Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Hvordan skulle Tyskland bli en stormakt?

Jeg antar at dette temaet er blitt diskutert her før, men håper det er greit å eventelt å ta det opp igjen.

Spørsmålet dukket opp da jeg nok en gang da jeg ville finne ut om hvilke personer som satte i gang verdenskrigene og som til slutt ga grobunn til at USA ble vinneren. Og da finne ut hva de tenkte og ville.

Det kan ikke være noe tvil om at Wilhelm 2.og sine generaler sin ambisjon om å bli like mektig som Storbritania var det som utløste krigene. Hvordan skulle de klare det midt i Europa og ha en mektig flåte så tett på England? Omringet av Russland, Frankrike og Italia i sør? For å bli en stormakt måtte jo statene få tilgang til rsssurser, tilgang til markeder og ikke minst ha kontroll over transportruter i form av skip og ikke minst jernbaner. Afrika var alt blitt oppdelt.

Så leste jeg et sted at "alle" visste at det osmanske riket var i oppløsning og at det var bare et tidsspørmål før det ble "tilgjengelig" uten å måtte gå til store kriger. Var dette den egentlige årsaken til WW1? Kamp om å sikre seg biter at dette storriket og tilgang østover? Var det dette Keiser Wilhelm så for seg? Det synes om at dette er lite belyst når jeg leser historien. Finner heller ikke noen intervjuer med han. Han villle vel neppe stille opp på det fra sin bopel i Nederland? Det er jo mannen som visste det og som levde i 23 år til. Og vi ser jo hva som skjedde i midtøsten etter krigen.

At Russland ønsket tilgang til Bosporos stredet og kontrollen i det området er godt kjent. De var vel ikke interessert i en krig med Tyskland direkte? De mobiliserte i retning Østerrike-Ungarn med tanke på kontroll over Balkan og Tyrkia? Dette skjønte tyskerne? Og at det var umulig for dem å bli en stormakt om Russland lyktes med sine planer? Derfor måtte de slå Russland før de ble for mektige. Var dette selve essensen i krigene?

Et interessant spørsmål er da om det i det hele tatt hadde blitt noen verdenskrig om ikke Wilhelm hadde slike ambisjoner? Han som ikke ville være noen dårligere enn sine fettere. Bismarck ønsket som kjent ikke at Tyskland skulle ruste opp slik. Han skjønte hvor det bar hen.

1
47 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Lyngen

Involvert var de, men som skyld i verdenskrig? Nei!

1

franzsigel

Tja, man kan jo hevde det var innflytelsesrike krefter i Serbia som veldig gjerne ønsket å utløse en storkrig.

Serbia hadde små muligheter til å beseire Østerrike på egen hånd. Så dersom man skal lage et Stor-Serbia som er den lokale stormakten på Balkan og som inkluderer alle serbiske/sørslaviske folk og områder som i 1914 var under Østerriksk styre, så måtte man på en eller annen måtte få utløst en storkrig hvor Østerrike blir beseiret.

Man kan til og med hevde at de til slutt lyktes ganske godt.

Nå mener jeg også at det var herrer i Berlin, Wien og St. Petersburg som fortjener en større andel av skylden. Men tror ikke vi skal frikjenne Beograd helt...

1

Lyngen

så måtte man på en eller annen måtte få utløst en storkrig hvor Østerrike blir beseiret.

Det kan de kanskje ha litt rett i, men det betyr ikke at Tyskland måtte starte en storkrig. Det beslutningen hadde de ansvar for selv.

1

Artaxerxes

Man kan til og med hevde at de til slutt lyktes ganske godt.

Hvis man ser bort fra det ubetydelige faktum at nesten en million serbere døde under krigen, selvsagt ...

1

Lyngen

Ifølge Fromin er nøkkelen til å forstå 1. verdenskrig å vite at det faktisk var to kriger. Østerrike-Ungarn mot Serbia og Tyskland mot Russland. Den første krigen kan ikke klandres for å sette i gang en verdenskrig. Tyskland var ikke truet og det var de som ville fremprovosere russerne og presse Wien til å angripe Serbia. Uten Tysklands støtte hadde ikke Østerrike-Ungarn turt å utradere Serbia og hadde de aksjonert mot Serbia som straff tidlig hadde neppe Russland satt seg imot det i en slik skala at det hadde truet de andre stormaktene.

1

franzsigel

Den første krigen kan ikke klandres for å sette i gang en verdenskrig

Akkurat det synes jeg virker noe søkt.

Og er ikke så sikker på at Østerrike-Ungarn ikke hadde våget å aksjonere uten tysk støtte. Tyskland på sin side var redde for å miste sin siste allierte i Europa, og ville endt opp som svært sårbare dersom Østerrike skulle bli nøytralisert.

Forøvrig kan man jo snu det hele på hodet å spørre om Russland hadde våget å blande seg inn i en Østerriksk-Serbisk krig uten garantier om støtte fra Frankrike?

1

Lyngen

Og er ikke så sikker på at Østerrike-Ungarn ikke hadde våget å aksjonere uten tysk støtte

Det sies at deres hær var svak og uten tvil den svakeste av av de involverte partene. De hadde ikke hatt noe å stille opp med mot Russland og det visste de jo så klart.

Jeg er klar over at jeg forenkler og spisser, men det er med overlegg for å poengtere hvem som virkelig hadde hovedskylden. Men Russland fortjener også litt skyld ved at de mobiliserte vel vitende om alliansen med Wien og Berlin.

1

Lyngen

Da har jeg lest ferdig Europas siste sommer av Fromkin. Den var veldig spennende å lese og ga et godt inblikk i hva de få aktørene tenkte og gjorde. Tyskerne makulerte store mengder "bevis" etter krigen, men han skriver at puslebitene er ganske godt lagt nå.

Han stikker kjepper i hjulet på det man stadig har hørt at krigen var uunngåelig. Det var tyskerne og spesielt Moltke som ville ha krigen. Ingen av de andre aktene var noen reel trussel for Tyskland. Hans skriver at Wilhelm prøvde å unngå krigsutbruddet, men samtidig virket han ganske omskiftelig så uten skyld er han åpenbart ikke og han var jo den som ønsket at Tyskland skulle bli en stormakt internasjonalt.

Tyskerne ønsket krig med Russland fordi de fryktet at de ville overgå dem som stormakt. Det var en kamp om hvem av de som skulle få herredømme og Tyskland fryktet dem på lang sikt og ønsket å slå dem ut på beste gunstige tid. Og de ville fremprovosere russisk mobilisering slik at det ville se ut som at russerne var den angripende part og derved letter få med seg folket. Men fakta er da at det var Tyskland som hadde nesten all skyld for 1. verdenskrig. Og Moltke var den verste av dem. Så er det jo et spørsmål hvorvidt han hadde rett i at en krig med Russland før eller siden måtte komme. I 1914 var det ikke slik og det blir uansett et hypotetisk spørsmål.

1

franzsigel

Tyskerne ønsket krig med Russland fordi de fryktet at de ville overgå dem som stormakt. Det var en kamp om hvem av de som skulle få herredømme og Tyskland fryktet dem på lang sikt og ønsket å slå dem ut på beste gunstige tid. Og de ville fremprovosere russisk mobilisering slik at det ville se ut som at russerne var den angripende part og derved letter få med seg folket. Men fakta er da at det var Tyskland som hadde nesten all skyld for 1. verdenskrig. Og Moltke var den verste av dem

Nja, problemet med en slik forenkling er at man ser bort i fra at Østerrike-Ungarn gjerne ville invadere Serbia (og det er ikke så vanskelig å se at de hadde gode grunner for å ønske det).

Så hvorfor gi hele skylden til Tyskland og ikke Østerrike (eventuelt Serbia)?

Og hvorfor frikjenne Russland - de var jo absolutt ikke forpliktet til å forsvare Serbia?

Og er Entente-land som Frankrike og Storbritannia som absolutt gjorde sitt for å fremprovosere den tyske frykten for Russland helt uten skyld?

1

baldviking

og som til slutt ga grobunn til at USA ble vinneren.

USA tjente på Første Verdenskrig. Særlig så man et forsterket, økonomisk maktskifte fra Storbritannia til USA. Men USA overdrev ofte egen isolasjonisme i årene før krigen. De hadde en sterk flåte (det hadde de også i lange perioder på 1800-tallet...) og var blitt kolonimakt rundt århundreskiftet. Samtidig var det heller ikke slik i 1918 at USA fremsto som militært overlegen de europeiske maktene slik situasjonen var i 1945. Heller tvert om.

1

malvolio

Samtidig var det heller ikke slik i 1918 at USA fremsto som militært overlegen de europeiske maktene slik situasjonen var i 1945. Heller tvert om.

USAs overmakt etter 1. verdenskrig var fremfor alt økonomisk. Men den var til gjengjeld stor, og også av militær betydning: for eksempel måtte Storbritannia gjennom traktatene som ble inngått etter krigen, avfinne seg med at deres marine (som de hadde pleid å rose seg av var like stor som de to største motstanderne til sammen) nå skulle være jevnbyrdig med USAs.

Riset USA hadde bak speilet, var at om det ikke ble noen avtale, og det kom til en "skipsbyggingskrig", ville USA vinne denne rått.

1

Patriot95

Tyskland var ikke interessert i ekspansjon i utgangspunktet. Tyskland ble samlet av et resultat av rivalisering mellom Frankrike og Østerrike, hvor Frankrike på den tiden siden revolusjonene var den truende makten. Etter at Tyskland overraskende vant den Fransk-Tyske krigen i 1870-71, ville de signalisere at de var fornøyd med sitt territorium i Europa. Men de fryktet en ny krig med Frankrike. Bismarck prøvde å alliere seg med Russland, men de to landende kom ikke overens og etter Bismarcks sin tid prøvde de å alliere seg med Storbritannia. Tyskland fryktet en krig på to fronter. Hele denne prosessen med allianser og en opprustning ga feile signaler til resten av verden.

På 1900- tallet var spenningen så stor at den tyske generalstaben ville ha en kjapp krig for å lette på trykket, de ba regjeringen i landet om å bruke hvilken som helst diplomatisk grunn til å begrunne en krig. Dette kom i 1914 med skuddet i Sarajevo og dens kompliserte diplomatikk.

Planen til Tyskland var å få Frankrike raskt til å overgi seg og så få Russland rakt til å overgi seg og så gå tilbake til sitt.

Ja, Tyskland har den største skylden for første verdenskrig, men de andre aktørene i stormaktspolitikken som Storbritannia og Russland feilet å være garantister. De overlot jobben til Østerrike, som var å demme opp for en ny Fransk ekspansjon og sørge for at statene i Tyskland og Italia ble som de ble. Men med sitt nasjonale mangfold, ble jobben for vanskelig for Østerrike.

Første verdenskrig var heller et resultat av den internasjonale politikken var i en anarkistisk tilstand.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Filosofi

Filosofi

Bilde

Alternativt Livssyn

Alternativt Livssyn

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Språk

Språk

Laster...