Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Opprør som ikke lyktes.

Å gjøre opprør mot makten har formet historien vår. Hvordan hadde verden sett ut uten den amerikanske, russiske og franske revolusjon for eksempel. Men hva med de opprørene som ikke lyktes? Hva kunne skjedd da? Jeg har laget en liste over fem opprør som ble slått ned og som kunne endret historien vår:

  1. Boxeropprøret i Kina 1899. Kinesiske nasjonalister angriper men blir slått ned av en uvanlig allianse bestående av mange land som 15 år senere vil kjempe mot hverandre. Opprøret sliter på monarkiet og gjør at det få år senere faller og kommunistene overtar. Kunne et vellykket opprør stryket keiseren og hindret kommunistene fra å ta makten?

  2. Bondeopprøret i England 1381. Bøndene lavest på rangstigen reiser seg mot makten i det største opprøret England noen gang hadde sett. De okkuperer London og kongen trekker seg tilbake til Tower. Han møter opprørslederene og går med på deres krav. Men dette var kun et spill for å samle troppene. Allerede dagen etter slår de til og opprøret drives tilbake. Med tanke på Englands rolle i århundrene fremover med kolonisering, industrialisering og verdensmakt, hva ville skjedd med et alternativt lederskap? Og hvordan ville det inspirert andre undertrykte i verden?

  3. Satsumaopprøret, Japan 1877. Samuraienes siste krampetrekning mot modernisering og utenlandske ideer og kultur. Den nye moderne hæren bestående av vernepliktiktige slår opprøret ned. Det er den samme strukturen som terroriserer øst-Asia seksti år senere. Men hadde samuraiene lyktes kunne reformene blitt bremset og isolasjonspolitikken fortsatt? Ville de blitt okkupert?

4. Det tredje slaveopprøret 73 BC. 120 000 slaver med Spartacus i spissen gjør opprør i romerriket. De truer Roma, den viktigste byen i verden på den tiden. Men hva som var deres mål er ikke helt klart. Etter at Roma sender åtte legioner mot dem og flere underveis blir tilslutt slavene slått. Hvordan ville republikken sett ut under Spartacus? Ville Kristendommen fremdeles ha blitt så stor?

5. Opprøret i 1848. En tid preget var mye uro i hele Europa. Feilede avlinger, nasjonalistiske strømninger, ideer til nye tenkere og ny teknologi danner bakteppet for dette. Det begynte på Sicilia og spredde seg videre til 50 land med ulike motiver som stemmerett og uavhengighet. Men alle disse gruppene var dårlig koordinert og jobbet dårlig sammen. De militære styrkene forholdt seg lojale til den rådene makten og slo ned opprør etter opprør. Men hadde de lyktes ville vi hatt avsatte monarker, nye land og styresett. Og hva med Europa som global leder?

3
2 kommentarer

Kommentarer

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å kommentere på dette innlegget!

Gå til innlogging

Hvale90

Ungdomsopprøret mitt.

2

baldviking

1) var del av en serie med revolusjoner og forsøk på modernisering, som varte fra sent 1800-tall frem Mao seiret i Borgerkrigen. Historien kunne ha tatt andre veier på flere trinn i denne prosessen. Boxeropprøret i seg selv var ikke avgjørende.

2) Bondeopprør lyktes aldri i Middelalderen. De fleste ble slått ned raskt. Andre tok lengre tid. Noen vant kortsiktige seire. Kun Svartedauen bedret bøndenes stilling vesentlig. Det virker ikke som om økonomiske eller samfunnsmessige forhold gjorde det mulig med bondestyre i Middelalderen i vesentlig grad. Sverige og Norge er eksempler på land hvor bøndenes stilling forble sterk. Tyske bønder flyttet østover for å få en friere stilling. Engelske bønder utvandret til Amerika.

3) Et Japan som vendte seg innover i 1877 ville vel ha blitt åpnet igjen av USA eller Europa?

4) Ingen slaveopprør lyktes. Noen varte i flere år, særlig hvis den romerske hæren var opptatt andre steder.

5) 1848 kunne ha resultert i forsert tysk samling under Frederik Vilhelm IV. Det kunne ha gitt et mer liberalt tysk keiserrike enn det vi fikk i 1871.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Filosofi

Filosofi

Bilde

Alternativt Livssyn

Alternativt Livssyn

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Språk

Språk

Laster...