En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Innvandring, Rasisme og Flerkultur

TheFamous25

80 bilbranner i Malmø siden 1.Juni

http://www.sydsvenskan.se/2016-08-12/trots-noll-gripanden-efter-bilbranderna-polisen-nojda-med-helikopterspaning

Nå er nok ikke samtlige av disse brannene utført av sverige sine nye landsmenn men alle vet hvilke problemer den byen har med dei.

Naiviteten til svenskene sin innvandringspolitikk har gått så langt at dei nå aldri noen sinne vil klare å snu den dårlige utviklingen den har hatt på byer som Malmø.

Nordmenn er heldigvis ikke så naive ennå og satse på at dei ikke vil bli det heller men man kan aldri vite med dagens nye ungdommer her til lands.

3
428 svar
A_Øivind [sitat…] Jeg tror du har rett i at det er en ukultur som har smittet fra kontinentet. Det er også riktig at det er en plett på integreringsarbeidet i Sverige. At det er typisk for...

Uforstanden, feigheten, relativiseringen og apologetismen vil ingen ende ta ser jeg.

Carbeques er, i likhet med steinkasting og vold mot utrykningskjøretøyer og personell - gjerne etter fremprovoserte utrykninger - et av uttrykkene for den kultur- og samfunnsforakt de nyankomne føler seg berettiget til på grunnlag av islamsk religiøs elitisme.

Å styre samfunn etter ideologi har aldri gått bra. Og å ha en styrt og ønsket masseinnvandring av en veldig fremmed og til og med opponerende kultur på et forfeilet og idiotisk ideologisk grunnlag, er i ferd med å vise seg som det største feilgrepet i moderne historie.

Bevisbyrden er etterhvert massiv. Fra Rushdies dager og til dagens terror og lavintenstietskrigføring i form av bilbranner mm. går det en ubrutt linje av islam og importert ukultur.

Men fremdeles synger gjøken den samme sangen om integrering, relativiserer vekk påtrengende og katastrofale utviklingstrekk, og er snar til å legge skylden for egne ideologiske fadeser på defekter i mottakskulturen og -folket.

Det er så jeg bare vil spy.

Både historien og vitenskapen - samt intuitive og enkle begrepsmekanismer hos normale mennesker - forteller oss at dette eksperimentet var dømt til å mislykkes fra starten.

En så stor forskjell i kultur og verdensoppfatning lar seg ikke overbrygge, spesielt når de nyankomne i antall er så mange at de samler seg i enklaver og ufortrødent fortsetter livet innen sin kulturelle sfære, uavhengig av geografisk lokasjon.

Det gjør nordmenn også, av meget naturlige grunner, både i Spania, Thailand mm.

Clan mentality, du vet.

Store grupper av uintegrerbare har ankommet på veldig kort tid, med en meget høy prosentandel unge menn.

Disse har i utgangspunktet et religiøst indusert superiority kompleks som gjennomsyrer hele kulturen, på grunn av en dogmatisk, ureformert, og bakstreversk religion. I tillegg har de veldig dårlige forutsetninger for å delta og slå igjennom i både kulturelt og teknologisk høyutviklede samfunn, hvor postrevolusjonære og reformerte anskuelser nærmest har vært en ryggmargsrefleks i århundrer.

Kræsjen er uunngåelig, og ansamlingen i enklaver, vold, kriminalitet, segregering, og radikalisering likeså.

We told you so Øyvind.

For 40 år siden.

Men multikultur skulle vi få, enten vi ville eller ikke.

Prisen begynner å bli vel høy nå.

I Frankrike er høyt oppsatte tjenestemenn og politikere urolige for borgerkrig, og lavintensitetskrigføringen bedrives allerede av venstresidens kjæledegger. I form av terror, bilbranner, kriminalitet, mafia, og religiøst funderte hatprekener.

Og her sitter forkjemperne fremdeles, 30 år etter Rushdie, og maser om mere av det samme som aldri har virket...

Hakk i plata til det patologiske og suicidale, kanskje på tide å spille en annen sang snart?

Eller en annen plate, til og med...?

For vår alles skyld, både nå og i fremtiden?

Eller hva Øivind?

9
Sponvika Hvorfor i alle verden bruker du Rushdie som eksempel, du ligner jo mye mer på Fjordmann i din tilnærming?

Fjordmann er en realitetsorientert europeisk patriot og forkjemper for vår kulturelle arv i opplysning og humanitet. En meget klartenkt og intelligent debattant som tar utgangspunkt i konkrete observasjoner, og ingen godhetsposerende hjernedød idiot som de som hittil uten kart, kompass, mål og mening har styrt oss mot katastrofe og destabilisering.

Og som så mange andre innvandringskritiske, har utviklingen i tiden gitt ham helt rett.

Og ettersom fremtiden kommer oss i møte, vil både han, gamle krigshelter som ble egget ned av voldsvenstre for en 20-30 år siden når dette tok ivei, og vi andre innvandringsmotstandere få mere og mere rett, og du og dine ta mere og mere feil.

Men det kommer ikke til å endre refrenget deres, gjør det vel?

Eller "the sly whispers rustling through the alleys" av mistenkeliggjøring av opponenter, og relativisering og apologetisme for de verste utslag av barbari og idioti.

For 5 år siden var dere i full benektelse av at det vi ser idag overhodet var mulig. Og de som advarte ble beiset ned til et massivt hylekor.

Akkurat sånn det var for 30 år siden også, når muslimene gikk rabiate i Europas gater over en bok, og vi advarte mot en farlig utvikling.

Som påpekt til det kjedsommelige...

Det er innvandringsparadigmet som er ekstremt, radikalt, skadelig, farlig, og uten annen angreknapp enn borgerkrig og ultravold.

Det ble dere advart mot, og det valgte dere å ignorere.

Og budbringeren ble tatt.

Fy fan for en skammelig gjeng idioter, som mener seg berettiget til å utsette hele folk, kulturer, nasjoner og deres fremtid, for eksperimenteringa, 68-er ideologien og raddismøkka si.

8

Heldigvis sparer ikke våre myndigheter på noe for å forhindre muslimer i å begå tilsvarende kriminelle handlinger her.

Milliarder av kroner brukes til multikulturprosjektet. I hvilke lommer havner disse pengene? Jeg skulle ønske vi hadde en fri presse i Norge som kunne undersøkt dette.

"Skal hindre svenske tilstander i Groruddalen"

Vent....hvis VI må bruke enorme ressurser på integrering, kanskje det ikke er så lønnsomt med innvandrere likevel???....og kanskje fremmedkulturelle innerst inne ikke ønsker å integreres, siden de må tvinges til noe som er helt naturlig for siviliserte mennesker?

6
TheJedi [sitat…] Uforstanden blant kulturrelativistene er patologisk. Bevisene ligger helt åpent i dagen. Men de vil ikke, kan ikke eller klarer ikke så verden slik normale mennesker ser d...

Sånn blir det når nærmest religiøs overbevisning i ideologi tillates å forblinde nærmest hele synsfeltet.

Eksemplene i historien på tragediene som gjerne følger i kjølvannet på slike patologiske, ureflekterte og totalitære tendenser er utallige.

Men denne gangen er det jo annerledes, fordi man har innbilt seg at man har den gode moral på sin side. Og da helliger hensikten alle midler, alle ofre, og all risiko.

Som så alltid før mao. Når totalitære tendenser har fått sementert seg til et selvforsterkende paradigme, som gjennomsyrer nomenklaturaen som har karret seg til topps under og innenfor det samme systemet.

Nå har vi som har levd en stund måttet bevitne en utvikling som har gått fra meget fredelige og solidariske skandinaviske nasjonalstater - noe som utgjorde hele vår ryggrad i kultur, identitet, livskvalitet og velferd - til å måtte leve med demografisk og kulturell destabilisering og utrygghet for fremtiden. Og vi tvinges til å bivåne at hele samfunnsordenen destabiliseres gjennom et komplett irrasjonelt paradigme av multikultur, og en påfølgende masseimport av direkte opponerende og undergravende kulturuttrykk.

Sverige har gått fra en fredelig idyll til et helvete av segregering, kriminalitet, opprør og ghettoer på noen korte tiår. Og polismakten både der og ellers i Skandinavia og Europa er så opptatt med den massive og forråede kriminaliteten som vi før var forskånet for, at borgernes rettsikkerhet og trygghet for normal småkriminalitet i hverdagen har blitt ofret.

Og samfunnskontrakten er brutt.

Og mens bilene brenner i forstedene landet over, innvandrermafia og systematisk religiøs ekstremisme og opposisjon fester grepet, festivaler og uteliv nærmer seg å bli no-go-sones for unge kvinner, og hundrevis av unge menn drar til Syria for å krige for kalifatet...

Så prøver den hjemmeavlede intelligensiaen seg på omvendt skyldfordeling ved å sykdomsforklare og diagnostisere defekter i vertskulturen, og rope på mer av det samme, kostbare idiotiet som aldri har virket. Og enda mer innvandring, Gud hjelpe oss...

For masseinnvandringen skal vi ha for enhver pris; det virker nærmest som en naturlov for noen. Uvisst av hvilken grunn, spør man dem er det sjelden svar å få.

Mens realitetene i utviklingen har drevet dem fra skanse til skanse, i den grad at nå er det terror og tegn til begynnende systemkollaps som skal viftes vekk i relativisering og apologetisme.

For en observatør på realistisk grunnlag, er det er som å ha falt ned i kaninhullet og havnet i bisarro-land.

Og det er ekstremt smertefullt å tvinges til å se på at man på død og liv skal gi bort, destruere og skusle vekk noe man i utgangspunktet ikke har rett til å hverken gamble med eller sette over styr.

Nemlig kulturarven, kontinuiteten, og summen av hva som gjør oss til oss. Det som setter rammene for våre liv, og som hører både fortiden og fremtiden til.

Det er en komplett tragedie, og det største sviket jeg overhodet kan tenke meg.

5
Langorm Så kommer tankene om hvor det hele startet, og om hvorfor. Var olje og Israel involvert? Eller begynte det hele lenge før? Økonomisk fortjeneste er et forferdelig begrep. Vår verde...

Hva er dette slags tåkeprat?

Islam ble startet for 1400 år siden av den pedofile røveren og morderen Muhammed - og har i tiden etter ført jihad mot hele verden. Fra sin base i Saudi-Arabia islamiserte araberne først hele Midt-Østen på blodig vis, deretter hele Nord-Afrika - så gikk ferden til Europa hvor de herjet i mange år før de ble slått tilbake.

Nå er de her igjen for å fullføre sitt verk ved god hjelp av femtekolonistene som allerede er på plass. Hva er det du lurer på, egentlig?

4
Sponvika Kanskje du skal lese deg opp på hvilke regler som gjelder for for å få opphold? Det kan se ut som du ikke kjenner til disse. Så kan jeg gjenta nok en gang. Det er et svært lite min...

Idiotiet illustrert, mens de fattigste og mest lidende stakkarene sitter igjen i møkka uten menneskesmuglerassistanse, mens vi bruker millioner på hver enkelt bedrestilt som greier å "flykte" over halve kloden for å komme seg hit.

Og våre egne ofres og lider i tafsing, voldtekter, terror, og mafia.

Din ideologi bryter mine rettigheter til kulturkontinuitet Sponet. Og den bryter samfunnskontrakten hvor staten plikter å opprettholde fred og sikkerhet for borgerne innenfor rikets grenser.

Og den kaster bort milliarder i høykostlandet av mine surt tjente skattepenger for å "hjelpe" noen få, som jeg mye heller ser brukt til selvhjelpsprosjekter i lavkostland som kan komme massene til gode.

Din ideologi er blottet for rasjonalitet og konsekvensetikk, og din ideologi er derfor direkte skadelig, menneskefiendtlig, destruktiv, og farlig.

Og sånn er det.

4
MacanT Ikke mye å finne om bilbrannene i de 2-300 siste innleggene :) Men nå har politiet omsider arrestert en araber, akkurat som forventet. 17-åring häktad för brandattentat mot polisbi...

Men nå har politiet omsider arrestert en araber, akkurat som forventet.

Du linker til et innlegg i friatider. Dette er bensin på bålet for Sponvika & co og en gratis anledning til å stemple nyheten som løgn siden den forekommer på et høyreekstremt nettsted. I tillegg kommer du til å bli anklaget for å generere klikk for dette nettstedet. Ergo er du nå en som støtter nynazisme og hvis du heretter skulle finne på å si at himmelen er blå vil du ikke bli trodd.

4
A_Øivind Dette er kriminelle handlinger utført av noen få ungdommer, og bør først og fremst betraktes som dette. Merkelig at ikke politiet ikke greier å finne ut av det. Antakelig prioriter...

Dette er kriminelle handlinger utført av noen få ungdommer, og bør først og fremst betraktes som dette.

Bør det virkelig betraktes på en så apologetisk og naiv måte?

Bilbranner har spredt seg som ild i tørt gress blandt muslimsk ungdom over hele Europa. I frankrike har man visse tider på året som blir omtalt som Carbeque, I Sverige har bilbranner foregått i flere byer i årevis. Kall dette hva det er. Dette er innvandrer ungdom, i hovedsak muslimske sin måte å vise forrakt for samfunnet de lever i.

3
maxus4 [sitat…] Derfor jeg stiller spørsmål ved dette om at flerkultur og mangfold er lønnsomt. Og en styrke. Ta vekk alle kroner som bruker på slike tiltak, og positiv diskriminering, sp...

-Makt til sosialistene. Det blir flere som er avhengige av staten, Disse vil stemme på sosialistiske partier som tar ressurser fra arbeidere, og gir dem til de som ikke vil eller kan arbeide. Jo flere innvandrere betyr også at våre norske stemmer blir mindre verdt. Demokratiet kan ikke baseres på at partier henter stemmene sine fra fremmede land.

-Lavere lønninger i lavtlønnsyrker. Noen rike direktører kan øke bonusene sine når de kan presse arbeiderklassen.

-Advokater og andre som profiterer på innvandringen.

Dette styrker elitene i Norge, men på bekostning av den norske arbeiderklassen. En advokat kan tjene ganske mye på å profiterer på asylsøkere. En bussjåfør eller lagermedarbeider må se seg presset i arbeidslivet, og må stille seg bakerst i køen om han skulle trenge noe fra det offentlige.

Jared Diamond har sagt: Dersom man har en situasjon der eliten tjener på noe som er skadelig for resten av folket, og folket ikke kan endre kursen, er det samfunnet dømt til å forsvinne.

3
A_Øivind Lenke til artikler eller forskning som viser at bilbrannene skyldes islamsk elitisme.

Når dette er nivået, etter 30-40 års europeisk og skandinavisk negativ empiri på alle områder, er diskusjon ganske håpløst.

Segregeringen er selvvalgt, fordi islam og dets levesett er rent og overlegent og den endelige sannhet, og vi er kuffar, vantro, og urene.

Og å spre kalifatet er en plikt, ved alt fra hijra til jihad, jizya og taqiya.

Så, under en selvvalgt segregering og med en kulturell gjennomgående mangel på flytekraft i våre samfunn, er veien til kriminalitet og mafiadannelser meget kort.

Og med et bakteppe av en religion som gjennomsyrer livet fra fødsel til død, og preker elitisme og erobring ved alt fra kamp mot til undergraving av vertssamfunnene... Så står vi ovenfor den perfekte storm av etnisk og kulturell inkompatibilitet forsterket av islams vesen, og det sosiale og økonomiske "utanförskapet" som naturlig følger.

Noe som ender i store grupper mistilpassede, rotløse og ulykkelige mennesker, som har kort vei til å brenne biler, danne gjenger, kaste håndgranater, reise til Syria, og flokke seg enda sterkere og hardere rundt hva som er deres kulturelle fellesnevner.

Hat, erobrings- og krigsreligionen islam. Som gir rasjonaliseringsgrunnlag for nærmest alt av kriminell, undergravende og asosial virksomhet.

Her er det også feedback mekanismer ute og går, noe som ytterligere bevises av at radikaliseringen øker over tid og generasjoner. I det øyeblikk antall muslimer oversteg assimileringsgrensen, sånn for rundt 30 år siden, var løpet kjørt.

Dette blir krig Øivind.

For dhimmistatus og underkastelse ovenfor islam og dere multikulturfantaster blir det ikke.

Og hele denne tragedien skulle og burde vært unngått.

Fordi akkurat dette har det blitt advart mot i 40 år nå.

3
Sponvika [sitat…] Du svarte ikke men bare kom med masse vås nok en gang. Hvem skal krige mot hvem, helt konkret?

Som du allerede vet er lavintensitetskrigføringen i Europa fra muslimene mot oss allerede i gang.

Den tar seg uttrykk i terrorangrep, forstads- og bilbranner, håndgranater og ultravold som vi nå opplever ukentlig.

Mafia, grooming, overgrep, hatprekener i moskeer og selve migrasjonsbølgen er også uttrykk for det samme. Det er nemlig en islamsk plikt etter mohammeds eksempel å overvinne fienden ved migrasjon og demografisk utkonkurrering. Det kalles hijra, og bl. a. presidenten i Algerie er sitert på at "denne gangen skal vi vinne Europa med barnevogner" fra en tale i 1973.

Krim, bilbranner og trygdemisbruk faller under jizya (skattlegging av vantro) og er også en moralsk og økonomisk undergraving av de som skal underordnes kalifatet og den eneste sannhet. Og alt er halal og etter boka.

Du har forstått svært lite av hva vi står ovenfor, og er tydeligvis i stand til å relativisere vekk, unnskylde og invitere nærmest hva som helst. Mens samfunnstrukturene og vårt levesett forvitrer under føttene på oss, til fordel for ditt importerte middelalderske barbari og idioti.

Men etterhvert som denne systematisk antisosiale oppførselen fra de nyankomne blir mere og mere utålelig for originalbefolkningen, som vanvittig nok tvinges til å finansiere galskapen over skatteseddelen, vil det komme til et punkt hvor det gjøres opprør.

Vold og hat vil besvares med vold og hat, og volden og hatet vil også kunne rettes mot de "styrende eliter" som dypest sett er årsaken til misæren. Gjennom en idiotpolitikk ført i flere tiår nå, som etterhvert og for stadig flere er farlig nær å oppleves som et direkte landssvik, i utviklingen vi står midt oppe i.

Vi spådde først integrasjonsproblemer og sosial uro grunnet kulturforskjeller, klanmentalitet og dogmatisme, og ble brunbeiset og naziforklart.

Så spådde vi mafiadannelser, segregering og parallellkulturer, igjen til brunbeising og hitling fra det gode hylekor.

Så spådde vi terrorangrep, opptøyer og destabilisering, og beisinga var i gang igjen.

Og nå spår jeg ytterligere tilspissede fronter i årene som kommer, inntil trykk kokeren som er skapt av dere lallende idioter eksploderer.

Vi fikk rett på alle punkter, alltid, fordi på historisk, antropologisk og fornuftsmessig grunnlag var det aldri noe alternativ. Bortsett fra hos de alltid konstruksjonistiske på venstresiden da, hvor utopiske mål tragisk nok for menneskeheten alltid har rettferdiggjort alle midler.

Og vi vil få rett igjen.

Så kan du jo bare sitte der, og fortsette å bringe ved til bålet som brenner under landet og kulturen som fostret deg.

Det er ord for sånt.

3
Ultima Å la være å rykke ut til brann, syke folk og slagsmål i innvandrerstrøk - hvor de angriper brannvesen, ambulanse og politi med steiner - høres logisk og riktig ut i mine ører. Diss...

Tja, vet nå ikke jeg. Ender for opp med å få en nytt Palestina.

Mener selv at det riktige her er totalt portforbud etter kl 20:00. Og med militært nærvær som patruljerer gatene samtidig som en driver med deportering av de uintegrerbare barbarene.

Og for de som blir igjen så er tvungen assimilering eneste alternativ.

3
Sponvika Og da selvfølgelig underforstått at man da enten jubler for bilbrannene eller kanskje enda mer idiotisk, mener at man da er er ansvarlig for de? Personlig mener jeg at innvandrings...

Personlig mener jeg at innvandrings og integreringspolitikken i Sverige er veldig langt i fra god, vi har store mangler i Norge også. Men der i fra til å fordele ansvar ut til velgere etc er veien svært lang for min del. De som utfører de kriminelle handlingene er ene og alene ansvarlig for disse selv, og bør selvfølgelig straffes for de.

Selvfølgelig, ...men om mannen min inviterer mennesker som har et helt annet verdisyn og store integreringsproblemer hjem til oss, og de brenner ned huset, så blir jeg likevel forbannet på han. Han er den ansvarlige som insisterte. Jeg ville ikke ha fest...

Den jævla mannen har oppført seg som en idiot- Jeg har tross alt barn i dette huset. Jeg bor her, her har jeg skapt hele mitt liv. Vær nå litt forsiktig hvem du inviterer hjem.

3
ErnestDefarge [sitat…] Viktig å vite at hvis det bryter ut en blodig borgerkrig i Norge så må jeg og familien legge igjen pengene og selfiestangen hjemme så min eventuelle asylsøknad blir ekte n...

Viktig å vite at hvis det bryter ut en blodig borgerkrig i Norge så må jeg og familien legge igjen pengene og selfiestangen hjemme så min eventuelle asylsøknad blir ekte nok.

Siden dine politiske holdninger og stemmer ved valg vil være den direkte årsaken til at en slik krig vil bryte ut, bør du i det minste ha ryggrad nok til å bli igjen og kjempe kampen sammen med de du har ivret så veldig for å få inn i landet.

Eller, er du en av alle disse som iherdig jobber for å ødelegge et land for så å være den første som reiser når resultatet av ditt arbeid viser seg sitt sanne ansikt?

Feighet har med dette fått et navn. Og det er sammenfallende med ditt.

3
Sponvika [sitat…] Hvordan ser det ut i forhold til kriminalitet, øker eller synker den?

Det spørs hvem du spør.

Du vet, løgn, forbannet løgn, og statistikk.

Terskelen for anmeldelse har gått opp, fordi mindre alvorlige saker i motsetning til før rutinemessig henlegges. Politiet er alt for opptatt med asylproblematikk, grov importert narko- og gjengkriminalitet, og destabiliserende mafiatendenser i mange bransjer i næringslivet, til å kunne bry seg om små- og hverdagskriminalitet.

Men dette er velkjent, også for en uforberedelig kverulant og ordklyver som deg.

I tillegg har man politiserte utnevnelser av ledere, som meget vel forstår at de sitter der for å spille på lag med makthaverne og pynte på statistikkene, for slik å hjelpe til å skjule at keiseren er naken.

Spør politiet selv, de frustrerte og overarbeidede på gateplan altså, via fellesforbundet, som slo alarm om utviklingen allerede i 2004:

Kriminalitetsutviklingen - tallmagi eller realitet?

Politidirektoratet har nylig gått ut med tall som viser at antall anmeldte forbrytelser i fjor ble redusert med 10,1 prosent i forhold til 2002. Politiets Fellesforbund stiller spørsmålstegn ved realiteten i tallene. Våre medlemmer har nemlig et helt annet inntrykk. Fra gateplan.

- Vi får tilbakemeldinger fra medlemmene om at det er minst like mye kriminalitet ute i gatene nå som tidligere. Det er like mange narkomane. Det er like mye stjeling og vold. Politifolk sliter med følelsen av at de bare får gjort noe med toppen av isfjellet. Vi lurer på hva som er årsaken til at statistikken inne fra Politidirektoratet viser en totalt forskjellig virkelighet enn det våre medlemmer erfarer i gatene utenfor direktoratskontorene, sier forbundsleder Arne Johannessen.

https://www.pf.no/aktuelt_na/nyhetsarkiv/2004/januar/Kriminalitetsutviklingen+-+tallmagi+eller+realitet%3F.d25-TxdvQWc.ips

En nyere en, som viser til jevn kriminalitetsutvikling, høyst sannsynlig under ovenstående premisser:

Tallene på antall anmeldelser er relativt jevne den siste femårsperioden sett under ett. Det har vært en voldsom økning av noen typer kriminalitet, blant annet vold i nære relasjoner. Her har politiet mottatt 75 prosent flere anmeldelser i denne femårsperioden.

– Det er faktisk noe vi ser på som et veldig bra resultat. Vi er godt fornøyd med at vi får disse tallene ut av mørketallsstatistikken, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til VG.

Han er bekymret over at vinningskriminaliteten har gått opp. Antall vinningsforbrytelser økte nemlig med 4,5 prosent til 162 326 i 2012, og representerer den største gruppen av anmeldelser.

– Vinningskriminalitet er et storbyfenomen, og blir nesten ikke oppklart. Det er liten risiko og god butikk for de som har spesialisert seg på det, sier Humlegård til VG.

https://www.pf.no/aktuelt_na/nyhetsarkiv/2013/januar/Jevn+kriminalitetsutvikling+de+siste+fem+%C3%A5rene.d25-TMdLK2o.ips

Vold i nære relasjoner og vinning...

Hva sier statistikkene om gjerningspersoner der Sponet?

3
fedda1 Hm, og de arrangerte EM i fotball nylig, midt-i-krigen, lissom? Kjenner flere som ferierte i Franrike i sommer, men noen krig så de ikke. Du er sikkert så ung at du ikke vet at det...

Du er sikkert så ung at du ikke vet at det nesten alltid har vært opptøyer i Frankrike og det er også noe med franskmenns mentalitet; Da norske bønder hadde en aksjon utenfor regjeringsbygget for endel år siden, der de tømte ut en kubikkmeter med dyremøkk, så hadde de plastikk under og ryddet alt sirlig&pent opp etter seg. Franske bønder tømte 50 lastebillass med poteter foran rådhuset og de plukket ikke opp etter seg!

Muslimer gikk amok i Europa og verden over fordi noen hadde skrevet en bok for 30 år siden. Dødsdommer og attentat på norsk jord inkludert.

Og mennesker i Skandinavia er drapstruet under fatwa'er, lever i skjul og har full politibeskyttelse, fordi de har tegnet noen karikaturer.

Charlie-Hebdo staben ble massakrert, også over tegninger.

Og dette har vært terrorens sommer i islams navn, med hundrevis av uskyldige døde mennesker i Europa.

Inkludert en prest på 86, som fikk hodet kappet av.

I 2001 sprengte man 1500 år gamle buddha statuer, og nå nylig er det Palmyra som har fått unngjelde. Blant mye annet av krigsforbrytelser og vandalisering.

Fra Malmö kommer begrepet "balkongflickor", et Malmø som står i brann. Mens kuler, steiner og håndgranater flyr, i det svenske "folkhemmet".

I Göteborg, Oslo, Stockholm, Borlänge, og Skandinavia over sliter politiet seg ut, i kamp mot importert gjengkriminalitet.

Mens kurdere, kristne, frafalne, og dissenter tortureres ihjel, holdes som sexslaver, og utsettes for folkemord i islams navn.

Fy fan som jeg forakter relativiseringen og idiotiet ditt, der du sitter og babler om poteter og dyremøkk.

3
fedda1 [sitat…] Du tror altså at Frankrike ville kunne ha arrangert EM i fotball, midt under en krig og, pleier du å være etterplaprende - til såkalte sosialister? Som Francoise Hollande

Hollandes krigsretorikk kom etter fotball-EM.

Og islam har vært i opposisjon til og i krig med omverdenen i snart 1500 år, under sitt evige dogma om kalifatet og i sine voldelige utbredelsesdoktriner.

Jeg har gitt deg noen få eksempler, på alt fra attentater på norsk jord for 25 år siden over en bok, terror og drap over ytringer, til folkemord, sprenging av kulturarv, og gjennomgående anti-human, segregerende og undertrykkende oppførsel.

Som spenner fra krav om sharia i land man har "flyktet" til, nærmest null inngifte med originalbefolkningen som er en av indikatorene på virkelig integrering, til opptøyer, terror, æresdrap som meget velkjent problematikk, no-go-sones og forsteder og tusenvis av biler som brenner. Eller systematiske overgrep i flokk på sosiale arenaer, og groomingskandaler med tusenvis av offer og forøvere.

Det vil ingen ende ta, man kom hit på 40 korte år, og i ideologi og -ismer har man tvunget hele kulturer og nasjoner til å finansiere og akseptere en irreversibel omveltning som med tiden rett og slett er et selvmordsparadigme.

Men ingenting av dagens virkelighet eller prosjeksjoner for fremtiden i lys av hva vi hittil har sett gjør inntrykk, eller er i stand til å forandre det evige omkvedet av Kumbaya på multikulturens vegne.

Og når man ikke er i stand til å registrere eller reagere på omstendigheter, omgivelser og reelle foreteelser, så begynner man innen medisinen gjerne å helle til at diagnostisering er det neste.

3
Sponvika Har det trillet helt for deg nå? Jeg er rimelig sikker på at pårørende til de fleste ofrene synes det du driver er mye verre. De ønsker nok ikke at ytre høyre-rasister skal bruke d...

Ta etpar løse antagelser uten rot i virkeligheten overhodet, og rør inn en stråmann eller to. Skvett så inn litt brunt som du finner i skjelettskapet på soverommet, og bak det hele altfor lenge i en overopphetet og altfor liten hjerne...

Og kom så til en i egen munn fortreffelig konklusjon, som fullt ut støtter egne -ismer, hang-ups, og ideologiske kortslutninger.

For en teknikk Sponet...

Og for et nivå du holder.

Det er forbi ynkelig, det er sykt.

3
KongOlav2 Finicky er langt mer høyreekstrem enn det Sponvika er venstrevridd. Og det er oppfatningen til en som ligger mellom sentrum og høyre rent politisk.

Rent sludder.

Du finner ingen som er mer ekstrem enn Sponvika med sine avsporinger, bagatellisering, løgner og sabotasje - alltid til begunstigelse for en ideologi enda verre enn nazisme - islam og muslimer.

OG slik er det i absolutt alle tråder. Sjekk f.eks. første kommentaren i denne tråden.

3
KongOlav2 Finicky er langt mer høyreekstrem enn det Sponvika er venstrevridd. Og det er oppfatningen til en som ligger mellom sentrum og høyre rent politisk.

La oss først slå fast, at det er det velferdsdrevne innvandringsparadigmet vi lever under i dag som er uttrykket for den radikal ekstremismen. Dette manifesterer seg gjennom en konstruksjonistisk utopi, nemlig den at gamle og meget velfungerende og relativt homogene kulturer skal i støpeskjeen, fordi det skal skapes et "nytt vi" og et "fargerikt felleskap" og "multikultur".

Derom er det ingen diskusjon, i og med at dette er uttalte politiske målsettinger og ambisjoner fra nomenklaturaen som går mer enn 30 år tilbake i tid. Og at dette er et politisk initiert og drevet prosjekt i den gamle venstresidens regi er også udiskutabelt. Fordi det beviselig ligger i venstresidens natur å ha en opposisjonell og revolusjonær tilnærming til det konservative og bestående, samt en konstruksjonistisk og "progressiv" tolkning av samfunnsutvikling og menneskers plass i dem.

Og går man dypere inn i materien finner man raskt ut at filosofier og målsettinger utmeislet av venstrerevolusjonære tenkere både tidlig i forrige århundre og i etterkant av siste verdenskrig, mer eller mindre eksakt beskriver den enorme samfunnsomveltningen som siden har funnet sted. Man finner også at mennesker i "sosialistiske" partier og organisasjoner har funnet sammen internasjonalt, og utpekt hverandre til førende posisjoner i diverse systemer. Systemer som så gjennom et mangfold av vedtatte erklæringer og humanitære rettigheter siden setter rammene man senere kan vise til, for å understøtte og legitimere den etterstrebede sosiale konstruksjonen.

Og sakte men sikkert, har man i etterkrigstidens klima av opprørske 68-ere greid å manøvrere seg inn i en posisjon hvor man har kuppet sentimentet for hva som er politisk korrekt. Noe som med tiden har utviklet seg til et menings- og godhetstyranni.

Hilde Haugsgjerd og hennes reise fra revolusjonær leder i NKP/rødt, som hyllet Pol Pot under et annet totalitært eksperiment og som endte opp som besteborgerlig premissleverandør i den norske debatten i kraft av redaktør for Aftenposten er et meget godt eksempel. Et eksempel på både en reise hun metaforisk har delt med svært mange andre som har ført an i politikk og media både her hjemme og internasjonalt, men også et talende eksempel på den dreining fra homogen konservatisme til progressiv, multikulturell konstruksjonisme som nærmest hele Vest Europa har blitt pålagt i det samme tidsrommet.

Og Hylland Eriksen som profilert sosialantropolog og universitetsprofessor med sin dekonstruerte majoritet er en av dem som har fått sette den progressive multikulturelle agendaen i utdanningsinstitusjonene. Mens terrordømte Lars Gule som skulle detonere sprengstoff i Israel til støtte for palestinerne har blitt medias og statskanalens mye brukte islam- og terrorekspert...

Bare for å ta et par-tre av de mest kjente, offentlige, og groteske eksemplene.

Journaliststanden er også sterkt venstrevridd, og sterkt avhengig av statlige overføringer. Og både her hjemme men kanskje særlig i Sverige, har man gått til ekstreme lengder for å underkommunisere og direkte underslå de negative følgene av masseinnvandringen.

Og da har den fjerde statsmakt blitt dysfunksjonell og gjort seg irrelevant i samfunnsbeskrivelsen og virkelighetsformidlingen, hvilket fullstendig spenner ben under og torpederer demokratiet.

Og som så mange ganger før i historien, og som store statsmenn og filosofer alltid har advart mot, har ideologi og -ismer fått karret seg til makt, skapt moment, og greid å kuppe sentimentet.

Det er innvandringsparadigmet og multikulturen som er radikalt, irrasjonelt, ekstremt, irreversibelt, og blottet for konsekvensetikk og føre-var tenking.

Og som ble igangsatt uten demokratisk prosess eller legitimitet.

Og under dette åket av et politisk prosjekt som har gått surt og blitt pervertert i sin egen selvgodhet, med førende eliter sittende i ekkokammer og i systemer som fremmer innavel og konformitet, repeterer vi dessverre bare en ulykkelig historie av ideologi som i egen hybris tror den kan tillate seg nærmest hva som helst.

Jeg definerer meg hverken til høyre eller venstre, for i dette klimaet og denne virkeligheten har de gamle politiske akser blitt meningsløse.

Jeg er i opposisjon, til et tyranni av honnørord, intensjoner og praktisk implementering, som krever sin rett til å dekonstruere og eksperimentere med selve de kulturelle livsrammene, det nasjonale fundamentet, og den kontinuiteten jeg er født og oppvokst under. Og som derved tar seg rettigheter både historisk, moralsk og naturrettslig, på både borgernes og fremtidens vegne, som man ikke har noen anledning til overhodet.

Uansett floskler og mulige gode intensjoner, som jo som kjent brolegger veien til helvete.

Og sånn er det.

3
Sponvika Se der ja, nok en gang klarer ikke kaninen å svare. Tror du også at alle pakistanere i Norge er svindlere?

IKKE LYV.

FOR DEG SOM LESER BARE DET DU ØNSKER Å LESE (SLIK AT DU KAN KLISTRE STEMPELET YTREHØYRE OG HØYREEKSTREMIST - OG OGSÅ: LØGNER, PÅ MEG OG ANDRE SOM KRITISERER MUSLIMSK UKULTUR), SÅ KAN DU JO LESE EN GANG TIL DET SOM JEG SKREV TIL DEG IDAG:

**Det har jeg gjort, siden jeg så isted at tråden lå helt øverst på forumet.

I motsetning til A-Øivind og Sponvika, ser jeg ikke at Finicky der skriver at ALLE pakistanere i Norge er svindlere.

Jeg ser heller ikke utfra Finicky's innlegg at vedkommende er ytrehøyre eller høyreekstremist, som er dine favorittord om oss som kritiserer muslimsk ukultur.**

http://vgd.no/samfunn/innvandring-rasisme-og-flerkultur/tema/1827128/tittel/varaordfoerer-i-det-nye-norge

……………………………………………………………………………. ÅPNINGSINNLEGGET: Finicky Innlegg: 1134 08.04.16 17:09 Del "Det kan se ut som det er en del av varaordfører Yousuf Gilanis forretningsidé å operere i gråsonen for hva som er juridisk og etisk forsvarlig, for deretter å spille overrasket og uvitende når søkelyset rettes mot hans gjøren og laden. Her har DnBs konsernsjef Rune Bjerke mye å lære av Drammen Venstres posterboy." https://www.document.no/2016/04/idrettsforbundet-har-fatt-nok-av-gilani-co/

Som det så lenge har blitt advart mot, er det tydelig at visse miljøer har bragt med seg en viss kulturell ballast i form av den veldokumenterte klan- og korrupsjonskulturen de engang forlot.

Taxisvindesaken, Lime-affæren, og nå denne korrupsjonsskandalen i Drammen, hvor familiebånd og bekjentskaper og kulturell bakgrunn ser ut til å være en fellesnevner, for en nettverkskriminalitet som nå brer om seg som pesten på nærmest alle samfunnets arenaer.

Det er forsåvidt forståelig at man som tilhørighetsløs til kulturen og nasjonen Norge, og med røtter i veldig andre forhold, tar hva man kan med begge hender når en dumsnill stat står og deler ut eller er maktesløs ovenfor nettverkene, men var det sånn før?

Hvor ikke engang idretten og Gilani's cricketforbund får være i fred?

Bidrar ikke sånn systematisk oppførsel på kanten og gjerne litt over, til å uthule all solidaritet, skattevilje, moral og nasjonsbyggingsånd også hos etnisk norske, og derved akselerere velferdsstatens fall ytterligere?

Er det sånne forhold, og et sånt land vi vil ha? …………………………………………………………………………….

Finicky Innlegg: 1134 08.04.16 19:04 Del keenio1: "vis meg en eneste pakistaner som ikke svindler oss på ræv."

Det blir vanskelig keenio1.

De har jo etablererstøtte og skattefritak for oppstartsbedrifter, hvor eierskapet vandrer rundt i familien ettersom tidskvoten brukes opp av hver enkelt.

Ingen nordmenn har slike fordeler.

Og jeg vet om mange innvandrersjapper i distriktene med lav omsetning og høy fetterfaktor, som jeg mistenker sterkt for å være hvitvaskingsentraler for bokstavgjenginntekter i mere sentrale strøk.

Som sagt, kulturen er sterkt klanbasert med liten lojalitet til overordnede systemer og staten, noe nasjonsbyggingen der de kommer fra understreker.

Og massivt juks organiseres på nye arenaer som får oss nordmenn til å stå og måpe. Over oppfinnsomheten og den totale mangel på redelighet og ansvar.

Blant annet med teoriprøvene for førerkortopplæring. Man får full bakoversveis.

Noen har ranet landet mitt fra meg, og jeg vil ha det tilbake.

Ikke bare for egen del, men fordi jeg skylder det til mine etterkommere. Og de som nylig gikk bort, av gamle slitere fra krigsgenerasjonen.

Og så enkelt er det. …………………………………………………………………………….

3

Dere må klare å se det positive med alle disse brannene og uroen som finnes i Sverige, for tenkt dere om selv Svenskene tar til vett før de skal gå til valgurnene neste gang.

Er det noe ikke kjiiipe Svensker liker så er det forhøyet forsikringpremie på bilene sine:)

Ellers så vil jeg si at Svenskene selv har skyld i mye av det som forgår der, det er for f... de som har stemt frem sine politikere.

Så vil dere ha Svenske tilstander i Norge stem på SV-KRF-V....Selv så krysser jeg fingrene på at minst 2 av dem kommer under sperregrensen ved neste valg.

3

Nabolandet vårt er ei krigssone - i tråd med egne ønsker. De som bor i de muslimske enklavene rundt om i Sverige ønsker selvsagt å ha det "hjemmekoselig". Derav også bilbranner.

Slik må flertallet svensker selvsagt få lov til å ha det, men jeg nærer en stor frykt for at svenskenes idioti vil ramme Norge med full tyngde om ikke altfor mange år. Det er tross alt ikke alle svensker som vil bo i ei krigssone - der politi, brannvesen, sykebiler og svensker angripes om de beveger seg inn i feil område.

2
A_Øivind Dette er kriminelle handlinger utført av noen få ungdommer, og bør først og fremst betraktes som dette. Merkelig at ikke politiet ikke greier å finne ut av det. Antakelig prioriter...

Merkelig at ikke politiet ikke greier å finne ut av det. Antakelig prioriteres det ikke høyt.

Dei har mest sannsynlig ikke kapasitet da mye av politiet sin styrke må konsentrere seg om flyktningsstrømmen. Og dette vet pøbelen veldig godt.

Men det er ingen tvil om at Malmø er et skrekk eksempel på feilslått innvandringspolitikk.

2

Lignende innlegg

Laster...