald Blåtann, Knut og Svein var overkongar) Sidan fekk ein borgarkrig og mykje rot, så svenske/danske-tid og ny svensketid før Noreg vart ein sjølvstendig stat i 1905, men ein skunda seg å velja ein danske til konge. Under krigen var vi tyskokkuppert og etter krigen lydig haleheng til England/USA/NATO og seinare EU. I førre hundreåret vara sjølvstendet såleis berre frå 1905 til 1940.

1

Harald Hårfagre startet med å samle landet til et rike, da han la under seg Vestlandet med makt rundt år 870. Nyere forskning er ikke enig i Snorre sin fremstilling i at Harald Hårfagre tok Trøndelag med makt. Harald Hårfagre inngikk samarbeid med den første ladejarlen. Det samarbeidet fortsatte neste generasjon gjennom deres sønner. Omtrent 10 år senere tok han makten over Sør-Vestlandet. Under hele Harald Hårfagres tid ble Østlandet styrt av danske konger. Den virkelige rikssamleren var Harald Hardråde. Snorre fremstiller noen ganger forlik upresist, som den ene parten står over den andre i makt. Det at danske vikingkonger skulle ha styrt over Norge er feil. For Norge ble ikke til et rike før etter den siste mektige kongen, Knut den mektige døde i år 1035. Det var i hovedsak, bare Viken (Vestfold og Østfold) som danske viking konger styrte over i lengre perioder i vikingtiden.

1
PerryAndre Ja, men ikke Harald Hardråde. At vikingtiden endte med hans død, forteller om hans posisjon på den tiden.

I Trondheim er det en diskusjon nå i forbindelse med byggingen av en ny storhall. Og i den forbindelse har det kommet opp i diskusjonen at Harald Hardråde ligger begravd under Klostergata, som alle kjører gjennom når de skal til den eksisterende hallen på Øya (Nidarøhallen). Og at bygging av en storhall her vil kreve at han blir tatt opp av jorda. Noe som vil forsinke byggingen av hallen, men som nok vil glede de mange historieinteresserte.

https://www.nrk.no/kultur/kongen-ligger-begravd-i-kloakk-1.7989376

1
jonarne I Trondheim er det en diskusjon nå i forbindelse med byggingen av en ny storhall. Og i den forbindelse har det kommet opp i diskusjonen at Harald Hardråde ligger begravd under Klos...

Skulle vi ta hensyn til hvor sentrale menn i Vikingtiden bodde og ble begravd. Måtte det bli forbud mot bygging i Trondheim sentrum, Ila, Lade og Sverresborg. Jeg personlig skulle ønske at historien om vikingkongene og menn som Einar Tambarskjelve, kom på statuer. Slik tilfelle er med Olav den hellige og Leiv Eriksson i Trondheim. At sistnevnte er på sokkel fremfor flere av vikingkongene er for meg merkelig.

1
Laster...