EM forferdelig dårlig avgjørelse in 50 different ways.. Juridisk, politisk, maktfordelingsmessig og demokratisk sett. Og 'forferdelig dårlig' er en nesten juridisk form for dempet språk, det er en høflig måte å si det på.

Konsekvensene hjemsøker USA til denne dag, 45 år senere, og ligger som du er inne på bak som minst én betydelig del av polariseringsproblemet.

Om du setter i gang Eivind Smith om dette temaet, kan du sette av resten av dagen (Litt flippete).

In a highly cited 1973 article in the Yale Law Journal,[88] Professor John Hart Ely criticized Roe as a decision that "is not constitutional law and gives almost no sense of an obligation to try to be."[89] Ely added: "What is frightening about Roe is that this super-protected right is not inferable from the language of the Constitution, the framers’ thinking respecting the specific problem in issue, any general value derivable from the provisions they included, or the nation's governmental structure." Professor Laurence Tribe had similar thoughts: "One of the most curious things about Roe is that, behind its own verbal smokescreen, the substantive judgment on which it rests is nowhere to be found."[90] Liberal law professors Alan Dershowitz,[91] Cass Sunstein,[92] and Kermit Roosevelt[93] have also expressed disappointment with Roe.

Jeffrey Rosen[94] and Michael Kinsley[95] echo Ginsburg, arguing that a legislative movement would have been the correct way to build a more durable consensus in support of abortion rights. William Saletan wrote, "Blackmun's [Supreme Court] papers vindicate every indictment of Roe: invention, overreach, arbitrariness, textual indifference."[96]Benjamin Wittes has written that Roe"disenfranchised millions of conservatives on an issue about which they care deeply."[97] And Edward Lazarus, a former Blackmun clerk who "loved Roe's author like a grandfather," wrote: "As a matter of constitutional interpretation and judicial method, Roeborders on the indefensible.... Justice Blackmun's opinion provides essentially no reasoning in support of its holding. And in the almost 30 years since Roe's announcement, no one has produced a convincing defense of Roe on its own terms."[98]

2

Mange snakker om en reversering av Roe vs Wade som den ytterste konsekvens av at Kavanaugh nå har tatt over for Kennedy.

Det som er mer bekymringsverdig er at Høyesterett i USA nå har blitt tvers igjennom politisk, på grunn av de steile frontene ved at Republikanere og Demokrater nesten utelukkende stemmer partimessig. Det har vært kutyme for at presidenten har valgt kandidater som ville blitt godkjent med god margin i Senatet og dermed blitt sett på som nogenlunde nøytrale. Man vet at dommerne har hatt rimelig klar slagside til ene eller andre siden, MEN at de flagger den så til de grader som Kavanaugh gjorde i sitt "crybaby"-innlegg har ikke forekommet før, og han slo vel bort enhver forestilling om både sin egen og dermed også Høyesteretts upartiskhet. Det bør bekymre de fleste.

3

Norge innførte selvbestemt abort i 1978 etter en lang politisk prosess. Det var fem år etter USA selv om Norge sto langt til venstre for USA i sosiale/kulturelle spørsmål. I Norge fikk innføringen av selvbestemt abort ingen spesielle politiske følger.

Abortsaken spilte en ganske stor rolle i norsk politikk på den tiden. Da Willoch dannet regjering i 1981, var det f.eks. abortsaken som gjorde at det ble en ren Høyre-regjering og ikke en trepartiregjering, ettersom KrF ikke ville gå inn i en regjering som måtte administrere abortloven. (Etter et par år kom de på andre tanker).

Den klareste forskjellen er at det ikke fortoner seg realistisk med omkamp i Norge (noe som er med på å forklare uvissheten om hvor KrF vil falle ned i det politiske landskapet; "moralsakene" som pleide plassere dem på høyresiden fortoner seg uansett tapt). Skyldes det bare samfunnsmessige forhold, eller har det at det ligger et klart politisk vedtak bak, spilt inn?

Det er uansett vanskelig å være uenig i at den måten dette ble gjort på i USA ved domstolsvedtaket Roe vs Wade, ikke er heldig. Uansett hva man mener om selve saken, burde et slik vedtak gjøres ved at politikerne faktisk stemmer over om man er for eller mot, og ikke ved en "regeltolkning" av Høyesterett.

2
malvolio [sitat…] Abortsaken spilte en ganske stor rolle i norsk politikk på den tiden. Da Willoch dannet regjering i 1981, var det f.eks. abortsaken som gjorde at det ble en ren Høyre-regj...

Den klareste forskjellen er at det ikke fortoner seg realistisk med omkamp i Norge (noe som er med på å forklare uvissheten om hvor KrF vil falle ned i det politiske landskapet; "moralsakene" som pleide plassere dem på høyresiden fortoner seg uansett tapt). Skyldes det bare samfunnsmessige forhold, eller har det at det ligger et klart politisk vedtak bak, spilt inn?

Kvifor skal fri-abortsspørsmålet (eig. rett til drap på foster) gjerast til ei høgre/venstre-sak? Det er det ikkje. Elles er tydeleg nok Hareide i sitt stille sinn både for homoekteskap og fosterdrap. Men alle krf-arar er det ikkje. Fordelinga når det gjeld syn i slike saker vil nok vera avgjerande i regjeringsfrågan sjølv om sakene jo ikkje er aktuelle i noka form for regjering. Høgre er like mykje for fri abort og homoekteskap som Ap.

2
malvolio [sitat…] Abortsaken spilte en ganske stor rolle i norsk politikk på den tiden. Da Willoch dannet regjering i 1981, var det f.eks. abortsaken som gjorde at det ble en ren Høyre-regj...

Det er uansett vanskelig å være uenig i at den måten dette ble gjort på i USA ved domstolsvedtaket Roe vs Wade, ikke er heldig. Uansett hva man mener om selve saken, burde et slik vedtak gjøres ved at politikerne faktisk stemmer over om man er for eller mot, og ikke ved en "regeltolkning" av Høyesterett.

Nå er det nå engang sånn at i USA har man brukt enkeltdommer for å avgrense lovgivningen siden landet ble til. Og så betent som abortsaken er så spørs det jo hvem som overhodet ville møtt opp til avstemning over en slik lov....

2
baldviking Noe av problemstillingen var om abortspørsmålet ble mer betent av at det ble avgjort gjennom en domsavsigelse heller enn gjennom en politisk prosess som ledet frem en egen lov?

I den grad at den kun krever en "ny" tolkning fra Høyesterett for å reverseres, ja. Roe vs. Wade skapte kun juridisk presedens, som kan endres ved en ny lovfortolkning.

En lov som er vedtatt av begge kamre og signert av presidenten må gjennom en helt annen mølle for å reverseres.

1
Kalle73 I den grad at den kun krever en "ny" tolkning fra Høyesterett for å reverseres, ja. Roe vs. Wade skapte kun juridisk presedens, som kan endres ved en ny lovfortolkning. En lov som...

Dersom abort ikke er spesifikt tillatt i Grunnloven eller i en egen føderal eller statlig lov, så vil det jo som du sier være lett å fjerne denne retten ved en ny grunnlovstolkning.

På den andre siden har jo konservative krefter klart å gjøre det nesten umulig å få utført en abort i stater som West Virginia, North Dakota, South Dakota, Mississippi, Wyoming og Kentucky.

Hvis Roe vs Wade blir reversert, vil det republikanske partiet miste en av sine viktigste symbolsaker for å mobilisere konservative kristne velgere, samtidig som demokratene vil få en gullgruve av en kampsak lagt opp i hendene på seg.

Derfor tror jeg at strategene i GOP neppe er særlig interesserte i en omkamp om Roe vs Wade, fordi den situasjonen vi har nå passer dem ganske godt. Nå kan det selvfølgelig hende at mer høyreradikale Tea Party-representanter vil pushe det gjennom likevel, fordi de ikke tenker valgkampstrategi på samme måte.

1
Laster...