Veiledning om fyringsanlegg for flytende og gassformig brensel sier bl.a. dette:

"Når rørledning føres gjennom vegg eller gulv, legges den i hylse av stivt plastmateriale. Gjennomføring i brannklassifisert bygningsdel må ha slik utførelse at bygningsdelens brannmotstand ikke svekkes."

Altså skal rørledningen gå gjennom et litt større rør av plast, for å sørge for at røret kan bevege seg som følge f.eks. temperatursvingninger. At denne rørbiten skulle koste mange kronene kan jeg ikke tenke meg.

1

Er også ment for å hindre at bygningsdelen trekker til seg parafin ved en evetuell lekkasje. Kontakt personen som er ansvarlig for å utføre service på parafinbrenneren din så kan han sikkert hjelpe deg.

1
Laster...