Surfandturf All kriminalitet som begås i Norge er Norges problem. Man skal heller forebygge kriminaliteten, ved hjelp av utdanning og å høyne levestandarden til de som behøver det er man langt...

All kriminalitet som begås i Norge er Norges problem.

Da er vi i alle fall enige om noe.

Men som sagt er noe av kriminaliteten som begås i Norge vårt eget problem i utgangspunktet, mens andre deler av kriminaliteten er et importert problem. Et slikt importert problem kan unngås ved at Norge lar være å importere det.

2
Surfandturf All kriminalitet som begås i Norge er Norges problem. Man skal heller forebygge kriminaliteten, ved hjelp av utdanning og å høyne levestandarden til de som behøver det er man langt...

Man skal heller forebygge kriminaliteten, ved hjelp av utdanning og å høyne levestandarden til de som behøver det er man langt på vei.

Denne gangen har du virkelig overgått deg selv. Overfallsvoldekt/voldtekt og annen grov voldskriminalitet er tegn på en svært forstyrret personlighet. Men i din verden kan dette "helbredes" med utdanning? Ønsker du å bli tatt alvorlig eller er du her inne for å bedrive underholdning?

1

Det er bevist gang på gang at utdanning er med på å kraftig forebygge alt det som er uønsket: Analfabetisme, fattigdom, kriminalitet, og ikke minst rasisme.

Når utdanningsnivået stiger overalt i samfunnet vil antallet personer som er kapable til å begå kriminelle handlinger gå ned, i tillegg vil antall personer med fordomsfulle holdninger også gå ned, og fasiten blir et bedre samfunn å bo i for alle.

1
Surfandturf Det er bevist gang på gang at utdanning er med på å kraftig forebygge alt det som er uønsket: Analfabetisme, fattigdom, kriminalitet, og ikke minst rasisme. Når utdanningsnivået st...

Når utdanningsnivået stiger overalt i samfunnet vil antallet personer som er kapable til å begå kriminelle handlinger gå ned

Man blir selvsagt mer kapabel til å begå kriminelle handlinger med høyt utdanningsnivå. Men når lønna blir høyere vil grunnen til å stjele bli borte.

Ellers er jeg enig med deg i at det kan bli mindre rasisme mot oss nordmenn når analfabete innvandrere får utdanning.

1

Alle undersøkelser viser at strenge straffer ikke hjelper på noe som helst.

Kun en human kriminalomsorg med fokus på rehabilitering og å eliminere gjentakelsesfaren er veien å gå.

Når noen først er fengslet i Norge må Norge ta oppfølgingsansvaret i tillegg. Å fengsle noen for så å sende dem hjem til fattigdom og mer elendighet er en motbydelig tanke.

Det er bedre at mennesker får en ny sjanse i Norge, også etter endt soning, hvor man har styrket etatene som er ansvarlige for oppfølging og videre utdanning.

Hvis man sender folk tilbake og de begår ny kriminalitet i opprinnelseslandet, da har Norge bidratt til mer kriminalitet. Det spiller nemlig ingen rolle om den begås i Norge eller i et annet land, alle mennesker er like mye verdt over hele kloden.

1
Surfandturf [sitat…] Dette sier absolutt null, niks og nada om kulturer. Det sier kun noe om problemene til de av de som er anmeldt som evt. er skyldige. Dette er ofte personer som kommer fra...

Hm.. Nå er vi kanskje ikke så uenige likevel?

Vi registrerer begge at noen typer forbrytelser domineres av enkelte grupper med en annen ballast enn den vi normalt opplever her i landet.

"Eksotisk kultur og kvinnesyn" kaller jeg det. "Traumer" kaller du det.

Du mener slike forbrytelser forsvinner når utdanningsnivået øker. Blir ikke det litt vanskelig dersom vi hele tiden fyller på i bunnen?

1
Surfandturf Alle undersøkelser viser at strenge straffer ikke hjelper på noe som helst. Kun en human kriminalomsorg med fokus på rehabilitering og å eliminere gjentakelsesfaren er veien å gå....

Hvis man sender folk tilbake og de begår ny kriminalitet i opprinnelseslandet, da har

Jeg tror mange av disse kvier seg for å begå kriminalitet i hjemlandet. Der har de straffer som virkelig svir. De får ikke noe femstjerners opphold på hotell Halden i hjemlandet.

1
PetterJJ Hm.. Nå er vi kanskje ikke så uenige likevel? Vi registrerer begge at noen typer forbrytelser domineres av enkelte grupper med en annen ballast enn den vi normalt opplever her i la...

Du mener slike forbrytelser forsvinner når utdanningsnivået øker. Blir ikke det litt vanskelig dersom vi hele tiden fyller på i bunnen?

I motsetning til hva enkelte på vgd ser ut til å mene så mener jeg ikke at alle fremmedkulturelle skal forbindes med kriminelle handlinger bare pga noen enkeltmenneskers handlinger.

Norges fremste ekspert på islam, Kari Vogt er også enig i dette. Og hun deler neppe det rasistiske synet som mange på vgd har.

Innvandringen må økes, men levekårene, fokuset på utdanning og ikke minst det å møte dem med respekt må også økes.

1
Thommi [sitat…] Dette er selvsagt tull. Får en voldsmann f.eks. to år lengre fengselsstraff, blir det selvsagt to år ekstra han ikke får begått nye voldshandlinger!

Får en voldsmann f.eks. to år lengre fengselsstraff, blir det selvsagt to år ekstra han ikke får begått nye voldshandlinger!

Fokuset på straffen skal være rehabiliteringen.

Straff som virker gagner alle. Alle skal ut igjen og alle er tjent med at de som kommer ut er best mulig skikket til å beherske livet.

1
finnur [sitat…] Mener du virkelig at uten straff, så ville kriminaliteten gått ned. Da hadde jeg begynt som forbryter med engang.

Jeg mener at straff, og da snakker jeg om frihetsberøvelse og ikke bøter, må ha et innhold.

Norsk kriminalomsorg har et fokus på innhold, men ikke nok. Det må satses mer på behandling og rehabilitering.

Samtidig har ikke den almen-preventive virkningen avtatt: Frihetsberøvelsen er fortsatt et faktum.

1
Surfandturf Jeg mener at straff, og da snakker jeg om frihetsberøvelse og ikke bøter, må ha et innhold. Norsk kriminalomsorg har et fokus på innhold, men ikke nok. Det må satses mer på behandl...

k kriminalomsorg har et fokus på innhold, men ikke nok. Det må satses mer på

Kriminalomsorgen er fullstendig overbelastet. Det er ikke plass i fengslene lenger og folk må vente på soning. Det må bygges massevis av nye fengsler. Det er vel knapt kriminalomsorg for noen lengre. Løsningen er å få innvandringen ned, det er ikke kapasitet til å ta imot folkevandringen til Norge. Se på Ahus. Altfor mange pasienter. Behandlingen blir dårligere og dårligere.

1
Laster...