Ideologi

WernerOlsen

Absolutt moral finnes

Jeg forsvarer her at absolutt moral finnes. Noen filosofer har ment det samme. Men la meg forklare ha jeg mener her med Absolutt moral og betingelser og unntak. Jeg leggere i det at de fleste mennesker i praksis praktiserer moral. Og at denne moral for hver ligner på moralen til hverandre. så som å ikke myrde, stjele, lyve og så videre. Noen har noen andre punkter i tillegg andre ikke. Dette intuitivt, men kan også ha noen forklaringer. Som at en gruppe som er avhengig av hverandre vil oppgi kortsiktig egen gevinst til fordel alle. For streng overvåkning nedvurderer denne fellesmoral og svekker tillit til overvåkeren og til hverandre. Eksempelvis Helseminister Bent Høye gir råd til folket i stede for å innføre straff. Likevel følger flertallet av folket opp dette og en unngår de verste utslag av Corona smitten. I andre tilfeller der en diktatorisk og korrupt statsmakt styrer med tvang, så vil folket likevel utøve et bedre nivå av moral i hemmelighet. Når so denne onde diktator forsvinner vil folket opptre åpenlyst med denne moral. Eksemplet jeg brukere her er Norge under og tett etter den Tyske okkupasjon 1945. I midlertid er denne iboende moralen på forskjellig nivå. Noen mennesker vil unngå vonde handlinger bare i grove tilfeller mens andre unngår å påføre andre selv den minste skade. Det finnes noen svært få presjoner som har null moral så dette endrer ikke mitt hovedinntrykk. Et poeng for meg er at et vist nivå av moral er helt nødvendig for at en gruppe skal overleve i noen år. Særlig hvis det skal bli noenlunde fredelig. At ikke bare den verste presjonen overlever. Selv om alle har, som jeg forutsetter en grad av moral, så vil det likevel ikke bli levelige forhold for gruppen dersom ikke nivået på på denne moralen i gjennomsnitt er høy nokk. Altså, Mennesket er i utgangspunktet et moralsk vesen, men nivået på moralen kan variere. Det kan også praktiseres for lite moral, eller kjærlighet om du vill, slik at felleskapet blir tungt og trasig å leve i.

1
0 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Laster...