Det er bare fint dersom det kan synliggjøres hvem som gjør ugang.

Derfor synes jeg det er ryddig å gå tettere inn på nasjonalitet/kulturbakgrunn enn det som synliggjøres nå.

denne oversikten vises det at majoriteten en gitt uke har eksotiske navn.

For alt vi vet kan det være norske statsborgere alt sammen...

2

Nok en gang dokumenteres det at kriminaliteten i Norge er på veg nedover, og at antall straffedømte med utenlandsk bakgrunn ikke kan knyttes direkte til innvandringen.

Det siste, som er det eneste som underbygger din innleggspåstand, dokumenteres da strengt tatt ikke i meningsinnlegget som du linker til ....

1
limallima Oversikten du viser til har liten relevans, som du selv skriver "for alt vi vet" . Problemet er vel heller hva vi ikke vet om denne oversikten.

Enig. Det burde vært mer tydelig: -hvilke land kommer disse fra? -dersom noen av de eksotiske er norske statsborgere; hvilke land kom de eller deres foreldre fra?

Og så kan man se litt nærmere på hvordan det ble slik, og hva som bør gjøres annerledes for å unngå feilavgjørelser neste gang.

1
Sponvika Utlendinger og innvandrere er ikke det samme, her går det i ball for deg. er det fordi tallene og altså virkeligheten ikke stemte overens med din oppfatning av virkeligheten?

I stedet for å komme med et evenfattig forsøk på å fremstille meg som begrepsforvirret, kan du kanskje heller vise hvor det fremgår at kategoriene "asylsøkere" og "flyktninger" -- eller for den saks skyld "innvandrere" -- er underrepresenterte når det gjelder kriminalitet.

1
Laster...