Combat Hvorfor kan de ikke finne sted?

Fordi så dyptgripende samfunnsendringer krever totalt kontroll, for å holde et sånt forandringene på plass er ikke mulig uten totalt kontroll, man gjør ikke slik endringer, for at de så blir omgjort ved neste valg. Samtidig vil ingen gi fra seg sine rettigheter frivillig, derfor er ikke demokrati og sosialisme gjennomførbart. Nettop fordi sosialisme uansett pratet om folkerett og demokrati er antidemokraitsk. MAn skal her overkjøre en stor del av folket i beste fall en minoritet på rundt 50% i den vestlige verden er det slik at middelklassen er den dominerende største klasse, arbeidere drar inn store lønninger, og de fattige som er det nærmest du kommer proletarene er en et lite mindretall. Hvordan kan det bli demokratisk når man overkjøre flertallet, uansett blir det aldri demokratisk når man totalt overkjører en minoritet samme om den er på 1% eller 49%.

1
Thomi Fordi så dyptgripende samfunnsendringer krever totalt kontroll, for å holde et sånt forandringene på plass er ikke mulig uten totalt kontroll, man gjør ikke slik endringer, for at...

Jeg tror for det første ikke at flertallet har høyere utdanning her i vesten. For det andre kan jeg jo bruke den samme argumentasjonen mot et samfunn som tillater kapitalisme. Det vil jo teoretisk ikke være gjennomførbart fordi det er så enorme omveltninger i samfunnsstrukturen fra kommunismen.

1
Combat Jeg tror for det første ikke at flertallet har høyere utdanning her i vesten. For det andre kan jeg jo bruke den samme argumentasjonen mot et samfunn som tillater kapitalisme. Det...

Combat skrev: Jeg tror for det første ikke at flertallet har høyere utdanning her i vesten. For det andre kan jeg jo bruke den samme argumentasjonen mot et samfunn som tillater kapitalisme. Det vil jo teoretisk ikke være gjennomførbart fordi det er så enorme omveltninger i samfunnsstrukturen fra kommunismen.

**Jeg mente og si middelklassen ikke vesten, men det siste argumentet er jo bare latterlig, vi er jo et kapitalistisk samfunn det er det som er utgangspunktet ikke kommunismen.

1
Combat Jeg tenkte først og fremst på Russland. Ifølge den logikken burde ikke kapitalismen der være mulig, hvis man tar utgangspunkt i demokratiske endringer.

Combat skrev: Jeg tenkte først og fremst på Russland. Ifølge den logikken burde ikke kapitalismen der være mulig, hvis man tar utgangspunkt i demokratiske endringer.

**Det er ikke samme sak, systemet eksisterte i praksis ikke lenger, systemet hadde klappet sammen. Det man gjorde var å sette noe inn i tomrommet. Det er også noe helt annet å gi folk frihet og demokrati, i motsetning til å ta fra dem frihet demokrati og alle eiendeler. Ser du virkelig ikke forskjellen her. Forandringene til kommunisme ble også gjort i et vakum av et system som hadde klappet sammen. Det var et bondesamfunn som var lite industralisert, lite infrastruktur og samfunnet var ekstremt polarisert, liten eller ingen utdannelse, folk hadde liten eller ingen tilgang på informasjon. Dette er selvfølgelig noe helt annet enn et moderne vestlig land.

1
Thomi Combat skrev: Jeg tenkte først og fremst på Russland. Ifølge den logikken burde ikke kapitalismen der være mulig, hvis man tar utgangspunkt i demokratiske endringer. **Det er ikke...

Thomi skrev: Combat skrev: Jeg tenkte først og fremst på Russland. Ifølge den logikken burde ikke kapitalismen der være mulig, hvis man tar utgangspunkt i demokratiske endringer.

**Det er ikke samme sak, systemet eksisterte i praksis ikke lenger, systemet hadde klappet sammen. Det man gjorde var å sette noe inn i tomrommet. Det er også noe helt annet å gi folk frihet og demokrati, i motsetning til å ta fra dem frihet demokrati og alle eiendeler. Ser du virkelig ikke forskjellen her. Forandringene til kommunisme ble også gjort i et vakum av et system som hadde klappet sammen. Det var et bondesamfunn som var lite industralisert, lite infrastruktur og samfunnet var ekstremt polarisert, liten eller ingen utdannelse, folk hadde liten eller ingen tilgang på informasjon. Dette er selvfølgelig noe helt annet enn et moderne vestlig land. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er det Sovjetunionen du snakker om her? Kjenner meg ikke helt igjen i beskrivelsen du kommer med.. Sovjet hadde stor og tung industri, og skolene i østblokken var kjent for å gi svært god utdanning til alle borgerne. (særlig DDR) Bibliotekene var også store og svært omfattende, der folk kunne hente alt fra filosofi til science-fiction. Det du tenker på er isåfall en ufri presse, men det er ikke det samme som mangel på tilgang til informasjon. Vesten (særdeles USA) er vel kjent for å livnære seg på store mengder ufaglært arbeidskraft for å holde samfunnet gående, disse kan på ingen måte sies å ha god utdanning.

"Det er også noe helt annet å gi folk frihet og demokrati, i motsetning til å ta fra dem frihet demokrati og alle eiendeler."

Det er jo akkurat det vi snakker om, å gi folk frihet og demokrati under et sosialistisk/kommunistisk samfunn, og i hvilken grad dette lar seg gjøre.

1
Combat Thomi skrev: Combat skrev: Jeg tenkte først og fremst på Russland. Ifølge den logikken burde ikke kapitalismen der være mulig, hvis man tar utgangspunkt i demokratiske endringer. *...

Først kollapset Tsar Russland som gikk over i Sovjetunionen. Da hadde folket ingen frihet så forskjelen mellom det nye og gamle styre var vel ikke så stor. når Sovjetunionen og dets ideologi og politiskesystem klappet sammen ble det erstattett av et vestlig system, da ga man folk en frihet man før ikke hadde hatt. Forskjellen er ganske stor. Selv om da samfunnet var industralisert og mange var veldig godt utdannet, er det en stor forkskjell fra vesten noe du sikker vil forstå. Når man først har smakt frihet, vil man nok ikke gi den fra seg. Jeg ber deg og åpne øynene litte grann og ikke være så trangsynt. Beklager hvis jeg forklarte det litt tjeitete.

1
Thomi Først kollapset Tsar Russland som gikk over i Sovjetunionen. Da hadde folket ingen frihet så forskjelen mellom det nye og gamle styre var vel ikke så stor. når Sovjetunionen og det...

Problemet er jo at denne friheten har resultert i en røverkapitalisme uten like der borte nå. Friheten er med andre ord bare for et fåtall, og det kan også forklare hvorfor mange derfor ønsker seg tilbake til det gamle systemet. Jeg sier ikke at det gamle systemet var det beste, men det hadde helt klart trekk som folk ønsker å beholde, men som nå er borte.

1

Hviterussland har den høyeste vekstraten av tidligere sovjetstater. Hviterussland har den laveste arbeidsløsheten. Dette til tross for veldig mange arbeidere fra andre tidligere østeuropeiske stater. Hviterussland er altså løsningen for de som kommer fra land hvor arbeidsløsheten er skyhøy og mulighetene er meget knappe. Hviterusslands president er valgt med stort felrtall. Hva er det så "vi" bråker for???? Det går ikke an å kalle et lands folkevalgte ledelse for diktatorer bare fordi statseiendommen ikke legges ut på billigsalg til vesltige kapitalister.

1
Thomi Først kollapset Tsar Russland som gikk over i Sovjetunionen. Da hadde folket ingen frihet så forskjelen mellom det nye og gamle styre var vel ikke så stor. når Sovjetunionen og det...

Thomi skrev: Når man først har smakt frihet, vil man nok ikke gi den fra seg.

-------------------------- Hva er det egentlig du mener med frihet? Kan du gi noen konkrete eksempler? Eller er det bare en følelse av "noe bra" når NRK, Bush og våre statsledere snakker om det?

1
Hyrrokkin2 Thomi skrev: Når man først har smakt frihet, vil man nok ikke gi den fra seg. -------------------------- Hva er det egentlig du mener med frihet? Kan du gi noen konkrete eksempler...

Hyrrokkin2 skrev: Thomi skrev: Når man først har smakt frihet, vil man nok ikke gi den fra seg.

-------------------------- Hva er det egentlig du mener med frihet? Kan du gi noen konkrete eksempler? Eller er det bare en følelse av "noe bra" når NRK, Bush og våre statsledere snakker om det?

**Jeg snakker om det moderne vestlige liberale demokratiet. Det er frihet. Bush er ikke akkurat min helt, det å stigmatisere folk hele tiden er ganske håpløst.

1
Hyrrokkin2 Hviterussland har den høyeste vekstraten av tidligere sovjetstater. Hviterussland har den laveste arbeidsløsheten. Dette til tross for veldig mange arbeidere fra andre tidligere øs...

------------------>Hyrrokkin2

>>>> Hviterussland har den høyeste vekstraten av tidligere sovjetstater. Hviterussland har den laveste arbeidsløsheten. Dette til tross for veldig mange arbeidere fra andre tidligere østeuropeiske stater. Hviterussland er altså løsningen for de som kommer fra land hvor arbeidsløsheten er skyhøy og mulighetene er meget knappe. Hviterusslands president er valgt med stort felrtall. Hva er det så "vi" bråker for???? Det går ikke an å kalle et lands folkevalgte ledelse for diktatorer bare fordi statseiendommen ikke legges ut på billigsalg til vesltige kapitalister. <<<<

Øhh...hva vil skje med dette glansbildet når russerne tilbyr sin energieksport til markedspris? Lukasjenko og resten av den korrupte eliten i Hviterussland lever på Putins nåde...og lånt tid.

Evgyrt

1
Thomi Mitt prinsipp er at din frihet slutter der min begynner.

Thomi skrev: Mitt prinsipp er at din frihet slutter der min begynner. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Men akkurat den der er jo så fryktelig vag. Arbeidsgivere kan jo isåfall ta seg så store friheter som går utover arbeidernes friheter igjen.

1
Combat Thomi skrev: Mitt prinsipp er at din frihet slutter der min begynner. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Combat skrev: Thomi skrev: Mitt prinsipp er at din frihet slutter der min begynner. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Men akkurat den der er jo så fryktelig vag. Arbeidsgivere kan jo isåfall ta seg så store friheter som går utover arbeidernes friheter igjen.

**Nå antar jeg at du har et meget forvridd bilde av frihet, hva mener du når du sier frihet egentlig???????Det føler jeg at jeg har foklart ganske greit.

1
Thomi Combat skrev: Thomi skrev: Mitt prinsipp er at din frihet slutter der min begynner. ------------------------------------------------------------------------------------------------...

Thomi skrev: Combat skrev: Thomi skrev: Mitt prinsipp er at din frihet slutter der min begynner. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Men akkurat den der er jo så fryktelig vag. Arbeidsgivere kan jo isåfall ta seg så store friheter som går utover arbeidernes friheter igjen.

**Nå antar jeg at du har et meget forvridd bilde av frihet, hva mener du når du sier frihet egentlig???????Det føler jeg at jeg har foklart ganske greit. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ser du ikke hvor vagt begrepet frihet egentlig er? F.eks. har vi dette med eiendomsrett, den er jo til dels i veien for frihet den også. Jeg kan f.eks. ikke få lov til å bevege meg på et område, nettopp fordi dette er privat eid og beskyttet av eiendomsretten. Jeg krenker jo ikke din frihet ved å gå på din eiendom, men likevel mister jeg min frihet dersom eiendomsretten skal holdes ved like. Hvor er min frihet dersom jeg ønsker å ha et godt liv, men regelrett blir tvunget til å jobbe fordi jeg kommer til å dø av sult ellers? Røverkapitalisme har jo et problem akkurat der, fordi den egentlig ikke byr på frihet for arbeiderne, de må føye seg eller dø.

Frihet er så mye mer enn bare å få lov til å drive butikk!

1
Laster...