Innvandring, Rasisme og Flerkultur

Amin_Nouri

Integrering, Assimilering og Nasjonal Identitet

Smak på ordet. Assimilasjon. Et ord mange får assosiasjoner av, både gode og dårlige. Mange av de dårlige assosiasjonene kommer fra samfunnsforskere, gjerne på venstresiden, som kan sees her.

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Integrasjon_-assimilasjon-og-toleranse-2473605.html

Ved første mulighet griper forfatteren muligheten til å identifisere begrepet med nazismen, fordi det er den enkleste måten å forbinde ordet med noe mange har negative assosiasjoner til. Selvfølgelig er dette bortkastet, da det omhandler en ekspansjonær ideologi som er bygget på et premiss som ingen land følger nå til dags. Men, det fungerer.

Jeg skriver forøvrig ikke dette for å kritisere artikkelen over, men for å diskutere begreper som assimilasjon, integrasjon, segregasjon, isolasjon og nasjonalisme. Språket er det viktigste vi har, og det er viktig at det er uttrykkende, men eksplisitt. Jo mer et begrep impliserer, jo vanskligere er det å diskutere. Assimilasjon, integrasjon, segregasjon og isolasjon er enkle begreper. Det innebærer hvordan et samfunn skal stille seg til immigrasjon.

Jeg kan begynne med segregasjon, fordi det er det letteste begrepet å diskutere. Segregasjon er ikke et alternativ. Dersom man tillater mennesker fra andre nasjoner inngang til landet, har man et ansvar ovenfor dem. Rasespørsmålet skal jeg ikke ta opp da jeg ser på det som selvsagt, og det å segregere over kultur vil skade stabiliteten i samfunnet voldsomt. Frivillig, eller semi-frivillig segregering vil jeg ta for meg senere. Tvungen segregasjon ser jeg derfor på som skadelig ovenfor et samfunn, og kan ikke se at det skal kunne være til bruk.

Isolasjon er et mer interessant begrep. Kan et land isolere seg i disse dager? Sannsynligvis ikke, men da blir spørsmålet om isolasjon er et absolutt eller relativt begrep. I Sveits gikk nylig et lite flertall inn for å redusere innvandringen til landet, men isolasjon kan det ikke kalles. Jeg vil derfor definere isolasjon som et absolutt begrep, slik at det kan brukes i denne sammenhengen. Hvis vi ser bort i fra de praktiske problemer som fremkommer av isolasjon i et land som Norge, hvordan man skal kontrollere grensene og håndtere personer som har kommet inn, så vil det likevel være et nærmest umulig prosjekt. Så internasjonalisert som verden har blitt ville aldri andre større nasjoner godta at Norge hadde isolisert seg. Og dersom man ønsker en høy levestandard må man akseptere at man ikke kan isolere landet for immigrasjon.

Før jeg tar meg av de to mest gjeldene begrepene når det kommer til immigrasjon vil jeg ta for meg nasjonalisme. Nasjonalisme er også et begrep som har mange dårlige assosiasjoner knyttet til seg, da selvfølgelig på grunn av nazismen. Men om det skal være mulig å ha en diskusjon om innvandring, må det være mulig å kunne diskutere nasjonalisme. Jeg snakket tidligere varmt om språket, og det vil jeg fortsette med. For språket er en stor del av en nasjonal identitet, kanskje den største delen av det. Man kan se på et flagg på flere måter, for noen er det kun et stykke stoff med skrikende farger, for andre er det alt de står for. Flagget er det nærmeste man kommer et religiøst symbol utenfor religion. For det symboliserer denne nasjonale identiteten, det som har hatt en innvirkning på oppveksten og livet til personer oppvokst i landet. Et eksempel på nasjonal identitet i Norger er samhold og det at man hjelper andre selv om man ikke får så mye igjen for det der og da, kanskje best manifestert i allemannsloven eller i dugnadsånden som lenge har levd i Norge. Så lenge man ikke knytter nasjonalisme til rasespørsmålet er nasjonalisme utelukkende positivt, og sørger for stabilitet og standhaftighet.

Integrering må naturligvis diskuteres når man snakker om immigrasjon. Når jeg nå vil diskutere begrepet vil jeg bruke dagens ordning i Norge som eksempel, da det er det begrepet myndighetene bruker (http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/integrering/midtspalte/sentrale-begreper.html?id=566423). Jeg kommer nå med en kanskje dristig uttalelse, og den er at multikultur vanner ut nasjonal identitet. Ved at flere kulturer lever side om side i samme land vil man ikke ha den samme ansvarligheten over hverandre, noe som allerede var tenkt ut av Rousseau (angående Polen) før integrasjon var et tema. Studier med tyngde (http://www.aimlessgromar.com/wp-content/uploads/2013/12/j-1467-9477-2007-00176-x.pdf) støtter opp at samholdet svekkes i nabolag med en større multikulturell beholdning. Dessuten er det ikke en hemmelighet at innvandrere søker etter mennesker som deler deres nasjonale identitet, og dermed bosetter seg der. Sammen med dagens integreringsprosess fører det til økt radikalisering, som vist i denne (http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.verfassungsschutz.de%2Fdownload%2Fpublication-2007-01-integration.pdf&ei=RfIIVKnYPMiXapjfgaAG&usg=AFQjCNGL2stHbn_wh_2WLeMrrMrc6xW0FQ&sig2=dwu4Ar1TYMtdn6Q3RGrZ3w&bvm=bv.74649129,d.d2s) – OBS, nedlastbar PDF-fil, jeg har lastet den ned, den er på engelsk og inneholder ingen farlige filer - rapporten fra Verfassungsschutz, den tyske intelligenstjenesten som har ansvar for nasjonal sikkerhet.

Derfor ser jeg på assimilasjon som noe positivt, dersom man bidrar til at nye innvandrere blir assimilert inn i den kulturen som allerede finnes vil det føre til at samholdet opprettholdes, samtidig som at man hjelper folk som kommer fra land der de ikke har det bra. Det er ikke snakk om å ta fra folk deres religion, eller å overvåke at de følger alt de har blitt lært. Det handler om å få folk til å forstå vår nasjonale identitet, og deretter ta del i den. Det er selvfølgelig en større oppgave enn dagens integrering, og immigrasjonen må senkes til det er mulig å assimilere nok.

3
1 svar

Veldig bra og jeg er helt enig, og det tror jeg Lars Gule & Co. også innerst inne er hvis de klarer å holde litt styr på sine utopiske ideer om det velfungerende flerkulturelle samfunnet.

De innvandrere som vi gjerne ser på som velintegrerte og positive rollemodeller er nettopp de som ellers har assimilert seg inn i samfunnet. Hadja Tajik, Shabana Rehman, Sara Azmeh Rasmussen, Walid al-Kubaisi, diverse fotballspillere (tror jeg, ser aldri på fotball), min iranske nabofamilie, osv.

Felles for dem er at de er "som oss" og kunne like gjerne vært en hvilkensomhelst nordmann. Forskjellen er at de er "selv-assimilerte", det er ingen som har tvunget dem til det, og det er her cruxet ligger: vi ser helst at de skal bli mest mulig like som oss men det skal helst være av eget valg, hvilket forsåvidt er greit nok. Tvang bør være siste utvei i et liberalt samfunn.

Det er slik det burde være. Men det er ikke nødvendigvis slik det er. For det første sitter det langt inne hos nordmenn (og europeere generelt) at vi skal måtte tilpasse samfunnet til innvandrere. Når man flytter til et annet land, ligger det et slags implisitt imperativ om at det er innflytteren som må tilpasse seg og ikke omvendt. When in Rome, do as the romans. Jeg skal ikke påstå at norsk kultur er overlegen alle andre kulturer, men norsk kultur er "best" i Norge på samme måte som pakistansk kultur er "best" i pakistan og fransk kultur "best" i Frankrike. Det er her velmenende kulturrelativister ofte surrer det til for seg selv: de fleste ville nok protestert villt hvis europeere plutselig flyttet til Afrika uten å tilpasse seg lokalbefolkningen og deres kultur.

For det andre tar ikke Gule hensyn til den enorme tilstrømmingen av innvandrere som daglig strømmer over våre grenser. Om noen år vil Oslo sannsynlig ha en majoritet av innvandrere og deres etterkommere, hvilket setter et enormt press på integreringen. Hvis disse heller velger å tviholde på sin kultur fremfor å tilpasse seg, hvilket de i Gules modell har full rett til å gjøre, vil vi oppleve en ytterligere segregering og sannsynligvis også regelrette no-go soner som i Frankrike og Sverige.

Derfor vil heller ikke det flerkulturelle og pluralistiske samfunnet ala Gule fungere. Det har ikke fungert i Frankrike, ikke i Tyskland, ikke i England, ikke i Nederland og ikke i Spania -- og heller ikke her.

2

Lignende innlegg

Laster...