Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Avvik i bruksareal ved boligkjøp

Jeg har kjøpt et nytt hus der byggingen ikke har startet enda. Jeg har imidlertid fått en mistanke om at det er et betydelig avvik (kanskje så mye som 10%) i det som er oppgitt som bruksareal og faktisk bruksareal utifra å ha sett på et identisk hus fra samme utbygger.

Hvis det viser seg at være et like stort avvik når byggingen av mitt hus blir ferdig, kan jeg da kreve prisavslag, i så fall, hvor mye? Hvis jeg konfronterer dem med funnene mine før de starter byggingen, kan jeg da gå ut av avtalen hvis de ikke vil levere det som faktisk står i avtalen? Hvilke rettigheter har jeg egentlig? Ønsker ikke noen konflikt, men hvis det virkelig blir slik at jeg får 10% mindre plass enn avtalt, mener jeg ikke det er noe jeg bare skal akseptere uten videre.

1
19 kommentarer

Kommentarer

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å kommentere på dette innlegget!

Gå til innlogging

Bergsprekken

Jeg har kjøpt et nytt hus der byggingen ikke har startet enda. Jeg har imidlertid fått en mistanke om at det er et betydelig avvik (kanskje så mye som 10%) i det som er oppgitt som bruksareal og faktisk bruksareal utifra å ha sett på et identisk hus fra samme utbygger.

Høres merkelig ut, men misforståelser kan selvsagt oppstå pga en mengde ulike begreper hva angår areal i bolig.

Det er NS 3940 som gjelder her.

Bebygd areal (BYA) = fotavtrykket av bygningen inklusive terrasser hvis disse er overbygget med tak eller har en høyde på 50cm eller mer over gjennomsnittlig terreng. Utkragede bygningsdeler med fri høyde mindre enn 5 meter inngår også i BYA.

Bruksareal (BRA) = alt målbart areal innenfor yttervegg hvor takhøyden er 190 og bredden er 60cm. Dette vil si at man ikke trekker fra innvendige delevegger, trappestikk og pipe.

Bruttoareal (BTA) = alt areal inklusive tykkelsen på yttervegger, og som legges sammen for alle plan i bygningen.

Her finner du en god og illustrert forklaring på de ulike begrepene.

1

solitude

Høres merkelig ut, men misforståelser kan selvsagt oppstå pga en mengde ulike begreper hva angår areal i bolig.

Jeg kjenner ganske godt til de ulike begrepene og er rimelig sikker på jeg ikke har gjort noen feil der.

Ut fra det jeg har sett, så har de på tegningerne (og i beregningerne) tatt utgagspunkt i en tykkelse på ytterveggene på ca. 22 cm. På samme tid skrives der er huset bygges etter TEK 16 og ut fra hva jeg har lest andre steder, vil alene isolasjonen i ytterveggene i nye huse pga økte krav til isolasjonen typisk være minst 25 cm og man ender da fort opp med en yttervegg på 40 cm.

Jeg fikk nettopp kontakt med en som har kjøpt tilsvarende hus fra samme utbygger og som har fått flyttet inn, så jeg vil snart kunne få tak i de riktige målene.

1

Bergsprekken

Ut fra det jeg har sett, så har de på tegningerne (og i beregningerne) tatt utgagspunkt i en tykkelse på ytterveggene på ca. 22 cm. På samme tid skrives der er huset bygges etter TEK 16 og ut fra hva jeg har lest andre steder, vil alene isolasjonen i ytterveggene i nye huse pga økte krav til isolasjonen typisk være minst 25 cm og man ender da fort opp med en yttervegg på 40 cm.

Hvis boligleverandøren har beregnet BRA ved å benytte utvendige mål med fradrag av 22cm veggtykkelse - så bør du ta dette opp med dem før de begynner å sette opp huset.

TEK16 er det ingenting som heter. TEK10 ble gjort gjeldende f.o.m 1.juli 2010 og har ikke endret betegnelse siden, og hvis jeg ikke husker feil så har u-verdien for yttervegg vært den samme helt fram til i dag.

TEK17 trådte i kraft 1.juli d.å med en overgangsperiode fram til 31.desember 2018 (valgfritt om en ønsker å bygge etter TEK10 eller TEK17)

1

F.R.O.G

Dette går på helt spesifikke krav til takhøyde i boligen din. Er ikke "knevegger" høye nok i loftetasjen din, så blir ikke dette godkjent som boligareal blant annet. Det regnes inn i brutto arealet, men regnes ikke i bolig arealet. Mange som har dette problemet. Spesielt i litt eldre boliger hvor de pusser opp og tror at dette automatisk gir et større boligareal.

1

solitude

Dette går på helt spesifikke krav til takhøyde i boligen din. Er ikke "knevegger" høye nok i loftetasjen din, så blir ikke dette godkjent som boligareal blant annet.

Ingen knevegger her. Det er full høyde i alle rom i begge etasjer. Den store kilden til forskjellen ligger i hvor tykk ytterveggen blir.

1

Bergsprekken

Dette går på helt spesifikke krav til takhøyde i boligen din. Er ikke "knevegger" høye nok i loftetasjen din, så blir ikke dette godkjent som boligareal blant annet.

Bruksareal = 1,9 meters takhøyde med en bredde på 60cm eller mer. Et rom/areal trenger ikke å være godkjent til opphold/beboelse for at dette skal inngå i bruksarealet.

1

Lignende temaer

Bilde

Spill

Spill

Bilde

Datahjelp

Datahjelp

Bilde

Foto og video

Foto og video

Bilde

Jakt, Fiske og Friluftsliv

Jakt, Fiske og Friluftsliv

Bilde

Dyr

Dyr

Laster...