Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Når ble man enig om at jorden var rund?

Dette spørsmålet har dukket opp flere ganger det siste året, gjerne under tråder om historiske myter, hvor da myten skal i bestå i at folk i eldre tider trodde at jorden var flat.

Såvidt meg bekjent var alle (med noen få unntak) enige om at jorden var flat inntil de europeiske oppdagelsesreisene begynte.

Den eldste referansen til en kuleformet jord jeg kjenner er Pytagoras (ca 500 f.kr) som baserte sin oppfatning på observasjoner av stjernenes gang og skipsmaster som dukket opp i horisonten. Begge sterke bevis for at jorden måtte være kuleformet. Claudius Ptolomais i Alexandria la i tillegg ca 150 e.kr frem bevis basert på målinger av skygger langs Nilen i sitt åtte-binds verk om geografi.

Denne kunnskapen ble av klostrene i Middelalderens Europa ansett for totalt uinteressant. Det fantes ingen lærde som studerte geografi før tidligst på 1200-tallet. Vi må dessuten huske at selv om klostrene tok vare på utvalgte deler av antikkens filosofi og vitenskap, lot man i stor grad det man tok vare på ligge ubrukt. Den fremherskende tankegangen var at verden hadde gått gjennom en gullalder og bare kunne bli verre frem mot dommedag. Forskning var derfor hensiktløst. Kun søken etter Gud hadde hensikt. Vi må også huske at lese og skrivekyndigheten i Middelalderen var minimal. Selv i klostrene var et stort antall av munkene funksjonelle analfabeter. De resiterte tekster de hadde lært utennatt ved enten å høre dem bli lest høyt eller møysommelig stave seg gjennom dem. Noen av dem kopierte tekster. Et forsvinnende lite antall brukte skriftspråk til å utrykke komplekse tanker. I tillegg utgjorde munkene et forsvinnende lite antall av Europas befolkning. Ved flere av Europas hoff var kongene analfabeter gjennom store deler av Middelalderen. Vi har mange eksempler på konger som underskriver med buemerke. Det samme gjelder såklart overklassen. Kjøpmenn og håndverkere brukte nok endel tall og tegn/substantiver, men skrift...? Bøker var svindyre og kostet i praksis flere årslønner inntill man oppfant boktrykkerkunsten på 1400-tallet. De gjenværende 90 prosentene av befolkningen, altså bøndene, så i beste fall en bok da det lokale klosterets hellige bøker ble tatt frem i forbindelse med prosesjoner. (Kirkene hadde ikke nødvendigvis bøker/bibel, da det meste her foregikk utennatt og på latin...)

Min påstand blir derfor at med unntak av en og annen sær munk, med ekstrem tilgang på godt bibliotek, trodde alle i Europa gjennom Middelalderen at jorden var flat. Alle kart fra denne tiden opererer f.eks med en flat jord. Den fremherskende, "vitenskapelige" oppfatningen var at jorden var flat.

Skulle noen fremskaffe en referanse til en diskusjon om noe annet enn en flat jord etter Antikken og før 1200-tallet, skal jeg selvsagt moderere min påstand.

Vet vi hva arabere, indere og kinesere mente om samme emne?

3
28 kommentarer
Trådvisning
Hele diskusjonen

kensen

Hele 200 år før Pythagoras framsatte sin teori, kom imidlertid profeten Jesaja med denne klare uttalelsen: «Det er En som bor over jordens sirkel.» (Jesaja 40: 22) Det hebraiske ordet chugh, som her er oversatt med «sirkel», kan også gjengis med «kule». Det er bare et kuleformet legeme som ser ut som en sirkel uansett hvilken vinkel en ser det fra. .Fullført: Etter 732 fvt.

Omspenner: ca. 778—etter 732 fvt.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Filosofi

Filosofi

Bilde

Alternativt Livssyn

Alternativt Livssyn

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Språk

Språk

Laster...