keenio1 det betyr at de prøver på å lage et multietnisk, tverrkulturelt europa, uvisst av hvilken grunn, og nå kommer det som er litt snodig : de vet det går til helvete, men like forbanna...

Etter lang tids fundering over årsakene til den merkelig koordinerte masseinnvandringen til Vest-Europa, har jeg kommet til at det er hovedsakelig 3 årsaker til og agendaer bak prosjekt multikultur.

Og jeg kaller det ganske enkelt den vanhellige treenighet.

Vi ser en allianse av islamske ambisjoner om kalifatet, som sammenfaller med venstresidens drøm om det konstruerte menneske i det konstruerte utopia av regnbuebarn og Imagine, tilskyndet av en kynisk kapitalisme som vil ha større markeder og sikre befolkningsgrunnlaget for sin fremtidige vekst og overlevelse.

De som sitter her og kjemper for mere voldtekter og tafsing, mafia, burka, bilbranner, religiøst idioti og destabilisering, faller i kategori 2. Og er altså nyttige idioter for agendaen til kategori 1 og 3.

Takker så mye folkens.

2
A_Øivind [sitat…] Hva mener du med multikulturprosjekt?

At dette er en villet og styrt utvikling, hovedsakelig initiert og drevet av de nyttige idiotene evt. kyniske manipulatorene som har fortalt oss i 30 år nå at vi skal inn i en ny virkelighet av "fargerikt felleskap" og "multikultur".

Med aktører som spenner fra Hylland-Eriksen og hans dekonstruerte majoritet, til politikere, media, og nomenklatura som legger til rette for og rosemaler et innvandringsparadigme og en demografiutvikling som peker i akkurat den samme retningen.

Det var da voldsomt til teskjeer du trengte, jeg hadde inntrykk av at du generelt var relativt informert og oppegående, på tross av dine ellers misforståtte overbevisninger...?

Eller er denne debatteknikken rett og slett halmstråene du er tvunget til å gripe til, i forsvar av noe som rett og slett har vist seg å være umulig å forsvare med intelligens, rasjonalitet og integritet i behold?

Om du tror at den islamske og fremmedkulturelle masseinnvandringen som tok til for alvor på tidlig 70-tall og gikk til nærmest hele Vest-Europa var en ukoordinert tilfeldighet, til de samme uttalte multikulturelle ambisjonene fra de styrende eliter kontinentet over, må jeg si at du er sørgelig naiv.

2
keenio1 det betyr at de prøver på å lage et multietnisk, tverrkulturelt europa, uvisst av hvilken grunn, og nå kommer det som er litt snodig : de vet det går til helvete, men like forbanna...

det betyr at de prøver på å lage et multietnisk, tverrkulturelt europa,

Det multikulturelle prosjektet kan altså defineres som "Villet innføring av uønskede etniske grupper til Europa"? Høres det ut som en presis definisjon?

(Med uønskede etniske grupper sikter jeg helt konkret til muslimer og sorte afrikanere).

1
A_Øivind [sitat…] Det multikulturelle prosjektet kan altså defineres som "Villet innføring av uønskede etniske grupper til Europa"? Høres det ut som en presis definisjon? (Med uønskede etni...

La oss heller definere det som en ideologisk fundert åpning for storstilt innvandring av inkompatible kulturer og folkeslag. Uten reell demokratisk forankring, når man tar sammenlignbare omveltninger som normalt utløser folkeavstemninger i betraktning.

På sånn omtrent dette ideologiske grunnlaget, og initiert og videreført av den selvsamme generasjonen av 68-ere:

Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today... Aha-ah...

Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion, too Imagine all the people Living life in peace... You...

You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one

Imagine no possessions I wonder if you can No need for greed or hunger A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world... You...

You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one

Bare så synd at verden og menneskedyret fungerer ikke sånn, hvilket en del av oss forstår kun ved enkel observasjon av realitetene på bakken.

Og andre ikke, tydeligvis.

1

Sponvika:

Hvis du holder svensker o.l. utenfor, blir jo overrepresenteringen enda mer tydelig.

Hvor er evnen din til å ta inn nye kunnskaper Sponvika?

1
Rhabagatz [sitat…] Det er nok derfor sangen heter imagine. Slå opp hva det betyr....

Hos den venstredreide 68-er generasjonen som nå i all hovedsak sitter med makten, er dette en del av ryggmargsrefleksen og det ideologiske grunnlaget man har forsøkt å forme verden etter.

Slå opp ideologi, og hva det betyr både som konsept og ved praktisk implementering.

Så kan du ta deg en historietime angående akkurat 68-er opprøret, og deretter en realitetsorientering i verden rundt deg og se hva som har foregått av sosiale omveltninger og blitt innført av "-ismer" siden da...

Og om du er så smart som den forsøksvise sarkasmen kan tyde på, så vil du kanskje akkurat greie å fatte hva jeg mente.

1

Tallenes tale er klar Sponvika.

Hvis du leser ts og dine egne innlegg en gang til må til og med du innrømme at utlendinger er sterkt overrepresentert i kriminalstatistikken.

Enda mer bekymringsfullt er det at andelen øker sterkt.

Hvorfor tror du at Danmark og Frankrike varsler sterke innstramminger i asylpolitikken?

1
Laster...