Innvandring, Rasisme og Flerkultur

_Motstand_

Hvem snakker for hvem

I Norge har vi den klassiske rød/blå politiske skillelinjen i norsk politikk.

Men vi har også den dype skyttergravskrigen mellom de progressive og de konservative. Mange misforstår og tenker feks 'sosialist' om en som er innv.liberal. Men man kan godt være sosialist og verdikonservativ eller på høyresiden og progressiv (mange eksempler på dem)

De progressive har som mål å forandre vårt samfunn ved å bryte ned kjerneverdiene. Kort sagt; familiebånd, tradisjon, kristendom og nasjonen må vekk for at dette nye progressive, grenseløse samfunnet skal blomstre.

Vi ser det på nesten alle arenaer og i alle medier, kors for kors som må fjernes for offentligheten, normalisering av atypiske familiesituasjoner, devaluering og relativisering av den norske kulturen

og grovest av alt, tesen om at Norge ikke er for nordmenn (hvis man i det hele tatt får kalle seg det) men for ALLE. Altså dekonstruering av nasjonalstaten.

(ikke dermed sagt at jeg er imot all innvandring, det handler mye om kvantitet og tempo også)

Oss nasjonalkonservative er naturlignok dypt bekymret for denne utviklingen.Og siden de progressive statig kontrollerer massemedia og viktige stillinger i forvaltningen, føler vi oss til tider noe maktesløse.

men så skjer det noe. Hver gang journalister legger ut tåpelige kronikker og artikler med progressivt innhold (feks om hvordan vi fortjener å bli ranet grunnet 'streng' innv.politikk) da tar folk til motmæle i kommentarfeltene.

Gang på gang ser vi dette, hvordan folk regarerer på den progressive propagandaen, i en slik skala at debattredaktører velger å fjerne hele kommentarfeltet. (slik aftenposten gjorde nå nylig)

De progressive glimrer med sitt fravær i kommentarfeltene, men når de stikker hodet opp får jeg ofte høre dette:

"Du snakker ikke på vegne av det norske folk."

"Dere er bare en håndfull mennesker som poster på mange forum."

"Dere er egentlig en liten minoritet som er ekstra synlig på innv.-relaterte artikler"

"Folk flest synes innvanding er bra"

Stemmer dette? Er utviklingen av det progressive samfunnet noe som er godt forankret i folkedypet? Er de tusenvis av poster i kommentarfeltene egentlig en liten hardcore gruppe med et ensidig fokus?

Og hvordan ville en partinøytral folkeavstemming sett ut?

4
10 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

De progressive glimrer med sitt fravær i kommentarfeltene

Sånn circa 80/20 der de såkalt progressive utgjør 20 %.

1

Bra oppsummering, men jeg vil ikke kalle dem progressive, for meg assosierer det med fremgang, noe utviklingen de fremmer absolutt ikke innebærer, men et tilbakeslag for demokratiet og alle rettighetene og frihetene vi tar for gitt.

Det er ikke progressivt for et liberalt samfunn at det innføres restriksjoner på ytringsfriheten, at staten skal regulere hvor mange av hvilken etnisitet som skal bosette seg hvor, og hvor mange hvite/svarte som det er lov å ha i en skoleklasse, relativisering mellom vitenskap og overtro, legitimering av perverse ritualer på barn osv.

Alt dette innebærer flere tilbakeskritt for vår sivilisasjon, og det er ikke hva jeg forbinder med å være progressiv.

Ellers takk for en god oppsummering av galskapen.

2
Sapient-X Bra oppsummering, men jeg vil ikke kalle dem progressive, for meg assosierer det med fremgang, noe utviklingen de fremmer absolutt ikke innebærer, men et tilbakeslag for demokratie...

Bra oppsummering, men jeg vil ikke kalle dem progressive, for meg assosierer det med fremgang, noe utviklingen de fremmer absolutt ikke innebærer, men et tilbakeslag for demokratiet og alle rettighetene og frihetene vi tar for gitt.

Er enig med deg, men her i bakvendtland ser vi at det er mange andre ord som også (i utgangspunktet) har et positivt fortegn, men som vi av erfaring vet innebærer noe ganske annet.

Test deg selv; hva er egentlig ryggmargsrefleksen når du hører ord som "mangfold, dialog, ytringsansvar, berikelse, Det nye Norge" etc etc

Jeg kan jo kalle dem 'såkaldte progressive'

men er åpen for andre forslag.

1

"Du snakker ikke på vegne av det norske folk."

"Dere er bare en håndfull mennesker som poster på mange forum."

"Dere er egentlig en liten minoritet som er ekstra synlig på innv.-relaterte artikler"

"Folk flest synes innvanding er bra"

Stemmer dette? Er utviklingen av det progressive samfunnet noe som er godt forankret i folkedypet? Er de tusenvis av poster i kommentarfeltene egentlig en liten hardcore gruppe med et ensidig fokus?

Dette er et klassisk Argumentum ad populum eller å appellere til massene og er et typisk argument man benytter seg av når man ikke har noe fakta å komme med eller ikke vil diskutere temaet.

I noen tilfeller og hvis motstanderen faktisk er alene om sitt standpunkt, kan det ha en viss nedsettende effekt ("haha det er ingen som er enig med deg om dette"), men i dette tilfellet blir argumentet bare latterlig malplassert all den tid de nasjonalkonservative har fått en enorm oppsving i Europa de siste årene. Partiet til Le Pen er nå det tredje mest populære partiet i Frankrike, Geert Wilders og PVV likeså i Nederland. I Sverige sikret SD seg 20 seter i Riksdagen, i Finland ble Sannfinnene det tredje største partiet i 2011 og i Norge sitter FrP nå i regjering. Europa er rett og slett dritt lei av innvandringen og de eneste som ikke har forstått dette er innvandringsliberalstene og nostaligske venstreraddiser som fremdeles tror at USA er deres største fiende og at alle som er "fienden til min fiende er mine venner" er deres allierte.

I dag gikk Jack Straw ut og sa at det var et gigantisk feilgrep å åpne opp for en ubetinget innvandring fra Øst-Europa (selv var jeg en naiv EU-tilhenger inntil EU fant det for godt å innlemme Øst-Europa i sitt indre marked):

The former Labour Home Secretary said his party's decision to allow migrants from Poland and Hungary to work in Britain from 2004 was a "well-intentioned policy we messed up" (lenke).

Understatement of the year.

Legg forøvrig merke til at innvandringsliberalistene og venstresiden aldri ønsker å ta denne diskusjonen. Den eneste diskusjonen de til nød innlater seg på er diskusjonen om hvordan diskusjonen (som de aldri tar initiativ til selv) skal diskuteres, og det er selvsagt på deres premisser - dvs. at vi helst ikke skal ha noen diskusjon om dette.

2
Pernillel [sitat…] Dette er et klassisk Argumentum ad populum eller å appellere til massene og er et typisk argument man benytter seg av når man ikke har noe fakta å komme med eller ikke vil...

Legg forøvrig merke til at innvandringsliberalistene og venstresiden aldri ønsker å ta denne diskusjonen. Den eneste diskusjonen de til nød innlater seg på er diskusjonen om hvordan diskusjonen (som de aldri tar initiativ til selv) skal diskuteres, og det er selvsagt på deres premisser - dvs. at vi helst ikke skal ha noen diskusjon om dette.

Det er behørig notert.

Alt snakket om 'ytringsasvar', 'anti-fakta' og 'debatten om debatten' (om debatten)

Og mer kontroll over meningsutveksling, selvsagt.

1

"Folk flest synes innvanding er bra"

Stemmer dette? Er utviklingen av det progressive samfunnet noe som er godt forankret i folkedypet? Er de tusenvis av poster i kommentarfeltene egentlig en liten hardcore gruppe med et ensidig fokus?

Og hvordan ville en partinøytral folkeavstemming sett ut?

Hvordan avstemningen kommer til å se ut blir helt avhengig av hvilket spørsmål man stiller. Noen er for eksempel veldig glad i arbeidsinnvandring, men ønsker ingen asylsøkere og ingen familiegjenforening. Noen ønsker full innvandringsstopp, og noen ønsker åpne grenser og så videre. Det blir umulig å spekulere i resultat av en slik avstemning siden det finnes så store nyanser.

Hvordan ville du formulert en eventuell folkeavstemning?

1
Nordmann14 [sitat…] Hvordan avstemningen kommer til å se ut blir helt avhengig av hvilket spørsmål man stiller. Noen er for eksempel veldig glad i arbeidsinnvandring, men ønsker ingen asylsøk...

Hvordan ville du formulert en eventuell folkeavstemning?

"Ønsker du at en streng tolkning av sharia-lover implementeres i norsk lovverk?"

hehe, kødda...

Men fra spøk til alvor, det er i all hovedsak frykten for islamsk innflytelse som ligger bak de fleste trådene her på denne siden. Imidlertid spør jeg meg selv ofte om hvor godt rotfestet denne frykten er i befolkningen generelt, eller om det er slik at "folk flest" egentlig ikke vet så mye om islam. Det er bare noe litt "fremmed" for folk, men de ser ikke den direkte trusselen i det.

1
Nordmann14 [sitat…] Hvordan avstemningen kommer til å se ut blir helt avhengig av hvilket spørsmål man stiller. Noen er for eksempel veldig glad i arbeidsinnvandring, men ønsker ingen asylsøk...

Hvordan ville du formulert en eventuell folkeavstemning?

Jeg ønsker meg jo egentlig ikke bare en endring i innv.politikken, men et reint politisk paradigmeskifte.

Den helhetlige politikken slik jeg ser det er ikke bærekraftig. Høyresiden har stått i spissen for å pådrive en vekstøkonomi som holdes på et kunstig høyt aktivitetsnivå gjennom rask befolkningsøkning.

De sier vi trenger innvandring for at 'landet skal gå rundt'. Ja, riktig det, men disse innvandrerne bidrar til at etterspørselen av varer, behov, tjenester øker, og eneste måte å imøtekomme den økte etterspørselen er å hente inn enda flere arbeidsinnvandrere. Det blir en vekstspiral som ikke kommer til å vare, særlig siden den norske økonomien er så ensrettet mot oljen. Det gjør oss sårbare for eventuelle svingninger i markedet, og i verste fall kan vi ende opp som Spania, som tok inn hundretusenvis av arb.innvandrere i økonomiske oppgangstider, men gikk på ræv så snart boblen sprakk. Med den sosiale uroen det medførte.

En så hurtig befolkningsvekst fører til et ganske hardt press på infrastrukturen, og det er klart at når man hvert år må utvide infrastruktur, bolig, helsetilbud og barnehage/skole for en befolkning på størrelse med Drammen by, sier det seg selv at vi blir hengende etter. (Ja, vi må faktisk bygge en ny mellomstor norsk by hvert eneste år)

Så hva kan man si? Finanseliten, investorer og storkapital tjener selvsagt fett på å investere og dekke behovene til en befolkningsvekst med voksekramper.

Men dette er et pyramidespill, og taperne blir vi skattebetalerne som skal finansiere alle offentlige utgifter. Og som kjent er det ikke nødvendigvis slik at en privat sektor som går som det griner nødvendigvis er et gode for den offentlige sektoren.

At vi i tillegg opplever stor tilstrømning av folk fra fjernere strøk med en noe mer ...inkompatibel kultur enn den gjevne europeiske arbeidsinnvandrer, ser jeg i grunn bare som toppen avkransekaken.

Så den eventuelle folkeavstemmingen kunne blitt formulert slik Brochmann-utvalget formulerte seg, nemlig;

-Ønsker du innvandring, eller en velferdsstat?

1
Pernillel [sitat…] Dette er et klassisk Argumentum ad populum eller å appellere til massene og er et typisk argument man benytter seg av når man ikke har noe fakta å komme med eller ikke vil...

I dag gikk Jack Straw ut og sa at det var et gigantisk feilgrep å åpne opp for en ubetinget innvandring fra Øst-Europa (selv var jeg en naiv EU-tilhenger inntil EU fant det for godt å innlemme Øst-Europa i sitt indre marked):

Synd etterpåklokskap tydeligvis er den eneste form for klokskap Jack Straw og co besitter.

1

Lignende innlegg

Laster...