Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Det florerer av tråder om Islam her inne, og hvordan muslimene vil ødelegge Norge, og underlegge oss ei fremmed makt [Islam].

Like fullt var det 47,8% av befolkninga her i landet, som ville underlegge oss Brussel, hvor vi ettervert vil slutte å eksistere som selvstendig nasjon. Mens vi i mellomtida angivelig skal påvirke dem med vår minimale stemme,...

Er en muslim som ønsker å bevare Norge som en selvstendig nasjon, nødvendigvis noe større fiende av nasjonen Norge, enn disse vi av "vg mod" gjerne ikke ei gang får lov til å omtale som landssvikere?

Er vi litt hykleriske om vi kjører for hardt på å ta ut flisen av våre muslimske brødres øyne, mens vi totalt ignorerer bjelken i vårt eget øye?

Eller når vi klager på at muslimene ikke klarer å holde orden i eget hus, mens vi tydeligvis ikke klarer å holde orden i eget hus mht andre etniske nordmenn, når det gjelder å ville underlegge seg fremmede stater,...

Hvordan skal "muslimene klare å ødelegge "vårt land", om EU allerede har lagt det ned som land? Da har vi jo like lite et eget land,...

Er det ikke for enkelte rasister her inne litt skummelt, om alle muslimer melder seg inn i Nei til EU. Da vil dem jo kunne være mer lojale mot landet Norge, enn en betydelig andel av "etniske nordmenn"?

2
16 svar

16 svar

Temaet innlegget er postet i er stengt.

U-gurt

Like fullt var det 47,8% av befolkninga her i landet, som ville underlegge oss Brussel, hvor vi ettervert vil slutte å eksistere som selvstendig nasjon. Mens vi i mellomtida angivelig skal påvirke dem med vår minimale stemme,...

Er en muslim som ønsker å bevare Norge som en selvstendig nasjon, nødvendigvis noe større fiende av nasjonen Norge, enn disse vi av "vg mod" gjerne ikke ei gang får lov til å omtale som landssvikere?

Er vi litt hykleriske om vi kjører for hardt på å ta ut flisen av våre muslimske brødres øyne, mens vi totalt ignorerer bjelken i vårt eget øye?

Dette må være et eksempel på en totalt meningsløs sammenligning, du mener altså at det er bedre med muslimer som vil bevare Norge som egen stat under sharialover enn hva et EU-medlemskap ville være..?

For ordens skyld så er jeg EU-motstander, EØS-motstander grunnet Schengen-traktaten, da denne traktaten har gitt Norge åpne grenser for all slags kriminelle elementer som vil hit.

3

Riggs

Dette må være et eksempel på en totalt meningsløs sammenligning, du mener altså at det er bedre med muslimer som vil bevare Norge som egen stat under sharialover enn hva et EU-medlemskap ville være..?

Nei, mitt poeng er at begge deler er å underlegge Norge en fremmed makt.

Hvor mange norske muslimer støtter en stat under sharialover? Noe dem vel ikke har i alle muslimske land heller,...

1

ben_nevis

Nei, mitt poeng er at begge deler er å underlegge Norge en fremmed makt.

Men det er feil. Å bli Eu-medlem tilsier ikke at man legges under fremmed makt. Eu består tross alt av medlemslandene. Ergo er det ulogisk å konkludere som du gjør.

1

Loke666

Jeg var krystallklar under folkeavstemingen midt på 90-tallet, og stemte følgelig NEI til norsk medlemskap i EU. Det var ikke måte på hvor ille det skulle gå med Norge ifølge de som var for: ("Vi KAN jo ikke stå utenfor, vi blir en utpost i Europa, glemt av alt og alle!")

Nå 15 år senere ler jo folk av dommedagsprofetiene deres. Norge har lavest inflasjon, lavest arbeidsledighet (til tross for relativt sett høy innvandring av individer som ikke jobber) og økonomien har vist seg å være så sterk at Norge vel var det første landet i Europa som ristet av seg konsekvensene av finanskrisa. EU trenger nok Norge mye mer enn Norge trenger EU. Hva har vi eksempelvis egentlig å tjene på å slippe til en armada av fremmede fiskebåter, som egenhendig har klart å fiske sine egne farvann tomme for fisk? Og åpne grenser har jo ikke akkurat vist seg å være noe sjakktrekk all den tid utenlandske bander flokker over grensa for å dra på rene tyveritokt? Det må være lov til å være litt proteksjonistisk i forhold til de godene vi sjøl har, for man vet aldri hva fremtiden bringer. Skal vi liksom bruke pengene fra oljefondet til å fø på en haug med innvandrere som har like mye nasjonalfølelse for Norge som en gjennomsnittlig nordmann har for Bhutan? Det gjelder vår fremtid, og da er føre var-prinsippet aldri direkte feil, men jeg tviler på at en tilnærmet fri innvandring i fremtiden vil føre til noen større lykke hos den jevne nordmann, snarere tvert i mot. Dessverre er den politiske eliten mer opptatt av hva andre land synes om dem enn å gjøre jobben de er satt til, nemlig å styre landet til beste for det norske folk. Ledestjernene er selvsagt Gro og Jagland, som etter å ha vært statsministere fikk fete jobber ute i verden, men å gamble med Norges fremtid for å kunne oppvise en imponerende CV er direkte uansvarlig i mine øyne.

2

jakoline

Hvordan skal "muslimene klare å ødelegge "vårt land", om EU allerede har lagt det ned som land? Da har vi jo like lite et eget land,...

Er det ikke for enkelte rasister her inne litt skummelt, om alle muslimer melder seg inn i Nei til EU. Da vil dem jo kunne være mer lojale mot landet Norge, enn en betydelig andel av "etniske nordmenn"?

Den norska grunnloven er bygget etter modell fra den franske,som er en modell av den amerikanske,som har inspirasjon fra opplysningstidens britiske filosofer,som igjen har brukt tanker fra andre europeiske filosofer.

Med hovedvekt på prinsippet om "våg å vite",opplysningstidens motto. Det var på slutten av 1600-tallet disse tankene dukket opp i Europa,tanker hvor det ble kastet vrak på tidligere religiøs tro,og utviklet ideer om personlig frihet og ansvar,med bakgrunn i eget inntellekt.

Som John Locke (1632-1704) som skrev at alle mennesker er frie og like,og at all makt og myndighet er basert kun på samtykke fra de styrte.

Dette er grunnlaget for vestens,også Norges,demokrati og ytringsfrihet ,og er det forsatt. Norsk grunnlov og våre verdier idag er også basert på franske filosofer som Voltaire og Ruosseau som utfordret KIRKEN,det kongelige eneveldet og tradisjoner som ga adelen og kirken spesielle privililegier. De mente også at alle mennesker har krav på skolegang. (ikke bare gutter).

Den amerikanske uavhengighets-erklæringen poengterer også at regjeringen har en kontrakt med folket om å verne dets rett til liv,frihet-og la Jefferson til....lykke.

Dette er altså verdier som de Europeiske statene ,inkludert Norge,bygger på,sammen med USA.

Personlig føler jeg da at vår norske kultur og våre etiske verdier sammenfaller med de Europeiske,og at dette selvsagt ikke er tilfeldig. Fordi vi alltid har hatt tette bånd til hverandre historisk.

Med islam er det anderledes. Utallige ganger har islam som politisk makt ,samfunns-modell og ideologi,ikke bare som noe åndelig,prøvd å vinne over vesten. Inntil nå har de ikke klart det.

Jeg tror vi skal være glad for at generasjoner i Europa før oss klarte å stoppe islams utbredelse her. Med tanke på utviklingen (eller nærmere sagt stagnasjon av all utvikling) i Midt-Østen,så ville Europa hatt samme negativ utvikling idag,om kampene gjennom historien hadde gått i muslimenes favør i Europa.

Selv har jeg stemt "nei" til EU. Og vil gjøre det i fremtiden,om nye valg skal tas.Men allikevel mener jeg at sammarbeid med Europa ellers er det mest naturlige.

Vi deler samme arven generasjoner tilbake. Og kan takke de for at vi idag har det så godt. Men kun en generasjon er nok,til å rasere det gode samfunnet vi har bygd opp.

Å la islam som politikk og ideologi få makt i Norge,er rake veien til helvete. Helvete som et sted på jorden,den fysiske realitet. Slik vi ser i de land islam har rotfeste og makt.

2

Thorir

Du forutsetter her at EU-medlemsskap automatisk vil bety at Norge som nasjonalstat på sikt går under. Dette er absolutt ikke en kausalitet. Det er bare å se på folkeavstemningene MOT den foreslåtte EU-konstitusjonen i perioden 2006-2007. Selv om EU har overtatt DELER av statlig politikk på enkelte områder( da spesielt pengepolitikken for land med EURO) samt en redusert evne til å vri markedskonkurranse til de enkelte medlemslandenes fordel, så består EU fremdeles av "peoples of Europe", og ikke "the people of Europe". Både konstitusjon og EU-hymne ble nedstemt, så det fremdeles langt igjen til en føderal EU-stat. Det er ingenting som skulle tilsi at noe slikt ville oppstå, selv om europeiske land har inngått tettere samarbeid og suverenitetavståelse på mange andre områder.

Så til problemstillingen. At det kommer mennesker med bakgrunn fra muslimske land til Norge er i utgangspunktet ikke mer problematisk enn at det kommer folk fra andre land til Norge, rent bortsett fra om man ønsker å opprettholde en majoritet av etniske nordmenn også i fremtiden ( i den sammenheng må man for eksempel undersøke hvordan man skal definere etnisk norsk, og i hvilken grad man skal/kan assimilere innvandrere inn under kategorien "norsk"). Det som imidlertid er problematisk i forhold til innvandring fra muslimske land i forhold til mange andre land, er at kulturelle skikker som ikke er forenlig med norsk lov eller normer, blir med på lasset. Dette er langt ifra en selvfølge: det finnes mange muslimer som gir like mye faen i alkoholforbud og kyskhet som mennesker fra bibelbeltet på Sørlandet. Men det er likevel en betydelig andel muslimer som har konservative synspunkter både når det gjelder kvinner, homofile, ytringsfrihet osv. Noen av disse er også ekstreme.

I den grad samfunnet Norge skal kunne fortsette å fungere harmonisk, er det viktig at verdiene det norske samfunnet bygger på, fortsetter å eksistere. Det er derfor en bekymringsverdig trend at ytringsfriheten utfordres av mennesker som ikke begriper at det er lov å tegne karikaturer av så og si alt i dette landet, at man vurderer å innføre kosher-og halalslakt uten bedøvelse( her ser man forøvrig at det ikke bare er muslimske grupper som fremmer prehistoriske krav), ønsker egne fordeler utelukkende for sin egen gruppe( bønnerom, alkoholfrie kvelder på byn, muligheter for å be i arbeidstiden som taxi- eller bussjåfør osv). EU er på mange måter på gli for å innføre kosher- og halaslakt uten bedølvelse, noe jeg finner bekymringsverdig, eller rett og slett jævlig. Men for øvrig finner jeg ingen EU-direktiver som promoterer innskrenket ytringsfrihet, særrettigheter for religiøse grupper, hijab som del av nasjonale uniformer osv. At det er mange forslag fra Brussel som kan virke overtrampende og idiotiske,kan jeg være fullstendig enig i. Men når det gjelder fundamentale forandringer av samfunnet vi kjenner og som vi har vokst opp i, så går regler på bakgrunn av patriarkalske Midt-Østen-religioner EU en høy gang...

2

Riggs

Du forutsetter her at EU-medlemsskap automatisk vil bety at Norge som nasjonalstat på sikt går under. Dette er absolutt ikke en kausalitet. Det er bare å se på folkeavstemningene MOT den foreslåtte EU-konstitusjonen i perioden 2006-2007. Selv om EU har overtatt DELER av statlig politikk på enkelte områder( da spesielt pengepolitikken for land med EURO) samt en redusert evne til å vri markedskonkurranse til de enkelte medlemslandenes fordel, så består EU fremdeles av "peoples of Europe", og ikke "the people of Europe". Både konstitusjon og EU-hymne ble nedstemt, så det fremdeles langt igjen til en føderal EU-stat. Det er ingenting som skulle tilsi at noe slikt ville oppstå, selv om europeiske land har inngått tettere samarbeid og suverenitetavståelse på mange andre områder.

Jeg har mest lagt merke til at dem gjerne stemmer flere ganger i Danmark mht EU, med noen endringer til folk skal stemme ja.

Faren for at EU skulle bli en føderasjon, selv om du har rett i at det er en kronglete vei dit, burde være nok til at en sier nei. Ihvertfall så lenge det er rimelig uklart hvordan man kommer seg ut av EU igjen, om det faktisk kommer dithen de neste tiårene?

1

Thorir

Tja, i den siste modifiseringen av Lisboatraktaten inngår det jo elementer som tilsier at det skal være lov å melde seg ut igjen av Unionen:

http://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Lisbon#Enlargement_and_secession

"The treaty introduces an exit clause for members wanting to withdraw from the Union. This formalises the procedure by stating that a member state must inform the European Council before it can terminate its membership. There has been one instance where a territory has ceased to be part of the Community (Greenland in 1985)."

Men igjen, det er ingen kausalitet i at EU kommer til å bli en føderalstat selv om det foregår stadig dypere europeisk integrasjon på flere områder, ettersom EU består av så vanvittig mange forskjellige mennesker med forskjellige språk, skikker osv. Men selvsagt, om det foreslås større grad av føderering av Unionen, så kommer nok jeg også til å stemme nei ved en eventuell ny folkeavstemning.

1

fujis

"Er en muslim som ønsker å bevare Norge som en selvstendig nasjon, nødvendigvis noe større fiende av nasjonen Norge, "

Det spørs vel på hva slags nasjom muslimen vil ha , det . Mulig det ville vært bedre å være i EU , enn i islam .

1

Lignende temaer

Laster...