Prøve å presse Skien til å ta i mot innvandrere er galskap mener jeg, hva mener dere?

Verken Skien, Norge eller europa bør ta imot flere

.

4

Prøve å presse Skien til å ta i mot innvandrere er galskap mener jeg, hva mener dere?

Noe annet er at det burde ikke være LOV!! Om folk og lokalpolitikere i Skien sier nei, så er det nei. Dette er ett land der demokratiske spilleregler skal gjelde, det er ikke Nord-Korea.

2

Skien kommune har vært blant de "flinkeste" kommunene i Norge til å ta i mot flyktninger, antakelig ruset på festtalene til IMDI om at flyktninger lønner seg og bidrar til økt vekst i kommunene. Det siste forsåvidt sant; økt folkevekst, men ikke særlig mye mer enn det. Og når tilskuddene forsvinner etter noen år forsvinner som regel også lønnsomheten. Resultatet er at de nå må kutte 50 millioner av budsjettet sitt neste år for å få hjulene til å gå rundt. Så kan man jo lure på hvem som vil bli kuttet mest opp av denne sparekniven.

Dette burde Skien kommune ha tenkt på for lenge siden i stede for å la seg bli blendet av naiv fjortisidealisme fra uansvarlige politikere og asyl-lobbyister som trenger et påskudd for å forsvare sine budsjetter. Nå er det uansett for sent.

3

Dere kan iallfall prise dere lykkelige der i Skien over at vi fikk en ny regjering og at dere fremdeles kan si nei. I motsatt fall ville nok både Skien og mange andre kommuner i løpet av kort tid blitt tvunget til å ta imot og fø på et ukjent antall asylsvindelinnvandrere.

2

Så lenge asylmottakene får drive med profitt er det jubeltilstander i riket.

gjør alle mottak statlig, og la de driftes av godhjertede på dugnad.

1

Når Grenland storbykommune oppstår ved kommunesammenslåingen som kommer, blir det andre tall å vise til, da får man "råd" til flere innvandrere, flere tiltaksplasser, ventelønn/trygd, arbeidsavklaringspenger mm fra statens gulrotpakke!

Rådmannen i Skien får bare smøre seg godt inn med tålmodighet!

1

Når hele 90% av disse flyktningene ikke kommer seg i jobb i løpet av 2 år, så ser ikke jeg vitsen med å ta i mot flyktninger i det hele tatt.

Poenget med å ta i mot flyktninger er å redde dem fra å bli forfulgt eller drept. Det er selvsagt fint om flest mulig av dem blir i stand til å forsørge seg selv etter en stund, men dette er altså ikke hovedmotivasjonen for å gi dem asyl.

1
A_Øivind Hvorfor mener du at de er lykkejegere?

Enda de blir prioritert og pusha av NAV, gidder de ikke komme seg ut i jobb. Totalpakken de får fra NAV/kommune + Husbanken, er langt over hva en fattig nordmann må klare seg med. Jeg vet hva de får, har hatt naboer fra diverse steder i Afrika de siste 7 årene og har måtte hjelpe de med diverse papirer. Ikke rart de ikke gidder å jobbe: gratis leilighet, strøm, forsikringer, telefon, Internet, TV, klær.. Jeg blir syk av det..

2

Men her forteller du ikke noe om hvorfor du mener de ikke er reelle flyktninger. Er dette noe du har tenkt godt gjennom?

1
Sjangalabangala [sitat…] Enten blir du blind av å lese mer enn 2 linjer av gangen, er dum eller en kverulant.

Over så "beskriver" du hva du mener de får i Norge. Men det at de får det bedre her forteller oss ingenting om de virkelig blir forfulgt i hjemlandet eller ikke.

Hvorfor mener du at ingen av dem som kommer til Norge er reelle flyktninger? Er for eksempel barna fra Syria lykkegjegere? De har mistet alt, hjemmet sitt, familien sin, alt. Er de lykkegjegere?

1

Man burde lage en "best of"-liste over norske ordførere som ønsker utlendinger velkommen under parolen "uten innvandrere stopper bygda".

Mer sannsynlig er det vel at ordførerne i sin politisk korrekthet får poeng i partiboka høyere opp.

Det kan jo komme en dag da man må henge fra seg ordførerkjedet?

1
Laster...