. Derimot virker det som om indianske soldater fra reservatene fullt ut fikk delta. Ble de da regnet som "hvite" eller gjaldt det noen spesielle regler for dem,

Den mest kjente indiansk soldat er Ira Hayes fra Pima-stammen i Arizona. På det berømte bildet der det amerikanske flagget reises på Iwo Jima, er det Ira Hayes som står helt bakerst og strekker armene opp mot flagget.

https://www.nationalgeographic.com.au/content/factsheets/thumbnails/IwoJimaHeader.jpg?v=27&azure=false&scale=both&width=1600&height=900&mode=crop

Han var i en avdeling med bare hvite soldater, han var visstnok utsatt for en god del mobbing.

Kjent er jo også navajoene som ble brukt i kommunikasjon over radio. For ikke å bruke tid på koder, lot amerikanerne istedet navajoene snakke i klart språk i radiomeldninger. Da var japanerne hjelpeløse for de hadde jo ingen som kunne navajospråket.

2

Ble de da regnet som "hvite"

De ble regnet som hvite, og var underlagt samme vernepliktsregler som andre amerikanske borgere.

Segregering av den Amerikanske hæren under WW2 gjaldt i hovedsak Afro-Amerikanere. Grunnen til at Japanske soldater ble holdt i egne enheter var nok først og fremst at man til en viss grad tvilte på deres lojalitet. Samt at de naturlig nok ville utgjøre en stor del av amerikanske enheter rekruttert fra Hawaii (i 1940 utgjorde Japanere nesten 40% av befolkningen på Hawaii, og antagelig en betydelig større andel av folk i vernepliktig alder).

Og etniske kinesere ble ikke samlet i egne enheter, men ble fullt ut integrert i "hvite" regimenter....

1
franzsigel [sitat…] De ble regnet som hvite, og var underlagt samme vernepliktsregler som andre amerikanske borgere. Segregering av den Amerikanske hæren under WW2 gjaldt i hovedsak Afro-Amer...

Grunnen til at Japanske soldater ble holdt i egne enheter var nok først og fremst at man til en viss grad tvilte på deres lojalitet. Samt at de naturlig nok ville utgjøre en stor del av amerikanske enheter rekruttert fra Hawaii (i 1940 utgjorde Japanere nesten 40% av befolkningen på Hawaii, og antagelig en betydelig større andel av folk i vernepliktig alder).

Det var en lengre sak om dette i Ken Burns "the war". De fikk ikke kjempe i stillehavskrigen, noe forståelig, men ble sendt til Europa i egne enheter. Disse ville naturlig nok vise sin lojalitet til USA ved å kjempe enda hardere enn de "hvite". Noe de også gjorde. De ble brukt som brannslukkere, og som gjennombruddstropper alt etter hva som krevdes. De hadde ekstreme tap, spesielt i Hurtgen, hvor kampene nærmest ble betraktet som slaktehus.

En av de mest dekorerte US soldaten var av japansk avstamning og kjempet her, hvis jeg ikke husker feil. Serien ligger forøvrig på netflix, og anbefales.

1
deleted3041664 [sitat…] Såg ein film om det. Gikk ikkje så veldig bra med Ira.

Du så nok Flags of Our Fathers fra 2006. Det ble Ira Hayes spilt av Adam Beach som selv er indianer fra salteux-nasjonen i Canada. Hans oldemor var riktignok fra Island. I filmen Windtalkers fra 2002 spilte Adam Beach rollen som en av navajoene som deltok i den amerikanske kommunikasjonen over radio.

Ira Hayes spilte forøvrig seg selv i filmen Sands of Iwo Jima fra 1949.

Nei det gikk ikke så bra med Ira Hayes, han ble alkoholmisbruker og døde tidlig. Han likte slett ikke å være berømt og at fremmede mennesker kom til reservatet for å se ham. Han var også tydeligvis sterkt traumatisert etter opplevelsene under krigen. Av de seks soldatene som reiste flagget, var det bare tre som kom levende fra Iwo Jima.

1
Homo_Erectus Du så nok Flags of Our Fathers fra 2006. Det ble Ira Hayes spilt av Adam Beach som selv er indianer fra salteux-nasjonen i Canada. Hans oldemor var riktignok fra Island. I filmen W...

Av de seks soldatene som reiste flagget, var det bare tre som kom levende fra Iwo Jima.

Enda en digresjon fra temaet.....

De siste japanske soldatene på iwo jima overgav seg ikke før i 6. januar 1949, nær fire år etter att slaget var over....

1
Laster...