Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Japans overgivelse. Årsaker.

Den formelle overgivelsen av Japan ble annonsert 15. august 1945 og signert 2. september 1945. August var en hendelsesrik måned i sørøst-Asia og resulterte i at 2. verdenskrig ble over.

På skolen lærte vi at det var atombombene som var grunnen til Japans overgivelse men stemmer dette? Jeg hørte akkurat en teori at Sovjets offensiv 9. august var det som gjorde utslaget.

Jeg vil tro at det var en kombinasjon men hvilken årsak veide tyngst? Og om man tok bort en av dem, ville Japan overgitt seg?

1
74 kommentarer

Mrsa2

Ei løgn blir ikkje sanning med å gjenta den.

1

Langveg

Du les historie svært einsidig. Det er ingen tvil om at japanarane hadde følarar ute for å oppnå ei fredsløysing dei kunne leva med. Resultatet hadde vorti om lag det same om amerikanrane hadde gått med på tingingar om kapitulasjon, for japanarane fekk når det kom til stykket, ei langt meir skånsam handsaming enn tyskarane jamvel om det dreidde seg om vilkårslaus kapitulasjon i båe tilfella. Keisaren vart mellom andre spard, og fåe leiarar vart avretta eller dømde til lang straff. .

1

Mrsa2

Ja, dei hadde følare ute, men dei var ikkje klar til å overgi seg. Dei hadde blant anna flare ute for å sjå om dei kunne overtale Sovjetunionen til å gå til krig mot USA og Vesten for på den måten vinne krigen.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Filosofi

Filosofi

Bilde

Alternativt Livssyn

Alternativt Livssyn

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Språk

Språk

Laster...