ZoneOfAvoidance

Det står det på dataladere også. Ingen problem å bruke den i ujordet. Kan oppstå fare om det blir jordfeil på den samtidig som det er jordfeil på noe annet i nærheten, og du berører begge. Men sjansen er forsvinnende liten, og sånn er det uansett med alt av utsyr av denne typen som blir brukt i ujordet stikk.

1

Disse støpslene er laget så finurlig at et jordet støpsel kan stikkes inn i en ujordet kontakt, mens et ujordet støpsel ikke kan stikkes inn i en jordet kontakt.

Det har jeg alltid tolket som at:

Ja, det går helt greit, siden det er mulig.

Og da snakker jeg ikke om disse tynne støpslene for dobbeltisolerte apparater, det er vel noe annet.

1

En ovn til ett barnerom, må være lukket og bør være festet. Løse ovner med gjennomstrømning, kan lett bli veltet eller sengeklær kan komme i veien.

Du kan sette inn ett jordet støpsel, i en ujordet stikkontakt. Det er imidlertid viktig, at du ikke har andre utsatte deler i rommet eller sentralvarme rør i rommet. Årsaken er at du ved jordfeil på utstyr,så vil utsatte deler bli strømførende og ved jordfeil 2 vil du, ved å ta i begge delene kunne få 230v gjennom kroppen.

Ellers så kan du (elektriker) også på ett barnerom sette inn kombinasjonsvern/ jordfeilbryter i fordelingskap. Se her

Ujordet stikkontakt forutsetter ett rom isolert fra jordforbindelse.

1

Hei og hå!

Kanskje er det er flere grunner til at det står at den må i jordet stikkkontakt. Dette gjelder også stadig flere dataprodukter. Strålingen fra slike ovner og apparater må ned til et minimum dette for å forebygge senere El følsomhet har jeg forstått og opplevd.

Jeg har inntrykk at når det står klart i bruksanvisningen at den skal i jordet kontakt er det nok en viktig grunn.

Se Felo.no hvis du er interessert i hva som kan hende hvis du blir eksponert over for lang tid.

1
kireddo Hei og hå! Kanskje er det er flere grunner til at det står at den må i jordet stikkkontakt. Dette gjelder også stadig flere dataprodukter. Strålingen fra slike ovner og apparater m...

Jeg har inntrykk at når det står klart i bruksanvisningen at den skal i jordet kontakt er det nok en viktig grunn.

Ja og den her knyttet opp til jordfeil og berøringsfare. I ett rom uten jordpunkt vil en fase til jord ikke oppdages eller utgjøre noen fare. I midlertid vil en slik feil på ett annet produkt i samme rom og innenfor ditt bevegelses område gi 230V gjennom kroppen, som med stor sannsynlighet kan ta ditt liv. Se her!

1
Laster...