Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Er islamsk ekstremisme uunngåelig?

Begynner å mistenke at ekstremisme innen islam er et emergent fenomen, noe som vokser frem når tettheten og antallet når en kritisk masse. Omtrent som et vannmolekyl alene ikke utgjør noen væske, men avhenger av å slå seg sammen med andre molekyler for at vann skal oppstå, eller en enkelt nervecelle ikke har tenkeevne eller utgjør en hjerne før den allierer seg med et utall andre.

Ekstremisme her betyr ikke bare terrorisme, men også meninger. Mener man at også andre skal følge islam regler, f.eks. ikke avbilde deres profet, er man ekstremist. Rangerer man sharia og islam høyere på lista enn landets lover, er man ekstremist. Nekter man å ta imot jobb eller utdanningstilbud dersom man ikke får bruke hijab, er man ekstremist. Fordi det er ekstremt.

Ekstremisme er kanskje ugresset i åkeren, men islam er tydeligvis jorden det vokser i, i og med at disse pugger koranen, ber i moskeen og lever etter sharia. Når man innfører forbud mot å luke, blir konsekvensene deretter. Men er det selve islam som skiller seg fra andre religioner, eller er det måten religionen praktiseres på? Sannsynligvis begge deler. Når en ser hva koranen inneholder og vet at mange muslimer mener at det å følge disse retningslinjene slavisk er nettopp hva individet og samfunnet trenger, får vi tilstander vi i dag ser i land Saudi-Arabia, Iran og Afghanistan.

Hvor muslimer lever få og spredt er det vanskelige for ekstremismen å få fotfeste i samfunnet. Selv om moderne kommunikasjonsteknologi og sosiale medier har gjort organisering lettere. Og selv om mange kan betegnes som moderate, hjelper det lite når de som ikke er det ikke møter motstand, holder prekener i moskeen og majoriteten av menighetene gir sitt tause samtykke uavhengig av hvilken årsak. Men hva kan man forvente av noen der selve eksistensens kjerne dreier seg om religion og utøvelser av dens utallige ritualer og plikter? Når barn vokser opp i et miljø der man puster religion, tenker religion, spiser religion, drikker religion, pisser religion, kler seg i religion, drømmer religion, snakker religion, leser religion, hører religion og skriver religion?

Enhver med psykologisk innsikt skjønner at en slik barndom, kombinert med koranens innhold og omgivelser hvor majoriteten av innbyggerne dyrker islam like nidkjært som sine naboer, før eller siden vil føre til at ekstremismen slår rot og vokser under gode kår. Spesielt blant mennesker i en viss alder hvor de er på søken og føler seg rastløse og fremmedgjort i et samfunn der andre har hatt en annen bakgrunn enn dem selv og derfor ikke er i stand til å identifisere seg med hverken dem eller kulturen som omgir dem. Og når disse miljøene i tillegg importerer ekstremister fra islamske land som reiser til vestlige nasjoner hvor de øyeblikkelig bosetter seg i muslimske parallellsamfunn hvor de står fritt til å spre giften sin, og lager et klart skille mellom "dere" (positivt) og "dem" (negativt). Og likevel fortsetter politikerne å snakke om integrering? Helt siden de første problemene med islam gjorde seg gjeldende og politikerne begynte å omtale dem, har ikke problemene stabilisert seg eller blitt færre. Tvert om har de vokst. Og likevel nekter man å lære av fortiden eller av eksempler i andre land, men fortsetter å prate om gjensidig dialog, forståelse og toleranse.

Den beste løsning (med unntak av deportering av de mest rabiate tilfellene og å sette foten ned for ukritisk fremmedkulturell innvandring) er å sette hardere lut til for å gjøre samfunnet ytterligere sekulært. Forby alle religiøse og ideologiske uniformer i det offentlige rom, forby religiøse ritualer og tradisjoner i det offentlige rom og på skole og arbeidsplasser, innfør nøytralitet innen samtlige institusjoner hvor religion ikke har noen plass, og la religion begrenses til den private sfære i hjem og gudshus o.l. La barnevernet gripe inn under ramadan dersom barna ikke får spise mens det er dagslys, og opprett hjelpetelefoner for de som opplever religiøs tvang. Noen vil kalle det tvang, men total frihet for alle i et samfunn eksisterer ikke, da noens frihet blir tvang for andre. Det er da man innfører kompromisser til alles beste, og sekularitet er i så måte det premisset som kommer flest til del. Men som alltid, forebygging er lettere enn helbredelse, og i Norge som i absolutt alle andre land i vesten hvor islamske samfunn har slått rot, ser vi dessverre utbredelsen av religiøs tvang. Hvor langt det hele må gå før politikerne generelt ser lyset, gjenstår å se.

7
65 svar

65 svar

Temaet innlegget er postet i er stengt.

Jean_Grey

I Frankrike føres det to former for jihad, en hard og en myk:

These “Muslim textile affairs” reveal two types of jihad attacking France: one hard, one soft. The hard jihad, internationally known, consists of assassinating journalists of Charlie Hebdo (January 2015), Jewish people at the Hypercacher supermarket (January 2015) and young people at the Bataclan Theater, restaurants and the Stade de France (November 2015). The hard jihad also included stabbing two policeman in Magnanville, a suburb of Paris, (June 2016); truck-ramming to death 84 people in Nice on Bastille Day (July 14), and murdering a priest in the church of Saint-Étienne-du-Rouvray, among other incidents. The goal of hard jihad, led by ISIS, al-Qaeda, and others, is to impose sharia by terror.

The soft jihad is different. It does not involve murdering people, but its final goal is the same: to impose Islam on France by covering the country in Islamic symbolsveils, burqas, burkinis and so on — at all levels of the society: in schools, universities, hospitals, corporations, streets, beaches, swimming pools and public transportation. By imposing the veil everywhere, soft Islamists seem to want to kill secularism, which, since escaping the grip of the Catholic Church, has become the French way of “living together.”

.......................................

The Problem Now is Political

French politicians seem to believe they are elected NOT to defend French people and the French nation, but to impose a “human rights ideology” on society. They also seem unable to understand the challenges that common people in the streets are currently facing. They are also unable or unwilling to defend the country against either hard or soft jihad.

French Prime Minister Manuel Valls, for instance, said in a July 29 interview for Le Monde:

“We must focus on everything that is effective [to fight Islamism], but there is a line that may not be crossed: the rule of law. … My government will not be the one to create a Guantanamo, French-style.”

...........................................

For Western Leaders, Human Rights Has Become a New Religion

The human rights movement was born in 1948 with the Universal Declaration of Human Rights, launched by Eleanor Roosevelt. For 70 years, nine major “core” human rights treaties were written and ratified by the vast majority of countries.

Like a disease, the “human rights ideology” has proliferated in all areas of life. The United Nations website shows a list of all the human rights that are now institutionalized: they range from “adequate housing” to “youth” and include “Food”, “Freedom of Religion and Belief”, “HIV/AIDS”, “Mercenaries”, “Migration”, “Poverty”, “Privacy”, “Sexual orientation and gender identity”, “Situations”, ” Sustainable Development”, “Water and sanitation.” At least 42 categories of human rights fields are determined, each of which are split into two or three subcategories.

With what result? More than 140 countries (out of 193 countries that belong to the UN) engage in torture. The number of authoritarian countries has increased: “105 countries have seen a net decline in terms of freedom, and only 61 have experienced a net improvement” reported the NGO, Freedom House, in 2016. Women remain a subordinate class in nearly all countries. Children continue to work in mines and factories in many countries.

..............................

The Religion of Human Rights as a Tool of Europe’s Muslim Brotherhood

Jean-Louis Harouel, Professor of the History of Law at the Paris-Panthéon-Assas University, recently published a book entitled, Les Droits de l’homme contre le peuple (Humans Rights against the People). In aninterview with Le Figaro, he said:

“Human rights, are what we call in France ‘fundamental rights’. They were introduced in the 70’s. The great beneficiaries of fundamental rights were foreigners. Islam took advantage of it to install in France, in the name of human rights and under its protection, Islamic civilization, mosques and minarets, the Islamic way of life, halal food prescriptions, clothing and cultural behavior — Islamic laws even in violation of French law: religious marriage without civil marriage, polygamy, unilateral divorce of wife by husband, etc.

“Through the assertion of identity, Islamists and mainly UOIF [Union of Islamic Organizations of France — the French branch of the Muslim Brotherhood] exploited human rights to install their progressive control on populations of Northern African descent, and coerce them to respect the Islamic order. In particular, they do all that they can to prevent young [Arab] people who are born in France from becoming French citizens.”

The human rights and anti-discrimination “religion” also gave Islam and Islamists a comfortable position from which to declare war on France and all other European countries. It seems whatever crime they are committing today and will commit in the future, Muslims and Islamists remain the victim. For example, just after the November 13 terrorist attacks in France, in which more than 130 people were murdered by Islamists at the Bataclan Theater, the Stade de France, cafés and restaurants, Tariq Ramadan, an Islamist professor at Oxford University, tweeted:

“I am not Charlie, nor Paris: I am a warrant search suspect”.

Ramadan meant that because of the emergency laws and because he was a Muslim, he was an automatic suspect, an automatic victim of racism and “Islamophobia.”

In another example, just after the terrorist attack in Nice on July 14, when an Islamist rammed a truck into a crowd celebrating Bastille Day, killing at least 84 people, Abdelkader Sadouni, an imam in Nice, told the Italian newspaper Il Giornale: “French secularism is the main and only thing responsible for terror attacks.”

Mer kan leses her:

https://www.document.no/2016/09/29/frankrige-menneskerettighter-vs-folket/

4

Rockoh

In another example, just after the terrorist attack in Nice on July 14, when an Islamist rammed a truck into a crowd celebrating Bastille Day, killing at least 84 people, Abdelkader Sadouni, an imam in Nice, told the Italian newspaper Il Giornale: “French secularism is the main and only thing responsible for terror attacks.”

Det har ikke noe med islam å gjøre. Sekularismen har det hele og fulle ansvaret for islamske terrorangrep, ifølge denne imamen. Altså fullstendig ansvarsfraskrivelse. Som at det er de unge jentenes egen skyld hvis de blir voldtatt, hvis de går for lettkledd og bruker parfyme.

1

Jean_Grey

Dette er et eksempel på et reaksjonmønster som man gjerne ser i før-moderne samfunn. Samfunn som mangler selvinnsikt og evne til selvkritikk. Både på individnivå og som helhet for samfunnet. Symptomatisk er at egne problemer og problemer av samfunnsmessig art forklares av utenforliggende årsaker. Reaksjonsmønsteret har sin bakgrunn i virkelighetsoppfatninger(verdensbilde) som kan ha sitt utgangspunkt i religiøse dogmer, ættetenkning(tradisjonalisme, tribalisme), stammeritualer osv.

Vesten og jødene brukes til å forklare den muslimske verdens mislykkethet. Vi er skyld i all deres ulykke. Muslimer i både den vestlige verden og Midtøsten føler seg urettferdig behandlet av Vesten. Dessuten stemmer det ikke med deres verdensbilde at de skal spille annenfiolin. Det er hardt å svelge for dem at de ikke-troende lykkes med sine samfunn. Men samtidig mangler de selvinnsikt til å forstå at deres ulykke skyldes dem selv, deres religion, kultur og verdisystem. I stedet for å avvise vestlige verdier og distansere seg fra dem, burde de ta til seg lærdom fra vår verden, eventuelt ta til seg våre verdier!

4

Mumm-Ra

The soft jihad is different. It does not involve murdering people, but its final goal is the same: to impose Islam on France by covering the country in Islamic symbols — veils, burqas, burkinis and so on — at all levels of the society: in schools, universities, hospitals, corporations, streets, beaches, swimming pools and public transportation. By imposing the veil everywhere, soft Islamists seem to want to kill secularism, which, since escaping the grip of the Catholic Church, has become the French way of “living together.”

Dette har man forsøkt å advare mot i mange år. Muslimene bruker et lands lover til egen fordel og bedriver ekstremisme innen lovens grenser. Uten denne muligheten ville neppe neste punkt på lista vært mulig. Eller i det minste svært vanskelig. Når man ser omvandrende svarte telt overalt i bybildet, moskeer med oppmøteplikt for medlemmene, og shariadomstoler i vestlige land som offisielt fungerer som "religiøse rådgivere", pågår det allerede islamisering og ekstremisme, godt hjulpet av nyttige idioter i vertslandene.

At det finnes mye sekterisk tankegang blant raddisene, de venstrevridde, de røde, og tilhengere av diverse dårlig definerte "internasjonale forpliktelser" er det ingen tvil om. Dessverre er dette også de samme imbesilene som sitter med mye av makten og bidrar til å ødelegge det vestlige samfunn.

"I stedet for å avvise vestlige verdier og distansere seg fra dem, burde de ta til seg lærdom fra vår verden, eventuelt ta til seg våre verdier!"

Kunne de bare også tatt til seg den underdanigheten, selvutslettelsen, kollektive skyldfølelse, arvesynd og selvforakten som dessverre har definert vestlige ledere og politisk korrekte institusjoner de siste tiår. Uten denne indoktrineringen hadde de stått overfor langt større utfordringer. Vesten burde ta etter Japan og andre land her (men uten de rasistiske undertonene).

Hva burka og andre antrekk som får bærerne til å ligne spøkelseskladden angår, så har dette trolig praktiske årsaker. Når man henretter dem via steining o.l. er liket allerede så godt som ferdig innpakket. Slik sparer man tid og slipper å stresse mer enn nødvendig etter en hard dag med graving og steinkasting. Det får da være måte på hvor mye en skal slite for å etterfølge Muhammeds bud.

1

kjempekanin

…og for dem som måtte tro at hijab m/ellers fulltildekning, altså ned til fingre og tær, er for å beskytte jenta/kvinnen imot sterk sol (50 varmegrader), så er dette feil.

Hadde bruken vært dette - altså yttertøy - så hadde jenta/kvinnen selvsagt tatt av seg hijab m/ellers fulltildekning når hun er kommet innendørs / i skyggen. Samt latt være å ta dette på seg på dager der det ikke er sterk sol.

3

Mumm-Ra

Makatelli: Problemene oppstår først og fremst i de områdene der den muslimske minoriteten (andre religioner ser ikke ut til å by på nevneverdige utfordringer i sammenligning) blir en majoritet. Dersom konsekvensene av et forbud vil bli såpass ekstreme, vitner det bare om nødvendighetene av å gripe inn. Dessuten er det svært mange som utsettes for langt verre tvang i religiøse miljøer enn den humane nøytraliteten vi her snakker om.

Trolig er det mange som skjuler seg bak religionen sin når det i virkeligheten er tabuer som er blitt drillet inn i ung alder. I Vesten, for ikke å snakke om i Midt-Østen, fremstår det som utenkelig for de fleste kvinner å vise brystene sine offentlig (bortsett fra på badestranda i diverse land som ikke er like fokusert på bryst som USA). Reiser de på ferie til polynesiske øyer der det er vanlig å gå rundt toppløs, vil de fleste likevel fortsette å dekke brystene sine selv om ingen rundt dem hadde reagert negativt. Det samme med hår. Når jenter har fått høre gjennom hele livet hvor viktig det er for dem å skjule håret for blikkene til menn som ellers ville siklet etter dem, vil mange av dem som voksne sikkert føle seg helt nakne om de går ut uten hijab. I alle fall i starten før de blir vant til det. Vi kan da ikke ha det slik at foreldre tillater at jenter, og gutter, får et usunt og unaturlig forhold til noe så naturlig som jentenes hår. Hadde dette skjedd utenfor religionens rammer ville det aldri blitt tillatt. For konvertitter som påstår at det er en helt nødvendig ingrediens av troen deres, så tror jeg ingenting på det. De påstår dette kun fordi de vet at de kan påberope seg visse rettigheter.

Ellers er de ikke snakk om å forby noen å kle seg som de vil eller dyrke religionen sin som de vil. Alt man ber om er at de ikke bedriver praktiseringen i det offentlige rom eller bedriver provoserende uniformering. Når så man sist en same med samelue bak kassen på Rema1000?

keenio1: Vel, jeg har egentlig vært våken i flere år. Tenkte bare jeg skulle bruke en annen innfallsvinkel hva formulering angår.

Aurorabliss: Er ikke helt sikker på hva du mener med offentlige, sekulære alternativer til livets (og dødens) seremonier. Må tilstå at jeg ikke kommer på så veldig mange offentlige religiøse seremonier knyttet til døden og livet.

3

Makatelli

Vi kan da ikke ha det slik at foreldre tillater at jenter, og gutter, får et usunt og unaturlig forhold til noe så naturlig som jentenes hår.

Unaturlig for hvem? For oss nordmenn så er det kanskje unaturlig å se en kvinne med hijab, men det betyr ikke at det at de dekker til håret sitt er noe mer feil enn å ha det løst. Her er det kulturelle forskjeller som tilsier hva som er riktig eller galt. Tror ikke du hadde sagt det du sier hvis du hadde vokst opp i et muslimsk land. Du må se ting fra andres perspektiv også og ikke bare fra din egen kulturelle bakgrunn.

2

jakoline

kulturelle forskjeller

http://www.side3.no/historie/dette-er-afghanistan---fr-taliban/5178518.html

Hadde det vært slik ,så hadde vi ikke sett slike bilder fra Afghanistan.

Samme utvikling kan man se i Egypt ,i Tyrkia etc.

Det "skjedde noe" mellom tiden etter annen verdenskrig og idag ,som gjorde at "plutselig" ble det "kultur" i disse områdene at kvinner dekket seg så til de grader til.

"Merkelig nok" noe som skjøt fart etter 1970-årene og oljekrisen ,der "iolje-islam" vant frem med sin globale makt ,med sentrum Saudi-Arabia . Pluss revolusjonen i Iran i 1979.

POLITISK ISLAM.

Jeg synes man burdte være mer ærlig ang hijaben: dette har ikke vært "kultur" for disse kvinnenes bestemødre.

"Kulturen" startet med at pisken ble tatt frem ovenfor i Iran ,og man gnidde knust glass i munnen på kvinner der gikk uten hijab og med sminke.

Saudi-Arabia på sin side med å spre sin lære ved hjelp av sine Olje-dollar: hijaben som symbol på denne politiken.

Ikke "kultur".

2

Ultima

For oss nordmenn så er det kanskje unaturlig å se en kvinne med hijab, men det betyr ikke at det at de dekker til håret sitt er noe mer feil enn å ha det løst. Her er det kulturelle forskjeller som tilsier hva som er riktig eller galt. Tror ikke du hadde sagt det du sier hvis du hadde vokst opp i et muslimsk land. Du må se ting fra andres perspektiv også og ikke bare fra din egen kulturelle bakgrunn.

Det er kanskje naturlig for en som deg at kvinner blir arrestert og banket opp om de går ut uten å dekke til håret forskriftsmessig også.

Og at selv småjenter i sandkassa må dekke til håret sitt for at ikke muslimske "menn" skal bli kåte og få lyst på dem.

Hijab er en syk oppfinnelse oppfunnet av "menn" for å kontrollere kvinner seksuelt.

At venstresiden i Norge applauderer et slikt kvinnesyn er til å spy av.

1

Aurorabliss

Aurorabliss: Er ikke helt sikker på hva du mener med offentlige, sekulære alternativer til livets (og dødens) seremonier. Må tilstå at jeg ikke kommer på så veldig mange offentlige religiøse seremonier knyttet til døden og livet.

Jeg mener sekulære seremonier i statlig (evt. kommunal) regi.

Såsom dåp, konfirmasjon, ekteskapsinngåelse og begravelse/kremasjon.

Nå fins det jo allerede borgerlige alternativer til de fleste.

1

Mumm-Ra

I dag er det heldigvis ikke lenger et must å døpe barnet sitt, for de som måtte kvie seg for dette. I stedet har de visst det som kalles navnedag, hvor man samles for mat og hygge.

Det mest offentlige her, i betydning det offentlige rom, blir begravelser, ettersom kirkegårdene er synlige for forbipasserende. Men utover selve begravelsen og vedlikeholdet av gravene er det vel så som så med utøvelse. Uansett, i tillegg til kirkegårder skulle jeg gjerne sett at man hadde andre alternativ, som f.eks. en minnepark åpen for alle uansett livssyn. Her kunne man sette opp plaketter i stein eller jern til minne om ens nærmeste uten at deres levninger befant seg i nærheten. Eller en vegg hvor navn risses inn etter hvert, som krigshelter som får navnet sitt inngravert i Washington DC (gjelder spesielt de som ikke har pårørende til å stelle graven). Det er jo også allerede de som spres som aske med vinden, mens en gravstein på eiendommen symboliserer en ikke-eksisterende grav. Alternativt kan de som ønsker det bli minnet i form av en plakett som overlates til nærmeste familie dersom en ikke ønsker å belaste etterkommerne med stell og vedlikehold av gravstedet. Ikke noe galt med den allerede eksisterende praksisen, men som sagt hadde det ikke vært noe i veien for flere alternativer.

1

Watt

En totalitær religion som Islam spenner helt fra enkeltes privatliv på soverommet til internasjonal politikk.

Det bør derfor beskrives som ideologi og ikke religion.

Islam har heller ikke reformert seg på 1600 år, dette sier enten noe om intelligensen til dem som dyrker den eller makten lederne besitter.

I tillegg er all form for kritikk av ledelse og manifest forbudt.

Hva som får folk til å tro at dette er kompatibelt med de fremste landene i vesten er for meg en gåte...

De ønsker å tro at det kan fungere, men det er ikke mulig...

IQ forskjellen alene er grunnlag nok for en fremtidig rasekrig...

At de selv ikke forstår sitt kognitive handicap er fult forståelig :

https://en.wikipedia.org/wiki/Dunning%E2%80%93Kruger_effect

Men at 70% av Norges befolkning (den delen som ikke er mentalt tilbakestående)ikke forstår det er flaut og et tegn på kraftig fornektelse godt fundamentert i "likhets aksiomet"...

Likhets aksiomet er når man innbiller seg at alle mennesker er født lik, også kalt "clean slate" teorien / Tabula rasa...

https://no.wikipedia.org/wiki/Tabula_rasa

2

Mumm-Ra

Jeg vil påstå at det er unaturlig å gjemme håret for omverdenen fordi man er livredd for å vise det frem grunnet ideer de har fått plantet inn i hodet av foreldrene. Når dette i tillegg provoserer omgivelsene, ville alle vært tjent med at ukulturen tok slutt.

Se på alle de vestlige jentene og kvinnene. Det er ingenting som forbyr dem å skjule håret sitt, men de fleste benytter seg av friheten til å gå med hodet bart.

Hva jeg selv ville synes i et hypotetiske tilfelle i et islamsk samfunn blir et sidesprang. Og selv i muslimske land og kulturer finnes det ateister og de som forsøker å bryte ut. Se fleste lar seg nok hjernevaske, men det finnes alltids unntak. Selv har jeg vokst opp i en kultur hvor man har applaudert det eksotiske og den fremmedkulturelle innvandring og spredt politisk korrekt propaganda, mens motstanderne har blitt stigmatisert. Jeg vokste opp med lærere som forkynte kristendom. I det hele tatt er det svært mye jeg har vendt ryggen angående indoktrineringsforsøk. Av den grunn føler jeg meg sikker på at jeg ikke ville vært så forskjellig om min oppvekst var i et muslimsk land, bortsett fra at jeg trolig ville følt enda større aversjon mot religionen.

2

Lignende temaer

Laster...