Ideologi

aicat

Antisemittisme

Siden dette ser ut til å være et økende problem både i Europa, i USA og en rekke land i Afrika og Asia – også her i landet er det noen som mener – bør vi ikke legge dette problemet helt bort – selv om nå debatten hvor rasisme ble diskutert er borte. Jeg synes at dette er en så viktig sak at vi bør kunne diskutere både årsaker til at problemet ser ut til å vokse – og hva man må gjøre for at dette ikke får rotfeste i folks bevissthet. Jeg velger derfor å plassere denne debatten her under idelogier – siden jeg ser en sammenheng mellom ideologien sionisme og antisemittisme. Er dette et problem – som er verd å diskutere her i landet, eller er dette noe som heller hører hjemme under MØ-debatten? Men siden ikke alle jøder bor i MØ – blir det jo unaturlig å diskutere f.eks. angrep på jødiske mål i Frankrike, USA eller her i landet.

1
34 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Hva er Ideologi?

Ideologi kan forstås som et tankesett tuftet på politiske, filosofiske eller religiøse idéer om hvordan verden og samfunnet bør forstås og innrettes.

Eller:

17. jun. 2019 — Alle ideologier har en kjerneverdi, et syn på mennesket og samfunn, om hvilken rolle staten og demokratiet bør ha, og strategier og mål for samfunnet.

Å skulle debattere ideologien Sionisme i motsetning til antisemittisme blir vel kanskje å debattere to forhold som ikke er relatert til hverandre. Sionismen er en ideologi, mens antisemittismen. sagt med værdagsord. kun må kunne betegnes som ondskap, eller i følge definisjon i Wikipedia:

Ordet «antisemittisme» benyttes vanligvis som betegnelse for fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder. Begrepet ble popularisert i 1879 av den tyske journalisten og agitatoren Wilhelm Marr (1819–1904).

isme er et suffiks som betyr 'egenskap, tilbøyelighet; lære'. Det betegner ofte en retning eller doktrine innen for eksempel filosofi, kunst

Suffiks eller endelse er en uselvstendig orddel som etterstilles et helt ord. Suffikser kan ha en grammatisk funksjon eller benyttes til å danne nye ord. Suffikser består av minst én bokstav eller flere bokstaver. Eksempler fra norsk: få → får. selvstendig → selvstendighet. hverdag → hverdagslig. Wikipedia

1

Det er svært mange som har satt likhetstegn mellom antisionisme og antisemittisme (antisionisme = antisemittisme). Etter vanlige regler for slike "likninger" endres ingenting ved å legge til eller trekke fra samme prefiks på begge sider av likhetstegnet. Men det som er spørsmålet her - er hva som ligger bak årsakene til at antisemittismen er økende?

1. Kan årsaken finnes i sionismens ideologi - som av mange er sett på som en rasistisk ideologi - jamf. FNs vedtak i 1975?

2. Er årsaken å finne i staten Israels grove brudd på internasjonal rett - gjennom okkupasjon og måten Israel opptrer overfor den okkuperte og undertrykte palestinske befolkningen?

3. Eller finner vi svaret på dette hos den økende innvandring fra muslimske land - land som i snart et århundre har ligget i konflikt med sionstregimet (Yishuv) i Palestina og senere med staten Israel?

4. Kan islam som mange mener er en religion med et iboende hat mot jøder forklare at antismittismen er et økende problem?

5. Mange muslimske innvandrere har aldri lært eller hørt om Holocaust - som i sin helhet var et europeisk folkemord. Kan denne manglende historiske kunnskap forklare antisemittismens fremgang?

1
aicat Det er svært mange som har satt likhetstegn mellom antisionisme og antisemittisme (antisionisme = antisemittisme). Etter vanlige regler for slike "likninger" endres ingenting ved å...

Det er svært mange som har satt likhetstegn mellom antisionisme og antisemittisme (antisionisme = antisemittisme). Etter vanlige regler for slike "likninger" endres ingenting ved å legge til eller trekke fra samme prefiks på begge sider av likhetstegnet. Men det som er spørsmålet her - er hva som ligger bak årsakene til at antisemittismen er økende?

Det som må bli galt her, er vel at ingen av de to ismene henholdsvis antisemittisme og eller Sionisme hver for seg, verken kan betegnes ideologier, eller at at en skal kunne si at antisemittisme er synonymt med antisionisme da en ikke med seriøsitet kan behandle to diametralt ulike størrelser under gitte betingelser.

Men vi er ikke langt fra sannheten om vi benytter den korrekte betegnelsen nasjonalsosialismen, som blir omfattende nok til å kunne betegnes ideologi hvor hovedtrekkene var en overbetont nasjonalisme, antisemittisme og mistillit til de demokratiske styreformene. På den andre siden, hadde nasjonalsosialismen, ikke noe klart ideologisk innhold.

Og dette i stor forskjell til Sionismen som defineres slik:

sitat SNL

Sionisme er opprinnelig betegnelsen på det jødiske folkets ønske og håp om å vende tilbake til sitt gamle hjemland i landet Israel (Eretz Israel). Navnet er avledet av Sion (Zion), en av de jødiske betegnelsene på Tempelhøyden og byen Jerusalem.

1
Fico [sitat…] Det som må bli galt her, er vel at ingen av de to ismene henholdsvis antisemittisme og eller Sionisme hver for seg, verken kan betegnes ideologier, eller at at en skal kun...

antisemittisme

Det jeg spør om - som du tydeligvis ikke har gjort deg noen tanker om er hva som er årsakene til at antisemittismen fortsatt eksisterer og også ser ut til å øke i vår del av verden og i storedeler av den muslimske verden (med unntak av bla. UAE som i det siste har tatt i mot en rekke jødiske turister, etablert egen synagoge mm...).

https://www.npr.org/2020/12/29/950818576/as-thousands-of-israeli-tourists-visit-dubai-a-small-jewish-community-gets-a-boo?t=1614711310732

Ovenfor har jeg trukket fram 5 ulike mulige årsaker, men om det har du da altså ingen mening??

1
aicat [sitat…] Det jeg spør om - som du tydeligvis ikke har gjort deg noen tanker om er hva som er årsakene til at antisemittismen fortsatt eksisterer og også ser ut til å øke i vår del...

Ovenfor har jeg trukket fram 5 ulike mulige årsaker, men om det har du da altså ingen mening??

Å gå ut fra reelle premisser, er en viktig forutsetning.

Ensidige antisemittiske forestillinger, er selv sagt ingen forklaring på antisemittismens oppkomst, men vil vel bare kunne forklare at den kan vedvare.

1
Fico [sitat…] Å gå ut fra reelle premisser, er en viktig forutsetning. Ensidige antisemittiske forestillinger, er selv sagt ingen forklaring på antisemittismens oppkomst, men vil vel ba...

antisemittiske forestillinger,

Ikke alle jøder deler IHRA sin svært kontroversielle definisjon på antisemittisme. Avi Slaim f.eks. som er en jødisk-britisk professor i historie har reagert på denne definisjonen som han mener utvanner begrepet antisemittisme på en slik måte at begrepet i dag har mistet sitt reelle innhold. «An "unbroken thread of moral myopia, hypocrisy, double standards and skulduggery" connects British policy on Palestine, from Lord Balfour to Boris Johnson, Avi Shlaim, a leading British-Israeli historian, writes in Middle East Eye on Monday.

Shlaim's seminal and authoritative essay exploring more than a century of British support for Zionism and Israel and the corresponding erasure of Palestinian rights, is published at a time when universities in the UK are under mounting pressure from the government to adopt the International Holocaust Remembrance Alliance's (IHRA) controversial working definition of antisemitism.

Shlaim, emeritus professor of international relations at the University of Oxford, describes the UK government's adoption of the definition in 2016 as squarely in the British tradition of partisanship on behalf of Zionism and Israel and disdain for the rights of Palestinians.

"The Conservative Party and its leaders are the standard-bearers of this shameful legacy of unqualified British support for Israel and indifference to Palestinian rights," he writes.

In 50 years as a university teacher, Shlaim says he has "not come across a more vacuous or useless definition" than the one proposed by the IHRA.

But it has not been innocuous, he notes.

The 11 examples of antisemitism provided by the IHRA alongside the definition, seven of which include references to Israel, made unwarranted assumptions about Israel and world Jewry.”

https://www.middleeasteye.net/news/avi-shlaim-slams-uk-government-over-shameful-legacy-support-israel?fbclid=IwAR2wC4CqD4jBsaSwbAamqF6YxByAkazxSJAouR1NnzCd-yQNS9RSZYWqzs0

1
aicat [sitat…] Ikke alle jøder deler IHRA sin svært kontroversielle definisjon på antisemittisme. Avi Slaim f.eks. som er en jødisk-britisk professor i historie har reagert på denne defi...

«An "unbroken thread of moral myopia, hypocrisy, double standards and skulduggery" connects British policy on Palestine, from Lord Balfour to Boris Johnson, Avi Shlaim, a leading British-Israeli historian, writes in Middle East Eye on Monday

Så kommer det atter en verdensmester i etterpåklokskap.

Jeg tar ikke standpunkt for berettigelsen for den i dette tilfellet.

Men om så var, så er det dog ikke mer spesielt med opprettelsen av Israel, enn hva det er med andre lignende i samme situasjon rundt om i verden fra historisk tid, og frem til hva som enn måtte foregå i våre dager.

Den svakestes lov vil aldri vinne over den sterkestes rett, for verden kan aldri greie noe bedre, og ikke på noen måte med hensyn til hva som gir preferanser i dette tilfellet.

1
Fico [sitat…] Så kommer det atter en verdensmester i etterpåklokskap. Jeg tar ikke standpunkt for berettigelsen for den i dette tilfellet. Men om så var, så er det dog ikke mer spesielt...

Men om så var, så er det dog ikke mer spesielt med opprettelsen av Israel, enn hva det er med andre lignende i samme situasjon rundt om i verden fra historisk tid, og frem til hva som enn måtte foregå i våre dager.

Den svakestes lov vil aldri vinne over den sterkestes rett, for verden kan aldri greie noe bedre, og ikke på noen måte med hensyn til hva som gir preferanser i dette tilfellet.

Det spesielle med opprettelsen av settler-staten Israel basert på en rasistisk ideologi; sionismen - er at britene og andre tidligere kolonimakter og stormakter - godtok opprettelsen av en ny europeisk koloni på britenes tidligere mandatområde i Palestina - selv etter at kolonialismen av de samme nasjoner 3 år tidligere var kastet på historiens skraphaug. Men som du selv innrømmer i siste avsnitt sitert ovenfor her bekrefter du selv hvilket fascistisk og rasistisk grunnlag staten Israel er bygget på - nemlig det fascistiske prinsipp om den sterkestes rett; Sitat: "Den svakestes lov vil aldri vinne over den sterkestes rett".

1
aicat [sitat…] Det spesielle med opprettelsen av settler-staten Israel basert på en rasistisk ideologi; sionismen - er at britene og andre tidligere kolonimakter og stormakter - godtok o...

Det spesielle med opprettelsen av settler-staten Israel basert på en rasistisk ideologi; sionismen

Og sionismen er nok ingen ideologi, den tar for seg selvfølgeligheter som hvem som helst kan gjøre.

Men at den kan inngå i en ideologi sammen andre forutsetninger, er klart.

Sitat: "Den svakestes lov vil aldri vinne over den sterkestes rett".

Og det er heller ingen vitenskapelig tese, men heller en menneskelig erfaring dannet eller ikke,.men som dog praktiseres i stor grad enten vi vil det eller ikke.

Som sagt: og som du kan tilbakevise:

Sionisme er opprinnelig betegnelsen på det jødiske folkets ønske og håp om å vende tilbake til sitt gamle hjemland i landet Israel (Eretz Israel). Navnet er avledet av Sion (Zion), en av de jødiske betegnelsene på Tempelhøyden og byen Jerusalem.

1
aicat [sitat…] Det spesielle med opprettelsen av settler-staten Israel basert på en rasistisk ideologi; sionismen - er at britene og andre tidligere kolonimakter og stormakter - godtok o...

Men som du selv innrømmer i siste avsnitt sitert ovenfor her bekrefter du selv hvilket fascistisk og rasistisk grunnlag staten Israel er bygget på - nemlig det fascistiske prinsipp om den sterkestes rett;

Det å skulle definere Sionismen ved bruk av egen ondskap eller praktisert antisemittisme er god anskuelsesundervisning i antisemittismens egen natur.

Er det ikke slik, må jo du kunne påpeke her hva du påstår som opprinnelse for Sionismen:

Sitat HL-senteret:

Sionismens oppkomst

Det er mot dette bakteppet sionismens oppkomst kan forstås – i møtet med andre nasjonale bestrebelser, som en konsekvens av manglende inkludering i definisjonen av hvem en nasjon utgjorde og som svar på en økende antisemittisme. Det formelle initiativet ble tatt av den ungarskfødte Theodor Herzl i 1897. Han arrangerte en kongress i Basel som henvendte seg til et bredt jødisk publikum, og der ble også den internasjonale sionistorganisasjonen etablert. Videre ble det klart at målet med den nye bevegelsen på sikt var et internasjonalt anerkjent og rettslig sikret hjem for jødene i Palestina, i sionistisk terminologi omtalt som Erez Israel.

1
Fico [sitat…] Det å skulle definere Sionismen ved bruk av egen ondskap eller praktisert antisemittisme er god anskuelsesundervisning i antisemittismens egen natur. Er det ikke slik, må...

økende antisemittisme

Det jeg ønsket å diskutere her i denne tråden var ikke hvordan man definerer sionisme – men hva som er årsakene til at det ser ut som antisemittismen er økende. Men det ser jeg at du ikke våger deg inn på – og tydeligvis ikke ser ut til å ha noen meninger om, for da ville du måtte vurdere om sionistregimet i Jerusalem har hatt noe med økende antisemittisme å gjøre - og et slikt "minfelt" forstår jeg at du ikke tør å ha noen meninger om.

For sionisme er det andre mer kompetente kilder som har definert. A. f. eks. FN i denne resolusjonen fra 1975: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_3379

…hvor det holder med å sitere tre sentrale setninger:

  1. «*the elimination of colonialism and neo-colonialism, foreign occupation, Zionism, apartheid and racial discrimination in all its forms…” 2 …” which considered "that the racist regime in occupied Palestine and the racist regime in Zimbabwe and South Africa have a common imperialist origin, forming a whole and having the same racist structure and being organically linked in their policy aimed at repression of the dignity and integrity of the human being,…”

  2. ..” Determines that Zionism is a form of racism and racial discrimination.*”

    B. eller Miko Peled: "Zionism is a racist ideology that produced a dangerous, violent and racist regime. Like fascism and apartheid before it, Zionism must be denounced clearly and unequivocally. In an interview from 1984 with Palestinian leader the late Dr. George Habash, Habash explains why peace cannot coexist with Zionism, he says, among other things, that “Israel is the embodiment of Zionism” and “Zionism is fascism.

https://www.mintpressnews.com/dissecting-trump-israel-palestine-mideast-peace-plan/264508/?fbclid=IwAR1mPyWaFGtFHzCczIYAb6m3dzYYyajehPusXnWM6dma8e2GcSd86bYNSEM#.XjUWnhJlxUY.facebook

C. Eller Lord Balfour: Her: https://archive.org/details/essaysspeculativ00balf/page/232

For å si det kort: Sionismen er en rasistisk og fascistisk ideologi - og er den diametrale motsetning til jødedommen.

1
Keva [sitat…] Selvsagt ikke. Det er en fascistisk uttalelse, og fascismen er ikke kjent for å være vitenskapelig - snarere det motsatte.

Det er en fascistisk uttalelse, og fascismen er ikke kjent for å være vitenskapelig - snarere det motsatte.

Denne innrømmelsen er vel ganske illustrativ - når den kommer fra folk som støtter rasisme, apartheid og kolonialisme - at de åpent faktisk innrømmer å være tilhenger av en fascistisk ideologi.

1
Fico Å ha kunnskaper, trenger ikke å understøtte holdninger, noe som også mange uvitende kjenner til. Unntaket som bekrefter regelen i denne tråden, kan være at godt kjennskap til fasci...

Å ha kunnskaper, trenger ikke å understøtte holdninger, noe som også mange uvitende kjenner til.

Ja, takk - for nok en innrømmelse:) - Dette har vi jo sett før, men det er helt greit å få en innrømmelse nok en gang på at holdninger ikke endres selv pga. grundig kunnskap.

1
aicat [sitat…] Denne innrømmelsen er vel ganske illustrativ - når den kommer fra folk som støtter rasisme, apartheid og kolonialisme - at de åpent faktisk innrømmer å være tilhenger av e...

at de åpent faktisk innrømmer å være tilhenger av en fascistisk ideologi.

Og det er ikke første gangen heller.

Det ser ut til at denne doktrinen går igjen i "argumentasjonen" hos de som støtter det undertrykkende apartheid-regimet. Kanskje ikke så merkelig, siden det passer forholdene som hånd i hanske.

1
Fico [sitat…] Om du tror at noen forherliger antisemittisme uten selv å være affisert av det samme, så er det ikke så mange å velge mellom her i denne tråden, det sier seg vel selv.

Jeg snakker ikke om antisemittisme - et tema du åpenbart ikke tør diskutere - jamfør din redsel for å diskutere årsakene til at antisemittismen ser ut til å være økende i vår del av verden - her i denne tåden: https://vgd.no/samfunn/ideologi/tema/1866778/tittel/antisemittisme

Jeg snakker om fascisme - som du da bekjenner deg til med denne uttalelsen rett ovenfor her: 06.03.21 22:22

Sitat: "Den svakestes lov vil aldri vinne over den sterkestes rett".

1
aicat Jeg snakker ikke om antisemittisme - et tema du åpenbart ikke tør diskutere - jamfør din redsel for å diskutere årsakene til at antisemittismen ser ut til å være økende i vår del a...

Jeg snakker ikke om antisemittisme - et tema du åpenbart ikke tør diskutere - jamfør din redsel for å diskutere årsakene til at antisemittismen ser ut til å være økende i vår del av verden - her i denne tåden:

Du har nok helt rett i dette. Antisemittisme ER et økende problem, samtidig som hatske holdninger til andre grupperinger er det. Dette er en tydelig trend i den vestlige verden, og den får store konsekvenser for utbredelsen av antisemittisme.

Det er likevel viktig å skille mellom kritiske holdninger til staten Israel, som er innblandet i en kompleks konflikt i Midtøsten, og hatefull holdning til en folkegruppe.

Det som før var "meninger" og politiske problemstillinger, har i vesten blitt til "holdninger" til menneskene som er innblandet i problemstillingen. Dette mener jeg gjelder mer enn bare antisemittisme, selv om det er en viktig årsak i denne sammenheng.

1
XY583 [sitat…] Du har nok helt rett i dette. Antisemittisme ER et økende problem, samtidig som hatske holdninger til andre grupperinger er det. Dette er en tydelig trend i den vestlige v...

Det er likevel viktig å skille mellom kritiske holdninger til staten Israel, som er innblandet i en kompleks konflikt i Midtøsten, og hatefull holdning til en folkegruppe.

Akkurat det skillet er det tydelig at mange ikke vil eller ønsker å se. Svært mange av Israel sine støttespillere trekker antismittkortet - straks det er kritikk av staten Israel sin politikk det dreier seg om - selv om kritikken er vel fundamentert i gjelden folkerett - det gjelder også israelske politikere som Netananyhu selv - enten det gjelder okkupasjon og bosetting av egne borgere på okkupert område, kollektiv avstraffelse av sivile og drap på sivile og helt meningsløse ødeleggelser av palestinsk infrastuktur. Jeg oppfatter disse helt bevisste anklagene om antisemittisme som kun propagandamessige kneblingsforsøk på kritikk av israelsk politikk.

Det er heller ikke å komme utenom at den økende antisemittismen har sammenheng med sionismens ideologiske grunnlag som av FN i 1975 ble karakterisert som en rasistisk apartheidpolitikk.

1
aicat Jeg snakker ikke om antisemittisme - et tema du åpenbart ikke tør diskutere - jamfør din redsel for å diskutere årsakene til at antisemittismen ser ut til å være økende i vår del a...

Jeg snakker ikke om antisemittisme

Da har det vel rablet for deg, her lager du en tråd med tittel

ANTISEMITTISME,

Og så innrømmer du at det ikke er hva du snakker om, noe som alle kan forstå, uten deg selv.

Da må du nesten lage en tråd hvor du kan snakke om trådens tema!

1
Fico [sitat…] Da har det vel rablet for deg, her lager du en tråd med tittel ANTISEMITTISME, Og så innrømmer du at det ikke er hva du snakker om, noe som alle kan forstå, uten deg selv....

ANTISEMITTISME,

Hvorfor tør du ikke diskutere akkurat det da? Hvorfor øker antisemittismen i dag både i Europa, i den muslimske verden (kanskje med untak av UAE), USA og andre steder i verden? Er det fordi du faktisk innser at staten Israel som bygger på den rasistiske ideologien sionisme - har et medansvar for at antisemittismen øker - for som vi ser av bl.a. DE SOM KALLER SEG VENNER AV iSRAEL - ikke greier å skille sionsime / staten Israel fra judaisme.

1
aicat [sitat…] Hvorfor tør du ikke diskutere akkurat det da? Hvorfor øker antisemittismen i dag både i Europa, i den muslimske verden (kanskje med untak av UAE), USA og andre steder i ve...

Israel som bygger på den rasistiske ideologien sionisme

Tull, her har du fått definert Sionismen forlengs og baklengs, og du kan ikke komme med annet enn tomme påstander.

Du har ikke en gang greid å begripe at sionismen alene ikke representerer noen ideologi.

Hva du kobler den til spiller ingen rolle, her er det antisemittisme du skal forstå og som motstandere av Sionismen skaper ved å se Sionismen fra ondskapens synsvinkel.

1
Fico [sitat…] Tull, her har du fått definert Sionismen forlengs og baklengs, og du kan ikke komme med annet enn tomme påstander. Du har ikke en gang greid å begripe at sionismen alene i...

Tull, her har du fått definert Sionismen forlengs og baklengs, og du kan ikke komme med annet enn tomme påstander.

Jeg definerer sionisme slik FN i sin tid definerte sionismen - og også slik bl.a. Miko Peled definerer den(ref ovenfor her). Hva Israel selv definerer sionisme som får de selv mene - men deres praksis - som er basert på sionismen som ideologi - viser til fulle det Peled og FN mener / mente - at den er en rasistisk ideologi basert på apartheid og jødisk overherredømme ved å opptre ekskuderende overfor 20 % av den israelske befolkningen - dvs. på apartheid.

Det du som serverer tomme påstander - jeg har sitert både FN og Peled som mener akkurat det samme som meg. Da er påstanden begrunnet - ikke tom - selv om du ikke liker begrunnelsen. :-))

Jeg registrerer videre at du fortsatt ikke tør diskutere - eller legge fram noen tanker om hvorfor antisemittismen i dag er på fremmarsj. Er du så livredd for å trå på Netanyahus ømme tær - at du ikke tør å nærme deg en mm. elefanten i rommet - nemlig staten Israels utallige krigsforbrytelser og grove brudd på folkeretten - som kan være en medvirkende årsak til at antisemittismen er på fremmarsj - som nå ICC omsider har tatt tak i - og som EU støtter?

1
aicat [sitat…] Jeg definerer sionisme slik FN i sin tid definerte sionismen - og også slik bl.a. Miko Peled definerer den(ref ovenfor her). Hva Israel selv definerer sionisme som får de...

Jeg definerer sionisme slik FN i sin tid definerte sionismen - og også slik bl.a. Miko Peled definerer den(ref ovenfor her).

Her mangler kilder eller link som du må vise..

Jeg har vist både til Holocaustsenterets definisjon av Sionismen med mer, noe du må tilbakevise om du kan.

Tomme påstander er dessverre ikke nok.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Laster...