Ideologi

XY583

På tide med en ny abort-debatt

Selvbestemt abort ble lovlig i Norge i 1978, og argumentet for abort var i hovedsak at "fosteret ikke var et fullverdig menneske". (Det må naturligvis være lov å ta livet av noe som ikke er et menneske.) Dette var kanskje en logisk tanke den gang.

De siste førti årene har det likevel vært mye forskning på foster, og forskningen viser tydelig at et foster er mye mer enn det en tenkte på 1970-tallet.

Etter 10 uker er organene utviklet og fosteret skal vokse fram til fødselen. (https://nhi.no/kroppen-var/fosterets-utvikling-embryologi/fosterutvikling/) Et foster som er 12 uker gammelt har godt utviklede sanser og en kan klart og tydelig se at det et er et lite barn.

Jeg mener at det er på tide å ta opp abortdebatten igjen, men ny og oppdatert forskning på foster.

Jeg er mot abort, og jeg ønsker et vedtak i stortinget som beskytter ufødte barn mot systematisert drap.

Dette handler ikke først og fremst om kvinnen (selv om dette er et viktig aspekt). Dette handler om massedrap av barn!

Jeg er også fult klar over argumentet med overgrep ol. Jeg ønsker heller ikke et forbud mot abort ved overgrepssaker, men et prinsipielt forbud mot fri, selvbestemt abort.

1
12 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Tankene og dilemmaet du i likhet med mange andre har opplevd mellom det å få et prematurt barn / foster til å overleve og en sen-abort på samme utviklingstrinn var for meg avgjørende for videre yrkesvalg. Det å sette ord på det jeg selv følte som et stort etisk og moralsk problem er svært vanskelig. Men du som er mot abort kan kanskje ha interesse av å se hvorledes jeg den gang i 1977 som «abortlege» følte det.

Som medisiner-student var jeg på 70-tallet sterkt engasjert i kampen for fri abort og problemet med abortnemdene. Vi skrev semesteroppgave om nettopp abortproblematikken og den politiske delen av dette.

Jeg begynte selv min yrkesvei på Kvinne-Klinikken i Bergen i 1977 – i en tid hvor nemdene fortsatt var en del av det abortsøkende kvinner måtte gå gjennom. Som yngste assistentlege var det min jobb å bli plassert på «cysten» (dvs. cystoscopi-rommet) hvor dagens aborter skulle utføres. De fleste abortene ble utført med sug – fordi de var under 12 uker. Den gang var det vanlig å rive langt-komne fostre (opp mot 18 uker) i biter med tang – biter som kunne være en avrevet fot, et knust hode el.l. en annen lett identifiserbar kroppsdel. En annen side ved nemndene jeg opplevde var at det var de ressurssterke som kunne ordlegge seg fremfor nemda som fikk innvilget sine ønsker, mens de mest ressurssvake som kanskje ikke kunne komme med de gode argumentene eller begrunnelsene ofte ble avslått.

Noen kvinner var blitt innvilget abort flere ganger – og noen leger mente at vi da kanskje burde legge inn en spiral – slik at vi ikke fikk disse i retur senere – aborter som gikk under betegnelsen «ab. prev.» (abort som prevensjon).

I dag er det vel prostaglandin-drypp eller andre medikamentelle måter å fremkalle en abort på. Etter å ha kastet en del skoleklasser i bøtten – orket jeg ikke mer av slike opplevelser som å se et lite bankende hjerte eller en liten fot - der nede i bøtten. Spesielt en opplevelse vekker fortsatt sterke følelser. En natt jeg hadde vakt kom en av sykepleierne inn til meg og spurte: «Hva skal vi gjøre med fosteret (en sen-abort etter drypp) som ligger på skyllerommet og lager lyder»! Tanken gikk da til en prematur fødsel noen dager tidligere hvor kuvøse og transport til Barneklinikkens prematuravdeling var en del av forsøkene på å få dette fosteret / barnet til å overleve – et barn på om lag samme størrelse som det som nå lå på skyllerommet og var i ferd med å dø.

Jeg tok konsekvensen av at dette orket jeg ikke - og fant meg en annen jobb.

Abort er et etisk stort problem. Et moralsk vanskelig dilemma jeg faktisk ikke har et godt svar på. Men en ting vet jeg av egen erfaring - at vi kan ikke gå tilbake til nemdene.

Til de som hevder at et foster på 8 uker "bare er en liten celleklump" - vil jeg si: Nei, det er det ikke. Et foster på 8 uker har alle organ på plass, de har et lite øye, fingre tær og et hjerte som slår. Det er slett ikke snakk om en "celleklump" (en blastula) det er det etter en uke - ikke etter 8.

Det som holdt på å gjøre meg gal - var hendelsene jeg beskrev ovenfor - at den ene dagen lå en abort på 21 uker og laget lyder på skyllerommet - til nattevaktens store fortvilelse. Skulle vi drepe det der og da? Mens det noen dager før prøvde vi fortvilet å redde livet til en prematur på 22 uker. Det var knapt mulig å se forskjell.

Men hva er alternativet? Jeg har ikke noe godt svar på det - fortsatt nå etter at det er gått over 30 år fra jeg gjorde dette valget.

4
aicat Tankene og dilemmaet du i likhet med mange andre har opplevd mellom det å få et prematurt barn / foster til å overleve og en sen-abort på samme utviklingstrinn var for meg avgjøren...

Men hva er alternativet? Jeg har ikke noe godt svar på det - fortsatt nå etter at det er gått over 30 år fra jeg gjorde dette valget.

Takk for meget godt innspill! Jeg ser noe av utfordringene.

Likevel skulle jeg ønske at utfordringene ikke hindret oss i å arbeide for å finne alternativ. Abort er i mine øyne en svært alvorlig sak, og jeg savner innspill som fokuserer på mer enn "kvinnens rett til å bestemme over egen kropp".

1
XY583 [sitat…] Takk for meget godt innspill! Jeg ser noe av utfordringene. Likevel skulle jeg ønske at utfordringene ikke hindret oss i å arbeide for å finne alternativ. Abort er i mine...

Likevel skulle jeg ønske at utfordringene ikke hindret oss i å arbeide for å finne alternativ. Abort er i mine øyne en svært alvorlig sak, og jeg savner innspill som fokuserer på mer enn "kvinnens rett til å bestemme over egen kropp".

Erna klager jo over at kvinner her i landet føder for få barn. Men skal kvinner greie jobb og samtidig ha flere barn, eller at flere kvinner ikke velger abort - må de økonomiske og sosiale forhold legges adskillig bedre til rette - slik at det f.eks. blir mulig å overkomme utgifter til bolig, utdanning etc. - og samtidig oppdra barn. Jeg husker fra den tid hvor nemdene avgjorde dette - at flere kvinner ønsket å beholde barnet, men at de ble utsatt for et meget sterkt sosialt press fra familie og miljø - spes. i det jeg ville kalle "bedehusmiljøet" på Sør-Vestlandet - for som de sa. "Tenk på hva vil folk si"?

1
aicat [sitat…] Erna klager jo over at kvinner her i landet føder for få barn. Men skal kvinner greie jobb og samtidig ha flere barn, eller at flere kvinner ikke velger abort - må de økon...

Jeg husker fra den tid hvor nemdene avgjorde dette - at flere kvinner ønsket å beholde barnet, men at de ble utsatt for et meget sterkt sosialt press fra familie og miljø - spes. i det jeg ville kalle "bedehusmiljøet" på Sør-Vestlandet - for som de sa. "Tenk på hva vil folk si"?

Dette er også en viktig side av saken. Folk kan ønske å ta den "enkleste" utveien, mens etiske prinsipper settes til side.

Skulle jo egentlig trodd at "bedehusmiljøet" stod sterkt imot abort - men det er vel nettopp her abort kan betraktes som enkleste utvei.

1
aicat [sitat…] Erna klager jo over at kvinner her i landet føder for få barn. Men skal kvinner greie jobb og samtidig ha flere barn, eller at flere kvinner ikke velger abort - må de økon...

Erna klager jo over at kvinner her i landet føder for få barn. Men skal kvinner greie jobb og samtidig ha flere barn, eller at flere kvinner ikke velger abort - må de økonomiske og sosiale forhold legges adskillig bedre til rette - slik at det f.eks. blir mulig å overkomme utgifter til bolig, utdanning etc. - og samtidig oppdra barn.

Dette kan ikke påtales ofte nok. Ønsket om flere barn fra myndighetenes side må følges opp med handling, dvs budsjett til nettopp det du påpeker. I tillegg til økonomi må det legges til rette for gravide og barn i sammenheng med studier og eksamener.

1

Selvbestemt abort ble lovlig i Norge i 1978, og argumentet for abort var i hovedsak at "fosteret ikke var et fullverdig menneske". (Det må naturligvis være lov å ta livet av noe som ikke er et menneske.) Dette var kanskje en logisk tanke den gang.

De siste førti årene har det likevel vært mye forskning på foster, og forskningen viser tydelig at et foster er mye mer enn det en tenkte på 1970-tallet.

Etter 10 uker er organene utviklet og fosteret skal vokse fram til fødselen.

Husker du noe som helst av dette? Når ble du bevisst? Husker du nogenlunde?

La moren til fosteret få bestemme over dette, uten innblanding.Enkelt og greit. Må vi på liv og død akkedere og diskutere i det uendlige, noe som jeg i allefall ser som naturlig. Mora bestemmer.

1
perchri [sitat…] Husker du noe som helst av dette? Når ble du bevisst? Husker du nogenlunde? La moren til fosteret få bestemme over dette, uten innblanding.Enkelt og greit. Må vi på liv og...

Og hva baserer du denne ideologien på? Når er det greit å la mora bestemme at et foster skal dø? Skal mora kunne bestemme at et 1 år gammelt barn skal dø, hvorfor ikke?

Skal unge mennesker kunne bestemme at ubrukelige eldre skal dø? Hvorfor ikke?

Du har med åpne armer tatt imot en ideologi som ikke har rot i logikk eller historie.

Jeg mener at mennesker (eldre, unge, barn og foster) har en unik egenverdi. Dette synet har jeg arvet fra den jødisk-kristne kulturen som har dominert vesten i snart 2000 år.

Hvorfor mener du det er naturlig at mora skal kunne drepe fosteret sitt etter eget ønske?

1
XY583 Og hva baserer du denne ideologien på? Når er det greit å la mora bestemme at et foster skal dø? Skal mora kunne bestemme at et 1 år gammelt barn skal dø, hvorfor ikke? Skal unge m...

Hvorfor mener du det er naturlig at mora skal kunne drepe fosteret sitt etter eget ønske?

Hun kan vel neppe bestemme at hun selv vil ta livet av et menneske i 22ende uke. Eller kanskje hun ville hun hatt det med seg hjem også på sprit i fall?,

Mødrene bestemmer over sin egen kropp må vel være en utvasket floskel, snakk med de som avliver tusenvis av fostre i løpet av et år. Ingen mor kan eller vil vel det, og slett ikke sitt eget vil nå jeg tro, så det må nok noen andre utføre.

1

Selvbestemt abort ble lovlig i Norge i 1978, og argumentet for abort var i hovedsak at "fosteret ikke var et fullverdig menneske"

Jeg ser du ikke har vært på VGD på lange tider, så du kommer vel ikke til å svare for deg. Men jeg kommenterer det likevel når du starter innlegget ditt med en blank løgn.

Nei, "argumentet for abort" var slett ikke det du lyver om.

Det var svært få - da som nå - som argumenterte "for abort". Det er nemlig slik at ingen med vettet i behold er "for abort".

Men så har vi det forhold at mennesker ikke er - og aldri kommer til å bli - perfekte og feilfri. Derfor kommer situasjonene med uønskede svangerskap til å oppstå - forhåpentligvis i stadig mindre grad, men de vil forekomme. Det som er det eneste mulige diskusjonstemaet i den forbindelse, er rett og slett: Hvem skal bestemme?

Personlig er jeg for ansvarlig seksualitet, gode ordninger for enslige mødre, gode prevensjonsmuligheter og tilgang på prevensjonsmidler, seksualopplysning og alt som bra er.

Men disse situasjonene vil altså uansett oppstå. Og da vil du tilbake til - ja, hva da? Nemndene? "Kloke koner"? Irland, der bemidlede damer reiste til England og de andre ble "skjemt ut"? Menigheten din? Godtfolks/kommentarfeltenes synsing?

Når skal kvinnen bestemme, spør du i et annet innlegg og har faktisk den frekkhet å sammenligne med aktiv dødshjelp. Grensen på 12 uker (ble den nettopp endret til 18?) er grei for min del, selv om jeg heller ikke kan se hvem andre som bedre kan bestemme senere i svangerskapet.

Jeg skjønner godt dilemmaet med senaborter vs for tidlig fødte, men vi vet vel noe om hyppigheten her - de aller fleste aborter skjer lenge før 12. uke, og de senabortene som forekommer, har ofte (nei da, selvsagt ikke alltid) bakgrunn i svært alvorlige skader hos barnet, av og til ikke forenlige med liv - som er oppdaget sent.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk Geirijo Siste svar

Klart, entydig og lett å forstå tale på Stortinget.

Det er omtrent bare Bjørnar Moxnes (Rødt) som klarer å levere slike taler på Stortinget. Andre som gir like klare meninger er også fra Rødt eller SV. Det er med andre ord kun 2 partier på det norske S...
Bilde

Bjørnar Moxnes - Rødt - Om EØS-avtalen. Stortinget 25.11.21

Hvem skal bestemme over krafta vår, arbeidslivet vårt, jernbanen vår og transporten på veiene våre? Rødts standpunkt er klart. Dette skal det norske folk...


Bilde www.facebook.com
2
1 svar
Laster...