En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Innvandring, Rasisme og Flerkultur

TheObserver

Innvandrerkriminaliteten, beskrevet av en som vet!

Dette er en virkelighetsbeskrivelse av kriminaliteten begått av innvandrere fra 3. verden, fra en Norsk politiinspektør. En modig mann som ikke vil tie lenger. Den bør spesielt leses av de som bagatelliserer innvandringen fra 3. verden, med at det har da vi sannelig råd til her i rike Vesten.

Men det er vanlige folk som betaler prisen for de fremmedkulturelles kriminalitet, kriminelle fra 3. verden som her i Norge kan bite hånden som gir dem mat, og få Norsk statsborgerskap som takk, og deretter bare fortsette å begå kriminalitet av alvorligste slag uten å risikere å bli sendt ut. Ikke rart alle fra 3. verden vil til Norge og Skandinavia.

Hans beskrivelse sier litt om den avstanden mange folkevalgte har, til den nye hverdagen som alminnelige mennesker i Norge må tåle med ukritisk fremmedkulturell innvandring, et gigantisk eksperiment uten konsekvensanalyse, nå ser vi resultatet.

1
7 svar
daniekr [sitat…] Kan du beskrive litt nærmere denne ukritiske gigantiske eksperimentelle innvandringen. Gjerne litt i lys av hvordan du mener Norge burde blitt et helt unikt land i verden...

Deretter litt om hvordan alminnelige mennesker må tåle dette. I det store og det hele går nemlig de aller fleste nordmenn gjennom livet uten å ha negative opplevelser med utlendinger.

gjengvoldtekter, vold generelt, knivstikking, trusler, tyveri...dette er nok de mest kjente opplevelsene nordmenn får i forbindelse med utlendinger.

De fleste utlendinger er selvsagt greie mennesker. Det jeg beskriver over kan stort sett relateres til menn fra Afrika, midtøsten og til en viss grad østeuropa.

2

De fleste av våre folkevalgte slipper å forholde seg til disse konsekvensene og dermed vil de heller aldri føle på kroppen hva de har stellt i stand med. For dem er dette den åpenbare prisen folket må betale for å vise solidaritet med resten av verden og for å beholde relasjonene til Bryssel, så får de heller prøve å sukre pillen så godt de kan med en overentusiastisk stå-på-vilje ("Wir Schaffen das!") kombinert med kreativ nytale, underrapportering av negative fakta og generell hvitevasking, iallefall så lenge folket gidder å lytte til dem.

2

hverdagen som alminnelige mennesker i Norge må tåle med ukritisk fremmedkulturell innvandring, et gigantisk eksperiment uten konsekvensanalyse

Kan du beskrive litt nærmere denne ukritiske gigantiske eksperimentelle innvandringen. Gjerne litt i lys av hvordan du mener Norge burde blitt et helt unikt land i verden uten innvandring. Migrasjon og emigrasjon er en evig del av verden. Deal with it.

Deretter litt om hvordan alminnelige mennesker må tåle dette. I det store og det hele går nemlig de aller fleste nordmenn gjennom livet uten å ha negative opplevelser med utlendinger.

Ja, foruten å sitte og hytte never foran tabloidnyhetene, da. Irritere seg over statistikker. Hisse seg opp sammen med meningsfeller over en irrasjonell problemstilling. I noen bygder finnes det rasistgjenger som nært sagt aldri har sett en utlending.

Helt greit innlegg fra politimannen, så lenge han holder seg til det han faktisk vet noe om. Resten av innlegget er å regne som et hvilket som helst foruminnlegg. Selvsagt blir en kritisk når en utelukkende jobber med mørkesiden av samfunnet. En blir derimot ikke en forvalter av sannheten for komplekse samfunnsmessige problemstillinger av den grunn.

1
paracet9 [sitat…] gjengvoldtekter, vold generelt, knivstikking, trusler, tyveri...dette er nok de mest kjente opplevelsene nordmenn får i forbindelse med utlendinger. De fleste utlendinger...

gjengvoldtekter, vold generelt, knivstikking, trusler, tyveri...dette er nok de mest kjente opplevelsene nordmenn får i forbindelse med utlendinger.

Kriminalitet er aldri positivt. Derimot utsettes de aller færreste for dette.

De aller fleste innser at de påvirkes forsvinnende lite negativt av innvandring, om de går ut i lufta en tur.

Jeg er mer redd for det store, irrasjonelle sinnet som bygger seg blant nordmenn.

1
daniekr [sitat…] Kriminalitet er aldri positivt. Derimot utsettes de aller færreste for dette. De aller fleste innser at de påvirkes forsvinnende lite negativt av innvandring, om de går ut...

Sant nok, men det er ille for dem det går utover. Og det skjer stadig flere.

Vi opplever mer frykt nå, særlig vi som bor i de store byene, evt nær asylmottak. Størst er nok likevel frykten for terror, og den er ikke ubegrunnet.

Sinnet som bygger seg blant nordmenn og andre europeere er en naturlig konsekvens av dette.

1
daniekr [sitat…] Kan du beskrive litt nærmere denne ukritiske gigantiske eksperimentelle innvandringen. Gjerne litt i lys av hvordan du mener Norge burde blitt et helt unikt land i verden...

Gjerne litt i lys av hvordan du mener Norge burde blitt et helt unikt land i verden uten innvandring. Migrasjon og emigrasjon er en evig del av verden. Deal with it

Norge trenger innvandring, da Norge har en negativ fødsels-vekst, som andre vestlige land. Men å bytte ut befolkningen med innvandring fra 3. verden, som vi har gjort i snart 50 år, har ikke vært en god ide. Tilleggs-kriminaliteten og andre belastninger den har gitt Norge, gjør at det ikke akkurat kan beskrives som en berikelse, men tvert i mot.

Det har vært advarsler i fra første stund, advarsler som har blitt avfeid som rasisme og fremmedfrykt. Nå ser vi resultatet, politiinspektørens beskrivelse samsvarer med det vi ser i det øvrige Vest-Europa.

Hadde innvandringen blitt tatt fra den øvrige vestlige verden og Asia, fra folk som vil og kan integreres, hadde vi aldri hatt dagens situasjon, med den eksplosive økningen i kriminalitet fra innvandrere fra MENA/ekvatoriale land og fra Øst-Europa.

1
daniekr [sitat…] Kan du beskrive litt nærmere denne ukritiske gigantiske eksperimentelle innvandringen. Gjerne litt i lys av hvordan du mener Norge burde blitt et helt unikt land i verden...

Helt greit innlegg fra politimannen, så lenge han holder seg til det han faktisk vet noe om. Resten av innlegget er å regne som et hvilket som helst foruminnlegg. Selvsagt blir en kritisk når en utelukkende jobber med mørkesiden av samfunnet. En blir derimot ikke en forvalter av sannheten for komplekse samfunnsmessige problemstillinger av den grunn.

Politiinspektørens egne refleksjoner må sies å være meget interessante, da de dreier seg om hans fagområde, kriminalitetsbekjempelse. De er også relevante også når han beskriver det han føler som tåkelegging fra medienes side.

Det samsvarer med hvordan mange mennesker i vesten har fått en manglende tillit til hvordan mainstream media beskriver innvandringen, skjønnmalende og ensidig.

Som politiinspektør har han et meget god utgangspunkt for å vurdere hvordan mediene beskriver fremmedkulturelle innvandreres kriminalitetsnivå, og hvordan den egentlig er, han og hans kolleger som møter den i sin hverdag som politimenn.

1

Lignende innlegg

Laster...