Ideologi

Geirijo

Politikk i

Ekstremister over hele verden legitimerer å bruke vold og våpen i "Guds Navn". Det gjelder for både jøder, kristne og muslimer.

Klart flest er det i den muslimske verden, som har sammenheng med de mange og langvarige stormakt-konfliktene i den arabiske verden, samt at det er få demokratier i den arabiske verden. De er dominert av gamle "Hersker Regimer", som regjerer med påstått legitimitet i Islam og Sharia lovgivningen.

Det er mange arbeidsløse unge i samtiden. Noe som har rammet alle verdensdeler, og Midt-Østen spesielt. Da skjer det en radikalisering og vekst av religiøse ekstreme bevegelser. Det er en effekt knyttet til arbeidsløshet, fattigdom og manglende fremtidsutsikter. I frykt for fremtiden og manglende sosial tilhørighet, blir religion og en sak å kjempe for, et meningsfylt alternativ til lediggang og rot-løshet.

I den arabiske verden er det bevegelser som Al-Qaida, Taliban og IS som fremhever seg, sammen med flere undergrupper av Al-Qaida og militser tilknyttet Sunni eller Sjia.

Blant kristne finner vi flere politiske ekstremist bevegelser: "Anti-Balaka militsen", "Lord´s Resistance Army", "Jewish Defense League" og diverse mindre kristne militsgrupper i USA.

Religiøs ekstremisme er i vekst over hele verden. Og den skjer ikke bare i den arabiske og muslimske verden. Samme hvilken side de tilhører, så er beskjeden den samme: "Død over dem som ikke tror som Oss (de vantro og ikke-troende)".

Religiøs ekstremisme behøver ikke være fundamentert i ortodoks religiøsitet. Det blir i større grad den ligitimitet religionen kan gi til en politisk målsetning som teller. En autoritær og totalitær tolkning som kan legitimere vold og terror som politiske virkemidler. Slik f.eks. Anders Behring Breivik gjorde, ved å begrunne sine handlinger med "forsvar av vestlige kristne verdier", uten at ABB kan sees som en ortodoks eller fundamentalistisk kristen.

Religion brukes både for å legitimere politisk bruk av vold og våpen, samt til å mobilisere støtte økonomisk, og mobilisere krigere for saken. Over 60 nordmenn er nå mobilisert for IS, og tusenvis av ungdom fra hele verden forøvrig. Religiøs tilhørighet har en meget sterk mobilisering-effekt.

Med en økende global befolkning og små fremskritt i å bekjempe fattigdom, må vi forvente en økning i den radikalisering vi ser i verden. Det er knyttet til den økende økonomiske ulikheten i verden, hvor stadig flere blir arbeidsledige, lavtlønnede og uten økonomisk frihet som undersåtter av en økonomisk elite. Vreden vender seg da mot de herskende klasser. Den økonomiske overklassen.

Dette har vi sett historisk mange ganger tidligere. Det er ingen ny situasjonen. Den gjentar seg hver gang verdier, eiendom og økonomi konsentreres til en liten mektig hersker elite.

1
15 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Ekstremister over hele verden legitimerer å bruke vold og våpen i "Guds Navn". Det gjelder for både jøder, kristne og muslimer.

Kanskje ikke et typisk tema for "norsk politikk" - dette. Jeg har i øyeblikket ingen argumenter i forhold til trådens tema.

1
Fjøsbonden [sitat…] Kanskje ikke et typisk tema for "norsk politikk" - dette. Jeg har i øyeblikket ingen argumenter i forhold til trådens tema.

Ikke relevant for Norsk Politikk? I en tid da avisene domineres av flyktningepolitikk, terrorberedskap og religiøs politisk ekstremisme?

Hva skal til for at du synes noe er verdt debatt på Norsk Politikk? Er det kun slikt som kan brukes til å sverte og svartmale venstresiden politisk?

1
DRHT [sitat…] At det omhandler faktiske forhold innen norsk politikk? Slik jeg ser dette, er det ingenting i innlegget som innbyr til debatt innen norsk politikk.

Hva med all debatten om terrorisme, og ikke minst religiøs politisk terrorisme som pågår?

Det er stort sett et par tråder hver dag på forumet som handler om den problemstillingen.

Du er i avvisning og fornektelse, og det er kanskje ikke så rart. Det har å gjøre med en politisk ideologi som stort sett er i avvisning og fornektelse av alt som ikke er som de selv vil og tror.

1
Geirijo Hva med all debatten om terrorisme, og ikke minst religiøs politisk terrorisme som pågår? Det er stort sett et par tråder hver dag på forumet som handler om den problemstillingen....

Hva med all debatten om terrorisme, og ikke minst religiøs politisk terrorisme som pågår?

Som regel omhandler disse trådene norsk politikk, hvor de trekker fram saker som omhandler nettopp norsk politikk. Trådene omhandler norske partier og/eller det norske samfunn. I denne tråden er det to setninger om ABB, og IS-sympatisører, men er ikke temaet for tråden.

Det siste du skriver orker jeg ikke å fornedre meg til å svare på, annet en utover at jeg ikke har skrevet noe annet enn i denne tråden enn det du har sitert. Så du får bare konkludere så mye du vil.

1
DRHT [sitat…] Som regel omhandler disse trådene norsk politikk, hvor de trekker fram saker som omhandler nettopp norsk politikk. Trådene omhandler norske partier og/eller det norske sam...

Politisk terror er så absolutt et høyaktuelt norsk politisk tema. Det har det vært helt siden 22/7.

Det må være anledning til å uttrykke egne selvstendige meninger om politikk, og ikke kun være en apekatt som må støtte seg til andres meninger med link til politiker eller media.

1
Geirijo Politisk terror er så absolutt et høyaktuelt norsk politisk tema. Det har det vært helt siden 22/7. Det må være anledning til å uttrykke egne selvstendige meninger om politikk, og...

Jeg har ikke sagt at det ikke er aktuelt som et norsk politisk tema, men tråden må da for guds skyld være vinklet til nettopp norsk politikk, annet enn å nevne ABB og disse 60 personene som støtter IS. Hvilke partier gjør hva, hva skjer i det norske samfunn? Dette er kanskje spørsmål som burde blitt stilt eller svart på i tråden, men tråden virker mer som et blogginnlegg som ønsker å opplyse om hva religiøs ekstremisme er, hvor og hvem som utfører denne.

Jeg prøvde å søke, men ingen av ordene "norsk" og "Norge" kommer fram i TS. Så hva i tråden er det som gjør at denne burde ligge på forumet Norsk Politikk?

1
DRHT Jeg har ikke sagt at det ikke er aktuelt som et norsk politisk tema, men tråden må da for guds skyld være vinklet til nettopp norsk politikk, annet enn å nevne ABB og disse 60 pers...

Jeg skjønner jo at mange som deg er opptatt av "tabloid debatt" i polariserte og forenklet sort/hvitt format. Det er noe jeg forsøker å gjøre noe med, ved å levere meninger og argumenter som er fundamentert i fakta, historisk kunnskap, og i en helhetlig sammenheng.

Det er spesielt helheten det skorter på i VGD debatten. Det meste dreier seg om polariserte detaljer som er løsrevet fra helheten. Det er umulig å komme frem til gode løsninger på den måten.

1
Geirijo Jeg skjønner jo at mange som deg er opptatt av "tabloid debatt" i polariserte og forenklet sort/hvitt format. Det er noe jeg forsøker å gjøre noe med, ved å levere meninger og argu...

Som jeg skrev i det forrige innlegget, så er ikke TS vinklet slik at den kommer under norsk politikk, det hjelper lite at ABB og 60 nordmenn er nevnt i en bi-setning.

Når det kommer til hva jeg er opptatt av, tror jeg nok du ikke har nok kunnskap om meg til å kunne konkludere med. Jeg har i andre tråder tatt til ordet for at vi må prøve å få til en bedre debattform enn denne "min pappa er sterkere enn din pappa, så det så". Spesielt inne i Norsk Politikk ser vi at debatten stort sett omhandler det å kaste mest dritt på motstanderne, og dette tjener ingen.

Du skal ha det at du skriver utfyllende, men det er noe som heter "det enkle er ofte det beste", og det inviteres ikke til å debattere det du ønsker å debattere, fordi andre debattanter har mulighet til å velge selv punkter ut fra det du skriver, og slik sett inviterer du selv til avsporing fra det du ønsker å debattere.

Som tidligere sagt, TS omhandler ikke norsk politikk på noen måte og er derfor korrekt flyttet.

1
DRHT Som jeg skrev i det forrige innlegget, så er ikke TS vinklet slik at den kommer under norsk politikk, det hjelper lite at ABB og 60 nordmenn er nevnt i en bi-setning. Når det komme...

Du har skrevet innlegg på innlegg om en avsporing og avledning fra det som er tema. Jeg skjønner ikke at du gidder. Hva er det egentlig du er her på forumet for å gjøre? Er det debatt om seriøse tema du er opptatt av, eller er du en form for selvutnevnt MOD figur?

Tema jeg skriver om er "politisk religiøs terrorisme". Det er et særdeles aktuelt tema for Norsk Politikk, og har vært det lenge. At jeg vinkler det helhetlig og tar tak i både det politiske og religiøse ved det, endrer ikke på det. Det fleste debattene om dette er fragmenterte med muslim hets som formål. Vi burde være istand til å heve dette tema et stykke opp fra det lavmålet.

1

Ekstremister over hele verden legitimerer å bruke vold og våpen i "Guds Navn". Det gjelder for både jøder, kristne og muslimer.

De fleste stater legitimer vold og bruk av våpen.

Faktisk så var det en jøde som sa følgende - Hadde Jesus kommet til Europa i 1940 årene så ville han sannsynligvis blitt drept, av en som var døpt i hans navn.

Sogar er flere politikere i USA av en oppfatning at en atomkrig er guds vilje og i tråd med troen. Spesielt når slike politikere kan komme helt frem til maktens sentrum.

Konflikten i midtøsten er ingen religiøs konflikt i den forstand, men blir brukt for å sementere makt i en eller annen retning. Små stater som blir brukt i proxy konflikter for globale makter.

Så egentlig kan man stille seg spørsmålet hvem er mest ekstremistiske?

De som har drept på hundretusener av uskyldig etter 11.9.2001, eller de som utførte meningsløse voldshandlinger mot amerikanere. (3500 omkommende)

Droner som farer over hele verden og kan drepe barn og gamle, sammen med eventuelle terrorister fra en kontorpult i USA.

1
Geirijo Du har skrevet innlegg på innlegg om en avsporing og avledning fra det som er tema. Jeg skjønner ikke at du gidder. Hva er det egentlig du er her på forumet for å gjøre? Er det deb...

Jeg tok tak i spørsmålet ditt, og har besvart og forsvart mitt synspunkt. Jeg er nok ikke noen selvoppnevnt mod, selv om jeg prøver å få deg til å forstå hvorfor denne tråden ikke omhandler norsk politikk. At du sier at det hører under norsk politikk, forandrer ikke det faktum at TS ikke er adressert norsk politikk. Aller nødigst omhandler TS internasjonal politikk.

1
Torotto [sitat…] De fleste stater legitimer vold og bruk av våpen. Faktisk så var det en jøde som sa følgende - Hadde Jesus kommet til Europa i 1940 årene så ville han sannsynligvis blitt...

Ja, det er relevant å stille spørsmålet om hvem som er den største terroristen i verden. Jeg tror USA har drept langt flere uskyldige enn de fleste andre etter andre verdenskrig, og helt inn i samtiden, legitimert i hva de tror på.

Ettersom det meste de har drevet på med kommer inn under å radikalt endre på andre lands interne politikk og styreform, så klassifiserer det også som ekstremisme i henhold til definisjonen.

Det norske Politiets sikkerhetstjeneste bruker ordene «ekstrem-» og «ekstremisme» om grupper eller individer som er villige til å bruke vold for å oppnå sine mål, uavhengig av hva disse målene er.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Laster...