Det følger av tomtefesteloven § 37 at innløsningssummen skal settes til enten 30 ganger gjeldende festeavgift eller 40 % av tomtens markedsverdi. Her er det verdt å merke seg at regelen om 40 % av tomtens markedsverdi ikke gjelder for tomter som er festet bort på ubegrenset tid.

Hvis du har fått tilbud om å kjøpe til 20% av markedsverdien til tomta, kan det se ut som du egentlig har fått et godt tilbud, siden hver av partene i et festeforhold kan kreve at innløsningssummen skal tilsvare 40% av tomteverdien i steden for 30 ganger festeavgift.

Tomtefesteloven § 37

1
Laster...