Innvandring, Rasisme og Flerkultur

Johnedd

Vil opprette Shariadomstoler i Norge

http://www.dagbladet.no/2011/09/27/nyheter/sharia/innenriks/rettsvesenet/18312188/

Dette må da være i strid med demokratisk tenkemåte ?

Diktaturer har i mange tilfeller kommet til makten gjennom å gi dem muligheter, blandt annet ved å la ekstremister stille til valg, og innta de demokratiske funksjonene. Som deretter blir omgjort til et spesiellt udemokratisk system.

2
40 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Skule bare mangle , man da kke brue menneskeskapte lover når allah`s guddommelige lover gjelder for hele verden . Klart alle nordmenn skal bli mslimer , akkurat som da alle nordmenn ble protestanter . Man lager bare en lov , så er vi alle allahjallaer .

2

Denne mannen burde minste jobben sin øyeblikkelig.

At det er mulig å være så fullstendig tåkelagt mellom øra er jo helt utrolig.

Bare tanken på å innføre sharia i noen som helst form er rein islamisering av Norge noe som burde aktivt bekjempes og forfølges.

Sånn forslag kommer det når folk ikke har peiling på hva de egentlig snakker om.

2

Jeg synes også at det var veldig svak begrunnelse fra justisministeren som har bare noen få punkter han er misfornøyd med ihht. Sharia domstol:

------

mye av de reglene vi får fra religionene slår urettferdig ut, blant annet overfor kvinner, sier justisministeren.

- Når det gjelder vold i nære relasjoner eller arveoppgjør, vil det være en stor ulykke. Derfor synes jeg det er viktig at konfliktrådene i Norge er basert på norsk lov og håndterer alle likt, sier Storberget.

---------

Da havner vi i en poltisk situasjon ikke juridisk situasjon når det gjelder håndtering av et system som har til mål å sette Grunnloven ut av spill. Altså kan Storberget overtales gjennom å rette på enkelte punkter gjennom forhandlinger, slik en ofte ser det i et politsk spill om makt. Han er totalt uten ryggrad som resten av Arbeiderpartiet .

1

Jeg tror ingen norsk regjering vil våge å gi etter for dette. Det er en for het potet, selv for AP. Og selv om det kun er en meklingsinnstans det er snakk om.

1

En fin måte å avsikre flere skrudde beringer på

1
moskos han har vært ute i media og fossrodd nå

Har du noen lenke?

Guglet litt og fant denne, som er to år gammel, men merkelig relevant...

"–Jeg er sjokkert over at han kan skrive noe slikt, sier Reiss-Andersen om innlegget i gårsdagens Aftenposten.

–Jeg håper det var en ubetenksom kommentar i et forsøk på å score et retorisk poeng, sier hun.

–Overhodet ikke. Kommentaren var meget veloverveid, som alt jeg skriver er, svarer Tor Langbach."

1

Dette må da være i strid med demokratisk tenkemåte ?

Nei, det er demokratisk, da man tar hensyn til folkeviljen til antagelig flere tusen norske statsborgere som ønsker dette.

1
ArnoldFan [sitat…] Nei, det er demokratisk, da man tar hensyn til folkeviljen til antagelig flere tusen norske statsborgere som ønsker dette.

Du blander sammen et flertallsdiktatur,med et ekte demokrati.

For det som skiller et ekte demokrati fra et flertallsdiktatur,er nettopp at de svakeste i samfunnet skal ha samme rettigheter som de sterkeste.

Basert på tanken bak vår vestlige opplysningstids idealer,der staten skal beskytte individets,borgernes,rett til frihet og likebehandling,ytringsfrihet og trosfrihet.

Et demokrati slik du sikter til,er bare en omskrivning av nevnte flertallsdiktatur,der kun kvantitivt er bedre enn et mindretallsdiktatur,basert på den sterkestes rett til å ydmyke den svakere part.

Her i sharia-lovene:kvinnene.

2
jakoline Du blander sammen et flertallsdiktatur,med et ekte demokrati. For det som skiller et ekte demokrati fra et flertallsdiktatur,er nettopp at de svakeste i samfunnet skal ha samme ret...

Hehe..jeg kunne brukt nøyaktig samme argumentasjon for å argumentere for sharia. Muslimene er et mindretall, for å beskytte deres trosfrihet fra flertallet, bør de ikke bli overkjørt av et flertallsdiktatur.

Dessuten er det ikke snakk om kapping av hender og steining.

1
ArnoldFan [sitat…] Nei, det er demokratisk, da man tar hensyn til folkeviljen til antagelig flere tusen norske statsborgere som ønsker dette.

Men det er ikke noe ønske fra det norske folk, og da er altså løsningen å stenge for en stor strøm av muslimske innvandrere. Etter grunnloven er det folkestyre i Norge, og flertallet skal bestemme, ikke snevre interessegrupper. Det er i første rekke asylsøkere som bør få hastedomstol på grensen. Ingen innreise, uten at det dokumenteres behov for asyl samtidig som myndighetene i det landet det søkes asyl fra, er kommet på en asyl-liste. Asyl-lista bør være like strengt vurdert som FN's terrorliste. Kan dette være et utgangspunkt for vår dialog mot innføringen av Allah's system i Norge ? Siste nytt fra Malmø. Taktisk okkupasjon av bydeler. Svensker må flytte eller blokkere boligen, og låse seg inne. Dette er i tråd med koranen. Etter Sharia lovgivning kan ikke vantro i et muslimsk kontrollert område, eie land og eiendom, som skal tilfalle det muslimske fellesskapet.

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1556112/Drommen-har-forvandlats-till-en-mardrom.html

1
jakoline Du blander sammen et flertallsdiktatur,med et ekte demokrati. For det som skiller et ekte demokrati fra et flertallsdiktatur,er nettopp at de svakeste i samfunnet skal ha samme ret...

For det som skiller et ekte demokrati fra et flertallsdiktatur,er nettopp at de svakeste i samfunnet skal ha samme rettigheter som de sterkeste.

Nå ønsker du å styrke mindretallets terror og diktatur som vi ser blandt annet i Sverige som har kommet lenger i integrering av muslimske befolkninger enn Norge . Det er feil å tro at man kan innføre Sharia bare man er i mindretall nok. Konstitusjonen har allerede bestemt hvordan et land skal styres, og Grunnloven er igjen grunnlaget for det konstitusjonelle systemet, Norges Lover og det rettslige systemet. Det er et folkestyre slik at innbyggernes ønsker best mulig må ivaretas. Innbyggernes ønsker er ikke representative gjennom valg i mange saker. Det må også sikres folkeavstemminger i uavklarte spørsmål, alt som ikke er lagt fram for folket i forbindelse med valget . Visse ting er også av så alvorlig karakter, at det må foretas folkeavstemming for å sikre folkestyret.

1
Johnedd Men det er ikke noe ønske fra det norske folk, og da er altså løsningen å stenge for en stor strøm av muslimske innvandrere. Etter grunnloven er det folkestyre i Norge, og flertall...

Etter grunnloven er det folkestyre i Norge, og flertallet skal bestemme, ikke snevre interessegrupper.

Nja, vi har også noe som heter negativ parlamentarisme, dvs. at en regjering (herunder dennes politikk) kan regjere uten at det trenger et eksplisitt tillitsvotum, ergo kan den sitte så lenge det ikke blir fremmet mistillisforslag.

Dette betyr at en regjering kan føre en bestemt innvandringspolitikk, uten at noen har stemt eksplisitt for det, de har bare ikke fremmet mistillitsforslag mot det. Å felle en regjering på bakgrunn av innvandringspolitikken er tydeligvis ikke aktuellt siden en slik sak ikke vurderes som viktig nok av et flertall på stortinget, samme hva mannen i gata syns.

Hvis frp var seriøse ville de fremmet mistillitsforslag når det i fjor kom over 70 000 innvandrere til landet (over 30 000 flyttet ut også, så netto ble det ikke så mye).

1
Johnedd Men det er ikke noe ønske fra det norske folk, og da er altså løsningen å stenge for en stor strøm av muslimske innvandrere. Etter grunnloven er det folkestyre i Norge, og flertall...

Ingen innreise, uten at det dokumenteres behov for asyl samtidig som myndighetene i det landet det søkes asyl fra, er kommet på en asyl-liste.

Jeg er egentlig enig med deg tror jeg. Et annet alternativt rammeverk kunne vært å se på hvor lett en person er å integrere, særlig med hensyn til arbeid.

Slik jeg ser det, er det (eller det burde i det minste være) en konkurranse mellom landene i verden om å få de "beste" innvandrerne, dvs. de med høy, spesiell eller ettertraktet kompetanse, f.eks. fagarbeidere fra østeuropa/asia, ingeniørutdannede fra annerkjente universiteter eller personer med kompetanse innen områder som er interessante for norsk næringsutvikling.

1
Johnedd Men det er ikke noe ønske fra det norske folk, og da er altså løsningen å stenge for en stor strøm av muslimske innvandrere. Etter grunnloven er det folkestyre i Norge, og flertall...

Dette er i tråd med koranen.

Nesten alt kan vel tolkes opp mot koranen, eller sharia. Enig i at det er et problem i den grad det blir ghettodannelser, det tyder på at innvandringen har skjedd i for stort tempo/omfang, og at en integrering dermed har blitt vanskeliggjort.

Dessuten tror jeg lediggang er roten til alt vondt. Jeg tipper andelen trygdene i disse miljøene i Malmø er høyt. De har sikkert ikke noen kompetanse som hjelper dem å konkurere i arbeidslivet, og et utenlandsk navn hjelper som kjent ikke. I tillegg står kvinnene utenfor arbeidslivet. En del av løsningen hadde vært å få kvinnene ut i jobb, men det blir vel vanskelig å få til nå? De står altså helt på siden av samfunnet, det er et temmelig håpløst utgangspunkt, men jeg mener det er den svenske statens ansvar, og at det blir feil å trekke fram islam.

Hadde det vært nordmenn i samme situasjon hadde ikke det blitt noe bedre, antagelig mye kriminalitet og sosiale problemer. Mennesker påvikes nødvendigvis av hvem de omgås, og hvordan de lever sine liv. Hvis alt de gjør er å gå på trygd og omgås andre fra sitt hjemland, og opplever at de står på siden av samfunnet, har ikke penger, har ikke nettverk, blir stemplet som et problem i media osv. så er det ikke rart at slike konservative miljøer får vokse fram.

1

Nei da jeg syns dagens rettsvesenet fungerer veldig bra derfor trenger man ikke sharia domstoler men det trengs mere invandrere i domstoler og politiet.

1

Lignende innlegg

Laster...