Jeg logger straks av.

Vår mann var tilstede i TTR ved en spesiell anledning og hans morsmål var ikke fransk. Wikibilde uten T fra hans hjemspråklige artikkel.

TFID.

1
Laster...