Ideologi

Atreygutten

Demokratiet må reformeres.

Selv om demokratiet kan spores tilbake til de greske bystatene for flere tusen år siden, er demokratiet slik vi kjenner det i dag, en relativt «ung» styreform. Dersom interessen for og aktiviteten rundt det blir redusert, kan det være en stor fare for at demokratiet slik vi kjenner det, forsvinner og blir erstattet av mindre demokratiske styreformer.

Demokratiet som styreform kan bare overleve dersom det er åpenhet rundt prosessene, og aktivitet og interesse for det som skjer i de demokratiske institusjonene.

1
11 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Demokratiet som styreform kan bare overleve dersom det er åpenhet rundt prosessene, og aktivitet og interesse for det som skjer i de demokratiske institusjonene.

Demokrati er uansett flertallets diktatur. Det representative demokrati er avhengig av at velgerne kjenner personene de stemmer på når de leverer stemmeseddelen. Det gjør de sjelden. Derfor blir aldri demokratiet i Norge et reelt demokrati.

1
Zweifelhaft [sitat…] Demokrati er uansett flertallets diktatur. Det representative demokrati er avhengig av at velgerne kjenner personene de stemmer på når de leverer stemmeseddelen. Det gjør...

Demokrati er uansett flertallets diktatur.

Dersom vi definerer "demokrati" som "flertallsstyre" uten noe mer, er ikke demokrati nødvendigvis noe å skryte av. Flertallsstyre er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for et godt og sivilisert styresett. Det må i tillegg ligge rettsstatlige og siviliserte filosofiske prinsipper i bunnen, som flertallet må holde seg innenfor. Dersom et folkeflertall på 90 % i Uganda stemmer for å innføre dødsstraff for homofil praksis (hvilket faktisk er et realistisk utfall), vil det være en demokratisk beslutning i henhold til ovenforstående definisjon, men det vil være vanskelig å se på et slikt vedtak som legitimt.

1
Gaudius [sitat…] Dersom vi definerer "demokrati" som "flertallsstyre" uten noe mer, er ikke demokrati nødvendigvis noe å skryte av. Flertallsstyre er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig f...

Flertallsstyre er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for et godt og sivilisert styresett.

Du har rett i at demokrati, i betydningen flertallsstyre,, krever noe mer for å være et godt, sivilisert og humant styresett. Et demokrati må i tillegg være en rettsstat, der denne statens plikter og rettighetene til borgerne ligger nedfelt, som regel i form av en grunnlov, som ikke kan endres sånn uten videre, uten en lang prosess. Historien har vist at demokratier kan være sårbare.

Det er viktig at flertallsstyret er godt beskyttet mot antidemokratiske krefter. Kriser, katastrofer, krigsutbrudd, og uroligheter i befolkningen er eksempler på situasjoner der demokratiet er i fare.

Mange mener at demokratiet i Norge kunne vært bedre. Det har de sikkert rett i. Men det kunne vært verre også..

1
Gaudius [sitat…] Dersom vi definerer "demokrati" som "flertallsstyre" uten noe mer, er ikke demokrati nødvendigvis noe å skryte av. Flertallsstyre er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig f...

Dersom et folkeflertall på 90 % i Uganda stemmer for å innføre dødsstraff for homofil praksis (hvilket faktisk er et realistisk utfall), vil det være en demokratisk beslutning i henhold til ovenforstående definisjon, men det vil være vanskelig å se på et slikt vedtak som legitimt.

Det er vel noe med at demokrati ikke må forveksles med flertallsdiktatur. Et reelt demokrati ivaretar mindretallets rettigheter

2

Reformeres? og hvilket demokrati ? når vi går til stortingsvalg og stemmer , hvem er det som har laget listene med stortingskandidater ? jo , en liten klikk aktive medlemmer i partiet som igjennom mangen års kjennskap til hverandre blir enige om hvem som skal stå på lista til deres partis bidrag til fylkesbenken..og dette lenge før nominasjonsvalget internt i partiet...tillitsverv fordeler kameratklikken seg imellom...kommer du inn der som nytt medlem så har du et langt liv foran deg før du får noen som helst innflytelse..

så var det den andre siden av "demokratiet" , frihetsbegrepet... hvor fri er vi i demokratiet vårt? finansbransjen kan sitte med et veikart og se hvor du har gått gjennom dagen , hva du kjøper og bruker og hvor du bruker og kjøper det...skulle du bruke kontanter halve dagen ja så vil kameraene på bygningene rundt deg se deg ..inne i butikkene er det kameraer som følger med på hvordan du går i butikken og hvordan du velger hyllene i butikken..

uansett hvor du skal reise så blir det sikkerhetsjekk, med mindre buss og tog..der er det kamera..for å booke et hotellrom må du først fortelle banken din det...internettovervåking og der internasjonale myndigheter spionerer på befolkningen i terrorøyemed..

vi har en mediabransje som har gjort befolkningen 100% lik..vi blir fortalt hva som er aksepable meninger , tanker og handlinger og det blir fulgt opp av sterk sosialkontroll...vi lever så kollektivistisk at vi ikke våger å ha en mening, i redsel for å bli støtt ut av gruppen.

globaliseringen med markedsøkonomien sammens med media har gjort at vi ser lik ut , like klær følger moter som kommer utenlands fra .

på arbeidsplassen overvåker ledelsen i firmaet alt du gjør ettersom data er arbeidsverktøyet ...

må si tanken om demokrati og frihet er en fin tanke...men det blir med tanken.

2

demokratiet på 1980-tallet og demokratiet i dag , i vesten , er forskjellig som natt og dag...internasjonaliseringen og globalismen og tilstøtende terrorisme har omgjort demokratiet til politistater og overvåkingssamfunn...natt og dag i forskjell.

1

Hvilket demokrati ? Hvordan har demokratiet utviklet seg siste 20 årene.. demokratiet vårt hadde sin høydetopp på 80 tallet. Personvernet i den tiden med skrivemaskin og arkiv var langt sikrere enn dagens hackersamfunn der taushetsbelagte journaler kan ende i India.friheten var større ..en kunne sitte i cockpit på folder sete og snakke med pilotene på ruteflya ..vi kunne reise og handle uten å bli sporet av finansnæringen..en kunne bevege seg fritt uten å bli iakttatt av et politi og vektervelde .det var ikke kamera på hvert bygningshjørne. En hadde respekt for autoriteter som igjen gjorde samfunnet tryggere.på 20 år har utviklingen gått hurtig i retning politistat og overvåking samfunn.. demokratiet vil aldri returnere til sin høydetopp men vil bli mer og mer innskrenket..det var jo også målet til osama bin ladden..

1

Våre folkevalgte burde mistet mandatet sitt og vært nødt til å jobbe for de som har stemt på vedkommende ..idag kan en person lyve seg inn på stortinget og når den er kommet dit så kan den gi blaffen i partiprogrammet og votere helt i strid med interessene til de som har stemt på vedkommende..det er ikke demokrati men overformynderi hele mandat ordningen.om personen blir ekskludert av partiet sitt så blir vedkommende fortsatt sittende på tinget, fordi det er folket som har valgt vedkommende , ikke partiet..

1

En ting kunne blitt bedre siste 20 år , ytringsfriheten, ettersom media er blitt flere og friere..men samfunnet splittet hele samfunnet i minoriteter som beskyttes av straffeloven for ubehagelige ytringer..så vi fikk mange mediebedrifter , men kun et A4 språk..de samme meninger i flere bedrifter..det offentlige ordskiftet bli smalere jo flere minoriteter vi får...språket blir hengende passivt og defensivt etter utviklingen..kneblet for protest..

1

Demokratiet som styreform kan bare overleve dersom det er åpenhet rundt prosessene, og aktivitet og interesse for det som skjer i de demokratiske institusjonene.

I dagens Norge er jo dette ett dilemma. Over mange år har politiske krefter forsøkt ta kontroll med og styre demokratiet, utenom mange av de ulike demokratiske nødvendigheter.

AP er fornøyd så lenge de kan kontrollere Lo og dempe det politiske engasjement for å ivareta demokrati på arbeidsplasser. I sitt vesen må arbeidstaker organisasjoner, ikke knyttes opp mot ett parti, men favne det som er arbeiderbevegelsens krav og behov, selv når de krysser partiers egnen interesser.

Staten under nåværende regjering, hemmeligholder stadige mer og kjører over sine arbeidstakergrupper og setter utviklingen av bedriftsdemokrati og medbestemmelse tilbake til tiden før 1970.

Største trusselen mot demokrati er faktisk politikeres redsel for folkets engasjement på ulike områder.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Laster...