Ideologi

Nødutgang

Hvordan blir den neste fascismen?

Jeg kom over denne teksten fra gode gamle Pål Steigan på steigan.no og vil gjengi deler av den her.

Ordet fascisme er avledet av fasces, som var et maktsymbol i Romerriket. Det var et knippe av kjepper bundet sammen med ei øks. Kjeppene symboliserte embetsmannens rett til å utøve piskestraff. Øksa symboliserte dødsstraffen.

Dette viser i hvor stor grad autoritet og vold er sentrale for fascismen. Benito Mussolini mente at mens det nittende århundre hadde vært sosialismens og liberalismens århundre, så skulle det tjuende århundre være århundret til den totalitære og voldelige staten. Samfunnet skulle være militarisert.

Oppsummert noen hovedpunkter ved fascismen:**

Den autoritære, voldelige og militariserte staten Klassesamarbeid i stedet for klassekamp En korporativ stat med en sammensmelting ovenfra mellom staten og næringslivet En patriarkalsk og altomfattende stat Førerprinsippet, Mussolini så seg i rollen som en romersk keiser, Il Duce, fyrsten Modernisme og futurisme, fascistene så på seg sjøl som en morderniserende kraft En patriarkalsk familie, anti-homofili Revansjistisk, imperialistisk, nasjonalistisk og rasistisk Anti-demokratisk Anti-liberalistisk Anti-sosialistisk Anti-kommunistisk Fascismen var et svar på klassekonfliktene i samtida. Det var en mulig løsning på kapitalismens problemer. For å slå ned klassekampen og hindre en sosialistisk revolusjon og samtidig revitalisere den italienske kapitalismen, fant fascismen løsninga i en korporativ, altomfattende og autoritær stat.

Noen fascismekritikere fester seg for mye ved fascismens estetikk. De ser for seg at en ny fascisme vil bruke den samme eller en liknende estetikk. Det er en alvorlig feiltakelse, og den kan koste oss dyrt hvis vi lar oss avlede slik. Fascismen er som en kameleon. Den skifter form og farge etter behov. Det fascistiske formuttrykket på 1930- og 1930-tallet var slik det var fordi det viste seg å fange opp de strømningene fascimen trengte å livnære seg av.

Skal vi forberede oss på å gjenkjenne den kommende fascismen må vi innse at vi vil finne estetikken dens i formelementer og estetikk som går hjem i dag, og ikke i den som gikk hjem for hundre år siden. Den nye fascismen vil altså garantert se helt annerledes ut enn den gamle.

De vil avskaffe kontanter, og innføre heldigital valuta kontrollert av dem sjøl. Dermed vil de ha full kontroll over alt innbyggerne foretar seg, hva de handler, hvem de handler hos, og om de skal få kreditt til å kjøpe noe i det hele tatt. Gjennom elektronisk valuta, gjerne kontrollert gjennom en chip under huden eller på annen måte, gjennom digital ID og gjennom «sosiale medier» vil de vite alt om deg, om din helse, om dine venner, dine vaner (og uvaner), dine tanker, holdninger og dine følelser. De vil kontrollere all presse og alle medier, og det som ikke passer deres diktatur, vil bli satt på ei svarteliste og forsvinne i det Orwell kalte «minnehullet». Legg sammen romanene 1984, Vidunderlige nye verden og Oryx and Crake, så får du en idé om hva det dreier seg om. Eller du kan lese deres egne visjoner på nettsidene til milliardærklubben World Economic Forum: Vær på vakt mot The Great Reset Gjennom sosiale medier vil de kontrollere stemninga blant massene ned i svært stor detalj. De vil få deg til å ønske å følge deres kommando, og du kommer til å føle at dette ønsket kommer innenfra, fra deg sjøl. Hvis de får det som de vil, kommer de til å kontrollere genene våre, kanskje også ta patent på noen av dem, og naturligvis også reproduksjonen vår. Der den gamle fascismen ville verne om en patriarkalsk kjernefamilie underkastet staten, vil den nye fascismen oppløse familien fullstendig og gjøre oss til frittsvevende og lett manipulerbare sosiale atomer. De ønsker å redusere nasjonale parlamenter til noen helt ubetydelige, sermonielle organer uten makt. Finansdepartementene og sentralbankene vil være underkastet dem. De vil ha kontroll over alle strategiske ressurser og utnytte dem etter eget forgodtbefinnende. Ønsker de krig, vil de kjøpe politikere og NGOer som hisser til krig. Ønsker de heksejakt, har de alle propagandamidler de måtte trenge til sin rådighet. Og du vil ikke få høye odds dersom du tipper at de vil framstille seg som grønne, progressive og framtidsorienterte, for de gjør det allerede. De tar naturligvis begreper og uttrykk som har folkelig støtte, det betyr ikke at de i virkeligheten er verken grønne, progressive eller framtidsorienterte. I gavnet vil dette være den nye fascismen, det vil si finanskapitalens uinnskrenkede diktatur. Er det konstruktivt å kalle det fascisme? Det er i hvert fall nyttig, fordi det hjelper å se klassekarakteren og det diktatoriske innholdet i multimilliardærenes program. Men i form skiller den nye fascismen seg så mye fra den gamle at det antakelig vil oppstå nye begreper til å karakterisere den.

Jeg synes han har mange gode poenger og selv om jeg ikke deler hans syn på det aller mest treffer han skremmende godt her.

2
2 svar

Siden Pål Steigan ikke deltar i denne debatten, er det litt meningsløst å kritisere tekstene hans her. Kanskje du kunne si noe mer om hvor du mener Steigan treffer blink og hvorfor du mener dette?

1
Laster...