Historie

ddt

Ubatene i WW1?

Tyskerne hadde ubater i denne krigen ogsa, men hvor effektive var de. Na hadde jo de allierte ikke rare mottrekken mot ubatene, annet enn dypvannsbomber.

Har noen informasjon om ubater, typer, bemanning og hvor mange de klarte a senke?

Jeg regner med at disse oppererte ganske ner kysten

1
21 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Var det ikke en tysk ubåt som senket Britannic i 1918?

1

De tyske ubåtene klarte nesten å tvinge Storbritannia i kne med uinskrenket ubåtkrig mot "merchant shipping" i 1917. Bare ved å innføre konvoisystemet klarte britene å overvinne de tyske ubåtene. Her er noen tapstall i tonnasje for britene under WW I 1914 :241,201 1915 :855,721 1916 :1,237,634 1917 :3,729,785 1918 :1,694,749

Hele veien hadde bar britene over halvparten av det totale tapet av handelsfartøyer på verdensbasis. Norge mistet halvparten av sin hansdelsflåte. Legg merke til det store fallet i tonnasjetap fra 1917 til 1918 etter innføringen av konvoisystemet. Tyskland hadde båter som oppererte langt til havs, ved britenes Western Approaches og andre typer som gikk nærmere land. Man regner tap mot u-båter i tonnasje og ikke i antall skip. Det interessante er hvor mye av fiendens forsyninger man får sendt til havets bunn, ikke hvor mange båter. Mer interessant å senke en stor enn tre små da det er sløsing med torpedoer.

1

Mener å erindre fra historietimene at èn tysk ubåt egenhendig senket tre britiske kryssere i 1916 (?).

1

Osprey Ltd. utgir nye bøker om Første Verdenskrigens tyske ubåter i det siste og er tilgjengelige til en billig pris på Internett ( søkeordet: Osprey Books ). Det foregikk en voldsomme utvikling av ubåtvåpenet i krigen- i året 1914 var det ennå fremdeles tatt i bruk dampdrevede ubåter i Frankrike med dampturbiner ( senere K-båtene i Storbritannia ), bensindrevede ubåter ( eksplosjonfaren mye større ) og diselsdrevede ubåter og man regelrett begynner på blanke arker da krigen var startet. Ubåtene den gang var knapt mer enn torpedobåter med evne til å kunne ferdes undervanns for mye kortere tid enn i 2. verdenskrig og kunne ikke dersom var langt mer skrøpeligere bygget, dykker ned til dybde lik stor som egne lengde eller mer ( ubåten fra 50 til 80 meter lang i de største versjoner ). Ubåtens sekundære våpen som en fastmontert kanon på dekket blir enda mer brukt enn de kostbare og ikke alltid så pålitelige torpedoer, spesielt mot mindre fartøyer og seilfartøyer som ennå var å se i stor antall da.

Under Første verdenskrig var 811 tyske ubåter ordert, 768 bygget eller under byggning og blitt kansellert som minst 400 stykker. 343 ubåter var bygget i 1906-1918, hvorav 134 ødelagt i strid, 42 ødelagt av miner, 17 ødelagt ved ulykke og 14 ødelagt av egne mannskap. 175 ubåter var igjen ved krigens slutt- 47 % av alle ubåter i strid var ødelagt med tap av 515 offiserer og 4.849 andre døde eller 40 % av all personnell.

Under krigen hadde tyskerne klart, spesielt i Nordsjøen og omkring de britiske farvannene å senker minst 13 millioner tonn av allierte fartøyer, hvorav 9 millioner britiske på over 2.000 senkede fartøyer med 14.000 døde sjømenn i 1914-1918 og dessuten klart å senker krigsfartøyer og ett antall passasjerfartøyer. Den gang var det nemlig meget lite elektroniske hjelpsmidler selv hos jageren og byttet og man måtte ofte regelrett leter opp offeret og selv da krevde det stor taktisk dyktighet og heldig valg av posisjoner for den mye sløvere ubåten å kunne rammer sitt offer. Radioavlyttning var så avansert allerede med peilingsutstyr at tyskerne dermed innført radiotaushet og var i realitet langt mer blind enn i 2. verdenskrig- fra overflatestillingen kunne ikke man håper å ser lengre enn få kilometer vekk og ved klar vær uten sky er det for stor fare for at rekognoseringsfly eller luftskip kunne observert disse. Ofte måtte de regelrett skjuler seg med meget lite bevegelse i overflaten og foretrekker dårlig sikte, men dersom man fremdeles bruker dampmaskineri som avgir seg synlige røykstrimper langt vekk var det ikke problemer selv i overskyende vær å ser skip kommer.

De allierte hadde allerede forlengst begynt på det som skulle blir deres viktigste bekjempingsmiddel mot ubåter den neste krig som sonar, men det var da for nytt og ikke perfekt så man regelrett bruker avlyttningsteknologi etter kunstige lyd i havet som fungerer til å sender lyd undersjøs som bølger. En observatør var tvunget til å måtte lytter etter lyd i timer og først når man kunne finner lyd man vet er kommet fra en ubåt, kunne man endelige peiler seg inn og dermed overvåker området. Men systemet var ikke perfekt. Konvoien som våpen viser seg å være svært effektiv fordi ubåtene den gang var for sløv og ikke så manøverbart som i neste krig, at raske destroyerne, forkledte "Q-ships" og lette krysserer som fungerer som "rammere" ofte utstyrt med ballonger som kunne fra lufta ser ubåter i overflate langt vekk var ofte for mye- og nattangrep var for farlig. Dessuten var det tatt i bruk antiubåtsminer i enorme felter- 70.000 ved Norge i "Northern Barrage", 10.000 i Engelske Kanal og aktiv minelegging i retning Heligoland som blir brukt til å senker mange ubåter- 200.000 miner tilsammen!

U 35 av U 31-klassen var krigens meste suksessfylte ubåt noensinne med 224 nedsenkede fartøyer på en halv million tonn under fire kapteiner i 1914-1918 og til og med overlevde krigen tross en dykkingstid på bare 1 min. 40 sekunder og ingen kanon. U 35 er 64,7 meter lang, 6,3 meter bred på 685/878 tonn med dieselmaskineri på 1850 hp som gir 16,4 knop i kort periode på overflate og 9,7 knop undersjøs. 4 torpedorører, to foran og to bak med 50 cm torpedoer. Fikk i 1917 en 10.5 cm kanon. Var ganske primitiv i utseende som pre-krig konstruksjon, men overlevde til 1920.

1

Under den annen verdenskrig var tapstallene i mannskap nesten det samme, altså at sjøfolk som ble drept i ubåtangrep og tyske sjøfolk som ble drept når ubåtene deres ble angrepet bare skilles med under hundre mann. Tror det var ca. 35000 på hver side.

Forøvrig, hadde tyskerne fått tatt i bruk, og brukt mere resursser på ubåtkrigføringen kunne det ha fungert, dem siste ubåtene tyskerne byggde altså type 21,22 og 23 hadde snorkler slik at den måtte ikke opp for og få luft, og kunne heller ikke oppdages på radar siden snorkelen ikke var stor nok til det. Dem hadde også noen torpedoer som var akustiske, gikk etter lydmønstre, en ubåt som ble senket utenfor New jersey USA ble mest sannsynlig torpedert av sin egen torpedo.

Amerikanerne brukte også akustiske torpedoer når dem tok disse kjempeubåtene til japanerne, disse som gikk i trafikk mellom japan og Tyskland.

Mest brukte ubåt under annen verdenskrig var nok type 7.

1
Arcticblue Under den annen verdenskrig var tapstallene i mannskap nesten det samme, altså at sjøfolk som ble drept i ubåtangrep og tyske sjøfolk som ble drept når ubåtene deres ble angrepet b...

De allierte hadde flere mottrekk til ubåtene, en var som du nevnte dypvannsbomber, ett annet var det dem kalte for "Pinnsvinet" eller "Hedgehog" var en serie med granater som fungerte på samme måte som dypvannsbomber og ble skutt ut over steder dem trodde at ubåten lå. ASDIC (tror det er slik det ble skrevet) fungerte som en sonar, og så brukte dem Radar siden ubåtene som tyskerne brukte egentlig ikke er en ubåt, men et overflatefartøy som kunne gå under vann tror jeg beskrivelsen er. De virkelige ubåtene kom ikke før type 20 og utover når dem fikk snorkler.

De allierte brukte også minihangarskip for og beskytte konvoiene, og langdistanse fly som patruljerte havområdene og slapp bomber eller akustiske torpedoer etter ubåtene.

1
Arcticblue Under den annen verdenskrig var tapstallene i mannskap nesten det samme, altså at sjøfolk som ble drept i ubåtangrep og tyske sjøfolk som ble drept når ubåtene deres ble angrepet b...

nå ble vel tidligere ubåter også utstyrt med snorkler etterhvert. Det som var nytt med Type 21 og 23 var økt batterikapasitet. Resulterte i større fart og lengre rekkevidde under vann. Det var andre ting som mer stillegående, raskere omlading på torpedoer etc. Type 22 ble aldri bygd og skulle ha Walther-turbin. Den og Type 23 var kystubåter.

1
varulv2468 Osprey Ltd. utgir nye bøker om Første Verdenskrigens tyske ubåter i det siste og er tilgjengelige til en billig pris på Internett ( søkeordet: Osprey Books ). Det foregikk en volds...

1. verdenskrigens ubåtkrigen kalles "Handelskrieg" generelt sett den gang av tyske militære. De allierte først i 1915 etter flere seriøse tilbakeslager forårsaket av undervanns snikangrep som U 9s senking av tre pansrede kryssere ( og kort etter en lette krysser ) tok i bruk anti-ubåt taktikk som høyhastighets zig-zag, lettståls nett mot torpedoer når man er ankret opp ( f.eks om natten eller når man tar i forsyninger eller er i en base ) og handelsfartøyene blir dermed dirigert til å bare tar i bruk de traveleste havn-innkjørseler om natten for det var der de fleste senkinger foregikk i 1914 langs den engelske kysten. Til å begynner med var minefelter den beste løsning mot ubåter og mange av de som gikk tapt i strid hadde truffet miner og gått tapt under kamp eller forfølgning og for å hindret snikangrep inn i trange farvann som havnebassenget eller en bukt der man hadde krigsfartøyer blir det settet opp "angivernetter" som skulle ved kontakt med ubåten varsler og det var effektiv nok sammen med søkelysutstyr på skip eller land til å fanger opp ubåter som hadde forsøkt å sniker seg inn.

Man tok i bruk avlyttningsteknologi som simpelte mikrofoner man senker ned i havet for å lytter etter ubåter som ofte avgir seg motorstøy av deres strømdrevede motorer, virvelene av propellene kunne også avgir seg lyd som kan identifiseres og man kunne ofte sporer ned en ubåt bare ved å hører åpningen av torpedoluker. Men det var fort oppdaget at bedre motor eller lavere hastighet var meget god til å unngår direkte oppsporing og mange kapiteiner oppdager at ved å dykker dypere enn normal, kunne de fortsetter uten å blir oppdaget. Dermed begynner man å bygger ubåter med evne til å dykker dypere enn før uten fare for implosjon som var en litt for alminnelige hendelse under strid. Det var starten på en utvikling som skulle blir til sonarteknologi. Radio var i krigen meget viktig, men etter tap av flere ubåter som var bevist å ha blitt oppsporet gjennom peilingsutstyr- blir det innført radiotaushet og man bare svarer på anrop og deretter flytter seg hurtig vekk fordi Royal Navy har "Room 40". Room 40 aktuelt har fått tak på kodebøker for den tyske marine allerede tidlige i krigen gjennom ett kupp av russerne som deretter blir brukt til kodebrytning og å dechiffisert alle meldninger man fanger opp under ledelse av sir Alfred Ewing og kommander James. Avlyttningseksperter måtte stadige sliter med å bryter nye koder- tyskerne i 1. verdenskrig var langt mer improviserende i deres bruk av koder enn i 2. verdenskrig, men kodebøkene var en stor hjelp og dersom tyske offiserer måtte stadige sender instrukser via radio var det en små sak å fanger opp meldninger. Room 40 var meget viktig til å danner "midtertidige trygge" korridorer gjennom "den forbudte sonen".

Først i 1917 kommer dypbomber i generell bruk og de var med på å gjør det vanskeligere for de tyske ubåtene i året 1917-1918 samtidige som den ekstrem-konservativ admiraliteten endelige blir tvunget av Lloyd George til å måtte danner konvoitjeneste til slutt, da var mange liv gått tapt fordi admiralene var virkelighetsfjerne. Bruk av luftskip med minst 150 stykker hver dag og sjøfly/flybåter med nå pålitelige radioutstyr var meget viktig i å avverger ubåtene fra å kunne utnytter deres potensialitet samtidige som britiske ubåter blir sendt dypere inn i tyske farvann. Året 1918 så endelige en slutt på admiralitetens idioteri da man begynner å bygger ett større antall destroyerer og ny teknologi som skulle kjennpreger 2. verdenskrig, var ved å blir perfekte selv om de ennå var primitive så om krigen hadde fortsettet inn i 1919 hvor tyskerne planlegger å ha ett større antall ubåter som kan seiler inn i Atlanterhavet mot den franske kyst rundt om de britiske øyene og nyere UB 48 som skulle blir forgjengeren for de tyske ubåtene i 2. verdenskrig, var allerede satt i masseproduksjon- ville tyskerne ha tapt. Det var konvoien som skulle frarøvde tyskerne deres seier og forsøk på ulveflokktaktikk mislykker pga. mangel på trening og sløvhet om natten, utrolige nok var eskortefartøyene bedre utstyrt med søkelys enn i 2. verdenskrig 1940-1944!

1
varulv2468 1. verdenskrigens ubåtkrigen kalles "Handelskrieg" generelt sett den gang av tyske militære. De allierte først i 1915 etter flere seriøse tilbakeslager forårsaket av undervanns sni...

Tall tatt fra Conway`s 1906-1921 volume:

Tall for ubåtkrigen omkring de britiske øyene 1914-1918:

August 1914- september 1915: 431 skip på 791.705 tonn. Oktober 1915- april 1916: 359 skip på 898.794 tonn. Mai 1916- januar 1917: 1152 skip på 2.099.523 tonn. Februar 1917- desember 1917: 2566 skip på 5.753.751 tonn. Januar 1918- november 1918: 1046 skip på 2.648.233 tonn.

Lothar von Arnauld de la Periere: 194 skip på 453.718 tonn. Walter Forstmann: 146 skip på 384.304 tonn. Max Valentiner: 140 skip på 310.000 tonn.

Ett stort antall skip blir også senket i Middelhavet 1915-1918 av tyske og østerrikske-ungarske ubåter fra baser i Dalmatria og Tyrkia, der skulle flere av "esser" nevnt over ha sanket inn ett stort antall "kills" under østerrikske-ungarsk flagg.

Lt. Georg Ritter von Trapp senker 1 pansrede krysser, 1 ubåt og 12 fartøyer på 45.668 tonn. Lt. Zdenko Houdeck: 1 destroyer og 11 fartøyer på 47.726 tonn.

Østerrike-Ungarn med 27 ubåter fikk senket 108 handelsfartøyer på 196.102 tonn og 11 mindre fartøyer på 41.000 tonn ødelagt/senket, to pansrede krysserne, 6 destroyere og 2 ubåter. 1 slagskip, to lette destroyere og en japansk destroyer, "Sakaki" blir grovt skadet.

1

Et lite sidesprang her: Men de norske Ula-klasse ubåtene, er de omtrent de samme som type XXI fra slutten av 2. verdenskrig? Likhetene er jo slående!

1
immelmann Et lite sidesprang her: Men de norske Ula-klasse ubåtene, er de omtrent de samme som type XXI fra slutten av 2. verdenskrig? Likhetene er jo slående!

"immelmann skrev:

Et lite sidesprang her: Men de norske Ula-klasse ubåtene, er de omtrent de samme som type XXI fra slutten av 2. verdenskrig? Likhetene er jo slående!"

En tysk WW2-ubåt (husker ikke om det var XXI) som nå ligger på land (som museum) i Laboe litt nord for Kiel, ble på 70-tallet gitt til Norge som opplærings-ubåt. Skal ikke se bort ifra at det bli kopiert litte her og der...

1
Halvpalle "funx skrev: Var det ikke en tysk ubåt som senket Britannic i 1918?" ifølge britisk propaganda fra den tiden.....kan like gjerne være en mine eller en intern eksplosjon. Lusitania...

Britannic gikk på en mine i middelhavet i 1916 på vei til Gallipoli for å hente sårede. Minen var lagt av en tysk ubåt. Britannic ville sannsynligvis overlevd, hvis det ikke hadde vært for to tabber:

Kapteinen prøvde å strande skipet, men det eneste han oppnådde var å presse mer vann inn gjennom hullet etter minen.

Flere vindusluker stod åpne, slik at når skipet gikk ned med baugen kom det vann inn gjennom de åpne lukene. Dette var et klart brudd på reglementet for militære skip i stridssoner.

Etter at lastelistene er blitt offentliggjort er all mistanke om at Britannic fraktet ammunisjon o.l. fjernet. Det fantes ikke slikt ombord. (Med Lusitania var det jo en annen sak...)

+SirPlus+

1

Lignende innlegg

Vestens kultur

Jeg er ingen rasist, men ser hvordan minoritetene vil fjerne viktige symboler på Vestens kultur, de føler ingen takknemlighet overfor Jefferson, Churchill, Linnes enorme betydning utenfor det evt. ras...
1
0 svar
Filosofi Script Siste svar

Eksklusjonsmaskinen

En ene halvdelen av mureriet er katolsk antipritestantisme, den andre halvdelen dr antikristelig. Tilsammen en ufattelig stor banalitet, ondskap og dumskap.
1
1 svar
Vitenskap TerjeRasmussen Siste svar

TOLLTULL

Har sett litt på TV2 serien om de norske tollerne. En av tollerne sa på bakrommet at "han bare måtte skjelle ut harryhandlern". Dette var svært uprofesjonelt av vedkommende, han burde hatt en skikkeli...
2
1 svar
Filosofi Bogilde Siste svar

En begynnelse

Jeg vil påstå at denne prosessen av tid og konstant forandring vi nå erfarer, logisk sett nødvendigvis må ha hatt en begynnelse (utgangspunkt). Mitt argument: "Det kan umulig foreligge en evig prosess...
1
2 svar
Vitenskap PUK Siste svar

Blåse ett hus til himmels.

Hvordan kan man blåse ett hus til himmels med forbruk av strøm for 1 Kr. nettleie inkludert? Vi sier 1 kWt. Jeg mener dette burde gå fint men har ikke forsøkt det enda :-)
1
5 svar
Laster...