En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Har han eller du noen tall på hvor stor andel av innvandrere og asylsøkere som er straffedømte? Disse tallene vil jo vise om din frykt for disse gruppene er berettiget eller ikke.

1

Hva synes dere andre? Er dette en oppkjeftig frp-politimann som helt sikkert er rasist og som bør sparkes? Eller er han en varsler....?

Han er en som sier ting som det er, kudos til den karen, trenger flere som han.

Han har i tillegg godt grunnlag for å uttale seg om dette

2
Sponvika Har han eller du noen tall på hvor stor andel av innvandrere og asylsøkere som er straffedømte? Disse tallene vil jo vise om din frykt for disse gruppene er berettiget eller ikke.

Dersom vi skal ta utgangspunkt i den ene tallfestelsen denne politimannen presenterer, kan vi jo sammen prøve å resonnere oss til noe?

2200 av 2600 varetektsdøgn gjelder utenlandske menn. Nå skal det selvfølgelig skytes inn at opphold i varetekt ikke automatisk betyr at den det gjelder blir domfelt, men kan vi for enkelhets skyld anta at det er samme feilmargin på både norske og utenlandske?

Det er ca 85% det.... Altså 85% av varetektsdøgnene gjelder utenlandske menn.

Nå kjenner jeg ikke detaljert til politidistriktet det gjelder, men dersom det er slik at 86% eller mer av befolkningen der er utenlandske, kan vi trygt si at denne gruppen ikke er mer kriminelle enn nordmenn.

Selv tror jeg at tallene sier noe om en kraftig overrepresentasjon...

Det samme gjelder 50% i soning på Ullersmo.

Hva kan slike skjevheter skyldes? Om vi så halverer tallet for å korrigere for "rasistisk politi", er det fortsatt en særdeles skjev fordeling? Synes ikke du også?

2

I mars 2014 var over 30 prosent av de innsatte på Ullersmo personer med utenlandsk bakgrunn. I mars 2014 var ca. 33 prosent av alle varetektsinnsatte utlendinger.

I mars 2016 var 50 prosent av alle innsatte på Ullersmo utlendinger.

Ikke pene tall nei..

1

Eller dette:

Hva gjelder familievold, er det de siste tre år avsagt 89 dommer i Oslo tingrett hvorav 82 av de domfelte har innvandrerbakgrunn...

En undersøkelse fra Oslo viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn.

1

Selv synes jeg det ser ut som han har et solid grunnlag til å uttale seg, og jeg vet fra andre polititjenestemenn at han ikke er alene om disse observasjonene.

Selvfølgelig har han rett.

Dette er ting som lekker ut av og til, men ties i hjel. Frp har nå presset SSB til å skaffe tall på innvandrere og kriminalitet.

Det var ikke lett, for SSB ledes av Christine Meyer, som er gift med Viktor Normann. Viktor Normann mente vi raskt måtte ta inn 100000 muslimer fra Syria. Vi skjønner hvor disse står i innvandringsdebatten.

Vi får håpe ikke SSB lar det gå politikk i statistikken, men at politikere får fakta.

Fakta i 2011 var at muslimer var de mest kriminelle.

Personer med bakgrunn fra Irak, Iran, Afghanistan og Somalia var mer kriminelle enn innfødte nordmenn.

Det ville også vært ok å få tall på hvor mange 1.generasjons "nordmenn" som sitter i fengsel.

2
Fahruked Eller dette: Hva gjelder familievold, er det de siste tre år avsagt 89 dommer i Oslo tingrett hvorav 82 av de domfelte har innvandrerbakgrunn... En undersøkelse fra Oslo viser at 9...

Hva gjelder familievold, er det de siste tre år avsagt 89 dommer i Oslo tingrett hvorav 82 av de domfelte har innvandrerbakgrunn...

En undersøkelse fra Oslo viser at 9 av 10 som blir dømt for vold mot barn har innvandrerbakgrunn.

Dette er jo helt tilfeldig. Og julenissen finnes.

1
Laster...