Jøran_Ødegaard Eller en kan ta utgangspunkt i verdien av et menneske, selv om det ikke er født.
Saltosprekkens_Draum

Problemet er at verdi er subjektivt. Dette skiller liberalismen og libertarianismen. Libertarianismen er opptatt av etikk som funksjon, ikke bare som prinsipp.

Derfor er også libertarianere opptatte av grunnleggende rettigheter i en konstitusjon. Liberalismen handler mer om å se på samfunnet som en kamp mellom krefter der noen vinner og andre taper.

1
Saltosprekkens_Draum Problemet er at verdi er subjektivt. Dette skiller liberalismen og libertarianismen. Libertarianismen er opptatt av etikk som funksjon, ikke bare som prinsipp. Derfor er også liber...
Saltosprekkens_Draum

Det finnes dog en rekke nyanser i ideologi som gjør at mennesker ofte naturlig søker seg til kategorier. Man søker seg til en gruppe og er også utsatt for homogenisering.

Etter min mening er den "egentlige" filosofiske motsetning kun radikal vs konservativ. Liberalister kan være i begge leire. Libertarianere fokuserer på radikalitet fra individets ståsted, dersom overordnede samfunnskrefter er konservative (bevarende eller totalitære).

Et liberalistisk samfunn kan via moralisme og politikk bli totalitært. For et libertariansk samfunn er dette en fysisk umulighet dersom modellen er faktisk libertariansk. Den samme motsetning på venstresiden finnes mellom anarkisme vs sosialisme

1
Saltosprekkens_Draum Det finnes dog en rekke nyanser i ideologi som gjør at mennesker ofte naturlig søker seg til kategorier. Man søker seg til en gruppe og er også utsatt for homogenisering. Etter min...
Saltosprekkens_Draum

For å si det på en annen måte : Det libertarianere og anarkister har felles ,er at de begge hevder at det er individet som best definerer sin posisjon for seg selv. Andre ideologier, inkludert sosialisme og konservativ liberalisme, sier derimot (ofte indirekte) at overordnede samfunnskrefter kan handle eller overstyre individuelle rettigheter dersom de mener at det er frihets-eller etisk lønnsomt "for alle" eller for grupper osv.

Sånn sett er det ikke spesielt overraskende at dagens kapitalisme (konservativ liberalisme) og sosialisme som regel er dømte til å ende totalitært.

1
iMariuz [sitat…] Det er en sterk uenighet blant libertarianere om akkurat dette, spørsmålet er jo om fosteret skal regnes som et liv eller ikke og om det er det: er det da kreknking at det...
Saltosprekkens_Draum

Det er temmelig enkelt: Fosteret kan ikke velge noe som helst som et foster, det er ikke i stand til det. Fosteret bor i moren på en måte som kontrolleres av omstendigheter som er totalt utenforstående.

Et født menneske har kapabilitet til å ta rasjonelle valg eller mindre rasjonelle valg, og en type bevissthetskompleksitet som kan reflektere og dermed søke personlig ansvar. Hadde mennesket levd i sammenheng hvor personlige valg ikke skjer overhodet hadde vi krasjet totalt med *hvordan*vi ble evolverte.

For en plante eller en maur er situasjonen helt annerledes, og det samme gjelder for et foster. Uavhengig av hvilken bevissthet fosteret har rukket å utvikle før fødsel, er det like fullt underlagt morens rolle som ansvarlig individ.

Motstand mot abort er således ikke libertariansk, men heller moralkonservativt.

1
Saltosprekkens_Draum

Den midterste delen er rent konservativt. Del 1 og 3 er i tråd med libertarianske prinsipper.

I del 1 er dog forskjellen mellom konservative liberalister/sosialdemokratiske kapitalister på den ene siden, vs libertarianere, at libertarianere forstår at dette i praksis kun er mulig i en desentralisert samfunnsmodell konstitusjonelt sett.

Libertarianere er derfor (av de ikke-røde) den "egentlige" høyreliberalismen, mens dagens høyrekonservative i realiteten er et stykke unna liberalismens poenger. For en libertarianer er det aldri aktuelt å overkjøre individets rett. For konservative er de "greit" om det tjener staten eller konserner, noe som er det samme som i sosialismen.

*Det finnes også en slags libertarianisme hos moderne venstreside, som hos Rødt som vil kritisere Israel (staten) for å herpe livet til palestinere som mennesker . Problemet der er at det finnes i en retorisk kontekst som er mistenkelig; Rødt vil også ha en sterk stat som overkjører individet. Gi med den ene hånden men ta mer med den andre. Modellen deres er ikke bærekraftig fordi rettigheter ikke kan vedlikeholdes om det ikke er lokalvekst god nok i lokalsamfunnet.

Trygdede mennesker har ikke rettigheter om det ikke er penger i statskasse, hvis også ble det store problemet i Sovjet på 70-og 80-tallet- hvor alle hadde rettigheter og jobb offisielt men var fattige i et totalitært samfunn i praksis.

1
Laster...