Saltosprekkens_Draum

Den midterste delen er rent konservativt. Del 1 og 3 er i tråd med libertarianske prinsipper.

I del 1 er dog forskjellen mellom konservative liberalister/sosialdemokratiske kapitalister på den ene siden, vs libertarianere, at libertarianere forstår at dette i praksis kun er mulig i en desentralisert samfunnsmodell konstitusjonelt sett.

Libertarianere er derfor (av de ikke-røde) den "egentlige" høyreliberalismen, mens dagens høyrekonservative i realiteten er et stykke unna liberalismens poenger. For en libertarianer er det aldri aktuelt å overkjøre individets rett. For konservative er de "greit" om det tjener staten eller konserner, noe som er det samme som i sosialismen.

*Det finnes også en slags libertarianisme hos moderne venstreside, som hos Rødt som vil kritisere Israel (staten) for å herpe livet til palestinere som mennesker . Problemet der er at det finnes i en retorisk kontekst som er mistenkelig; Rødt vil også ha en sterk stat som overkjører individet. Gi med den ene hånden men ta mer med den andre. Modellen deres er ikke bærekraftig fordi rettigheter ikke kan vedlikeholdes om det ikke er lokalvekst god nok i lokalsamfunnet.

Trygdede mennesker har ikke rettigheter om det ikke er penger i statskasse, hvis også ble det store problemet i Sovjet på 70-og 80-tallet- hvor alle hadde rettigheter og jobb offisielt men var fattige i et totalitært samfunn i praksis.

1
iMariuz [sitat…] Det er en sterk uenighet blant libertarianere om akkurat dette, spørsmålet er jo om fosteret skal regnes som et liv eller ikke og om det er det: er det da kreknking at det...
Saltosprekkens_Draum

Det er temmelig enkelt: Fosteret kan ikke velge noe som helst som et foster, det er ikke i stand til det. Fosteret bor i moren på en måte som kontrolleres av omstendigheter som er totalt utenforstående.

Et født menneske har kapabilitet til å ta rasjonelle valg eller mindre rasjonelle valg, og en type bevissthetskompleksitet som kan reflektere og dermed søke personlig ansvar. Hadde mennesket levd i sammenheng hvor personlige valg ikke skjer overhodet hadde vi krasjet totalt med *hvordan*vi ble evolverte.

For en plante eller en maur er situasjonen helt annerledes, og det samme gjelder for et foster. Uavhengig av hvilken bevissthet fosteret har rukket å utvikle før fødsel, er det like fullt underlagt morens rolle som ansvarlig individ.

Motstand mot abort er således ikke libertariansk, men heller moralkonservativt.

1
Saltosprekkens_Draum Det finnes dog en rekke nyanser i ideologi som gjør at mennesker ofte naturlig søker seg til kategorier. Man søker seg til en gruppe og er også utsatt for homogenisering. Etter min...
Saltosprekkens_Draum

For å si det på en annen måte : Det libertarianere og anarkister har felles ,er at de begge hevder at det er individet som best definerer sin posisjon for seg selv. Andre ideologier, inkludert sosialisme og konservativ liberalisme, sier derimot (ofte indirekte) at overordnede samfunnskrefter kan handle eller overstyre individuelle rettigheter dersom de mener at det er frihets-eller etisk lønnsomt "for alle" eller for grupper osv.

Sånn sett er det ikke spesielt overraskende at dagens kapitalisme (konservativ liberalisme) og sosialisme som regel er dømte til å ende totalitært.

1
Saltosprekkens_Draum Problemet er at verdi er subjektivt. Dette skiller liberalismen og libertarianismen. Libertarianismen er opptatt av etikk som funksjon, ikke bare som prinsipp. Derfor er også liber...
Saltosprekkens_Draum

Det finnes dog en rekke nyanser i ideologi som gjør at mennesker ofte naturlig søker seg til kategorier. Man søker seg til en gruppe og er også utsatt for homogenisering.

Etter min mening er den "egentlige" filosofiske motsetning kun radikal vs konservativ. Liberalister kan være i begge leire. Libertarianere fokuserer på radikalitet fra individets ståsted, dersom overordnede samfunnskrefter er konservative (bevarende eller totalitære).

Et liberalistisk samfunn kan via moralisme og politikk bli totalitært. For et libertariansk samfunn er dette en fysisk umulighet dersom modellen er faktisk libertariansk. Den samme motsetning på venstresiden finnes mellom anarkisme vs sosialisme

1
Jøran_Ødegaard Eller en kan ta utgangspunkt i verdien av et menneske, selv om det ikke er født.
Saltosprekkens_Draum

Problemet er at verdi er subjektivt. Dette skiller liberalismen og libertarianismen. Libertarianismen er opptatt av etikk som funksjon, ikke bare som prinsipp.

Derfor er også libertarianere opptatte av grunnleggende rettigheter i en konstitusjon. Liberalismen handler mer om å se på samfunnet som en kamp mellom krefter der noen vinner og andre taper.

1
Nattevakt Tok den der testen det ble linket til; 53% economic leftist, 35% statist (motsatte av anarchist), 43% anti-militarist, 70% socio-cultural liberal, 77% civil libertarian. Omtrent so...

Tok den der testen det ble linket til;

53% economic leftist, 35% statist (motsatte av anarchist), 43% anti-militarist, 70% socio-cultural liberal, 77% civil libertarian.

Jeg er lik som deg, bortsett fra at jeg ble anarchist og ikke statist. Jeg hadde også sterkere utslag på economic leftist og anti-militarist.

1
Saltosprekkens_Draum [sitat…] Laissez-faire anbefaler ikke noen å unngå abort slik trådstarter gjør. Lf ønsker ikke å sette moralske regler for individet, da dette skal velges av individet selv.

Laissez-faire anbefaler ikke noen å unngå abort slik trådstarter gjør.

Det er en sterk uenighet blant libertarianere om akkurat dette, spørsmålet er jo om fosteret skal regnes som et liv eller ikke og om det er det: er det da kreknking at dets rettigheter om man tar abort?

1
Saltosprekkens_Draum Orker ikke svare på så mange spørsmål men regner med jeg vil få størst score på libertarian, anti-militarist, socio-cultural liberal, økon.liberalist eller noe i den dur. Dog savne...
Saltosprekkens_Draum

(det er dog neppe et perfekt system over tid, men jeg vil tro det blir det neste store samfunnsprosjektet til mennesket, fordi tegnene på at det rådende systemet har feilet eller kun tjener en maktminoritet er meget klare)

1
Nattevakt Tok den der testen det ble linket til; 53% economic leftist, 35% statist (motsatte av anarchist), 43% anti-militarist, 70% socio-cultural liberal, 77% civil libertarian. Omtrent so...
Saltosprekkens_Draum

Orker ikke svare på så mange spørsmål men regner med jeg vil få størst score på libertarian, anti-militarist, socio-cultural liberal, økon.liberalist eller noe i den dur.

Dog savner jeg i testen såvidt jeg kan skumlese, spørsmål om hva en mener om selve samfunnsformen grunnlagsmessig og hvilket syn en har på pengesamfunn og sentralisering. Ofte er dette området det som virkelig viser forskjellene mellom ideer i politikk, økonomi og sosialfilosofi.

For eksempel er konsekvensen av kommunisme, religionsstyre, sosialdemokrati og konservativ kapitalisme ofte det samme (sentralisering, inflasjon, overnasjonalisering, majoritetsfattigdom eller høy gjeld hos de fleste, fascisme i praksis over tid og ustabil økonomi over tid).

Motpolen til dette vil være libertariansk-marxistiske kooperativer (lokale selvstyrer og høy grad av indiv.rettigh) der man erstatter kapitalen med automatiserte ansvarssystemer for individene men bevarer demokratiske spilleregler og etikk.

1

Tok den der testen det ble linket til;

53% economic leftist, 35% statist (motsatte av anarchist), 43% anti-militarist, 70% socio-cultural liberal, 77% civil libertarian.

Omtrent som forventet.

1
Panteismo Resultatet av "testen" vil i så fall gi helt annet svar enn "anarkisme" for deg. Det fine med denne er at den opererer med flere akser, ikke bare en eller to som er vanlig.
Saltosprekkens_Draum

Egentlig ,helt realistisk nyansert, burde man i dag operere med langt flere akser og kategorier enn det som er mulig i en geometrisk eller prosentvis framstilling.. Dog blir det unaturlig for mennesket, som liker å dualiseres eller trekkes til en blokk de føler seg hjemme i. Dette er blant annet grunnen til at noen av de moderne markedsføringsmekanismer og politisk retorikk virker ganske effektivt. Det er som å sjekke damer om våren. Bare å trykke på de rette knappene og resultatet er forutsigbart

1
iMariuz Jeg er tilhenger av en friest mulig markedsøkonomi og minst mulig statlig eierskap så jeg kan ikke se jeg ser på meg selv som en sosialdemokrat. Jeg ønsker også minst mulig statlig...
Saltosprekkens_Draum

Hvem gidder svare på 106 spørsmål for å finne ut "hvem man er"politisk sett?

Siden virker forøvrig noe korttenkt, selv om den har noen gode poenger som dog er mer libertariansk enn anarkistisk.

Å redusere eller fjerne staten er en fordel i utgangspunktet, men da må den erstattes med et velfungerende kooperativ i et lokalsamfunn med høy selvstendighet og selvforsyningsevne. En moderne bystat. Dette er nok ikke mulig i et monetært system av den mer eller mindre industrialistisk tradisjonelle vi har i dag.

Sånn sett er vel egentlig Venus projects modell mere realistisk som framtidig samfunnsform enn anarkisme.

1
iMariuz Jeg er tilhenger av en friest mulig markedsøkonomi og minst mulig statlig eierskap så jeg kan ikke se jeg ser på meg selv som en sosialdemokrat. Jeg ønsker også minst mulig statlig...

Jeg er tilhenger av en friest mulig markedsøkonomi og minst mulig statlig eierskap så jeg kan ikke se jeg ser på meg selv som en sosialdemokrat.

Du følger ingen ideologi helt slavisk, men ligger nær libertanisme/l**aissez-faire**.

1
Saltosprekkens_Draum

Jeg er for stat-kirke forliket og at Kirken skal få størst mulig selvstyre.

Ah, slik at vi får fri fremvekst av forretningssvindel kamuflert som ideologi. Scientologikirken etc.

1
Saltosprekkens_Draum

Så hva trur dere? Hva er min ideologi?

Konservativ sosialdemokrat

1
Laster...