Innvandring, Rasisme og Flerkultur

shaukat23B

Lager velferdsinnvandring klasseskiller?

Den vestlige verdens FN-styrte idealisme er ofte i nær sammenheng med "ny verdensorden"-ekstremismen, og har dyttet land i en retning hvor de skal bli mottakere for mange flyktninger fra mange kulturer.

Men det spesielle for Norden og Frankrike er at disse tilreisende ikke er her for å faktisk få jobb, selv om de kanskje lures til å tro det selv og mange naivt håper på det.

De får ikke jobb mer enn noen få drittjobber, og da setter staten dem på videre trygd, hvor de samles i ghettoer og blir segregert fra resten av samfunnet og de rike hvite. Islamismen får lett fotfeste samtidig som det oppstår sosiale skiller i rekordfart (ironisk nok selv om idealismen i staten og FN skulle føre til det motsatte). De mørke gruppene ses ned på som stakkarer som bare kan gå på trygd, og må reddes fra sin egen begrensning.

I Sverige har sosialdemokratisk politikk i mange år kombinert med massiv innvandring til trygderettigheter, ført til en situasjon hvor fattigdom i innvandrermiljøer og sterk kriminalitetsutvikling og bråk i innvandrerbydeler øker raskt.

Dette gjør også at svensker blir lettere rasister, og mange av dem begynner å støtte venstreekstreme partier(SverigeDemokraterna er et eksempel) som vil ha mer statskontroll/velferd til de hvite, og kaste alle mørke ut av landet. I Finland ser vi også et sånt parti har begynt å bli populære gjennom lovnader om innføring av gammelsosialisme kombinert med anti-innvandringspolitikk (Sannfinnerna).

http://www.youtube.com/watch?v=rwteX_DMfG

Sosialdemokratiet har altså ført til en sterk utvikling av mange ekstremismer i samfunnet. Nazisme, klasseskiller, etniske konflikter, fysiske segregeringer og ghettovekst, kriminalitet blant innvandrere har økt kraftig i velferdsstatene i Norden.

En politikk som er motsatt av sosialliberalismen og sosialismen, vil i stedet stenge velferdsgoder og heller skape et samfunn med økonomisk liberalisme som grobunn for at samfunnet utvikler seg til rikere for alle klasser.

Mange tror på en idealistisk greie om at små klasseskiller er bra uansett, selv om det fører til at nesten alle blir fattigere. Også blant hvite unge mennesker i Norden ser vi en klar økning i utbetaling av sosialhjelp.

2
25 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Men det spesielle for Norden og Frankrike er at disse tilreisende ikke er her for å faktisk få jobb, selv om de kanskje lures til å tro det selv og mange naivt håper på det.

De får ikke jobb mer enn noen få drittjobber, og da setter staten dem på videre trygd, hvor de samles i ghettoer og blir segregert fra resten av samfunnet og de rike hvite.

Det spesielle med påstanden din er at den er hinsides all fornuft. Du må ikke lete etter "argumenter" i flytende brun gjørme må du forstå....

http://www.dagbladet.no/2013/11/02/tema/dinside/nav/jobb/ufore/30102184/

1

Våget du ikke å klikke på linken?

I den kom det frem at det laveste antall uføre har Oslo,samtidig som de har det høyeste antall innvandrere.

Ødelagte jeg nattesøvnen din nå?

1

Dette gjør også at svensker blir lettere rasister, og mange av dem begynner å støtte venstreekstreme partier(SverigeDemokraterna er et eksempel)

SD er venstreekstreme? Ja, ja, lærer noko nytt kvar dag.

Eg veit ikkje om svenskene blir lettere rasister, men de blir lettere kallet rasister (utrolig nok, ja det går an).

1

Sosialdemokratiet har altså ført til en sterk utvikling av mange ekstremismer i samfunnet. Nazisme, klasseskiller, etniske konflikter, fysiske segregeringer og ghettovekst, kriminalitet blant innvandrere har økt kraftig i velferdsstatene i Norden.

Bevis gjerne at dette kommer pga av velferdsstaten og sosialdemokratiet.

1

problemstillingen

Skjønner ikke hva som er "problemet" jeg? At noen er fattige, noen midt på treet og noen er rike, har det alltid vært siden tidenes morgen.

1

En av de mest kreative grunnene jeg har sett for å unngå å bevise påstandene sine, nesten vært en tommel :)

1
Sponvika [sitat…] Det er faktisk første gang jeg har sett de har blitt kalt venstreekstremister.

Slett ikke. At de blir kalt høyreekstreme er et rent skuespill, du kan jo se innholdet i politikken deres. De vil bruke mer penger gjennom staten til særskilte formål, dette kan ikke på noen måte kalles høyrepolitikk.

Høyrepolitikk i rett forstand er å senke statlige utgifter til alle idealistiske statsformål, til enten hvite eller svarte, for å være godt forberedt økonomisk på mange situasjoner, og samtidig senke skattene til små bedrifter.

Valgvideoene til SverigeDemokraterna før forrige valg var meget klart venstrepopulistiske i sin form, hvor de lover mye penger til eldre og mange formål for hvite svensker, hvor de samtidig sier at utlendinger "stenger av for denne muligheten".

Hele logikken deres er sosialistisk fra grunnen av. Hvis du tar en kikk på historien kom også Gøring og Hitler fra sosialistiske miljøer, som ble nasjonalistiske og begynte å appellere til mange sektorer i samfunnet på taktiske måter via depresjonene hvor det var lett å komme seg fram for ekstreme grupper.

1
shaukat23B Slett ikke. At de blir kalt høyreekstreme er et rent skuespill, du kan jo se innholdet i politikken deres. De vil bruke mer penger gjennom staten til særskilte formål, dette kan ik...

Hele logikken deres er sosialistisk fra grunnen av. Hvis du tar en kikk på historien kom også Gøring og Hitler fra sosialistiske miljøer, som ble nasjonalistiske og begynte å appellere til mange sektorer i samfunnet på taktiske måter via depresjonene hvor det var lett å komme seg fram for ekstreme grupper.

I dette innlegget er det utrolig mye å ta tak i men, kan jo begynne her.

At du tydeligvis tror at NSDAP var på venstresiden i tysk politikk viser at du ikke helt har fått med deg historien rundt oppstarten av dette partiet og utviklingen videre av det. Anton Drexler tilhørte langt i fra venstresiden i tysk politikk, men kom fra den nasjonalistisk-høyrekonservative siden av politikken.

1

Den vestlige verdens FN-styrte idealisme er ofte i nær sammenheng med "ny verdensorden"-ekstremismen, og har dyttet land i en retning hvor de skal bli mottakere for mange flyktninger fra mange kulturer.

Men det spesielle for Norden og Frankrike er at disse tilreisende ikke er her for å faktisk få jobb, selv om de kanskje lures til å tro det selv og mange naivt håper på det.

De får ikke jobb mer enn noen få drittjobber

Jeg har lenge omtalt innvandrere som den nye underklassen - så du har rett i ditt hovedpoeng.

På den positive siden for deg har det å være etnisk norsk blitt en av de fremste kvalifikasjonene i arbeidsmarkdet.

1

Mange tror på en idealistisk greie om at små klasseskiller er bra uansett, selv om det fører til at nesten alle blir fattigere. Også blant hvite unge mennesker i Norden ser vi en klar økning i utbetaling av sosialhjelp.

Jeg tror jo at velgernes høyre-flukt ikke bare er et utslag av innvandringsmotstand. FRP gikk tilbake før valget, og Høyre gikk frem. Jeg tror det var et like stort utslag av at folk så at dette ikke var bærekraftig, kanskje egoisme til dels?? Folk vil sikre sine verdier, og ikke dele den med en stadig større andel trygdede. Gjerne uansett etnisitet. ...

Sverige er i en litt annen situasjon enn Norge. Vi har ikke den arbeidsledigheten de har, og de som går yrkesfag får stort sett greie lønner og ikke minst- jobb.

En nobelprisvinner i økonomi sa at velferdsstaten er et nasjonalt prosjekt. Det tror jeg kanskje vi skal smake litt på i fremtiden.

3

y purpose today is to make just two main points: (1) To show why Nazi Germany was a socialist state, not a capitalist one. And (2) to show why socialism, understood as an economic system based on government ownership of the means of production, positively requires a totalitarian dictatorship.

I denne artikkelen er det så mye å ta tak i, særlig i forhold til store utelatelser i forhold til nazismen at det enkleste er egentlig å anbefale deg å lese hva verdens ledende historikere skriver om dette. Jeg kan anbefale deg å lese bøkene til Alan Bullock og Ian Kershaw, de gir et meget bra bilde av både Hitler og nazistens fremvekst.

At George Reisman skriver en slik artikkel overrasker meg overhodet ikke, når man ser på hans politiske og ideologiske ståsted. Han er en ivrig forsvarer av laissez-fairekapitalismen og tilhører Ayn Randskolen.

1

Sosialdemokratiet har altså ført til en sterk utvikling av mange ekstremismer i samfunnet. Nazisme, klasseskiller, etniske konflikter, fysiske segregeringer og ghettovekst, kriminalitet blant innvandrere har økt kraftig i velferdsstatene i Norden.

En politikk som er motsatt av sosialliberalismen og sosialismen, vil i stedet stenge velferdsgoder og heller skape et samfunn med økonomisk liberalisme som grobunn for at samfunnet utvikler seg til rikere for alle klasser.

Du er inne på noe vesentlig her, og det er at den sosialdemokratiske velferdsnasjonen forutsetter at flest mulig bidrar økonomisk. Dermed blir vi også mer eksponert for grupper som typisk ikke bidrar i like stor grad, fordi byrden blir større (som regel i form av høyere skatter og avgifter og/eller dårligere tjenestetilbud) for de som må dra lasset. Nettopp derfor står det sosialdemokratiske solidaritetsprinsippet så høyt i kurs hos forsvarerene av velferdsstaten: denne ekstra byrden bør man kunne ta i solidaritet til de som av en eller annen grunn ikke kan bidra. Dessuten finnes det ingen garantier for at du selv en ikke gang havner i et uføre og da er det trygt å vite at man ikke blir stående på bar bakke.

Men denne solidariteten avtar gradvis jo lenger ut i periferien man kommer. Det er på en måte naturlig. Vi har mest solidaritet med de som står oss nær og mindre med ukjente mennesker.

Straks samfunnet opplever en voldsom innvandring fra fjerne land, forsvinner altså mye av solidariteten. Tilbake står bare byrden av å måtte dra et enda større lass, noe som av mange oppleves som dypt urettferdig. Dermed ser man seg om etter andre politiske allianser, og da som regel hos de som ønsker en mer proteksjonistisk/nasjonalistisk politikk for å motvirke effekten av globaliseringen, laissez-faire liberalismen og ikke minst innvandringen.

Sakens kjerne er nemlig følgende: vi kan ikke ha både en sterk velferdsstat og åpne grenser. Vi må velge enten-eller, rett og slett fordi det ikke er penger nok i potten til alle. Å kutte ut velferdsstaten og heller satse på en mer amerikanisert "sink-or-swim" modell hvor alle må ta vare på seg selv, kan sikkert virke som en attraktiv modell for noen, men europeere har tross alt investert svært mye penger i sin velferd og ønsker neppe å bare gi slipp på dette sånn uten videre

1

Lignende innlegg

Laster...