Ideologi

Andersen32

Norge på 1800 tallet

Hei, lurer på hvordan Norge var på 1800tallet, det skjedde mye det århundre.

noen stikkord jeg lurer på om dere kunne svart på?

Demokratiutvikling:

Konservatisme/liberalisme i Norge:

modernisering:

lurer på hva som er det viktigste innenfor dette, kan dere hjelpe?

1
1 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Det var i denne perioden hvor industrialiseringen begynte og mangel på areal, medførte at stadig flere flokket til byene. Her oppstod nye farer og former for utbytting av mennesker, selv barn ble satt i arbeide og de sosiale forskjeller enorme. Dette medført at arbeidsfolk etterhvert begynte å se etter en ideologi som utvidet det borgerlige demokratiet til å handle om flere en de grupper, som fikk sin frihet gjennom den franske revolusjonen. Gjennom Marx og Engels fikk vi en analyse av kapitalismens klassekarakter og hvordan den formet verden.

På slutten rundt 1880 og 1890 årene kom det i Norge også røster om endringer og behov for å gi arbeidskraften beskyttelse.

Hvor kampen i denne perioden stod mellom Venstre og Høiere. Høiere som kjempet mot den liv som ble vedtatt i 1892 Fabrikkarbeiderloven.

Her er en greie linker til emnet.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/45926/Bergerud-Master2015.pdf?sequence=1

http://www.ebbawergeland.no/boker/artikler_i_utvalg.PDF

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Laster...