Innvandring, Rasisme og Flerkultur

bergen833

Kan ikke NRK.,...

ansette fler innvandrere ? Synes det er altfor få innvandrere i NRK. De skal lissom være rikskanalen. Hva med å få flere innvandrere i nyhetsredaksjonen ? ansette flere innvandrerjournalister ?

Enda en ting. Når NRK lager reporasjer fra dagliglivet i norge så har de alltid bare hvite normenn med. Hvorfor ikke prøve å filme der det er mer fargerikt felleskap ? Når de fiimer ungdom/barn så kunne de jo altids prøve å rope på noen mørke slik at det blir jevn fordeling av farvespekteret i reportasjen. Nå intervjuer de bare hvite.

diskuter

1
32 svar
Goth-Minister

NRK lager reporasjer fra dagliglivet i norge så har de alltid bare hvite normenn med.

Fysj

1

For å skape en sunn dynamikk i denne tråden så ville det nok vært gunstig om debbatanter med flerkulturell bakgrunn tar over herfra.

2

Jeg tror TS kun provoserer her.

Det er da ikke vanskelig å se multikulturen på NRK. Eller i noe annet norsk media for den saks skyld.

1

Denne multikulturen vi får tredd over oss har ingen spurt om. Fantastisk merkelig at samtlige land i europa har nøyaktig samme modell. Dvs på sikt å avle vekk de etniske. Kall det gjerne en konspirasjonsteori, men sluttresultatet er hva jeg skriver.

1
Taz2140 Ikke merkelig i det hele tatt. "Divide & conquer". Et splittet folk er lettere å kontrollere enn en sterk nasjonalstat med en homogen befolkning hvor alle drar i samm...

Årsaken til hvorfor dette er så ønskelig er en annen sak.

Hvor mye makt har egentlig Arabere? Har de fått så mye makt grunnet olje at de mer eller mindre kan bestemme at de skal begynne å masseinnvandre til alle hvite land?

Hvis ikke så skjønner jeg ikke hva samtlige politikere i alle hvite land egentlig driver med.

Er det oss selv som tar en eneste stort selvmord?

Er det arabere?

Er det jødene?

Ikke vet jeg, men jeg ser hva som skjer med Norge som land og våre forfedre snur seg i gravene sine.

1

ansette fler innvandrere ? Synes det er altfor få innvandrere i NRK. De skal lissom være rikskanalen.

Jeg tror antall personer med utenlandsk opprinnelse er omtrent tilsvarende til hvor mange det bor i landet.

Det er ofte med "utlendinger" på barnetv, forskjellige reportasjer, Migrapolis, etc, etc.

1
Snikytring Denne multikulturen vi får tredd over oss har ingen spurt om. Fantastisk merkelig at samtlige land i europa har nøyaktig samme modell. Dvs på sikt å avle vekk de etniske. Kall det...

Denne multikulturen vi får tredd over oss har ingen spurt om. Fantastisk merkelig at samtlige land i europa har nøyaktig samme modell. Dvs på sikt å avle vekk de etniske.

De etnisk norske sjefene for NRK har som eneste mål å gjøre at muslimer erobrer den vestlige verden. Det er iallefall min og illuminatis oppfatning.

Hvorfor skal man spørre deg om man kan ansette mennesker med utenlandsk opprinnelse? Makan til egoistisk holdning!

1
Snikytring Denne multikulturen vi får tredd over oss har ingen spurt om. Fantastisk merkelig at samtlige land i europa har nøyaktig samme modell. Dvs på sikt å avle vekk de etniske. Kall det...

Typisk rasistisk holdning å knytte dette sammen med etnisitet og avle etnisitet.

Innvandringen har èn hovedårsak, og den er knyttet til vår økonomiske politikk og pengemaktens behov for billig arbeidskraft til pengemaskinene. Samt stat og kommunes behov for det samme til sine service funksjoner.

Rett kritikken dit den kan ha en effekt. Rasistiske holdninger hjelper ikke det spor.

1
Taz2140 Ikke merkelig i det hele tatt. "Divide & conquer". Et splittet folk er lettere å kontrollere enn en sterk nasjonalstat med en homogen befolkning hvor alle drar i samm...

I en nasjonalistisk stat behøves ikke noe "Divide & Conquer", der bruker man tvang, diskriminering og undertrykking.

Med dèt alternativet er politikkens splitt og hersk å foretrekke. Den kan vi i et demokratisk samfunn medvirke til å endre. Det kan vi ikke i et nasjonalistisk styre. Der må man bare finne seg i hva herrefolket bestemmer, og det er aldri i flertallets favør.

1
Geirijo I en nasjonalistisk stat behøves ikke noe "Divide & Conquer", der bruker man tvang, diskriminering og undertrykking. Med dèt alternativet er politikkens splitt og her...

Jeg er uenig i dette, for det er ingen nødvendighet med diktatur i en nasjonalistisk stat. I en multikulturell stat derimot må en rekke tvangsmidler innføres som blant annet strenge reguleringer ved ansettelser, hvem som skal gå på hvilke skoler, hvem som skal bo hvor, hva som skal være lov å si, hva som er ulovlig kunst osv.

Siden 1905, med unntak av årene 1940-1945 da vi var underlagt "Det Nye Tyske Vi" har Norge vært en selvstendig demokratisk nasjonalstat, og bør fortsatt være det.

Det bekymrer meg at du stadig assosierer nasjonalisme med diktatur. Jeg er redd det er et resultat av indoktrinering. Mange nasjonalister ofret sine liv for at Norge skulle være et selvstendig demokratisk land for nordmenn og samer.

1

NRK lager reporasjer fra dagliglivet i norge så har de alltid bare hvite normenn med.

Er du rasist eller?

1
Sapient-X Jeg er uenig i dette, for det er ingen nødvendighet med diktatur i en nasjonalistisk stat. I en multikulturell stat derimot må en rekke tvangsmidler innføres som blant annet streng...

Najonalisme er et form for diktatur. Uansett hvordan du snur og vender på det.

Den individuelle frihet begrenses meget sterkt, og den styrende makten velger hva som er rett for individet.

Det er en himmelvid forskjell på det, og demokrati.

Multikulturen er et eksempel på den store individuelle friheten demokratiet gir. Mens nasjonalister vil forby multikultur. Det er diktatur overfor individuell frihet til å velge kultur, og livssyn. Slikt er diktatur i sin reineste form.

1
Geirijo Najonalisme er et form for diktatur. Uansett hvordan du snur og vender på det. Den individuelle frihet begrenses meget sterkt, og den styrende makten velger hva som er rett for ind...

Nasjonalisme er en ideologi, ikke en form for styre. Det er ingenting som tilsier at en nasjonalistisk stat må være en diktatur.

Skal også påpeke at i et sivilisert samfunn vil det forekomme konflikter mellom kultur og lov. Pakistanke foreldre bør neppe få lov til å tvangsgifte sine døtre, selv om det er kanskje en del av kulturen.

2
Secunda Nasjonalisme er en ideologi, ikke en form for styre. Det er ingenting som tilsier at en nasjonalistisk stat må være en diktatur. Skal også påpeke at i et sivilisert samfunn vil det...

Nasjonalisme er vanligvis koblet med et konservativt religiøst innhold. Som dikterer hvilken kultur som er tillatt. Og alt annet skal assimileres ved undertrykking og diskriminering.

Slik er det i Pakistan. Slik vil ikke vi ha det. Her skal individet ha rett til å velge kultur og livssyn selv. Med ansvar og plikt til å integrere det med vårt demokratis lover og regler.

I det ligger det et klart budskap at ikke alt vil bli godtatt. Norsk lov og rett skal respekteres, og overholdes. Og ingen kultur, religion eller personlige preferanser skal overstyre det. Vårt system er godt, og behøver ikke elementer fra nasjonalisme eller diktatur for å fungere bra.

Men systemet kan forstyrres av, og delvis ødelegges, når dets viktigste verdier ikke respekteres. Den slags forstyrrelser får vi fra ekstreme miljøer, både til høyre og venstre. Og den mest vanlige formen er stigmatisering og diskriminering av minoriteter. I provoserende og polariserende form for å skape generell missnøye, og så skylde det på systemet.

Slik er nasjonalisters propaganda innrettet. I nasjonalisme er det alltid elementer av rasisme, og syndebukk mentalitet.

1
Geirijo Nasjonalisme er vanligvis koblet med et konservativt religiøst innhold. Som dikterer hvilken kultur som er tillatt. Og alt annet skal assimileres ved undertrykking og diskriminerin...

Nasjonalisme er vanligvis koblet med et konservativt religiøst innhold. Som dikterer hvilken kultur som er tillatt. Og alt annet skal assimileres ved undertrykking og diskriminering.

Slik er det i Pakistan. Slik vil ikke vi ha det. Her skal individet ha rett til å velge kultur og livssyn selv. Med ansvar og plikt til å integrere det med vårt demokratis lover og regler.

Vanligvis, men ikke nødvendigvis. Norge hadde ikke eksistert uten nasjonalisme, og Norge i dag er ingen diktatur, og har aldri vært det.

Idividet får velge sin kultur og livsyn ja, men de må integrere seg til en viss grad, og det gjør mange ikke. Syns du virkelig kvinnesynet mange innvandrere har er noe som beriker oss?

Om folk er så veldig opptatt av å beholde alle sider av sin kultur burde de forbli i sitt eget land, eller flytte til USA, som er kjent for å være flerkulturelt.

2
Secunda [sitat…] Vanligvis, men ikke nødvendigvis. Norge hadde ikke eksistert uten nasjonalisme, og Norge i dag er ingen diktatur, og har aldri vært det. Idividet får velge sin kultur og l...

Vår overordnede kultur er demokrati. Herunder har vi religionsfrihet, likhet for loven, og rettsstaten.

Vi prioriterer individuell frihet innen rammen av de lover og regeler vi i felleskap har vedtatt. Og de justeringer vi løpende gjør i felleskap.

Dette er norsk kultur.

Najonalismen slåss vi imot i 5 vanskelige krigsår for snart 70 år siden. Vi klarte å kvitte oss med den okkupanten, som forsøkte å påtvinge oss en slik ideologi. Det finnes ikke noe som på rasjonelt vis kan fremstilles som om vi ikke hadde eksistert uten nasjonalisme.

Du forveksler nasjonalisme med nasjonalfølelse, patriotisme og stolthet for vårt demokrati. Og det vi ved demokratiet har fått til. Hvorfor du gjør denne forvekslingen må du gå i deg selv for å finne ut av.

1
Geirijo Typisk rasistisk holdning å knytte dette sammen med etnisitet og avle etnisitet. Innvandringen har èn hovedårsak, og den er knyttet til vår økonomiske politikk og pengemaktens beho...

Innvandringen har èn hovedårsak, og den er knyttet til vår økonomiske politikk og pengemaktens behov for billig arbeidskraft til pengemaskinene. Samt stat og kommunes behov for det samme til sine service funksjoner.

Rett kritikken dit den kan ha en effekt. Rasistiske holdninger hjelper ikke det spor.

Er det rasistisk å påpeke at dette skjer i alle hvite land? Eller at den største byen, hovedstaden i Norge får mer innvandrere enn nordmenn om 20 år?

Jeg blir trist da jeg leser at det er rasisme å påpeke at dette kun ender på en måte. Det er at alle hvite land får et mindretall av den etniske befolkningen.

Er det rasisme når en indianer (native american) påpeker at deres land med stjålet fra av europe'ere?

Er du blandt de som mener at rasisme kun kan begåes av hvite?

Det du skriver om økonomiske årsaker blir litt for enkelt. Japan er et kapitalistisk land akkurat som Norge og de klarer seg godt uten multikultur. Hva mener du om det?

Vet du hvordan de første pakistanerne kom til landet? Du må gjerne tro at det var arbeidsinnvandring, men det var det ikke. Det var turister som slo seg ned og naive Norge lot dem bli. Resultatet ser du på grønland, grorud, haugenstua og holmlia for å nevne noen. Norge og europa blir ødelagt og befolkningen som en gang bodde der vil forsvinne om ikke så lenge.

Du mener det er rasisme å påpeke det. Jeg mener at du er en rasist hvis ikke du ser alvoret i dette? Hadde det vært hvite som på sikt tok over hele afrika så skal jeg love deg det hadde vært et hett tema.

1
Geirijo Vår overordnede kultur er demokrati. Herunder har vi religionsfrihet, likhet for loven, og rettsstaten. Vi prioriterer individuell frihet innen rammen av de lover og regeler vi i f...

Du veksler nasjonalisme med sjåvinisme. Det kan diskuteres når nasjonalisme blir til sjånvinisme, men de er ikke nødvendigvis det samme. Det er ikke uvanlig med nasjonalistiske holdninger i Norge, og det trenger ikke å være noe galt eller skremmende.

Du har tydeligvis ikke fått med deg at de som først begynte å agitere for et selvstendig Norge var nasjonalister. Nasjonalromantikken var veldig viktig i kampen for en uavhengig norsk nasjon.

1
Snikytring [sitat…] Er det rasistisk å påpeke at dette skjer i alle hvite land? Eller at den største byen, hovedstaden i Norge får mer innvandrere enn nordmenn om 20 år? Jeg blir trist da jeg...

Det skjer i alle land uten det nødvendige fødselsoverskudd. Når befolkningen aldres, må arbeidskraft tilføres ved innvandring. Det er den egentlige mekanismen. Det har ikke med etnisitet å gjøre.

Å være rasist er helt uavhengig av etnisitet. Alle kan være rasister med utgangspunkt i egen etnisitet. Det eneste man behøver å ha i bunn, er at man tror en nasjon kun kan være sunn om grenser fastsettes etter etniske skillelinjer. Det er første grad av rasisme. Dernest kommer graden som går på om man tror ens egen etnisitet er menneskelig overlegen andre etnisiteter. Dette er hva de fleste mener med rasisme. I den seinere tid har vi utviklet hva man kan kalle kulturell rasisme. Ved at man mener at egen kultur er overlegen andre kulturer.

Japan er ikke noe godt eksempel på det du hinter til. De har hatt en helt spesiell situasjon etter siste verdenskrig. Nå er de iferd med å bli verdens størrste gamlehjem. Vil de beholde sin utvikling, og velstand, kommer nok innvandringen til å øke der også. De kan ikke drive landet med bare gamle folk.

Du har en merkelig historisk vinkel på pakistansk innvandring. Den tror jeg ikke du finner mange tilhengere av. I alle fall ikke noen med kunnskap. Den blir for enkel. Og at det er så mange pakistanere i Norge, at de befolker både Grønland, Grorud, Haugestua og Holmlia tror jeg ikke du har dekning for å påstå.

Det behøver ikke være rasisme å påpeke slikt. Det kan være fremmedfrykt, eller konservativ kristen motstand. Det er mange grunner. Rasisme er bare èn av dem.

1
Geirijo Det skjer i alle land uten det nødvendige fødselsoverskudd. Når befolkningen aldres, må arbeidskraft tilføres ved innvandring. Det er den egentlige mekanismen. Det har ikke med etn...

Det skjer i alle land uten det nødvendige fødselsoverskudd. Når befolkningen aldres, må arbeidskraft tilføres ved innvandring. Det er den egentlige mekanismen. Det har ikke med etnisitet å gjøre.

Så hvorfor har det seg slik at ikkevestlige får langt flere barn i snitt? Det har alt med etnisitet å gjøre. På sikt så vil dette forandre europa genetisk sett. Det ser man allerede nå.

-"Dernest kommer graden som går på om man tror ens egen etnisitet er menneskelig overlegen andre etnisiteter. "-

Hva hvis noen etnisiteter er overlegne? Hva hvis det er sant, er det da rasisme å påpeke det? Når det kommer til kriminalitet så viser statestikker at visse etnisiteter er overlegne andre.

Poenget mitt er ikke å fokusere på hvem som er best, men heller det å ha rett til å sette størst pris på sin egen. De aller fleste er enige i at alle er like mye verdt, men dette er Norge. Selv om alle er like mye verdt så betyr ikke det at alle syns det er greit at innvandrere overtar hovedstaden og på sikt landet.

Å ville stoppe en slik trend er alt annet enn rasisme. Det er faktisk rasisme å la det skje. Skjønner du det?

2
Snikytring [sitat…] Så hvorfor har det seg slik at ikkevestlige får langt flere barn i snitt? Det har alt med etnisitet å gjøre. På sikt så vil dette forandre europa genetisk sett. Det ser ma...

Å ville stoppe en slik trend er alt annet enn rasisme. Det er faktisk rasisme å la det skje. Skjønner du det?

Tror ikke Geirijo skjønner det, men selvsagt har du helt rett. Har ikke flere tomler å gi i dag, men skal huske deg i morgen!

Du skrev også "Selv om alle er like mye verdt så betyr ikke det at alle syns det er greit at innvandrere overtar hovedstaden og på sikt landet".

Jeg husker hvor irritert Eskil Pedersen ble da SSB tidfestet når etniske nordmenn blir i mindretall i Oslo. Han ville tydeligvis ikke at sannheten skulle komme ut, for dette skulle jo aldri skje i følge Arbeiderpartiet.

1
Laster...