Veldig bra og jeg er helt enig, og det tror jeg Lars Gule & Co. også innerst inne er hvis de klarer å holde litt styr på sine utopiske ideer om det velfungerende flerkulturelle samfunnet.

De innvandrere som vi gjerne ser på som velintegrerte og positive rollemodeller er nettopp de som ellers har assimilert seg inn i samfunnet. Hadja Tajik, Shabana Rehman, Sara Azmeh Rasmussen, Walid al-Kubaisi, diverse fotballspillere (tror jeg, ser aldri på fotball), min iranske nabofamilie, osv.

Felles for dem er at de er "som oss" og kunne like gjerne vært en hvilkensomhelst nordmann. Forskjellen er at de er "selv-assimilerte", det er ingen som har tvunget dem til det, og det er her cruxet ligger: vi ser helst at de skal bli mest mulig like som oss men det skal helst være av eget valg, hvilket forsåvidt er greit nok. Tvang bør være siste utvei i et liberalt samfunn.

Det er slik det burde være. Men det er ikke nødvendigvis slik det er. For det første sitter det langt inne hos nordmenn (og europeere generelt) at vi skal måtte tilpasse samfunnet til innvandrere. Når man flytter til et annet land, ligger det et slags implisitt imperativ om at det er innflytteren som må tilpasse seg og ikke omvendt. When in Rome, do as the romans. Jeg skal ikke påstå at norsk kultur er overlegen alle andre kulturer, men norsk kultur er "best" i Norge på samme måte som pakistansk kultur er "best" i pakistan og fransk kultur "best" i Frankrike. Det er her velmenende kulturrelativister ofte surrer det til for seg selv: de fleste ville nok protestert villt hvis europeere plutselig flyttet til Afrika uten å tilpasse seg lokalbefolkningen og deres kultur.

For det andre tar ikke Gule hensyn til den enorme tilstrømmingen av innvandrere som daglig strømmer over våre grenser. Om noen år vil Oslo sannsynlig ha en majoritet av innvandrere og deres etterkommere, hvilket setter et enormt press på integreringen. Hvis disse heller velger å tviholde på sin kultur fremfor å tilpasse seg, hvilket de i Gules modell har full rett til å gjøre, vil vi oppleve en ytterligere segregering og sannsynligvis også regelrette no-go soner som i Frankrike og Sverige.

Derfor vil heller ikke det flerkulturelle og pluralistiske samfunnet ala Gule fungere. Det har ikke fungert i Frankrike, ikke i Tyskland, ikke i England, ikke i Nederland og ikke i Spania -- og heller ikke her.

2
Laster...