Innvandring, Rasisme og Flerkultur

Metalman666

"Burkinien ga meg frihet"

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Burkini--frihet-for-meg_-hodebry-for-samfunnet--Rabia-Musavi-603011b.html

Denne kvinnen sier at burkini ga henne muligheten til å delta på svømming og være med venner på stranda.

«Da jeg for noen år siden ble kjent med den islam-vennlige badedrakten for kvinner (burkini), åpnet det for meg dører som gjennom hele barn- og ungdommen var lukket. Endelig kunne jeg delta på svømming, og endelig kunne jeg være med venner på stranda.»

Ja vel? Hva nøyaktig var det som hindret henne å gjøre dette tidligere? Sist gang jeg sjekket var det ikke noe lover i Norge som krevde at kvinner skal gå i burkini på stranda

I etterkant av Nice-terroren har de franske myndigheter nå innført et burkini-forbud på franske strender. Dette forbudet er ment å være et tiltak for økt sikkerhet i landet. Nylig ble en burkini-kledd kvinne tvunget til å offentlig kle av seg av fransk politi. Dette burkini-forbudet jobber mot sin hensikt og istedet for å integrere og inkludere de franske muslimene i samfunnet, fungerer burkini-forbudet som en straff mot de franske muslimene

Ja vel, det er jo franskmennenes land. Kan ikke de innføre hva de vil av lover?

Ja vel? Er det likestilling å frita muslimske kvinner fra å bli ransaket av politi av sikkerhetsårsaker? Hvordan mener denne kvinnen at det virker mot sin vilje? Er det ikke mer logisk at et burkini forbud vil før til mer integrering? Eller er det bare det at muslimer nekter å integrere seg og legge fra seg sine kvinneundertykkende tendenser? Tror virkelig denne kvinnen det er en straff og ikke gå med burkini?

«Hvert år blir det slått alarm om barns svømmeferdigheter. Det blir stadig iverksatt tiltak rettet spesielt mot områder med høyt andel minoritetsspråklige. Et eventuelt burkini-forbud kan føre til at muslimske mødre ikke kan være delaktige i sine barns svømmeutvikling. I stedet for å rette fokuset mot Franske myndigheters diskriminernde tiltak mot muslimske kvinner, bør vi hylle et plagg som bidrar til deltakelse, inkludering, likestilling og engasjement.»

Ja, og hvis dere muslimer nekter barna deres å ha svømmeundervisning på grunn av at de ikke kan gå med burkini er det, deres egen jævla feil. Hva er det som hindrer muslimske mødre å være delaktige i sine barns svømmeutvikling? Hva nøyaktig er diskriminerende med det tiltaket? Jeg regner med det gjelder kristne franskmenn om de kler seg i det også. Hvorfor skal vi hylle et plagg som symboliserer kvinneundertrykkelse og islamsk ekstremisme?

4
493 svar
ErnestDefarge De innfører en lov som er antidemokratisk og bryter tvert med liberale demokratiske prinsipper. Og vi i Norge kan selvfølgelig reagere på at de høyreekstreme i Europa får gjennomsl...

Kan du forklare hvorfor du mener denne loven er udemokratisk? Hvordan bryter det med liberaledemokratiske prinsiper å slå ned på kvinneundertrykkelse.

Om høyreekstremisme er på fremmarsj, så er det noe som kun er islamister og venstreektreme multikulturalister sin feil. Det er ikke ekstremisme å ønske å bevare sin nasjonale identitet og kultur.

2

Det er vel et unektelig faktum at Hitler hadde det tyske folk på sin side frem til krigen endret seg til fordel for de allierte?

Mener du virkelig at majoriteten av tyskere var imot Hitler og hans politikk?

Nazismen døde våren 1945. Ny-nazisme har ingenting med nazisme og gjøre. Ny-nazisme er bare rasisme og hvit makt, den deler ikke det samme rasesynet som nasjonalsosialismen gjorde i sin tid. Du finner jo det største antallet av nynazister blant "undermenneskene" i nasjonalsosialistisk ideologi.

2
Sponvika Men jøss, det er som kommer med masse tull og viser at du har null peil på det du omtaler deg om. Som igjen her, med røret om at venstresiden i sin natur er totalitær, hvor i all v...

Hvor har jeg det fra at venstresiden er totalitær?

Jo jeg skal forklare deg hvorfor jeg mener det.

Liste over sosialistiske regimer i forrige århundre: Sovjet, Kambodsja,venezuela, Albania, Romania, Tsjekkoslovakia, Polen, Ungarn, Bulgaria, Mongolia, Kina, Nord Korea, Vietnam, Jugoslavia og listen er enda lengre. Disse var alle totalitære diktaturer som var sosialistiske og venstrevridde.

Den moderne venstresiden har også utviklet seg til å bli ekstremt politisk korekte, noe som innebærer at alle som opponerer mot eller kritiserer deres kulturmarxistiske politikk og multikulturalistiske prosjekt skal stemples som rasister og henges ut i media som fæle mennesker. Mange av dem mener at ytringsfrihet kun gjelder dem selv. Sverige er et land som har begynt bevege seg i totalitær retning. Vi har jo også på venstresiden direkte fascistiske bevegelser som for eksempel SOS rasisme.

I tillegg støtter venstresiden islam og legger til rette for at denne totatlitære ideologien skal utbre seg og de slår ned på all kritikk av denne fascistiske ideologien.

Liberalisme er faktisk på høyresiden og er stikk motsatt av det venstresiden står for. Venstresiden er kollektivistisk ikke individualistisk.

2
paracet9 En god kristen du vettu, vender det andre kinnet til... Men ikke forvent at alle skal være så inn i hampen dumme.

Jeg er en tilhenger av liberale, demokratiske verdier. Og jeg vender ikke det andre kinnet til. Jeg har jobbet mye med innvandrerungdom, særlig jenter, for å hjelpe dem med å bli selvstendige og ta egne reflekterte valg og delta i skole og arbeid. Og blitt trakassert og truet av både islamister og dine meningsfeller for det. Det er en prosess som går framover, stadig flere muslimske jenter står opp for seg selv. Tanken på at de skal bøtelegges fordi de ikke er raske nok eller fordi de tar selvstendige valg som myndighetene syns er umoralske gjør meg kvalm. Bokstavelig talt. Kvalm i magen.

Hva har du gjort for disse jentene?

2
ErnestDefarge Du er veldig flink til å ta ting ut av en kontekst og sette det inn i en annen uten bruk av noen form for logikkpracet. Om du gjør det med vilje eller ikke skal jeg ikke spekulere...

Mener du at vi skal ha lover som tvinger folk til å gjøre det motsatte av hva islamistene til enhver tid forventer? Er det noen islamistene virkelig ikke liker så er det homofile. Skal vi påby homosex?

Jeg vil gjerne få lov til å gå rundt med våpen og ytre meg. Skal ikke bruke det, bare gå rundt med det.

2
Metalman666 Det er også rimelig åpenbart at du og resten multikulturalistene bare gir disse ekstremistene mer makt og innflytelse.

Det er da ingen tvil om hvem som gir islamistene og ekstremistene mer makt? Tror du virkelig at de islamistiske kreftene er imot denne loven? Imot en lov som diskriminerer muslimer og som gir konservative menn et påskudd for å nekte sine kvinner å gå på stranden eller ut i offentligheten? Tror du de islamistiske kreftene ønsker at muslimske kvinner skal omgi seg med vestlige, lettkledde menn og kvinner? Bli eksponert for deres kultur og frihet og kanskje til og med inspirert?

Når får de skyts de kan bruke i radikaliseingen. "Se hvordan myndighetene hater oss. Hvordan de diskriminerer oss, hvordan de behandler våre kvinner. Tror du du kan bli en av dem? De vil ikke ha deg"

Dette er gull verdt for islamistene. De gnir seg i hendene. Kommer sikkert ned en påtatt protest for å late som de er indignerte, men de vet at nå vil de vokse. På samme måte som det er de høyreekstreme kreftene som profitterer på islamistiske terrorangrep. Det er de som vokser i oppslutning. Så innfører de lover som øker islamistenes rekruttering, som fører til mer islamistisk vold og økt rekruttering for de høyreekstreme. Venstresiden har ingen interesse av islamismen.

Vi tjener ingenting på der, og den har ingenting med våre verdier å gjøre. Derfor jobber venstresiden hele tiden for å integrere muslimer og særlig muslimsk ungdom, få dem til å fullføre skolen, forebygge diskriminering i arbeidslivet slik at de kan få seg en jobb, la dem spille med det lokale fotballaget eller delta i lokale frivillige organisasjoner og gjennom det forebygge radikalisering og holde dem unna islamismen.

Høyresiden jobber for å ekskludere dem. Vil ha lover som gjør det vanskeligere for dem å gå på skole og få seg jobb. Sørge for at flere havner utenfor samfunnet slik at de kan plukkes opp av islamistene. Det er ingen tvil om hvem som lever og ånder for hverandre.

2
ErnestDefarge Nei, jeg bøyer ikke for islamistenes krav. Det er en høyreekstrem propagandafrase: "Gjør som vi krever ellers bøyer du etter for islamistenes krav"

Er det høyreekstremt å forsvare likeverd, kvinners rett til å være frie og selvstendige mennesker og andre vestlige frihetsverdier? Mener du dette er du uvitende.

Denne debatten om å bruke burkini er vel så mye en debatt om hvor toleransens grenser skal gå i et liberalt samfunn. Vi snakker da om toleranse for intoleranse. En som diskuterer denne problemstillingen og emm. gir et adekvat svar på den er den norske filosofen Hans Skjervheim. Se her hans artikkel "Det liberale dilemma" fra 1968.

Essensen i denne er at: Et genuint liberalt regime må sette grenser for sin liberalitet. Poenget er her at liberale kjerneverdier som tros- og ytringsfriheten må tilpasses det liberale regimes totalitet, underkastes og begrenses av det. Sitert Skjermheim: "når dei liberale prinsippa vert sette absolutt, forvandlar det heile seg til absolutt liberalitet"

Hvordan absolutteres så liberale prinsipper? Det gjøres ved å motarbeide den "intolerante toleransen". Skjervheim henviser her til en mild og myk form for paternalisme. Den illiberalitet Skjervheim har i tankene, er den som dag viser i tanken om at mangfold som et overordnet gode. Jo mer mangfoldig samfunnet er, desto bedre.

En stat preget av abolutterte liberale prinsipper, tåler ikke motstand mot sin vedtatte mangfoldspolitikk. Den ville oppfatte slik motstand som tegn på....ja nettopp, intolerant toleranse.

Hans Skjervheim knytter sin argumentasjon til Hegels kritikk av den formale liberalismen, og bruker religion som eksempel. Allerede på Hegels tid, for 200 år siden, var religiøs tro i ferd med å bli en såkalt privatsak.

Men dersom denne forståelsen er allment akseptert, er det ikke lenger en privatsak. Da er den blitt, med et hegelsk ord "substansiell".Dette betyr at religionsfriheten ikke kan være rent formell, da den må utelukke noe, slik at noen, de antiliberale, med god grunn kjenner seg undertrykket. Det Skjervheim skriver blir klart dersom vi leser ut fra erfaringene med all slags religiøs fundamentalisme:

"Men korvidt religion er ei privatsak eller ikkje, er ikkje noko som er utvendig i høve til religionen, og nettopp i høve til dei som tek religionen mest alvorleg, er difor det liberale prinsippet tvang når det vert realisert i praksis"

Det er en form for tvang som et liberalt samfunn er nødt til å utøve. Derfor blir muslimer tvunget til å gi avkall på shariajus i Norge og europeiske land. De som ikke ønsker shariajussen(antagelig de fleste europeiske muslimer) vil neppe oppleve dette som tvang. Men minoriteten står i fokus nå, og den vil erfare en anti-sharia tvang. Slik må det være.

2

Hvis Frankrike vil avskaffe demokratiet så er det vel deres rett, men enn så lenge har ikke de reaksjonære kreftene fått rotfeste i Norge. Så vi er fortsatt et demokratisk land, med en ytringsfrihet som gir anledning til å kritisere land når de innfører totalitære regler.

1
ErnestDefarge Hvis Frankrike vil avskaffe demokratiet så er det vel deres rett, men enn så lenge har ikke de reaksjonære kreftene fått rotfeste i Norge. Så vi er fortsatt et demokratisk land, me...

Hvis det franske folk stemte i en folkeavstemnng for avskaffe demokratiet har de all sin rett til det. Men er det noe som Franske myndigheter har gjort som tilsier at de er i ferd med å avskaffe demokrati? I den grad man kan kalle noen land i europa for ekte demokratier.

1
Metalman666 Hvis det franske folk stemte i en folkeavstemnng for avskaffe demokratiet har de all sin rett til det. Men er det noe som Franske myndigheter har gjort som tilsier at de er i ferd...

De innfører en lov som er antidemokratisk og bryter tvert med liberale demokratiske prinsipper. Og vi i Norge kan selvfølgelig reagere på at de høyreekstreme i Europa får gjennomslag for et såpass undertrykkende lov. Det viser at høyreekstremismen er på fremmarsj og på mange måter har blitt stueren. Det bekrefter også at den største trusselen mot demokratiet er de høyreekstreme. Med hjelp fra sine islamistiske venner i IS som legger grunnlaget for dem.

1
Metalman666 Kan du forklare hvorfor du mener denne loven er udemokratisk? Hvordan bryter det med liberaledemokratiske prinsiper å slå ned på kvinneundertrykkelse. Om høyreekstremisme er på fre...

Den slår ikke ned på kvinneundertrykkelse. Den er kvinneundertrykkende. Så premisset i spørsmålet ditt er feil. Det er antidemokratisk å diktere hvordan mennesker skal kle seg. I et liberalt demokrati bøtelegger man ikke folk for å kle seg umoralsk. Det er et kraftig steg tilbake for likestillingen og demokratiet.

Det er ekstremisme når "ønsker om å bevare sin identitet og kultur" blir brukt til å bygge ned demokratiet og innføre totalitære lover.

1
ErnestDefarge De innfører en lov som er antidemokratisk og bryter tvert med liberale demokratiske prinsipper. Og vi i Norge kan selvfølgelig reagere på at de høyreekstreme i Europa får gjennomsl...

De innfører en lov som er antidemokratisk og bryter tvert med liberale demokratiske prinsipper. Og vi i Norge kan selvfølgelig reagere på at de høyreekstreme i Europa får gjennomslag for et såpass undertrykkende lov. Det viser at høyreekstremismen er på fremmarsj og på mange måter har blitt stueren

HVorfor kaller du loven antidemokratisk?

Snu på flisen heller. Ska ikke franskmennene få lov å uttrykke seg når islam estremisme er på fremmarsj på deres eget stueteppe.

1
Jhinx [sitat…] HVorfor kaller du loven antidemokratisk? Snu på flisen heller. Ska ikke franskmennene få lov å uttrykke seg når islam estremisme er på fremmarsj på deres eget stueteppe.

At folk skal bøtelegges for å kle seg umoralsk er vel ikke noe som hører hjemme i et fritt, liberalismen demokrati? Hvilke andre land er kjente for sine klespoliti?

Det er forskjell på en ytring og et forbud. Man kan ytre misnøye så mye man vil, men å forby alt man ikke liker hører ikke hjemme i et demokrati. Dette vil selvfølgelig ikke forebygge islamsk ekstremisme. Det vil styrke den. Naturlig nok. For de islamistiske kreftene og de høyreekstreme kreftene som står bak denne loven vet jo hvor viktige de er for hverandre. Terroristene terroriserer og legger grunnlaget for at høyreekstremistene kan få gjennomslag for lover som igjen legger grunnlag for økt radikalisering. En ekstremistisk symbiose.

Jeg tenker jo at det er flott at mer konservative, muslimske kvinner kan nyte en dagen på stranda, kanskje med sine barn, omgitt av lettkledde nesten nakne mennesker, og samtidig slippe å kle av seg mer enn de selv er komfortable med. Dette er neppe noe de har anledning til i de muslimske landene. En kvinne på samme sted som dn nesten naken mann? Det er framskritt. Nå tvinges kvinnene vekk fra strendene. Slik de gjør i muslimske land. Det er tilbakesteg

1
ErnestDefarge At folk skal bøtelegges for å kle seg umoralsk er vel ikke noe som hører hjemme i et fritt, liberalismen demokrati? Hvilke andre land er kjente for sine klespoliti? Det er forskjel...

En kvinne på samme sted som dn nesten naken mann? Det er framskritt. Nå tvinges kvinnene vekk fra strendene. Slik de gjør i muslimske land. Det er tilbakesteg

Gi dem fingen og de tar hånden. I neste runde krever de full påkledning av alle som befinner seg på stranden for ikke å bli krenket.

Men vi nekter da ikke disse kvinnene å gå på badestrender. De nekter seg selv. Eller mennene gjør det. Loven frir oss fra religionstvang/ekstremisme.

1
Jhinx [sitat…] Gi dem fingen og de tar hånden. I neste runde krever de full påkledning av alle som befinner seg på stranden for ikke å bli krenket. Men vi nekter da ikke disse kvinnene å...

Nå er det de høyreekstreme som har fått en finger ved å få gjennomslag for denne antidemokratiske loven. Det neste blir vel at de forbyr moskeer, så muslimsk bønn på offentlig sted, deretter alle muslimske ord og uttrykk i offentlighet og etterhvert også arabisk. Når islam har blitt forbudt i offentlig rom beveger de seg til de politiske motstanderne. Kommunisme blir forbudt, sosialisme, sosialdemokrati. Det blir forbudt å uttale seg positivt om innvandring, forbudt med demonstrasjoner med venstreradikalt innhold.

Det er stort sett fra disse innvandringskritiske at de antidemokratiske lovforslagene kommer. Ikke muslimene. Helt utenkelig at de skulle fått gjennomslag for krav om full påkledning på strender. Hysterisk påstand, som viser hvordan man har fått gjennomslag for denne antidemokratiske loven. Ved å skremme og manipulere dumme og hysteriske mennesker.

Frankrike ville nekte dem å gå på stranden i den bekledningen de ville. Men denne loven har nå blitt omgjort av domstolen. Det er bra.

1

venner på stranda.» Ja vel? Hva nøyaktig var det som hindret henne å gjøre dette tidligere?

Kanskje et par vrange onkler?

1

Lignende innlegg

Laster...