Innvandring, Rasisme og Flerkultur

Misantrophicus

Hvordan startet innvandringen

Diskusjonen kan ofte gå varm i selskapslivet om hvordan masseinnvandringen startet til Norge. Wikipedia-artikler om evnet bør leses med et par kilo salt.

Jeg ramla over denne pussige artikkelen om en som drev med shipping i Pakistan, Rolf Gründer Hegge:

http://www.varden.no/nyheter/den-forste-som-sendte-pakistanere-til-norge-1.219286

- Innvandringen begynte da Pakistan meldte seg ut av det Engelske kongevelde. Jeg husker jeg tok kontakt med UD i Norge. Beskjeden tilbake var klar. "Prøv å forsinke det hele, dra ut tiden". Det gikk en stund, men folk ville til Norge. Alle muslimer og alle menn. Kvinner til Norge var ikke engang tema - dengang. Og slik ble det. Litt "pepper" har jeg fått som startet denne trafikken, men ikke mer enn jeg kan leve godt med.

2
83 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

muslimer og alle menn. Kvinner til Norge var ikke engang tema - dengang. Og slik ble det. Litt "pepper" har jeg fått som startet denne trafikken, men ikke mer enn jeg

Kanskje er det lov å håpe at de fleste reiser hjem igjen når krybba er tom her!

1

Diskusjonen kan ofte gå varm i selskapslivet om hvordan masseinnvandringen startet til Norge.

Slik startet den:

Dagbladet, 8.juni 1971, (sitat):INGEN KAN HJELPE PAKISTANERNE I OSLO Ikke ett eneste menneske. ikke en eneste organisasjon,absolutt ingen! kan hjelpe de stakkars pakistanske turister i Oslo.Problemet skyves vekk ikke av motvilje så langt derifra,alle vedkjenner seg problemet.Men det finnes ikke hjemmel for noen til å ta et initiativ.Imens vokser og vokser problemet. -Kan ikke Oslo Kommune gjøre noe?Dagbladet stiller spørsmålet direkte til sosialrådmann Hans Cappelen: -Gjøre og gjøre,svarer han.-Vi kunne naturligvis gi dem mat.Ellers kan vi vanskelig foreta oss noe. -Men har ikke Oslo et eget kontor for fremmedarbeidere? -Nei.Problemet er jo nettopp dette at de pakistanske mennene som daglig vandrer rundt i Oslos gater befinner seg her som turister.Følgelig er deres problem et problem for Sosialdepartementet.Oslo kommune kan ikke skaffe dem boliger,ikke arbeide,men muligens husly fra natt til natt men da kommer de automatisk inn i den gruppen som går under betegnelsen uteliggere -og det vil vi nødig. (sitat slutt).

Arbeiderbladet 3.juni 1971 (sitat):Komite blir nedsatt for å se på fremmedarbeidernes forhold: SER MEGET ALVORLIG PÅ MENNESKEHANDELEN? -Jeg ser meget alvorlig på opplysningene om at det drives menneskehandel med fremmedarbeidere som ønsker seg til Norge, sier statsråd Odvar Nordli.Kommunal- og Arbeidsdepartementet forbereder å få nedsatt en komite som skal vurdere problemene i forbindelse med fremmedarbeidere i Norge. Statsråden ser meget alvorlig på opplysningene om at det drives menneskehandel med pakistanere som ønsker seg til Norge.Denne handelen påstås å finne sted i Hamburg. Departementet er innstilt på å ta saken opp til behandling så snart man får en henvendelse om forholdet fra Statens Utlendingskontor.Til i dag er en slik henvendelse ikke kommet.Statsråden minner om at Regjeringen har foreslått lovregler som skal forby privat arbeidsformidling i framtida.Det vil bl.a. bety at det heller ikke blir tillatt for f.eks.nordmenn å drives slik arbeidsformidling i utlandet.Et forbud av denne karakter kan således stanse den umenneskelige dirigeringen av fremmedarbeidere som det nå hevdes finner sted i Tyskland.Komiteen skal også vurdere hvordan man skal kunne få stoppet slik arbeidsformidling som drives av norske firmaer i utlandet. -Nå går for øvrig tendensen i den retning at vi får inn fremmedarbeidere fra strøk i verden som i høyeste grad vanskeliggjør en riktig tilpasning for alle.Så lenge vi får tilførsel av arbeidskraft fra de nordiske land og fra øvrige europeiske stater,byr dette ikke på store problemer sosialt sett.Disse arbeiderne har lettere for å gli inn i det norske samfunnssystem.Grupper som derimot kommer fra f.eks. Pakistan møter her et samfunn som er totalt annerledes enn de er vant til.Også dette forhold må den nye komiteen vie stor oppmerksomhet,sier statsråd Nordli.Han vil personlig gjøre det som er mulig for å få satt en stopper for en ukontrollert arbeidsformidling av pakistanere som vil til Norge. (sitat slutt).

Finland derimot sendte dem alle i retur.

2

Her et utdrag fra Mahmona Khan "tilbakeblikk - da pakistanerne kom til Norge" (Pax 2009) - i motsetning til den løgnaktige artikkelen på Wikipedia, er denne skildringen helt i tråd med de faktiske forhold, riktig nok sett fra pakistansk side.

aabk.ksys.no/resources/292/Tekstutdrag___Tilbakeblikk.pdf

1

Hvordan startet det? Arbeiderpartiet brukte Tyskernes teorier om den hvite rasen slik at motstandere av dette fort trakk tilbake enhver tanke om å si noe negativt om deres planer om å masseinnvandre Norge med ikkevestlige.

Det startet med Pakistanere som ("tilfeldigvis") var i Norge som turister, men ikke hadde råd til å komme seg hjem. De lot de ikke bare bli her lenger, men de gjorde dem til "nordmenn" i samme slengen. Hvor det skurrer litt hos meg er at NØYAKTIG det samme skjedde i England med Pakistanere. Hmm.

Så "white-guilt" gjorde at ingen turte å motsette seg politikken deres og de som hadde noe imot dette ble raskt stemplet som rasister. De som var frekke nok til å si at vi vil få tilstander som vi har i Oslo i dag ble hengt ut av mediene som er mer eller mindre en forlengelse av Arbeiderpartiet.

At AP er alene om dette stemmer ikke. Det er store krefter i sving her og det er matematisk umulig at samtlige hvite land fant ut at de skulle ha mer eller mindre samme innvandringspolitikk og satse på multikultur selv om folk flest ikke ønsket dette. Hvor sitter disse kreftene? Ikke vet jeg, men noe stinker.

2
WernerVonBraun Hvordan startet det? Arbeiderpartiet brukte Tyskernes teorier om den hvite rasen slik at motstandere av dette fort trakk tilbake enhver tanke om å si noe negativt om deres planer o...

matematisk umulig at samtlige hvite land fant ut at de skulle ha mer eller mindre samme innvandringspolitikk og satse på multikultur selv om folk flest ikke ønsket dette. Hvor sitter disse kreftene? Ikke vet jeg, men noe stinker

Her er det store globale investeringsbanker som står bak som Goldmann Sachs og andre. Disse presser på og smører vel hele asylindustrien over hele Europa.Dessverre med katastrofale resultater til slutt!

1

Innvandringen begynnte fra latineuropa på femtitallet med en del tusen fra Spania og Italia.Samtidig drev nordeuropeiske land aktiv rekruttering fra Sør.Når Berlinmuren ble bygd overtok tyrkere i Tyskland.Innvandringen fra muslimske land til Frankrike og UK tok til på femtitallet,de biter seg fast, snart er fetter og kusiner og andre som msnglet kulturellevkunnskper til å fungere her, på vei til NAV i Birmingham.Norge stoppet fri innvandring i 1974, utan at denne har hjulpet.Deretter kom strømmen med ubegrunnede asylanter med hylekor fra salongraddissene.

Så en historie:I1980 ble en tilsatt på NAV i Oslo tatt som gissel på kontores toalett.Han krevde jobb og bosted,det fikk han ved inbgripen av Sissel Rønbekk.Han fikk bolig,jobb og slapp utvisning.Hva Rønnbekk fikk vet ingen.

2

Husker i mine skolebøker fra midten av 80 tallet. Der stod det pent forklart "på slutten av 60 og begynnelsen av 70 tallet gikk norsk industri godt. Men mangelen på arbeidskraft ble kritisk. så kritisk at hele velferden var truet. Redningen ble å rekruttere arbeidere fra pakistan , marokko og tyrkia som tok jobben med å bygge velferdsstaten"

Ikke et eneste ord om dette stod noe sted før 1985. Ikke en eneste bedrift har nevnt at pakistanere var redningen. Ikke eneste avisartikkel nevner dette. Men denne løgnen ble sannheten

1
maxus4 Husker i mine skolebøker fra midten av 80 tallet. Der stod det pent forklart "på slutten av 60 og begynnelsen av 70 tallet gikk norsk industri godt. Men mangelen på arbeidskraft bl...

Redningen ble å rekruttere arbeidere fra pakistan , marokko og tyrkia som tok jobben med å bygge

Ja, disse har bygget velferdsstaten med blod, svette og tårer som en eminent politiker uttalte for noen år siden. Uten disse ville Norge for lengst vært konkurs:-)

1
maxus4 Husker i mine skolebøker fra midten av 80 tallet. Der stod det pent forklart "på slutten av 60 og begynnelsen av 70 tallet gikk norsk industri godt. Men mangelen på arbeidskraft bl...

Redningen ble å rekruttere arbeidere fra pakistan

Til min store forbauselse fikk jeg her om dagen høre denne historien fra en venn, tilsynelatende oppegående, som er 60 år og har jobbet mange år i ungdomsskolen, blant annet som historielærer. Jeg er sjøl rundt 50, men husker godt reportasjene fra Dagsrevyen i 1971 og bilder av pakistanerne som lå på feltsenger i store sovesaler som var rekvirert som ren nødhjelp. Derfor begynte jeg å se hva som lå søkbart på nett, sitater av avisartikler fra 1971 og annet. Det er absolutt deprimerende at det er så lett å spre usannheter og propaganda. Tankene går til regimer som vi, i hvert fall ikke tidligere, likte å sammenligne oss med.

2
finnur [sitat…] Kanskje er det lov å håpe at de fleste reiser hjem igjen når krybba er tom her!

Det vil fortsatt være bedre enn i de fleste muslimske land, så lenge det finnes nordmenn her.

Fra 1950 tallet til 2011 har Pakistan har økt sin befolkning fra ca 40 millioner mennesker til ca 170 millioner mennesker.

Sammenligner vi med Norge i den samme perioden ser vi at dette ikke er en bærekraftig utvikling, og at vi ikke kan håndtere deres fødselsoverskudd.

1
Sapient-X Det vil fortsatt være bedre enn i de fleste muslimske land, så lenge det finnes nordmenn her. Fra 1950 tallet til 2011 har Pakistan har økt sin befolkning fra ca 40 millioner menne...

Fra 1950 tallet til 2011 har Pakistan har økt sin befolkning fra ca 40 millioner mennesker til ca 170 millioner mennesker.

Det samme gjelder alle andre land vi får innvandring fra. De øker med hele norges befolkning på få år mens vi står stille. I 1940 var Afrka 1/3 av Europas folketall. Idag er snart Afrika dobbelt så stort innbyggermessig som Europa. Og det bare øker.

Jeg bare lurer på hvordan noen kan hevde at verden blir mer flerkulturelt av å hente innbyggere fra et stort og sterkt økende folkeslag og plassere de i land med et lite og ikkeøkende folkeslag.

1
vidarjv Innvandringen begynnte fra latineuropa på femtitallet med en del tusen fra Spania og Italia.Samtidig drev nordeuropeiske land aktiv rekruttering fra Sør.Når Berlinmuren ble bygd ov...

Det er ikke sant at norsk næringsliv drev aktiv rekruttering i uland.I såfall helt marginalt.De første pakistanere som kom,kom da de ble avvist i Tyskland.Det skulle også være unødvendig å rekruttere i Asia,mens man kunne få folk fra Søreuropa.

1
WernerVonBraun Hvordan startet det? Arbeiderpartiet brukte Tyskernes teorier om den hvite rasen slik at motstandere av dette fort trakk tilbake enhver tanke om å si noe negativt om deres planer o...

Det ha aldri vært planer om masseinnvandring fra noen land fra statens side eller næringslivet.Når nåNorge ble innvandringsland skjedde dette tilfeldig ,uten private og statlige myndigheters ønske.Grensene for dem som var visumfri var åpne,alle kunne komme fordi Innvandring ikke eksisterte som tema.Det var innvandrere som presset mer og mer på og hvor asyilinstitutte og studentvelferden bli misbrukt i de grader etter hvert som EU strammet til. Studentvelferden ved studenter som bare var proforma studenter og hvor de opptok hundrevis av studenthyblet.

1

hvordan masseinnvandringen startet til Norge.

Tja...den begynte vel "tilfeldigvis" omtrent noen år etter at olje-eventyret virkelig tok av i Norge,sånn rundt slutten av 1970 omtrent.

Likeså "tilfeldigvis" etter at Suez-krisen i 1974-5 fikk Saudi-Arabia til å forstå makten ved "olje,derav uttrykket "olje-islam",der Vesten ble presset til å "forstå" mer av islam,og dermed også i bytte få lettere tilgang til oljen igjen...(etter olje-boikotten).

Olje-islam,wahhabismen,er jo SAudi-Arabias største eksportartikkel ved siden av olja....og klart det da trengs også muslimer til å praktisere dette i Europa..

Alt selvfølgelig "tilfeldig" sammenfallende,og at Norge nå synes være det mest attraktive landet i Europa,skyldes nok mest midnattsolen og våre vakre fjell.

1

Lignende innlegg

Laster...