Historie

Robin666

Hvor mange døde total undert Andre verdenskrig?

Noen som har tallet på hvor mange mennesker som totalt døde under andre verdenskrig?

Fra 1939-1945 av krigshandlinger selvfølgelig, og da mener jeg Globalt over hele verdenen.

1
43 svar
baldviking varjen skrev: Men kan man se på dette som en fortsettelse på 2.v.k.? Det er snakk om frigöringsbevegelser i disse landene, ikke en fortsettelse på konflikten mellom Tyskland og Sov...

Det er riktig å betraktet partisankrigene i østlige Europa som en del av 2.vk dersom disse frigjørings/oppstandskonflikter oppstår som en konsekvens av krigsutbruddet mellom Tyskland og Sovjetunionen, også av kommunistenes overtakelse av makt i visse østeuropeiske land som Polen der minst 82.000 polske-ukrainske partisaner omkommet mot 30.000 polske-sovjetiske "sikkerhetspersonnell inkludert disse av NKVD fram til 1948 som også så grufulle handlinger av de polske makthaverne som var ikke bedre enn nazistenes. En uhellig allianse var sluttet mellom kommunistene i Polen og Sovjetunionen om grensetraktenes etniske sammensetning- i Polen skulle man foretar etniske rensing av ukrainskeættede og ikke-polske minoriteter fra regioner hvor de var i majoritetsforhold mens man så det motsatte i Ukraina om enn i mindre omfattelse og midt i det hele var partisanene fanget mellom tyskerne og russerne, deretter mellom polakkene og russerne i et mareritt som vedvarer fram til 1957 der ingen fange var tatt og disse som falt i hender på NKVD ( senere KGB ) ville ha foretrekket døden. Det var HUNDRETUSENER som deltok i stridighetene i vestlige Ukraina og det er uklart hvor mange hadde omkommet i Ukraina/Polen dersom dette er noe som Polen i dag vil glemmer i skamfølelse og russerne ville ignorer i total forakt.

I hele Sovjetunionen skulle 40.000 militære og NKVD ha blitt drept mot partisaner, mesteparten fram til 1948 da hele 4 år var brukt på å utrydder partisaner som aldri fikk opplevde humane behandling og for disse var sovjeterne ikke bedre enn tyskerne, engangs langt verre og mer skrupelsløst. Det var et ukjent antall partisan i Ukraina/Polen som telles i hundretusener, minst 50.000 i Estland, 60.000 i Latvia og over 50.000 til 100.000 i Litauen ( det oppstår ondt blod mellom balterne og innflyttede russerne som deltok i "folksforsvarsmilitser" som tydde til blind terror og brutal undertrykkelse- ikke rart at balterne sterkt mislikt sine russiske naboer i deres hjem! ) NKVD hadde dessuten stått bak brutal knusing av flere indre oppstander i Sovjetunionen som var oppstått i 1941-1945 og visse av forbrytelser rettet mot etniske folkeslag i Sovjetunionen som den nå altfor kjente deportasjonen av tsjetsjenerne og ingusjeterne i 1944 var ikke et hår bedre enn Holocaust grusomhet og umenneskelighet.

Kanskje det var ikke galt at det var Stalin og NKVD som var største enkelsårsak bak sovjetiske dødsfall, 9 mill. var drept i 1939-1949 og da var ikke de okkuperte landene tatt i Baltikum, Polen. Romania og Slovakia tatt med- og så måtte man ikke glemmer deres deportering av krigsfanger til Sibir etter krigens slutt fordi Stalin ville ikke anerkjente egne soldater som krigsfanger- over en million eller så. Mange dør. Hitler var et monster, men så var ikke Stalin noe bedre og generelt langt verre i sin total opportunistiske skruppelsløshet som til tider kan være verre enn Hitlers sjelsknusende ondskap man i det minst kunne identifisere ofre av.

Forskjellen mellom 1.vk og 2.vk ligger ikke i antall drepte eller mengde ødeleggelse, men hvilken andel av de drepte som hadde kommet som en konsekvens av konflikten- under 1.vk var det typisk nok et flertall av militære tap og tidvis som i Vestfronten var sivil tap sjelden selv om hungernød, brutal okkupasjon, sykdommer og endels anarkistiske voldsbruk som i østlige Anatolia av Tyrkia/Ottomanske Riket tok en ganske stor andel. I 2.vk er det derimot likt delt mellom sivile og militære tap, i mange tilfeller kunne man som i Kina oppdager at de sivile tapene var mange ganger større enn de militære. Sivilister var ikke et mål for bevisste policy av makthaverne med militære midler under 1.vk, til og med det armeniske folkemordet 1915-1918 var mer utøvdert av politistyrker og militsstyrker under sivil administrasjon enn av regulære styrker. Det var derimot noe annet under 2.vk da sivilister var gjorde til mål av raseideologiske, idealiserte og ikke minst teoretiske motiver som var da utenkelige i 1.vk hvor anslag mot sivile var mer uregelmessige og langt mindre kjennpreget av kaldblodige tenkning selv om strategiske bombing av England 1915-1918 var en av de få unntaker- troen på terroren under 1.vk var ikke gitt så grandoise dimensjoner hos de militære som under 2.vk.

Men hvis en soldat med erfaring i begge verdenskriger skulle definere hvilken som var avgjørende verste, vil vedkommende heller mot 1.vk hvor traumatiske opplevelser kunne skjer mer hyppigere selv om dødsrate mellom de to konflikter var ikke meget forskjellige dersom man så selvutslettende episoder under 2.vk som enda ikke var så hyppige som under 1.vk. Sårdannelser under 1.vk er dokumentert å være langt verre enn under 2.vk generelt sett dersom artilleri var av grovere sort som kunne detoneres og sprede klumper av metall istedenfor metodiske kuttende splinter ment å blir spredt sfærisk. Et menneske i 2.vk kunne blir kuttet i småbiter, men under 1.vk blir man radbrekket, skåret opp og regelrett knust til et søl i sekunder. Infanterister under 1.vk blir demoralisert av mindre om det ikke var for deres besluttsomhet.

2

Medregnes Holocaust ?

De tallene jeg har sett, heller i retning av 42 millioner totalt, men om det stemmer vet jeg ikke.

1

Russerne pleier vel å si at hungersnöden drepte 10 millioner, krigen 10 millioner og Stalin 10 millioner.

De fleste anslagene jeg har hört ligger vel på rundt 50 mill totalt under 2.v.k. Holocaust medregnet. -----------------------------------------------------------------

varjen - forövrig er det min mening at Karthago bör ödelegges.

Cato d.e.

1

Ingen vet de egentlige tallene over antall drepte under 2.vk på alle lander som var utsatt for krigshandlinger og deretter er det enorme svinn på de oppgitte tallene man finner utenfra hvilken utgangspunkt man startet i. Den meste aksepterte er 55 millioner drepte enda det er etter anerkjente kilder som flere bøker oppgitt at hele 68 millioner kan ha omkommet hvorav 28,848.000 i Sovjet og 13,500.000 i Kina samt 5,780.000 i Polen. Det er spesielt Sovjet og Kina man har størst kontroversitet i omkring beregning av statistiske data dersom de to lander har store mørketaller og mye frafallende faktorer samtidige som man måtte voktet seg ved mot overdrevninger. De militære tapene under 2.vk er heller ikke enkelt rett og sett fordi ved enhver lands talloppgivning er det mørketall og andre som ikke hadde blitt tatt med i det totale bildet.

Men en måtte konkludert med at mellom 55 og 70 millioner hadde blitt drept som en konsekvens av 2.vk fra 1937 da stridighetene brøt ut på Kina til 1957 da de siste antikommunistiske partisaner blir utryddet på de karpatiske fjellene i vestlige Ukraina. 2.vk var en slags kosmopolitiske storkonflikt av mange ulike konflikter som settes i forbindelse med hverandre før eller senere slik at man så en enorm variasjon av ulike konflikter under ett. Holocaust kan med rette ansees som en del av 2.vk og krigshandlingene dersom det var et barn av krigens atmosfære fremfor en nazistisk tanke, en måtte husker på at Hitlers politikk mot jødene og andre avviklende blir mer og mer skjerpet jo lengre det foregikk konflikt med ytre fiender i ønsket om å avverge indre motstand av sine raseideologiske "fiender". Det samme kunne sies om de japanske "Tre alt"-kampanjene i Kina som var lik ille som Holocaust.

1

Russeren mast 30 millioner mennesker under 2 verdenskrig.

I 2 verdenskrig døde 60 mill +/-

1
varulv2468 Ingen vet de egentlige tallene over antall drepte under 2.vk på alle lander som var utsatt for krigshandlinger og deretter er det enorme svinn på de oppgitte tallene man finner ute...

varulv2468 skrev: "Men en måtte konkludert med at mellom 55 og 70 millioner hadde blitt drept som en konsekvens av 2.vk fra 1937 [...] til 1957 da de siste antikommunistiske partisaner blir utryddet på de karpatiske fjellene i vestlige Ukraina."

Partisaner i Ukraina til 1957? Dette er noe jeg aldri har hört om. -----------------------------------------------------------------

varjen - forövrig er det min mening at Karthago bör ödelegges.

Cato d.e.

1
Andrysha [Slettet]

Andrysha skrev: "*** Væpnet oppstand foregikk flere steder i Sovjet like etter krigen. Ukraina og Baltikum er bare noen eksempler."

Jo, det kjenner jeg til. I Estland var det vel ganske omfattende partisanvirksomhet etter krigen.

Men kan man se på dette som en fortsettelse på 2.v.k.? Det er snakk om frigöringsbevegelser i disse landene, ikke en fortsettelse på konflikten mellom Tyskland og Sovjetunionen. -----------------------------------------------------------------

varjen - forövrig er det min mening at Karthago bör ödelegges.

Cato d.e.

1
varjen Andrysha skrev: "*** Væpnet oppstand foregikk flere steder i Sovjet like etter krigen. Ukraina og Baltikum er bare noen eksempler." Jo, det kjenner jeg til. I Estland var det vel g...

varjen skrev: Men kan man se på dette som en fortsettelse på 2.v.k.? Det er snakk om frigöringsbevegelser i disse landene, ikke en fortsettelse på konflikten mellom Tyskland og Sovjetunionen. ------------- Siden vi regner borgerkrigen i Kina som både forspill og etterspill til andre verdenskrig, må vi vel også regne endel av urolighetene i Europa i etterkant av andre verdenskrig til andre verdenskrig? Endel av de opprørerne var tross alt partisaner, som hadde slåss mot tyskerne i flere år før de vendte våpnene mot russerne.

1
Tuor Hvor mange døde i 1.vk.? Jeg har hørt læreren min legge ut om hvor grusom den var i forhold... 24/10-2004 2-0!! 28/11-2004 2-1!!

Det var mindre du og 1VK var ikke grusomere enn 2VK på mange måter, men på andre måter var den det.

Tror det var 18 millioner som døde, men ikke stol på de tallene for de kommmer ut av hodet mitt.

I have sworn upon the altar of Freedom eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man. Rikk: 13.12.04

1
Tuor Ok. Men var jeg og 1VK grusommere enn 2VK?? 24/10-2004 2-0!! 28/11-2004 2-1!!

Det kommer helt an på hvordan man definerer grusom.

Nå påstår ikke jeg at jeg har inngående kjennskap til 1.verdenskrig, det har derimot andre her på forumet, men jeg ser på 1.verdenskrig som en meningsløs skyttergravskrig med hodeløse frontalangrep.

2.verdenskrig var også en brutal krig, da først og fremst på Østfronten, hvor nazisme og kommunisme stod ansikt til ansikt. Holocaust, samt SS-avdelingers opptreden, er andre grusomheter ( for å si det mildt ).

1

I følge boken "verdens historie i kart, tekst og bilder" er dette dødstallene fra forskjellige land:

Land .......................... Mobiliserte .............. Drepte militære ..... Drepte sivile..

Australia .................... 680.000 ................... 29 395 .................. få Belgia ........................ 800.000 ................... 9.561 .................... 75.000 Bulgaria ..................... 450.000 ................... 18.500 ................... 1.500 Canada ...................... 780.000 ................... 39.319 ................... få Danmark .................... ukjent ...................... 4.339 ..................... få Finland ....................... 250.000 ................... 79.047 ................... få Frankrike .................... 5.600.000 ................ 210.671 ................. 173.260 Hellas ......................... 150.000 .................. 16.357 ................... 155.300 India ........................... 2.400.000 ................ 36.092 .................. få Italia ........................... 4.500.000 ................ 279.820 ................. 93.000 Japan .......................... 7.400.000 ............... 1.506.000 .............. 300.000 Jugoslavia .................... 3.740.000 ............... 1.700.000 militær+sivile Kina (kommunister) ...... 1.200.000 ................ ukjent ................... ukjent Kina (nasjonalister) ....... 3.800.000 ............... 1.324.000 .............. ca. 10 mill. Nederland ..................... 500.000 .................. 13.700 ................. 236.300 New Zealand ................. 150.000 .................. 12.162 ................. få Norge ........................... 25.000 .................... 4.780 ................... få Polen ........................... 1.000.000 ................ 850.000 ............... 5.778.000 Romania ....................... 600.000 .................. 519.822 ............... 465.000 Sovjet ............................ 20.000.000 ............. 14.500.000 ........... 7.000.000 Spania .......................... ukjent ..................... 23.000 militær+sivile Storbritannia .................. 4.600.000 ............... 271.311 ................ 60.595 Sør-Afrika ...................... 140.000 .................. 8.681 ................... få Tsjekkoslovakia ............. 180.000 ................... 6.683 ................... få Tyskland ....................... 10.800.000 ............... 2.850.000 ............ 2.300.000 Ungarn .......................... 350.000 .................. 750.000 miltær+sivile USA ............................. 11.490.000 .............. 292.100 ................ få

Virker som Polen virkelig fikk unngjelde...

__________________________ http://www.iguanen.com/goran/ http://www.fcbarcelona.nu

1

Lignende innlegg

Historie vif_support Publisert

17. mai til ettertanke

Kongen hilser det norske folk 17. mai 1940 Kongens hilsen leses opp i Tromsø radio, den eneste frie radiostasjonen i Norge https://www.nrk.no/skole-deling/12165 London Radio 17. mai 1945 Siste 17. mai...
1
0 svar
Vitenskap Script Publisert

Minoriteter

Minoriteter vil gjerne fremme at de har en særlig tilgang til den vitenskapelige sannheten utenom den vitenskapelige. Kvinnelige forskere som hevder at når en erkejennelsesfilosof gjetne tar trivielle...
1
0 svar
Vitenskap Aztalon Siste svar

Genier

Genier oppstår fra tid til annen. Da mener jeg de som skiller seg ut blandt folkemengden betraktelig og kan anses som geni altså geni begavet. Det er en skala fra 160 IQ og oppover til supergeni som e...
1
10 svar
Filosofi nyheim Publisert

Vennskap

Ja, dyr trenger også å føle nærhet og vennskap. Egentlig en selvfølge som ikke blir forstått godt nok.
1
0 svar
Filosofi Bogilde Publisert

På vei mot et Big Bang

Jeg begynner med å identifisere den eneste egenskapen av eksistensen som nødvendigvis alltid må ha eksistert, et 'potensial for tilblivelse'. Mitt argument: "Ethvert realisert øyeblikk må nødvendigvis...
1
0 svar
Historie mar_ette Siste svar

Ukraina - en historisk allegori.

Siden vgd driver med lite annet enn sensur/kontrollert kupping av innlegg... Ingenting her i dette innlegget er ment som faktiske påstander jeg kommer med, det er kun utsagn som leseren selv kan tolke...
2
6 svar
Historie VESTMAN Publisert

Harald Hårfagre

Nå har jeg lest Tormod Torfæus' saga om Harald Hårfagre. Islendingen Torfæus (1636-1719) var Kongelig historiker av kongedømmet Danmark-Norge. Som islending hadde han tilgang og ikke minst en særegen...
1
0 svar
Laster...