Dette er forhåpentligvis enkelt:

Fra Skatteetatens sider:

Betingelser for skattefritak – eiertid og botidFor at gevinst ved salg av bolig skal være skattefri (og dermed heller ingen rett til fradrag for tap), må begge de følgende betingelser være oppfylte:Salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble ervervet (eiertid), ogeieren må ha brukt boligen til egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget finner sted (botid). Vanligvis vil bare botid i egen eiertid regnes med. Det vil si at dersom du har kjøpt borettslagsleiligheten (regelen gjelder også disse) for 10 år siden så oppfyller du krav 1 og dersom du har bodd der minst et år av de to siste som oppfyller du krav 2 og har derfor skattefritak på gevinst.Skulle du ikke oppfylle disse kravene, som jeg tror du oppfyller så beregnes gevinst tap slik.

I og med at det er forholdsvis lett å få skattefritak for gevinst ved salg av bolig er det så og si ingen som frivillig skatter av slik gevinst. Skulle du for eksempel ha leid ut boligen din de siste årene så ordner du skattefritaket på gevinsten ved å bosette deg der et år og dermed er du innenfor kravene til skattefritak.

Er du ikke innenfor skattefritakets krav og heller ikke har anledning til å komme deg innenfor kravene så kan sikkert regnskapsfører i borettslaget hjelpe deg litt på vei mens skatteetaten kan fortelle deg om eventuelle påkostninger du har foretatt kan regnes med.

For de fleste som har eid bolig i 10 år lønner det seg å bo et år i huset dersom de har muligheten da skatten på gevinsten blir relativt høy.

1
Laster...