Ræveåte Japan er et like stort land som Norge. De har ca 120 millioner innbyggere FLERE en Norge. Så vi har sikkert plass til noen til..

Har du vært i Japan? Har du registrert da hvor samstemt deres kultur er? Hvordan de arbeider i team,betrakter seg som "et folk i samme båten" og derfor drar i samme retning?

Et tett befolket samfunn fungerer kun godt,om det er slik.

Viss ikke,så blir det som f.eks Haiti,der ved jordskjelv f.eks førte til svært utagerende opførsel fra befolkningen:ran,massevoldtekter etc.

Noe som overhode ikke skjedde i Japan,når katastrofen rammet der.

Det kan også bli skjebnen i Norge:blir det svært befolkningstett,og det f.eks skjer en kollaps i økonomien,med massearbeidsledighet,sult etc,så er det viktig at vi er et folk der er samlet og samstemte...

Ikke en drøss "pararelle samfunn",med totalt ulike kulturer og ønsker om hvor vi skal gå....

5
fazz >>> Dette var jo selvsagt bare kopierte talking points uten noe som helst sammenheng med det jeg spurte om. Hvilke norske tradisjoner og hvilken norsk kultur mener du har forsvunne...

Om du ikke skjønner svaret så kan du få det en gang til!

Virkeligheten er selvfølgelig at den kulturen som sikrer oss demokrati, likestilling, trosfrihet, pressefrihet og talefrihet er den norske og europeiske kulturen, og den er så absolutt under press.

Vi så det i karikatursaken, vi ser det i media hver eneste dag der nye landsmenns interesser kolliderer med våre, vi så det i Nygaardsaken, vi ser at småjenter bærer religiøse plagg i gatene våre, vi ser kvinner som må dekke seg til, vi ser menn som ikke kan håndhilse på kvinner, vi ser æresdrap, moralpoliti og paralellsamfunn.

Vi ser hele byer og bydeler i Europa som ikke lengre er europeiske, vi ser europeiske stater som er begynt å endre på lovverk for å beskytte seg mot ukontrollert innvandring.

Vi ser at pensjonsreformen er vedtatt i Norge, vi må regne med store endringer i sykelønnsordningene, alt for å kunne finansiere integreringsskostnader og u-hjelp på over hundre milliarder i året

Vi ser ett Europa som knaker i sammenføyningene under vekten av millioner av migranter som belaster velferdsordningene, og krever enorme ressurser.

Og vi ser ingen bedring i hjemlandene deres, heller tvert i mot!

4
finnur [sitat…] Regnestykket er ikke så galt: 220000 nye hvert år- 40000 døde=180000ganger 20 år=3,6 millioner pluss de 5,2 millioner i dag gir 8,6 millioner her om 20 år samt at 220000 v...

Regnestykket er ikke så galt: 220000 nye hvert år- 40000 døde=180000ganger 20 år=3,6 millioner pluss de 5,2 millioner i dag gir 8,6 millioner her om 20 år

Regnestykket er ganske galt. Du kan ta vekk de som reiser inn og ut på korttidskontrakter og som ikke er forpliktet til å melde flytting. Dette regnestykket går opp i opp. I den grad det evt måtte reise flere inn enn ut, så vil de komme med i den ordinære flyttestatistikken.

I 2012 var nettoinnvandringen på 47 000. Et svært høyt tall, som ikke vil vare ved over tid. Den særnorske høykonjunkturen vil før eller senere måtte ta slutt. Fødselsoverskuddet var 18 000. Befolkningsøkning på 65 000 totalt.

3
finnur [sitat…] Kanskje SSB har tenkt at det er Ola nordmann som utvandrer, men hvor?

Vel,Norge kan komme til å kollapse økonomisk,om den innvandrerbølgen man får hit,ikke er den "rette typen".

Likeså vil Norge kunne kommetil å kollapse økonomisk,grunnet mulig krakk i hele Euro-sonen/EU:vi vil tilslutt også bli rammet.

Pilene peker mao uansett nærmest en vei:nedover.

""Regjeringen ignorerer innvandringsalarmen" Dagbladet 24/5-2011:

"Brochmann-utvalget forslo innstramninger i uføretrygda slik at det skal lønne seg å jobbe. Regjeringen nektet."

"Altfor mange innvandrere,særlig med bakgrunn fra den tredje verden og med store barneflokker,blir for tidlig uføretrygdet".

"I gjennomsnitt er over 50% av innvandrerne fra endel land,som Pakistan og Tyrkia (kan ikke skylde på krigsskader..),uføretrygdet 10-15 år etter ankomst til Norge."

"Etter 25 år i Norge er bare 25% av innvandrerkvinnene i arbeide. Tilsvarende tall for kvinner uten utdanning i tilsvarende aldersgrupper er over 80%".

Artikkelen viser til at det er barnetilleggene til uføretrygden,som gjør det ulønnsom for innvandrere med mange barn å søke arbeide."

"Det finnes eksempler på enslige mødre med fire barn som har utbetalt 28 000 i mnd. Det er en bruttolønn på mellom 600-500 000 i året".

Mao:man ser her noen innvandrergrupper,der "spiser" mye av samfunnets felledskasse,mer enn andre.

På sikt vil ikke dette være uansett bærekraftig:vi vil miste vårt velferdssamfunn:spørsmålet er mer når dette vil skje.

Når SSB da tror den kraftige innvandringen vil reduseres mye (mener de mente om ca 30-40år),så er det vel omtrent på den tiden de siste oljedråpene også er pumpet ut.

Hva har så Norge å tilby innvandrere,når oljen er borte,velferdssamfunnet totalt ødelagt?

Vel:masse fjell og daler. Vakre,men ofte golde.....lang vinter,mørketid,og hardt klima. Kort sommer...

Skal man først være fattig,så er vel sydligere strøk lettere å takle. DEr det er varmere.

Da snur flokken,og atter vil nok kun de mest hardbarkede sjeler bli igjen. ...

Det er jo en grunn til at Norge tradisjonelt har vært tynt befolket..

3

Hvorfor er ikke dette øverste nyheten i alle avisene? Dette er jo den største transformasjonen nasjonen vår noensinne har gjennomgått.

Og det påstås at vi ikke har noe vi skulle ha sagt om den.

2
U-gurt [sitat…] Da ville regjeringen begynt i feil ende - det er innvilgelsen av uføretrygd som må strammes inn - ikke straffe alle de som rettmessig og uforskyldt er blitt ufør.

det er innvilgelsen av uføretrygd som må strammes inn - ikke straffe alle de som rettmessig og uforskyldt er blitt ufør.

Personlig tror jeg uføretrygd mye er skjult arbeidsledighet. Mange uføretrygdede kunne kanskje ha klart en"enklere jobb" tilpasset deres (sykdoms)rytme.

Men slike "enkle " jobber finnes ikke lenger:de er rasjonalisert bort .

Eks:selv vokste jeg opp i en "verfts-by",der "alle" arbeidet på verftet. Husker spesielt alle de,der var det man idag kan kalle "lettere mental tilbakestående";eller "enkle sjeler",for å si det slik.

Selv disse fikk den gang arbeide på verftet:kanskje de bare sprang rundt med posten til de forskjellige kontorene,kanskje bare kostet de litt rundt maskinene:enkle.lette jobber der ikke krevde så mye av dem.

Men de var i jobb,"vanlige jobber" etter deres egenmening:de følte seg som "endel av gjengen".

Idag finner man kanskjeslike på såkalte "attføringsbedriftetr","Asvo",eller hva nå alt heter:der alle er "like enkle",og de får mer eller mindre all lønn fra trygd. Eller de går hjemme,uten slike jobbtilbud.

Ved globalisering,nærmest fri innvandring etc,så har presset på å være effektive,stå på 100% økt:mange faller utenfor.

2
jakoline [sitat…] Personlig tror jeg uføretrygd mye er skjult arbeidsledighet. Mange uføretrygdede kunne kanskje ha klart en"enklere jobb" tilpasset deres (sykdoms)rytme. Men slike "enkle "...

Ved globalisering,nærmest fri innvandring etc,så har presset på å være effektive,stå på 100% økt:mange faller utenfor.

Dette merker jeg godt, i vår bedrift må vi jobbe 120%, og ingen blir ansatt som ikke er godt over kvalifikasjonene. Det er den eneste måten å være i business på.

Inkluderende arbeidsliv er noe vi ikke kan ha i et globalisert samfunn. Det globale konkurranseklimaet er usunt og skaper mange syke.

I Norge har vi to klasser. De som jobber mesteparten av tiden og omtrent aldri har noe fri, og de som ikke har noe å gjøre fordi ett eller annet gjør at ingen vil ansette dem.

2
SeaKing Ja, befolkningen er i ferd med å byttes ut, og nei, selvsagt er det ikke bærekraftig. I tillegg til analfabetisme evt lav utdanning, er også samfunnsfiendtlige holdninger et proble...

Du må huske at de som bytter ut befolkningen er like samfunnsfiendtlige. De gjør alt for å ha makt, -noen år.

Tenk hvor syk man må være i hodet for å ødelegge det vestlige samfunnet, det eneste samfunnet som har verdsatt menneskelige rettigheter, skapt enorme verdier, kommet med så og si alle vitenskapelige fremskritt vi tar for gitt i dag, bare for å sitte på toppen av en svært korrupt elite.

2

Må bli slutt på doble statsborgerskap, og resier man tilbake til det landet man angivelig flyktet fra er det game over å rett hjem.

2
KongOlav2 [sitat…] Kommer an på situasjonen i disse landene. Eritrea og Etiopia er vel på rett vei det siste året. Vi får se an hvordan det går i Midt-Østen. Det er vel i hovedsak land som I...

Det er vel i hovedsak land som Irak, Syria, Afghanistan og Somalia som er så ustabile og vanstyrte at man risikerer stor utvandring. Vesten hadde jo forøvrig kunne forhindret deler av dette dersom man var langt smartere ang involveringen i slike land.

Det aller beste hadde vært om Vesten, og da mener jeg vestlige ledere og maktpersoner ,la vekk dette misjonskomplekset der man bare MÅ ut i verden og "redde" alle fra seg selv.

Man skulle ikke vært involvert i noen av disse landene og stengt all innvandring fra disse landene . De som skulle fått kommet skulle søkt fra hjemlandet eller en ambassade i nabolandene . Da hadde mye vært gjort.

Hadde man hatt vilje til å tenke langsiktig, og beskytte egne interesser i vesten så hadde man lett kunne holdt grensene lukket. problemet er at altfor mange profetterer på innvandring og enda flere tjener og lever godt på å innbilde folk at de er gode og utgjør en vesentlig forskjell om de tar imot det som ofte tilsvarer fra en kvart til en halv dags befolkningsvekst i disse landene .

2
jakoline Vel,Norge kan komme til å kollapse økonomisk,om den innvandrerbølgen man får hit,ikke er den "rette typen". Likeså vil Norge kunne kommetil å kollapse økonomisk,grunnet mulig krakk...

Det er jo en grunn til at Norge tradisjonelt har vært tynt befolket..

Det hadde det fortsatt vært...dersom ikke Norge A/S ved NAV, gir økonomiske fordeler som innvandrerene har fått med seg. Før kallte man det "å utnytte" en situasjon. Når man ser hva som utbatales til 2 voksne og 2 barn....i forhoild til det samme ,hvor 2 Norske voksne har arbeidet et helt liv med 2 barn,får utbetalt pr mnd, skjønner man det "hånet" som oppstår,og integrering ganske umulig.

2
kansas00 [sitat…] Får bare bake "kaka" større da. Er det ikke det tilhengerne av denne politikken alltid hevder. Bare få de i arbeid så blir de gode skattebetalere. Under den seneste bølgen...

Ha ha Stordalen kan jo komme med slikt vas, det virker være greit og oppføre seg som en tomskallet idiot når en tjener så masse penger

"Bare få dem i arbeid så blir de gode skatte betalere" sier kansas. Du kan jo prøve å få til dette du da kansas, dette er bare et teoretisk luftslott som aldri vil skje i praksis. Jeg kjenner en del folk innen NAV, de sier at mange av de som kommer rett og slett nekter å arbeide i det hele tatt. De som kan litt norsk sier ofte bare "den norske stat skal betale for meg" , og slenger døra igjen i sinne

2
dickenzz Ha ha Stordalen kan jo komme med slikt vas, det virker være greit og oppføre seg som en tomskallet idiot når en tjener så masse penger "Bare få dem i arbeid så blir de gode skatte...

"Bare få dem i arbeid så blir de gode skatte betalere" sier kansas. Du kan jo prøve å få til dette du da kansas

Hvis det var vanskelig å forstå så, var det ironisering over hva tilhengerne av denne innvandringspolitikken står for. Ikke noe man selv anser som fornuftig. Lar meg ikke forundre, men synes det alltid er komisk når folk som Stordalen med fler virkelig inderlig tror på den økonomiske suksessen av innvandring for samfunnhet/fellesskapet. Alle senere etterprøvelser viste jo at det ikke var ressursterke mennesker som kom, heller tvert imot. Da holdt ogås Stordalen kjeft. Selv SSB som er et et politisk reddskap (ref. Meyer) kommer jo ikke utenom sannhetene:

Blant annet viser den at syrere - som de siste par årene har vært den klart største innvandrergruppen - har den desidert dårligste deltakelsen i arbeidsmarkedet. Kun 9 prosent av kvinner mellom 15 og 66 år fra Syria er i arbeid, og for menn er tallet 16,9 prosent.

2

Fortsetter dette med samme tempo de neste 20 år er vi 9-10 millioner her i 2030.

1
puma1 Ikke verst dette regnestykket ditt, Finnur. Det betyr at ingen av oss får lov til å dø eller å utvandret de neste 17 årene.

verst dette regnestykket ditt, Finnur. Det betyr at ingen av oss får lov

Regnestykket er ikke så galt: 220000 nye hvert år- 40000 døde=180000ganger 20 år=3,6 millioner pluss de 5,2 millioner i dag gir 8,6 millioner her om 20 år samt at 220000 vil øke betydelig framover med Romania og etter hvert Tyrkia med i EU.

1
Laster...