PetterJJ Kjapp googling fant noen andre tall... En ting er aktors påstand, noe annet er dommen, og som ikke det er nok slipper vel dømte ut lenge før dommen er ferdigsonet? Eller er det fri...

Dette er et unntak som bekrefter regelen.

Likedan som at innvandrere som begår kriminalitet er et unntak som bekrefter regelen.

Alle vet at drapsdømte (Da regner jeg ikke med uaktsomt drap og legemsbeskadigelse med døden til følge, som overhodet ikke er drap) sitter mye lengre enn fire år i praksis, det er bare å se på rettspraksis for forsettelig og overlagt drap.

1
Surfandturf Jeg er forsåvidt enig i at det må bygges flere fengsler. Det betyr imidlertid ikke at jeg er enig i at innvandringen skal ned.

Det betyr imidlertid ikke at jeg er enig i at innvandringen skal ned

Jo flere vi blir i Norge, jo fattigere blir den norske stat. Det er ikke Bill Gates og Ingvar Kampryd som innvandrer her. Nav- budsjettet øker rekordraskt år for år, til slutt er velferdsstaten borte og da blir det bråk når 172 forskjellige nasjonaliteter her får beskjed på Nav at kassa er tom.

1
Surfandturf Dette absolutt ingenting med kulturer å gjøre. Derimot har det med krigsforbrytelser og ofre for krigsforbrytelser å gjøre .

Du er helt på viddene.

Google Trends er et program i Google som viser hvilke land og språk som søker mest på hva.

4 av 5 land som søkte på child sex var muslimske. På topp var det indonesisk og arabisk språklige som søkte på dette aller mest.

3 av 4 land som søkte på rape sex var selvfølgelig også muslimske og også her var det indonesisk og arabisk som lå helt i teten.

Søker du på donkey-sex er det 4 av 5 land på topp som er muslimske. Her er det arabisk og tyrkisk som ligger på topp språklig.

De sitter altså på data og leter etter pervertert sex, noe som aldeles ikke har noe med hverken utdannelse, krig eller krigsforbrytelser å gjøre.

Dessverre mate. Det er kulturen som gjør dem slik.

3
Surfandturf [sitat…] I motsetning til hva enkelte på vgd ser ut til å mene så mener jeg ikke at alle fremmedkulturelle skal forbindes med kriminelle handlinger bare pga noen enkeltmenneskers h...

Innvandringen må økes

Tusenvis av mennesker som har fått oppholdstillatelse i Norge bor per i dag fortsatt på asylmottak, fordi norske kommuner ikke har kapasitet til å bosette dem. Og mens disse venter, renner det på med flere asylsøkere.

Innvandringen bør ikke økes. Vi bør tvert imot sette i verk tiltak som reduserer tilstrømningen av asylsøkere, slik at vi evner å ta vare på de som faktisk gis oppholdstillatelse.

1
TonyTwoTimes [sitat…] Tusenvis av mennesker som har fått oppholdstillatelse i Norge bor per i dag fortsatt på asylmottak, fordi norske kommuner ikke har kapasitet til å bosette dem. Og mens dis...

Innvandringen bør ikke økes. Vi bør tvert imot sette i verk tiltak som reduserer tilstrømningen av asylsøkere, slik at vi evner å ta vare på de som faktisk gis

All sunn fornuft sier dette og mitt håp er at den nye regjeringen greier å få ned tallet på asylsøkere og samtidig få sendt hjem noen. Slik som det er nå kan man med rette kalle det asylsvindelindustrien.

1
PetterJJ He he. Når jeg ser den hektiske aktiviteten siden han logget seg inn første gang i august, lurer jeg på om det kan være en r/g-politiker som har fått mye fritid etter valget...?

år jeg ser den hektiske aktiviteten siden han logget seg inn første gang i august, lurer jeg på om det kan være en r/g-politiker som har fått mye fritid etter

Det er skremmende hvor ufattelig naiv man kan bli. Hvor er det man blir hjernevasket hen?

1
Surfandturf Alle undersøkelser viser at strenge straffer ikke hjelper på noe som helst. Kun en human kriminalomsorg med fokus på rehabilitering og å eliminere gjentakelsesfaren er veien å gå....

Når noen først er fengslet i Norge må Norge ta oppfølgingsansvaret i tillegg. Å fengsle noen for så å sende dem hjem til fattigdom og mer elendighet er en motbydelig tanke.

Det er bedre at mennesker får en ny sjanse i Norge, også etter endt soning, hvor man har styrket etatene som er ansvarlige for oppfølging og videre utdanning.

Mener du med dette at Norge bør gi permanent oppholdstillatelse til alle utlendinger/innvandrere som blir fengslet i Norge? Har du gått fullstendig fra forstanden?

1
Surfandturf Alle undersøkelser viser at strenge straffer ikke hjelper på noe som helst. Kun en human kriminalomsorg med fokus på rehabilitering og å eliminere gjentakelsesfaren er veien å gå....

Når noen først er fengslet i Norge må Norge ta oppfølgingsansvaret i tillegg. Å fengsle noen for så å sende dem hjem til fattigdom og mer elendighet er en motbydelig tanke.

Det er bedre at mennesker får en ny sjanse i Norge, også etter endt soning, hvor man har styrket etatene som er ansvarlige for oppfølging og videre utdanning.

Oi.

Denne overså jeg i mylderet av gullkorn !

Den må jeg ta vare på :)

1

Dette er noe vi må lære oss å leve med sier mesterhjernene.

Problemet er om vi faktisk gjør det.

1
Laster...