Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Borgerkrig, repatriering eller underkastelse, det er de alternativer vi har, skriver Prof. Helmuth Nyborg.

Repatriering, kan det gjennomføres?

Vestlige ikke-muslimske kvinner har en for lav fødselvekst, gjennomsnitt for Europa er på ca 1,5, det skulle vært på 2,1, for en bærekraftig befolkningsvekst.

Skal vi se en fortsettelse på den vestlige sivilisasjonen, må forutsetningen være at vestlige ikke-muslimske kvinner vil føde nok barn til en vedvarende bærekraftig befolkningsøkning, ellers så vil den vestlige sivilisasjon forsvinne uansett.

Muslimske kvinner derimot, født og oppvokst i Europa, får flere barn enn 2.1, og islamiseringen av Europa på grunn av demografi alene, vil være et faktum om ikke mange tiår til.

De er til tillegg hjulpet av massiv innvandring, familieigjenforenings-lover og henteekteskap.

Om ikke mange år vil det bli helt klart at muslimene må sendes ut, ellers vil den vestlige sivilisasjonen bli borte vil mange mene, og har sagt det allerede.

Men kan repatriering gjennomføres, hva skal til for å kunne sende ut muslimer som er født og oppvokst i Europa?

Først må grunnloven forandres, med formuleringer lagt til grunnlovens paragrafer om åndsfrihet og religionsfrihet, som utelukker muslimer i landet. For å få dette til, må politiske partier som vi gjennomføre repatriering og utsendelse av muslimer få rent flertall for dette.

Neste, vil landene ta i mot dem, det vil da i hovedsak dreie seg om Tyrkia og Pakistan og MENA land? Hvis Tyrkia og Pakistan som er militære stormakter sier nei, er det lite Norge eller andre Skandinaviske land kan gjøre, eller andre mindre land i Europa.

Når muslimer i Europa forstår at de skal sendes ut, hvordan vil de reagere? Det er over 20 millioner i EU nå, og hvis for eksempel 20%, eller 4 millioner setter seg voldsomt til motverge, må landene setter i unntakstilstand, det vil bli en militær operasjon. Hvis halvparten av resten gjør passiv motstand, og må bæres ut, kan det og de praktiske problemene som medfølger bli en for stor oppgave for en aldrende europeisk befolkning.

Dette i mente for de som tror at å sende muslimer ut er så enkelt, vær skeptisk hvis noen politiske partier lover å sende muslimene ut.

Det blir vanskelig å finne noen unnskyldning for de politikerne som satte i gang multi-kulturismen i sin tid, de har etterlatt Europa med en nesten umulig oppgave med å redde den vestlige sivilisasjon.

Det kan hende det til og med blir vanskelig få til ett nytt landssvikeroppgjør for disse politikerne og deres støttespillere før Europa blir et kalifat.

4
153 svar

153 svar

Temaet innlegget er postet i er stengt.

Finicky

Jeg skal gi deg en til fazz.

Bare for å utdype noen filosofiske og naturrettslige konsepter som tydeligvis har gått deg hus forbi.

Nasjonalstaten er den ypperste forlengelsen av våre biologisk grunngitte forutsetninger for storskala samarbeid. I millioner av år levde apeflokkene som ble til hominidene i små familiegrupper og klaner, og som hos nesten ethvert annet flokklevende sosialt (rov)dyr, var man lojal innad i klanen og i konkurranse med omkringliggende klaner.

Dette arrangementet var mest effektivt for overlevelse, og har gjennom evolusjonen formet hjernearkitekturen til å ha sterke preferanser for grupperinger man føler sosial inferens med; altså gjenkjennelse ved selv-gjenkjennelse, for å si det enkelt. Og dette er selvsagt bekreftet ved forskning, selv om vi alle også intuitivt bærer denne sannheten med oss.

Hos de man møter som ved homogenitet inngir størst inferens, har man altså absolutt lettest for å finne en god tone med. I alle livets aspekter. Familie og venner kommer først, og evnt. landsmenn når vi er i problemer i utlendighet.

Og dette er igjen selvsagt og naturlig; vi kjenner det alle som ryggmargsrefleks.

På dette grunnlaget av evolusjonært indusert sosial inferens og preferanser bygger man den tradisjonelle sterke og harmoniske nasjonalstaten, som vi hadde kjerneeksempler på her i Skandinavia. Og det er jo også bredt anerkjent av forskere og sosialantropologer at en stor grad av homogenitet og solidariteten som følger, var helt avgjørende for fremveksten av våre i verdensmålestokk unike skandinaviske velferdsmodeller.

Nåvel.

At naturgitt frie borgere frivillig overgir makt til et statsmonopol kalles av samfunnsfilosofer for samfunnskontrakten. Og den betinger enkelt nok at staten/nasjonen tar ansvaret og garanterer for intern og ekstern fred og sikkerhet, mot at borgerne avgir voldsmonopol til staten.

Noe som også selvfølgelig betegner overgangen mellom anarki og rule of law.

Dette er på det lavest mulige deduserbare nivå statens eneste eksistensberettigelse, altså dens primære grunn til å eksistere.

Resten er bare tilbygg og fjas. Noe av det bra, og mye av det narsissistisk, maktsykt idioti og mer eller mindre syke utvekster.

Statens eksistensberettigelse via voldsmonopolet som opprettholder rule of law, innebærer et politivesen, og statens garanti mot ytre fiender innebærer også et militærvesen. Vi er nemlig ikke der enda at alt er Kumbaya og Imagine. Og grunnet menneskedyrets natur, kan vi ikke forvente å nå dit heller. I hvertfall ikke i overskuelig fremtid; det må vel heller bli i evolusjonære tidsskalaer...

Nåvel.

Statens eksistensberettigelse er altså totalavhengig av sikring av de ytre grensene og opprettholdelse av intern fred. Og etter både naturlige, vitenskapelige og empiriske innsikter, så er utviklingen av den harmoniske velferdsstaten først avhengig av en sterk nasjonalstat ,med en viss grad av homogenitet.

Ingen grensekontroll, ingen stat. Ingen stat, intet politi og intet rettsvesen. Og rule of law faller bort.

Og vi sitter igjen med anarkiet altså. Igjen.

Og så absolutt ingen velferd mer.

Det er altså både biologiske, filosofiske og naturrettslige meget gode grunner til å organisere oss i sterke nasjonalstater som etter hvert er i stand til å yte velferd. Dette er noe som har vokst frem nærmest organisk, som en naturlig følge av våre sosiale instinkter og våre anstrengelser i samfunnsbygging.

Konsekvensene av multikultur - eller din kapitulasjon for masseinnvandring - vil i ytterste ende bli statsdannelsens kollaps, og deretter anarkiet. Men først går velferdsstaten dukken.

Fordi både statsdannelsen og velferden i utgangspunktet er helt avhengig av faktorer som en massemigrasjon vil oppløse.

Men slike ting forsto allerede de gamle greske filosofer. Mennesker har tenkt veldig dypt, veldig lenge nå.

Hybrisen av i dag er relativt ny. Men man har allerede rukket å gjennomgå noen uheldige faser av relativt ekstrem ideologisk eksperimentering, for å si det sånn.

Og nå er vi der igjen.

Fordi man er blendet av en viss teknologisk suksess, og ved det føler seg frakoblet gamle lærdommer og sannheter.

Men dessverre, intet vil vise seg å være mere feil.

Fordi, igjen.

Den relativt homogene nasjonalstaten er den ypperst mulige forlengelsen av våre biologisk grunngitte forutsetninger for storskala samarbeid.

Og kunstige konstruksjoner med ideologiske overbygg, les: multikultur, står i direkte opposisjon til genetiske preferanser som er dypt nedfelt i hjernearkitekturen vår.

3

fazz

Muslimske kvinner derimot, født og oppvokst i Europa, får flere barn enn 2.1, og islamiseringen av Europa på grunn av demografi alene, vil være et faktum om ikke mange tiår til.

>>> Dersom vi sier at hver muslimsk kvinne i EU får 3 barn, og det i dag er 10 millioner muslimske kvinner (1 eller 2. generasjon), så vil det om en generasjon være 30 millioner ( hvorav 15 millioner kvinner ), neste generasjon vil det være 45 millioner ( hvorav 22.5 millioner kvinner ), neste generasjon 65 millioner. osv. osv. og når vi snakker om generasjoner så snakker vi om 25 år. og matematikken her tilsier vel noe slik som 7-8 generasjoner før det blir flere "muslimer" enn "ikke muslimer" i Europa dersom vi går ut ifra at den europeiske befolkningen holder seg noen lunde stabil. Så da snakker vi om 200+ år før dem har nådd oss igjen med kun pulings. Så har vi alle andre variable om hvor mange hver generasjon som faller fra religionen og blir "vestlige" osv. Så NEI! muslimsk fødselsoverskudd alene kommer ikke til å føre til noen islamisering.

2

Finicky

Mangelfull realitetsorientering i innvandringsdebatten:

Våre politikere må revurdere asylpolitikken, som ikke er tilpasset dagens globaliserte verden. Vi må styrke nasjonale grenser, begrense familiegjenforeninger og sende tilbake et stort flertall av de nyankommede asylantene. Dette er den eneste realistiske strategien for å stanse erosjonen av den vest-europeiske velferdsstaten, såvel som framveksten av intoleranse, vold og terror knyttet til kulturer preget av politisert islam. IS fikk i 2013 tilgang til det statlige passkontoret i Raqqa, og kan potensielt lage titusenvis av ”ekte” syriske pass. IS har uttrykt gjentatte ganger at deres strategi er å innfiltrere flyktningstrømmen for å begå terrorhandlinger i Vesten, som er bekreftet med flere større terroraksjoner i Europa. Vi bevitner nå en gradvis nedbrytning av de sosiale og økonomiske grunnstrukturene i det vest-europeiske velferdsbaserte, åpne og likestilte demokratiske samfunn, gjennom en destabiliserende fremmedkulturell masseinnvandring. Politikk og samfunnsdebatt må bygges på virkeligheten, ikke ønsketenkning.

https://www.document.no/2016/10/11/mangelfull-realitetsorientering-innvandringsdebatten/

Les hele innlegget pluss kommentarer. Anbefales, selv om poengene er de samme som fremmes om og om igjen, til bortvendte ører fra samfunnsingeniørene.

2

Sponvika

ør Europa blir et kalifat.

Hvor stor andel av innbyggerne i Vest-Europa er muslimer, så vi kan si litt på realitetene i dine fantasier.

2

keenio1

er vi enige om det stiger for hvert år?

er vi enige om at etniske europeere misner for hvert år?

europa blir muslimsk, norge blir muslimsk om ingenting gjøres. det er ingen fantasi, det er en realitet.

2

Sponvika

Jeg har bedt om et regnestykke som viser at Vest-Europa blir muslimsk, kanskje du kan komme med det, jeg tviler sterkt men det er jo vært et forsøk.

1

Kallevindskeiven

Det er jo ikke så interessant, da det er atskillig viktigere hvor stor andel av innbyggerne som er muslimer om la oss si 50 år.

1

keenio1

Det blir vanskelig å finne noen unnskyldning for de politikerne som satte i gang multi-kulturismen i sin tid, de har etterlatt Europa med en nesten umulig oppgave med å redde den vestlige sivilisasjon.

en pekepinn på ståa:

Oslos gjeldsbyrde vil stige fra nåværende 71 prosent til svimlende 97 prosent i 2020 – på fire små år. I penger innebærer det en gjeldsøkning fra dagens 37,8 milliarder til 56,6 milliarder i 2020.

2

Lignende temaer

Laster...