Innvandring, Rasisme og Flerkultur

A_Øivind

Ufrihet er frihet?

Som alle sikkert har fått med seg nå, har gladguttene i Den Nordiske Motstandsbevegelsen hengt i buskene under pridefestivalen i Kristiansand. Hærværk, demonstrasjoner og trakassering sto på dagsorden.

Ille nok, men heldigvis fremdeles et stykke unna selvforsvarsangrepene i Sverige, hvor kasting av flasker på barnevogner og småbarnsforeldre sto i fokus.

Jeg skal ikke spørre hva dere mener om Den Nordiske Motstandsbevegelsens syn på homofile. Det jeg synes er mer interessant er navnet på det nye nettstedet deres, Frihetskamp. Et navn de også brukte på bannerne sine i Kristiansand.

For om de ikke aksepterer at også homofile har rett til å leve sine liv i frihet, hva er det da Motstandsbevegelsen mener med frihet? Er ufrihet frihet?

Eller er våre nasjonalsosialistiske venner kun frie om alle som ikke passer inn i deres lille verden blir undertrykket?

1
71 svar

For om de ikke aksepterer at også homofile har rett til å leve sine liv i frihet, hva er det da Motstandsbevegelsen mener med frihet? Er ufrihet frihet?

Det er regelrett synd i menn som som er så redde for homoseksuelle at de renner rundt i gatene og skriker og roper. Jeg tror at disse innerst inne sliter med angst for å liksom "ende opp der" selv.

Folk som er trygg på seg selv og egen legning oppfører seg da ikke slik.

3

Tror dette i stor grad er menn og kvinner med sosiale og psykiske problemer, som har falt utenfor og som nå er sinte og bitre og har utviklet et radikalt hat mot andre mennesker. Noe som gjør dem enda mer utstøtt fra samfunnet og enda sintere. Å møte dem, snakke med dem og prøve å finne en vei inn i samfunnet for dem igjen er nok løsningen.

Det er ingen grunn til at sunne, mentalt friske norske menn og kvinner skal identifisere seg åpent med nazismen i dag.

3
tinnyme [sitat…] Det er regelrett synd i menn som som er så redde for homoseksuelle at de renner rundt i gatene og skriker og roper. Jeg tror at disse innerst inne sliter med angst for å l...

Aksjonen var ikke rettet mot homoseksuelle som sådan, men mot homolobbyen, noe de som har evne til å lese bør ha fått med seg - en gruppering som selv ikke er ukjent med skriking og roping. Det handler om å ta ansvar og være engasjert i samfunnsutviklingen. Med paroler som "We are here, we are queer, and we are going to fuck your children" er det all grunn til at noen varselbjeller bør ringe. Jeg sier nei takk til å la mine barn utsettes for den slags. Faktum er at det samme miljøet som står bak Pride-demonstrasjoner også har tilknytning til pedofile nettverk og til legitimeringen av kjønnsoperasjoner (ødeleggelse av kjønnsdeler og stoffinjeksjoner for å forsøke å etterlikne utseendet til det motsatte kjønn). Kjønnsoperasjoner er et overgrep mot psykisk syke på lik linje med lobotomi og trepanering, utført av mennesker som har sverget en ed om å hjelpe de syke og avstå fra å bevisst gjøre skade. Det er ikke noe vi ønsker i Norge. Om du setter deg litt inn i saken, vil du forstå hvorfor dette var en viktig aksjon.

3
A_Øivind [sitat…] Nå er det vel relativt stor enighet om at homofili er medfødt og ikke sosialt tillært. Dermed blir jo et begrep som "social programming" temmelig meningsløst?

Det er massene som programmeres.

Til å hylle vår tids kulturrevolusjon. Og det komplette brudd med det gamle, konservative, bestående, og utdaterte.

Som jo holdt oss fanget i konvensjoner, dogma, og kulturell innavel. Og i en utålelig rolle underordnet Gud og/eller biologien og naturen, stryk det som ikke passer.

Vi ska til å svelge fruktene av marxismen via frankfurterskolens kritiske teori. Som bl. a. innbefatter oppløsning av gjeldende normer, queer-theory, fri flyt av alt i det grenseløse samfunn, og hvor målet er at vi alle snart vil bli svært så frigjorte, liberale og multikulturelle individer. Antagelig under full overvåking, i den globale landsby... Nuvel.

Men vi skal altså endelig settes fri.

Og da må språket reformeres til modell 1984, fortiden skal skrives om så ingen i Den Nye Verden kan ta anstøt av den gamles sedvane og historier, og dagens tilstander svart- og hvitpiksles etter beste evne for å presenteres best mulig mot de ideologisk førende overbygg.

I den aller beste mening, selvfølgelig.

Noen akterutseilte, uintelligente, og hatende fæle små brunrottejævler - som kanskje helst skulle vært utryddet - er jo av en annen mening. Både hva angår dette og hint.

Blant annet det at kultur, tradisjon og nasjon har utkrystallisert seg som organisk naturlige følger av menneskehetens mangslungne samfunnsbygging gjennom historien. Og at disse begrepene derved hører sammen, og har en eterisk udefinerbar verdi i seg selv. Både for individet og samfunnet, som bærer av identitet og et særlig felleskap. Og som den naturrettslige, filosofiske og logiske følgen av at vi både fant sammen, og fant ut at vi fungerte best som felleskap med våre egne rundt oss. I familien, klanen, territoriet, og utvidet etterhvert altså nasjonen.

Disse homo-hatende og innvandrerfiendtlige bakstreverske xenofobe brunrottene, mener kanskje også at det ligger en stor verdi av empiri og lærdom i historien, og i innvevde kulturelle sedvaner og uttrykk. Sedvaner og uttrykk det kanskje kan være verdt å filosofere litt over, i kontemplasjon over opphav og videreførsel. Kanskje hadde de gamle skjønt ett og annet de og, om menneskers natur, drifter, livsprogresjon og samhandling...

Nåvel, nok om det.

Til din opplysning så kommer såkalt homofili i alle avskygninger.

Fra fysisk og psykisk transkjønnede hvor årsaken kan være både hormonell og genetisk, via genetiske defekter/avvik og/eller hormonelle problemer som påvirker kun seksualitetsorienteringen, til "kulturelle" homser som hiver seg på festen og miljøet og gjerne er med på en runde eller to av hva som helst.

Der er det altså en veldig flytende overgang. Fra de som er født med dobbelt utstyr, til de som sniker seg unna kjerring og unger og går på homsebar once in a blue moon når de blir fulle.

Så...

I en verden hvor seksualitet kan ta seg såpass flytende uttrykk, og hvor kjønn og seksualitet ikke bare er noe man er født med, men også noe man etterhvert tar til seg...

Så hadde kanskje de gamle bedre motivasjoner enn ufundert dumskap og smålighet, for å opprette tabuer rundt visse ting.

Kanskje i familien, klanens, og derved samfunnets interesse, og også i tråd med naturens observerte normalitet og funksjon.

Kun en tanke.

Selv besitter jeg modernitetens kunnskap om at det er påvisbare fysiske avvik som i noen tilfeller medfører avvik i seksuelle uttrykk, og jeg har ingen problemer med homofile.

Hva som derimot er svært problematisk, er å tvangsutsettes for ansamlinger av oljede jukkende kropper i chaps, caps og tanga på høylys dag midt i offentligheten.

Det krenker både min og den offentlige bluferdighet og frihet til å slippe å utsettes for visse uttrykk i det offentlige rom, og siden den generelle konsensus for moral i samfunnet er å holde seksualiteten privat, er slik oppførsel også moralsk krenkende og nedverdigende. For alle parter.

Pluss at man på død og liv skulle inn i religionen og kirka med vielsene sine, som jo som kjent er en bekjennende klubb med en egen regelbok, hvor bekjennelsen og medlemskapet ekskluderer visse typer valg og handlinger...

Og det er jo bare toppen av jævla insisterende frekkhet, og en total mangel på respekt for andre og deres valg.

Ellers er det svært problematisk med skolebøker skrevet eller silet av queer-miljøet på universitetene, hvor avvik normaliseres og nærmest propaganderes for. Eller prinsen som fikk prinsen og halve kongeriket, i "oppdaterte" eventyrbøker i barnehagen.

Da har man nemlig trådt farlig nær eller over grensen mellom opplysning og propaganda, hva gjelder en tross alt liten minioritet av oss. Og ved å komplett fjerne alle tabuer og fremstille homoseksualitet med en positiv agenda, som en gladsak og som noe nærmest høyverdig, som jo LBGT-miljøet gjør... Så bereder man grunnen for veldig mye flytende seksualitet, kjønnsoverskridende eksperimentering, og muligens ikke så veldig mye lykkeligere eller stabile mennesker av den grunn fremover...

Når den normløse "hen" med tiden når pubertetens kaos.

Og det var kanskje det man søkte å unngå, i hin hårde gamle dager. Ved å bruke samfunnets konvensjoner og sedvaner, til å underbygge, underlette og støtte den seksuelle oppvåkningsprosessen inn i naturens normative mønster for forplantning, liv, og ytterligere samfunnsbygging.

Og kanskje noen avskyelige brunrotter - som jo helst skulle vært avlivet - fremdeles gjerne ser at deres egne barn best formes til mennesker under forventninger og normer som borger for å lage så lite støy og forvirring rundt seksualiseringsprosessen som mulig. For vi er jo tross alt stort sett heteroseksuelle, og har som samfunn hatt rimelig god nytte av det...

Så hvis den homofile minioriteten og deres støttespillere hadde respektert majoriteten nok til å ikke utsette den for chapsparader, kirkelige vielser, omskrevne eventyrbøker og queer-propaganda fra Eia's "kjønnsforskere" i skolebøkene... Så skal du ikke se bort ifra at motstandsbevegelsen du viser til hadde gitt totalt fan, og latt dem homse løs av hjertens lyst.

Get it?

Brunrottene er forøvrig fryktelig og grundig lei av å bli utsatt for nok en ideologisk fundert kulturrevolusjon.

Og da vil du få hele spekteret der også, fra debattantene, til de aksjonerende evt. patruljerende ekstremistene.

Men alle er de ekle brunrotter som står iveien for Det Globale Hus, og det nye grenseløse, normløse Vi.

Så i kraft av de forferdelige meningene deres, så kaster vi dem gjerne i den samme sekken, og håper at de drukner sammen.

Eller hva?

3
Up-the-ra Metalman: "Nynazister er ikke nazister, men bare rasister og "white supremacists"." Fordi..?

Hva nøyaktig mener du at nynazister har til felles med nasjonalsosialismen?

Skal vi se litt på indisier på nettopp dette?

Hitler anså slavere som undermennesker og ønsket å gjøre dem til slaver og å utrydde dem. Majoriteten av verdens nynazister er slavere og halvparten finner man i Russland. Med mindre dette er en avansert form for selvhat så vil jeg ikke si dette henger helt på greip. Ønsker russere kanskje tysk lebensraum i sitt eget land og å få sitt folk slaktet og gjort til slaver? Tviler.

Nynazister og "white supremacists" mener at alle hvite folkeslag skal være nærmest en nasjon. Hitler anså på ingen måter alle hvite folkeslag som overmennesker. Raseideologien som finnes innen nasjonalsosialismen kan heller regnes som "germanic supremacy".

Var skinhead looken noe spesielt utbredt blant nasjonalsosialister rundt 1933?

Hva mener du egentlig nynazister har til felles med nasjonalsosialismen utenom at de er rasister?

3
A_Øivind [sitat…] Nå er det vel relativt stor enighet om at homofili er medfødt og ikke sosialt tillært. Dermed blir jo et begrep som "social programming" temmelig meningsløst?

Det koker vel ned til at mange er lei av det evinnelige fokuset på homofile til enhver tid.

Og at homofile er så kåte på å vise seg og sin legning frem for flest mulig til enhver tid. Kan de ikke bare holde på med sitt og la alle andre være i fred?

2
Lykten [sitat…] Hvis dere ikke forstår hva de kjemper for, blir det ikke lett å sette seg inn i en slik bevegelse. Det er ikke en irrasjonell reaksjon å være imot pride-festivalens agenda...

Å være homofil er en ting. Å ha parader, holdningskampanjer og opplæring i skolen om homofili er en helt annen, og det kalles social programming.

Homofile er en gruppe som har blitt forfulgt i hundrevis av år, og fremdeles kjemper de for sin legning. Ingen har noe som helt med hvordan voksne velger å ha sex.

Hvis misjonærstillingen i et ekteskap skal være normen, bør disse nazistene finne opp en tidsmaskin som kan ta dem tilbake til det forrige århundre. Denne motstandsbevegelsen har samme syn på sex som islamister og kristne mørkemenn, og bare det sier sitt.

2
tinnyme [sitat…] Det er regelrett synd i menn som som er så redde for homoseksuelle at de renner rundt i gatene og skriker og roper. Jeg tror at disse innerst inne sliter med angst for å l...

Folk som er trygg på seg selv og egen legning oppfører seg da ikke slik.

Folk som er trygge på seg selv og egen legning har ikke behov for å gå i parader og være så inn i helvetes "stolt av legningen" sin. Synes slike ting faktisk vitner om det stikk motsatte.

2

Personen jeg svarte, skrev at det kunne være til hjelp for en som sliter psykisk å få påvist homofili hos lege, om jeg forstod ham riktig. Det er jeg enig i, men det har altså ikke noe å gjøre med trådens tema, som handler om personer som aktivt forsøker å lokke andre inn i homoseksuelle miljøer. Det er heller ikke situasjonen som ErnestDefarge beskriver, hvor en pasient spør om det er greit å praktisere homofili hvorpå behandler svarer ja, som det er snakk om.

Et eksempel på en uetisk medisinsk praksis kan være at behandler uoppfordret foreslår at en pasient som beskriver symptomer på begynnende homofili, skal delta i homoseksuelle handlinger. Dette vil eventuelt kunne rammes av straffeloven § 295.

Jeg kan ikke påstå å ha en kur for homofili, men en årsak til at det nærmest ikke blir gjort noen forskning rundt dette, og at homofili faktisk rett og slett er blitt fjernet fra de mest brukte diagnosemanualene er nettopp homobevegelsens aggressive politiske virksomhet. Dette gjør at homofile i dag ikke får hjelp og har dårlige utsikter til å bli friske.

Jeg får et inntrykk av at mange ikke vet hva homolobbyen er og kanskje tror at homolobbyen og homofile er stort sett det samme. Det er altså ikke riktig. En homolobbyist trenger ikke å være homofil selv, og de fleste homofile er heller ikke medlem av homolobbyen. For dem som ikke vet, homolobbyen er altså et nettverk av personer som blant annet forsøker å gjøre homofili mer utbredt i vestlige land på oppdrag av en fremmed stat. Jeg har selv snakket med et par nokså aggressive og pågående ververe og kan bekrefte at det er et reelt problem som absolutt bør tas på alvor. Kan blant annet nevne en vararepresentant på Stortinget for AP, og en av lederne for Tjen Folket som har vært avbildet i medier i forbindelse med medlemsjuks-skandalen, og har tilknytning til nevnte stat.

2

Er ufrihet frihet?

For islamister er frihet=slaveri.

2

Brunrotte-referansen har jeg forøvrig tatt fra en særdeles inkluderende og tolerant representant for nomenklaturaen i den Humanitära Stormakten og Foregangslandet over Kjølen.

I tilfelle noen lurte.

Hvor man i kronikker i det statsstøttede media-apparatet ikke unnslår seg for å fabulere rundt bruk av gift, for å kvitte seg med brysomme såkalt "brune" elementer.

Som jo bare står i veien for godheten og fremskrittet, jævlige og onde som de er.

Ironien, hykleriet og det totale forkvaklede idioti er ikke en gang bitende.

Det er fullstendig sykt og pervertert.

Hur man ska bli kvitt de mänskliga brunråttorna? Med gift?

http://www.expressen.se/kronikorer/cecilia-hagen/hur-ska-man-bli-av-med-manskliga-brunrattorna/

La meg få foreslå Zyklon B, Cecilia Hagen, kronikör i svenske Expressen.

Velprøvd og effektivt.

2
TonyDiMera [sitat…] Ja, du mener vel ikke for alvor at en homofil person kan kalles frisk og normal? Kongenital homofili skyldes en utviklingsforstyrrelse i hjernen der amygdala og hypothalam...

Ja, du mener vel ikke for alvor at en homofil person kan kalles frisk og normal? Kongenital homofili skyldes en utviklingsforstyrrelse i hjernen der amygdala og hypothalamus har misdannelser. Det finnes også de som pådrar seg homofili i voksen alder, og den eksakte mekanismen er uviss. Ofte skjer det i sammenheng med narkotika- og medikamentbruk, f.eks. ved bruk av ADHD-medisinen Vyvanse (Lisdexamfetamin) eller marihuana, men insektsmidler vi puster inn eller får gjennom maten kan også utgjøre en risikofaktor.

dette er det absolutt sprøeste jeg har lest her inne, og det sier ikke lite, gratulerer.

2
tinnyme [sitat…] Det er regelrett synd i menn som som er så redde for homoseksuelle at de renner rundt i gatene og skriker og roper. Jeg tror at disse innerst inne sliter med angst for å l...

Jeg tror at disse innerst inne sliter med angst for å liksom "ende opp der" selv.

Hvis dere ikke forstår hva de kjemper for, blir det ikke lett å sette seg inn i en slik bevegelse. Det er ikke en irrasjonell reaksjon å være imot pride-festivalens agenda.

Å være homofil er en ting. Å ha parader, holdningskampanjer og opplæring i skolen om homofili er en helt annen, og det kalles social programming.

1

Det jeg synes er mer interessant er navnet på det nye nettstedet deres, Frihetskamp.

Litt som når dele av en "fredelig" religion, som frelse armeen ,bruker arme, kriggsråpet, og uniformer.

1
tinnyme [sitat…] Det er regelrett synd i menn som som er så redde for homoseksuelle at de renner rundt i gatene og skriker og roper. Jeg tror at disse innerst inne sliter med angst for å l...

Jeg tror det er flere dele , i nøden spiser fanden fluer. Den del av seg selv tror jeg mange menn er red for, ikke kunne styre.

Ikke misforstå, jeg er absolutt homse vennlig, men ikke vennlig fordi noen er homser.

Jeg tror menn er red deres egen sårbarhet, ( deres feminine/kreative side) , som de ser speilet, på en måte der er skremmende, og det kan jeg saktens forstå. Den vanlige "ordinere" homoseksuelle" er veldig lite synlig, dert er liksom roterende håndled, regnbue fargede underbukser og kent sigaretter der tegner bildet av den homoseksulle. utadtil. .

Men som sagt menn er red for at være sårbar, eller vise svakhet, , det truer jegeren i mannen om det er synlig. Ikke minst på grunn kvinners har en tendens til at spille mødre for mannens følelser.

1

2 spørsmål.

1.Hvor finner man sånn info på nett at det finnes en gruppe som heter den nordiske frihetsbevegelsen?

2. innvandring, rasisme, flerkultur?

1

For om de ikke aksepterer at også homofile har rett til å leve sine liv i frihet, hva er det da Motstandsbevegelsen mener med frihet? Er ufrihet frihet?

Frihet innebærer ikke retten til å gjøre absolutt hva man vil, hvor man vil uten å bli kritisert. Man er nødt til å vise hensyn overfor hverandre, spesielt på steder ment for allmenn ferdsel. Seksuelle handlinger er noe som ikke hører hjemme i det offentlige rom, og spesielt ikke foran barn.

Man kan heller ikke kreve at samfunnet skal tilpasse seg etter alle mulige fantasier og fetisjer. Å for eksempel skulle ha barn med en person av samme kjønn hører til i fantasiens verden. Rollespill basert på dette temaet er ikke en god idé, fordi det involverer en uskyldig tredjepart som selv ikke har uttrykt ønske om å delta. Svaret blir derfor at ønsket om frihet til å leve ut sine fantasier må veies opp mot andres ønske om friheten til å bli holdt utenfor.

Og hva i all verden har denne tråden å gjøre med innvandring?

1

Ille nok, men heldigvis fremdeles et stykke unna selvforsvarsangrepene i Sverige, hvor kasting av flasker på barnevogner og småbarnsforeldre sto i fokus.

En merkelig formulering. Mener du at det er galt å forsvare seg når det blir kastet flasker på barnevogner og småbarnsforeldre? Har ikke de som kaster disse flaskene et valg om å la være? Så hvordan kan Motstandsbevegelsen klandres for dette, hadde ikke de også rett til å være der?

1

Jeg skal ikke spørre hva dere mener om Den Nordiske Motstandsbevegelsens syn på homofile. Det jeg synes er mer interessant er navnet på det nye nettstedet deres, Frihetskamp. Et navn de også brukte på bannerne sine i Kristiansand.

Heldigvis er de en pitte liten innavlet lokal gruppe med tapere som har falt utenfor samfunnet, ikke en verdensreligion med et enormt problem i global målestokk.

De bør selvsagt bekjempes på lik linje med Islam dog, slik man bør bekjempe all totalitær tankegang.

1
DavidSkruiz [sitat…] Heldigvis er de en pitte liten innavlet lokal gruppe med tapere som har falt utenfor samfunnet, ikke en verdensreligion med et enormt problem i global målestokk. De bør se...

Det blir for dumt å påstå at noen har falt utenfor samfunnet bare fordi de er uenige med deg. Nasjonalsosialister er helt vanlige folk med vanlige jobber, hus og familie, akkurat som FrP'ere, AP'er og KrF'ere. Å være nasjonalsosialist innebærer rett og slett å stå for et politisk syn som verdsetter det som er til det beste for nasjonen. Motstandsbevegelsen er heller på ingen måte totalitær, spesielt om man sammenlikner med de sittende partiene. Men det er klart at lover og regler er nødvendige i et samfunn bestående av mennesker med vidt forskjellige interesser for at det skal gå an å sameksistere. Det kommer man ikke utenom. Alternativet er fullstendig anarki og kaos, og det tror jeg ikke du ønsker.

1

"Den norske delen av organisasjonen har vært liten. Men nå mobiliserer den, sier forsker Jacob Ravndal. Ravndal er stipendiat ved Forsvarets forskningsinstitutt og tilknyttet Senteret for ekstremismeforskning, C-REX, ved Universitetet i Oslo.

Den nordiske motstandsbevegelsen har sitt utspring i Sverige på 1990-tallet. Dette er en nasjonalsosialistisk militant høyreekstrem gruppe hvor homofile er en del av fiendebildet, sier Ravndal.

Det dreier seg om tradisjonell nynazisme. Organisasjonen er blant de få gruppene som står åpent fram som nasjonalsosialister med raseteorier som en del av sin ideologi. Søsteravdelingene i Sverige og Finland har vist seg i stand til å angripe homofile mål. En Pride-parade i Finland ble angrepet med tåregass."

Kilde: NRK

1
A_Øivind "Den norske delen av organisasjonen har vært liten. Men nå mobiliserer den, sier forsker Jacob Ravndal. Ravndal er stipendiat ved Forsvarets forskningsinstitutt og tilknyttet Sente...

Organisasjonen er blant de få gruppene som står åpent fram som nasjonalsosialister med raseteorier som en del av sin ideologi. Søsteravdelingene i Sverige og Finland har vist seg i stand til å angripe homofile mål. En Pride-parade i Finland ble angrepet med tåregass

Raseteorier og homohat, altså. Er navnet "Frihetskamp" en syk spøk? Står de ikke for det diametralt motsatte av frihet?

1

Lignende innlegg

Laster...