Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Jeg ser at Italia alene melder om 146 000 migranter hittil dette året, Siem pilot har plukket 10 000 opp fra havet.

Hvorfor MÅ migranter vente til de er i livsfare før de blir reddet, hedde det ikke vært enklere om det hadde blitt etablert en fast migrantbro over Middelhavet, en bro som hadde bestått av moderne, sjødyktige skip som hadde daglige avganger fra Nordafrika til Europa.

Det ser jo ikke ut til at det legges føringer for å prøve å dempe migrantstrømmen, hadde det vært på agendaen, ville jo det logiske vært å returnere alle til utgangsstedet.

Med satellittovervåking er det jo ingen problemer med å vite hvor båtene kommer i fra.

Er det hensynet til menneskesmuglerbissnissen som styrer politikken, eller hva er i tankene til europeiske politikere?

Betrakter de dette på lsamme måte som de betrakter en naturkatastrofe?

En uavvendelig prosess som ikke på noen måte kan begrenses eller stoppes.

Et typisk eksempel er jo "jungelen" ved Calais, her har franske politikere latt problemene hope seg opp helt til humanitære hensyn gjorde det tvingende nøvendig å rydde opp; hvorfor lot de det gå så langt?

Problemet var jo håndterbart til å begynne med,i ettepåklokskapens lys hadde vel en konsekvent og resolutt inngripen vært å foretrekke

1
28 svar

28 svar

Temaet innlegget er postet i er stengt.

Trehjulssykkel

I dag er det egentlig ingen som er tjent med å ta over masse flyktninger over fra Afrika som kommer i båt. De eneste som tjener noe på dette er menneskesmuglerne. Europa ønsker ikke flere flyktninger, fordi kapasiteten hos de fleste land allerede er sprengt, og da blir det helt feil å ta inn enda flere. Integreringen for de som kommer blir også dårlig.

Europa bruker da masse penger på disse flyktningene (og mange av dem er ikke det engang, så det er jo penger rett i dass), mens de mindre ressurssterke som ikke har mulighet til å ta seg til Europa blir glemt igjen og nedprioritert.

Forsetter situasjonen som den er nå vil bare enda flere ta sjansen på å dra over, man risikerer flere menneskeliv, Europa må bruke mer penger, menneskesmuglerne vokser seg større og integreringen blir dårligere.

Send alle som kommer i retur, bygg ut flyktningleirene i Libanon, Tyrkia, Kenya etc. Gi flyktninger en mulighet der som utdanning og jobb, slik at de er rustet når det er trygt å dra tilbake til hjemlandet. Det går også an å ta utdanne flyktninger og ta de inn i Europa der det trengs arbeidskraft innen ulike yrker. I Norge er det jo mangel på helsepersonell, så da kunne vi tatt inn sykepleiere som har blitt utdannet i en flyktningleir. Da vil både flyktningleiren tjene på det (1 person mindre), flyktningen vil ha en fremtid, og Norge vil få arbeidskraft.

3

Sponvika

eg ser at Italia alene melder om 146 000 migranter hittil dette året, Siem pilot har plukket 10 000 opp fra havet.

Hvorfor MÅ migranter vente til de er i livsfare før de blir reddet, hedde det ikke vært enklere om det hadde blitt etablert en fast migrantbro over Middelhavet, en bro som hadde bestått av moderne, sjødyktige skip som hadde daglige avganger fra Nordafrika til Europa.

Det ser jo ikke ut til at det legges føringer for å prøve å dempe migrantstrømmen, hadde det vært på agendaen, ville jo det logiske vært å returnere alle til utgangsstedet.

Med satellittovervåking er det jo ingen problemer med å vite hvor båtene kommer i fra.

Spør du meg så er løsningen en helt annen. Kortsiktig må man opprett leire f.eks i Marokko, Algerie etc, hvor flyktningene kan plasseres. Disse leirene må ha standard som gjør at mange ikke ønsker å komme seg videre og som man holder smuglerne ute i fra. De som da virkelig trenger hjelp og beskyttelse vil da sannsynligvis føle dette som et godt alternativ, mens de som ikke trenger hjelp heller ikke kommer videre.

1

MagneR

Enig. Angående standard så er det meget vesentlig. Flyktningene må også sysselsettes og få bygge selv. Men uansett må det ligge i bunn at flyktningene skal kunne reise hjem når forholdene tilsier det. Ingen skal vel måtte bo hele livet i en leir.

Men det kan bli bruk for slike leire også for fremtidige flyktninger. Konfliktene vil tydeligvis ingen ende ta. Og mange steder vokser befolkningen voldsomt. Og slike volumer evner ikke Europa å ta imot og integrere. Og det å skille mellom ulovlige migranter og flyktninger koster så mye at det er bedre å rett og slett stenge Europa og heller hente de som har størst behov. Det MÅ bli slutt på disse hasardiøse ferdene over Middelhavet.

3

Sponvika

Her er vi stort sett helt enige. Og ja leiren må legge til rette for eksempel for skolegang, internt arbeid etc. Tenk om dette hadde vært gjort i Libanon, Tyrkia, Jordan etc, da hadde man sluppet de fryktelige forholdene som er noen steder i dag.

1

keenio1

Flyktningene

[Slettet]

1

Sankt-Vinger

Dette hadde vært et meget godt forslag. Og jeg er ganske sikker på at det er en del land som ville hatt sånne leirer.

2

Sponvika

Takk, det som er svært snodig i mine øyne er at ikke europeiske land tar initiativ til dette og får med hele verdenssamfunnet på en økonomisk dugnad . Jeg tror også at det finnes flere land som hadde stilt opp i nærområdene, da de i dag nesten kveles av flyktningstrømmen, jfr Libanon. Det er registrert 1,3 millioner syriske flyktninger i Libanon, altså registrert. (de sluttet forøvrig med registrering i 2015) At Libanon gjerne ville hatt økonomisk og organisatorisk hjelp med disse er vel en selvfølge.

2

jakoline

Ja jøss.

Den løsningen viste jeg til alt ifjor på vgd da flykningkaoset startet...

Dajeg sammenliget dagens asylpraksis som å kaste ut en gullkiste i vannet rett utenfor en fattig by ,og se hvor mange som druknet i iveren på å plukke opp skattekista.

Mao: hele asylordningen idag er barbarisk og hjerterå ,fordi den i praksis er som nevnte skattekiste der frister de sterkeste til å "prøve lykken" ,og man ser resultatet: tusenvis drukner i forsøket.

Å istedet sluse absolutt alle flykninger inn i godkjente f.eks FN-leire i nærområdene til krigsområdene ,slik at alle kan komme først dit ,bli så tildelt etter behov videre trygg transport til de ulike vertsland ,er eneste gode løsningen.

Da kan man plukke ut barnefamilier først og fremst ,da barn er de svakeste og som trenger mest stabile forhold.

Likeså ungår man at kun de med frekkest og spissest albuer kan kjøpe seg plasser ,trenge andre svakere tilside ,og "gå over lik" for å presse seg frem til asyl.

At det idag er en sterk overvekt i Europa nå av svært unge ,sterke menn som asylsøkere ,skyldes nettopp denne uheldige praksisen.

Ikke bare tappes deres opprinnelsesland for de som er har mest mulighet til å kjempe i en krig for et bedre samfunn ,

det skaper også en farlig kjønnsubalanse og sosial uro i Europa ,likeså større innvandreskeptis siden man mest ser unge ,friske menn som "rømmer fra krigen".

2

Lignende temaer

Laster...