Surfandturf Dette har ingenting med den såkalte innvandringsdebatten å gjøre. De som konsekvent poster linker til kriminelle hendelser poster konsekvent hendelser hvor gjerningsmann/menn er AN...

Jeg forventer meg at de som legger ut slike lenker for å legitimere en negativ holdning til flerkultur også legger ut lenker til all den kriminaliteten som såkalt etniske nordmenn hver dag begår - og således gir uttrykk for at Norsk kultur er en trussel.

Kriminalitet som begås av etniske nordmenn er selvfølgelig et problem, men denne kriminaliteten er Norges problem i utgangspunktet.

Kriminalitet som begås av utlendinger/innvandrere i Norge er et importert problem. Å importere et slikt problem er meningsløst.

3
Surfandturf Dette absolutt ingenting med kulturer å gjøre. Derimot har det med krigsforbrytelser og ofre for krigsforbrytelser å gjøre .

Du er helt på viddene.

Google Trends er et program i Google som viser hvilke land og språk som søker mest på hva.

4 av 5 land som søkte på child sex var muslimske. På topp var det indonesisk og arabisk språklige som søkte på dette aller mest.

3 av 4 land som søkte på rape sex var selvfølgelig også muslimske og også her var det indonesisk og arabisk som lå helt i teten.

Søker du på donkey-sex er det 4 av 5 land på topp som er muslimske. Her er det arabisk og tyrkisk som ligger på topp språklig.

De sitter altså på data og leter etter pervertert sex, noe som aldeles ikke har noe med hverken utdannelse, krig eller krigsforbrytelser å gjøre.

Dessverre mate. Det er kulturen som gjør dem slik.

3
Surfandturf Dette har ingenting med den såkalte innvandringsdebatten å gjøre. De som konsekvent poster linker til kriminelle hendelser poster konsekvent hendelser hvor gjerningsmann/menn er AN...

Dette har ingenting med den såkalte innvandringsdebatten å gjøre. De som konsekvent poster linker til kriminelle hendelser poster konsekvent hendelser hvor gjerningsmann/menn er ANTATT fremmedkulturelle.

Men du verden så ofte de treffer.

2
Surfandturf All kriminalitet som begås i Norge er Norges problem. Man skal heller forebygge kriminaliteten, ved hjelp av utdanning og å høyne levestandarden til de som behøver det er man langt...

All kriminalitet som begås i Norge er Norges problem.

Da er vi i alle fall enige om noe.

Men som sagt er noe av kriminaliteten som begås i Norge vårt eget problem i utgangspunktet, mens andre deler av kriminaliteten er et importert problem. Et slikt importert problem kan unngås ved at Norge lar være å importere det.

2

Tragisk utvikling at unge kvinner ikke lenger kan gå trygt ut på kvelden/natten

De sliter med det samme problemet i England. Samme Pakistanere, samme muslimer. Det er de som driver med dette.

Det er alt for mange "engangstilfeller" av dette slaget til at man kan ro dette vekk. Kulturberikelse.

2

Dette har ingenting med den såkalte innvandringsdebatten å gjøre. De som konsekvent poster linker til kriminelle hendelser poster konsekvent hendelser hvor gjerningsmann/menn er ANTATT fremmedkulturelle.

Forsøk på å spre løgner om flerkultur kommer også til kort i denne tråden da linken ikke omtaler gruppen som mange på vgd elsker å hate: Muslimer. Øst-europa er nemlig kulturelt mye mer likt den Norske kulturen som så mange mener er så overlegen.

Jeg forventer meg at de som legger ut slike lenker for å legitimere en negativ holdning til flerkultur også legger ut lenker til all den kriminaliteten som såkalt etniske nordmenn hver dag begår - og således gir uttrykk for at Norsk kultur er en trussel.

1
Surfandturf Dette har ingenting med den såkalte innvandringsdebatten å gjøre. De som konsekvent poster linker til kriminelle hendelser poster konsekvent hendelser hvor gjerningsmann/menn er AN...

De som konsekvent poster linker til kriminelle hendelser poster konsekvent hendelser hvor gjerningsmann/menn er ANTATT fremmedkulturelle.

Tja. Hvorfor antar de at det er litt eksotiske kulturer og tilhørende kvinnesyn som knytter seg til slike forbrytelser tror du?

1

Tullball. Det er faktisk bare et lite mindretall som er dømt for lovbrudd (ser her bort fra mangel på papirer), og selv dem kunne man ikke forutse var kriminelle før de faktisk hadde begått kriminalitet.

Unntaket er krigsforbrytere, og det er klart at der burde man kanskje ha en base el. å sjekke dem imot, slik at de kan sendes rett til Haag (å sende dem hjem er uaktuelt)

Utifra det er det rasistisk og ulovlig å anta at en muslim er kriminell før det faktisk er bevist at han har begått kriminalitet, evt. at han har tenkt til å begå den.

1
Surfandturf På grunn av rasistiske og xenofobiske fordommer.

rasistiske og xenofobiske fordommer.

Tall fra Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3028203.ece#.UmafREDZHgY

Men du mener vel at Hanne Kristin Rohde og Oslo-politiets volds- og sedelighetsseksjon er rasister og xenofobe?

1

Jeg er mann og jeg bør vel følgelig føle meg stigmatisert?

Ja, også jeg ser at det sikkert er over 100 ganger så mange voldtektsmenn enn voldtektskvinner, men i forhold til det totale antallet mennesker er vel forskjellen helt ubetydelig? Kun unntatt noen enkelttilfeller?

100-gangern er det altså tullete å se bort fra.

Hvor setter du grensen? Over eller under 10-gangern?

1
Surfandturf Hvis du skal debattere vennligst debatter seriøst, dette blir for dumt. Jeg kommenterer ikke fri diktning.

Folk er vennlige å debatterer dine innlegg basert på din fri dikting, da bør du også debattere innlegg som etter din mening er fri dikting tilbake. folk debatterer deg til og med etter at du kom med tråden om 5080 nyhetskanalen. vil at alle debattenter skal lese denne tråden din.

når du først er her må jeg spørre om hvor gammel du er. er du født i 1976, eller er du så gammel som du påstår når du har skrevet det i tråder. jeg er forvirret, det er noe som skurrer

1
TonyTwoTimes [sitat…] Kriminalitet som begås av etniske nordmenn er selvfølgelig et problem, men denne kriminaliteten er Norges problem i utgangspunktet. Kriminalitet som begås av utlendinger/i...

All kriminalitet som begås i Norge er Norges problem.

Man skal heller forebygge kriminaliteten, ved hjelp av utdanning og å høyne levestandarden til de som behøver det er man langt på vei.

Videre må man videreutvikle rehabilitering i fengslene, og gå enda mer bort ifra begrepet "straff" .

1
Laster...