Innvandring, Rasisme og Flerkultur

deleted3041664

Uberettiget fremmedfrykt? 2200 av 2600 fengselsdøg

I Haugesund okkuperte utlendinger (primært muslimer) 2200 av 2600 varetektsdøgn.

Mange selvfølgelig unge uføretrygdede muslimer.

Dette er tall som viser meget klart at det er et mislykket prosjekt som kommer til å ødelegge nasjonen. Det mener eg, ser ikkje alle dette nå etter kvart.

Kor langt inne skal det sitte hos de snille før de vedgår at dette rett og slett ikkje er bærekraftig.

http://gjest.blogg.no/1470918562_uberettiget_fremmedfr.html

2
9 svar

Dette er tall som viser meget klart at det er et mislykket prosjekt som kommer til å ødelegge nasjonen. Det mener eg, ser ikkje alle dette nå etter kvart.

Nå avslører da den dansk/tyrkiske folketingskandidaten Halime Oguz at Norge ligger helt i toppen når det kommer til ettertraktede ekteskapsemner for innvandrere. Slike ekteskap skal sørge for underhold av hele storfamilien i Tyrkia.

De går først etter Norge, deretter Sverige osv.

Vi har da også politikere/landsforrædere på plass som passer på at disse kommer seg inn i landet og får alt de peker på.

2

Jeg vet at det er blasfemi, men tenk hvor fantastisk vi kunne hatt det uten alle disse unødvendige kriminelle?

Mange mennesker får livene sine ødelagt takket være politikeres elendige dømmekraft, for enten er de for dumme til å skjønne hva de gjør, eller så gjør de det fordi de tjener på det selv.

1
Sapient-X Jeg vet at det er blasfemi, men tenk hvor fantastisk vi kunne hatt det uten alle disse unødvendige kriminelle? Mange mennesker får livene sine ødelagt takket være politikeres elend...

Jeg vet at det er blasfemi, men tenk hvor fantastisk vi kunne hatt det uten alle disse unødvendige kriminelle?

Om vi hadde hatt det fantastisk vet jeg ikke, men vi ville hatt et mye tryggere og roligere samfunn. For oss som har levd en stund er ikke det noe fantastisk, men noe vi kjenner til fra før og ser på som den naturlige og riktige tilstand for land og folk. Men den tilstanden kommer nok dessverre aldri tilbake, det blir nok heller bare verre.

1

ange selvfølgelig unge uføretrygdede muslimer.

Siden AKP-ml ikke greide å gjennomføre revolusjonen på 70 -tallet, forsøker de nå å gjøre den gjennom import av de unevnelige.Kan de greie det denne gangen?

1

I Haugesund okkuperte utlendinger (primært muslimer) 2200 av 2600 varetektsdøgn.

Mange selvfølgelig unge uføretrygdede muslimer.

Jeg skjønner ikke vitsen med å forsterke et allerede ensidig vinklet partsinnlegg.

F eks: Det er ganske usannsynlig at det er primært er muslimer som sitter varetektsfengslet i Haugesund. Når det ellers i landet er Litauen, Polen og Romania som dominerer blant innsatte i fengslene.

Og: Det er veldig usannsynlig at mange av disse har uføretrygd som inntekt. For det første må en da ha opphold i landet, og skal en få kompensert for manglende botid i folketrygdloven, må en ha status som FN-flyktning. Videre er det et krav at uførheten har oppstått i Norge. Veien til uføretrygd går også nesten alltid via arbeidslivet. At en over tid, ofte tiår, har vist at en ikke fungerer i arbeidslivet. Folk under 30 blir svært sjelden innvilget uføretrygd. Unntakene kan være utviklingshemmede og tunge og kroniske psykiatriske diagnoser.

1
Metalman666 [sitat…] Sannsynligvis utelukkende sigøynere og ikke etniske rumenere.

Folk er folk, men det er også forskjell på folk. Jeg henviste til at polakker, rumenere og litauere er de tre største gruppene blant utenlandske innsatte i norske fengsler.

Det pussige er: Dette samsvarer nøyaktig med de 3 største innvandrergruppene i min hjemkommune. Og det er ingen problem forbundet med det. Rumenerne er ofte høyt utdannet. Mange er ingeniører og jobber innenfor maritim industri. Jeg har selv hatt en slik som leieboer.

Det er kanskje overraskende for mange at i SSB`s statistikk over yrkesdeltakelse i Norge, så har rumenere hatt den nest største yrkesdeltakelsen. Etter Sverige.

1
puma1 [sitat…] Jeg skjønner ikke vitsen med å forsterke et allerede ensidig vinklet partsinnlegg. F eks: Det er ganske usannsynlig at det er primært er muslimer som sitter varetektsfengs...

F eks: Det er ganske usannsynlig at det er primært er muslimer som sitter varetektsfengslet i Haugesund. Når det ellers i landet er Litauen, Polen og Romania som dominerer blant innsatte i fengslene.

filternyheter.no har gått gjennom tallene til politiinspektøren og det er relativt stor avstand mellom hans påstander og den virkelige verden.

"Utne Pettersen skriver: «I 2015 hadde undertegnede påtaleansvar for en rekke arrestanter med til sammen ca. 2.600 varetektsdøgn – 2.200 av disse døgnene var utenlandske menn»

Politiinspektøren legger ikke skjul på at han her beskriver sin egen erfaring – tall vi ikke har hatt mulighet til å sjekke (eller grunn til å mistro). Ifølge Kriminalomsorgens landsdekkende årsstatistikk for 2014 – altså året før – utgjorde utenlandske statsborgere 50,6 prosent av alle nyinnsettelser i varetekt. Av disse var 23 prosent fra bare fem land: Romania, Polen, Litauen, Nigeria og Afghanistan."

filternyheters artikkel vil nok ikke falle i spesielt god jord hos dei faste vuvuzelaene på VGD, men det får nå heller stå sin prøve. De vil nok uansett fortsette å skrike og bælje og påstå at usannhetene til Utne Pettersen er den hele og fulle sannhet.

1

Lignende innlegg

Laster...