Ideologi

Mumm-Ra

Drømmesamfunnet

Dersom man slapp å ta hensyn til verden slik den er i dag og hva som er mulig å gjennomføre her og nå, men stod fritt til å forme det samfunnet man ville bo i, hvordan ville det se ut? En del punkter som kan listes opp for min del (de politisk ukorrekte først):

1. Et monokulturelt og homogent etnisk samfunn. Grensene skal overholdes like nidkjært som om de var fysiske gjerder som rakk helt opp til himmelen. Om noen vil flytte skal de selvsagt få lov til det, men det forutsetter at noen er villige til å ta imot dem. Turister og studenter, samt utveksling av varer, ideer og tjenester landene imellom, er selvsagt ikke noe problem. Enhver nasjon skal ha full selvråderett og politikerne handle til det beste for land og folk.

2. Religionsfrihet. Alle skal tillates å tro hva de vil, men ikke å handle som de vil. Det skal ikke bedrives forkynnelse overfor barn. Det offentlige rom skal være så fritt for religiøsitet som mulig. Religionene selv skal ikke gis større status, betydning eller innflytelse enn andre grupperinger som deles felles interesser, som frimerkeklubber, orienteringsløpere og debattgrupper m.m. Derimot kan det godt fokuseres mer på åndelighet som meditasjonsteknikker som faktisk gir resultater eller legalisering og utvikling av psykedeliske stoffer uten skadelige bieffekter.

3. Befolkningsregulering. I vestlige land er befolkningsøkningen stanset, men en samfunnsendring som utfordrer de faktorer som fører til at befolkningen synker burde gjennomføres. Blant annet utbygde tiltak som gjør det mulig for enslige å komme i kontakt med andre i samme situasjon (og langt mer raffinert enn dagens kontaktannonsefirmaer). Slik vil man også kunne fjerne noen av grunnene til at enkelte løser problemet ved hjelp av prostitusjon.

4. Et samfunn som tar hensyn til evolusjonspsykologi og andre menneskelige faktorer. En burde få inn med morsmelka at ens karriere i størst mulig grad bør være et kompromiss med hva man selv ønsker i livet og hva som er til samfunnets beste. Men mennesket lever likevel som kjent ikke av brød alene.

5. Ledere som har reelle fremtidsvisjoner for land og folk utover å opprettholde en velferdsstat. Et politisk system inndelt i sektorer der hver enhet består av spesialister som har gjennomgående kjennskap til og innsikt i det de er satt til å lede, og tilstrekkelig innflytelse til å gjennomføre det de føler er nødvendig for å bedre forholdene. Dette innebærer å forby produkter som er skadelig for helsa og å holde kapitalismen strengt i ørene. Et fritt marked er ikke noe problem så lenge pengene i seg selv ikke får for mye makt.

6. Mest mulig selvforsynt. Ikke lenger import og eksport av unødvendige varer rundt halve kloden. Produksjon av animalsk fett og proteiner fra mikroorganismer e.l. slik at vanlig husdyrhold ikke lenger er nødvendig for et fullverdig og sunt kosthold.

7. Skole med varm mat og en undervisning som faktisk tar konsekvensene av årevis med prøving og feiling fremfor å gjennomføre den ene resultatløse reformen etter den andre. Å lære av undervisningen andre steder i verden og satse på det som gir resultater uten å ta hensyn til irrelevante protester, hva de nå måtte være.

8. Miljøvennlig teknologi. Det vil blant annet si ekte nanoteknologi og annet som produserer null forurensning eller skadelige stoffer. Produksjon av lett bygningsmateriell fra lett tilgjengelige råvarer som er harmløse og laget for å vare en evighet.

9. Et samfunn der kommunikasjons- og informasjonsteknologien omsider har "kommet i mål". Datamaskinene kan ikke lenger lages raskere, lagringsenhetene ikke gjøres mer effektive, overføring av informasjon som ikke kan foregå raskere, TV-skjermen ikke flere pixler enn mennesket kan oppfatte, ikke flere bilder pr. sekund enn hva som gir uttelling, ikke flere farger enn hva som kan registreres. Det eneste som fortsatt vil være i utvikling er softwaren, ikke hardwaren. Slik slipper man å investere i det nye og beste hele tiden siden det ikke lenger er mulig å forbedre produktene lenger.

10. Grønne byer. Bokstavelig talt. Hustak fulle av planter og grønne områder, både åpen og avstengte. De avstengte vil være forbundet gjennom byen via "gater" skjult bak høye gjerder stengt for offentligheten, der naturen får utfolde seg fritt. All matproduksjon foregår også i byene.

11. Brød og sirkus tilgjengelig, men ikke i form av en eskalerende pengemaskin. At noen skal bli mangemillionærer av å stå på et skateboard føles unektelig litt snodig.

12. Et forsvar som fortsatt samarbeider med andre land i noenlunde samme ånd som nato. Hva det enkelte land foretar seg innad er i stor grad deres egen sak, men om et land angriper et annet vil angriperen måtte forholde seg til også andre nasjoner som sender sin støtte.

Det skulle vel være omtrent det hele for øyeblikket.

1
4 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Torotto [sitat…] Finnes vel kun i tankene til denne mannen?

Hyggelig at innlegget ga deg et påskudd til å poste en link til en video som du tydeligvis har veldig stor sans for, men hvorfor velge en slik platt "sketsj" totalt uten morsomheter som retter en kjedelig moraliserende pekefinger mot en nærmest ikke-eksisterende målgruppe?

Og jeg kan forsikre deg om at ønsket om et monokulturelt og etnisk homogent samfunn forekommer hos langt flere enn en eller to personer. Jeg er faktisk sikker på at det forekommer hos majoriteten av jordens befolkning.

Legg merke til at det har var snakk om homogene samfunn, ikke en homogen verden. De aller færreste har det minste imot kinesere eller andre folkegrupper. Dette er imidlertid ikke det samme som at de heller ikke har noe imot å bli en minoritet i eget hjemland. Rasisme og innvandringsmotstand eksisterer så og si ikke i etnisk homogene nasjoner. En verden der hvert folk har sitt eget land ville vært en langt fredelige verden. Selvsagt har alle folkeslag sin egen eksistensberettigelse, men det er først og fremst ens eget folk som ligger øverst på prioriteringslista. Så kan man hjelpe andre som opplever sin egen suverenitet etter at man har sikret etter eksistens. Det er det som burde være hele poenget med internasjonalt militært samarbeid; å hjelpe hverandre å overleve som folk.

1
Mumm-Ra Hyggelig at innlegget ga deg et påskudd til å poste en link til en video som du tydeligvis har veldig stor sans for, men hvorfor velge en slik platt "sketsj" totalt uten morsomhete...

Hyggelig at innlegget ga deg et påskudd til å poste en link til en video som du tydeligvis har veldig stor sans for, men hvorfor velge en slik platt "sketsj" totalt uten morsomheter som retter en kjedelig moraliserende pekefinger mot en nærmest ikke-eksisterende målgruppe?

Du forklarer vel veldig godt at du faktisk tilhører målgruppen. Men din problemstilling om etnisk homogene nasjoner, hører til i illusjonens verden.

Ettersom det i ett hvert samfunn finnes parallelle kulturer, som springer utifra ulike levevilkår og sosial status.

USA skal det gis tilbake til indianerene? Australia til aborginerene? Sør Afrika til zulu og andre folkegrupper. Som tidligere også lå i krig med hverandre?

Landegrenser beskytter og gir fred? Hvis økologiske/naturkatastrofer utraderer deler av ett land, hvor er da beskyttelsen landegrenser gir? Dine betraktninger baserer seg isolert på ett land med stor tilgang på naturresurser og en liten befolkning.

Store folkevandringer har skjedd gjennom hele historien, som helt nødvendige.

Homogen og idylliske nasjon Norge, gå tilbake på 1950 tallet, hvor hybel til leie, ofte var avsluttet med - NB ikke nordlending! Så dette du kaller homogene grupper, snevres ofte inn på denne måten som sketsjen gir utrykk for. Noen griser er likere enn andre.

Hvor ofte er ikke kriger utløst på bakgrunn av å prioritere eget folk høyest?

Tredje riket viser utmerket, hvor galt slike ideer kan føre oss.

Militært samarbeide er jo en realitet i dagens globaliserte verden, og maktstrukturene med eksempelvis NATO, er jo ett ledd i en slik globalisert militær blokk. Hvis primære formål er å beskytte kapitalistiske interesser, mot nasjonale grupper og interesser. Slik ble en fattige bonde i Afghanistan, vår fiende. Ett menneske som knapp utgjør noen trussel for Norge.

Stå da blir konklusjonen at sketsjen passet utmerket til standarden på problemstillingen.

2
Torotto [sitat…] Du forklarer vel veldig godt at du faktisk tilhører målgruppen. Men din problemstilling om etnisk homogene nasjoner, hører til i illusjonens verden. Ettersom det i ett hve...

Selv om man har de "korrekte" meninger betyr det ikke at det er fritt frem å tillegge andre holdninger og tanker fordi de ikke deler ens egne overbevisninger.

Tema her var dessuten som ville være det ideelle samfunn, ikke hva som var realistisk eller hvordan omgjøre historiske hendelser. Gikk ut i fra at det skulle være tydelig nok. Andre har kanskje egne oppfatninger om hva drømmesamfunnet er. Hvordan dette ville utvikle seg om det ble en realitet er en annen sak. At det i ethvert samfunn vil dannes subkulturer, klasseinndelinger osv er et resultat av kulturen, politikken og samfunnet. Å sammenligne etniske nordmenn med ulik sosial status med en innvandrer fra en annen kant av verden blir tullete.

Dette forumet handler om ideologi. Da ideologiens innhold sier en god del om hvilket samfunn man ønsker seg, kan det iblant være like greit å hoppe over selve ismene og gå rett på sak. Så slipper man gjetteleker, men det forutsetter at man forstår innleggene.

Globalt sett vil landegrenser som overholdes gi mer fred. Selvsagt vil de ikke beskytte mot naturkatastrofer. Et slikt motargument er sludder. Overgitt til seg selv vil landenes befolkning etterhvert tilpasse seg tilgangen på ressurser o.l.

Store folkevandringer er kun er relativt nyere dato. Dagens masseimmigrasjoner er noe helt nytt i verdenshistorien. Gjennom det meste av menneskets historie har ikke masseforflytninger forekommet. Å fremstille det som en uangripelig naturlov holder bare ikke.

Håpet at vi skulle slippe den gamle klisjeen om å sammenligne dagens skepsis mot innvandring med fortidens holdninger overfor nordlendinger. Dette har null relevans for tema.

Tredje verdenskrig ble utløst nettopp fordi grenser ikke ble overholdt. Andre gang i dag jeg støter på et tilfelle av Godwins lov.

Og atter en gang blander du inn tilstander fra dagens verden ved å vise til fattige bønder fra Afghanistan. Mitt eksempel hadde null og niks med beskyttelse av felles økonomiske interesser å gjøre.

Dine konklusjoner er dessverre feil, og en opptreden på en scene kan ikke kalles en sketsj når intensjonen er å moralisere uten å være den grann morsom.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Laster...